Consector, din låneförmedlare

Varumärke tillhör Consector AB

Ansökningsnummer 2014-04019
Ansökningsdatum 2014-06-11
Registreringsnummer 521303
Registreringsdatum 2014-09-26
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-09-26
Typ Figurativt

Consector, din låneförmedlare

Varor & Tjänster

Klass: 36

Anordnande av försäljning av lån; anordnande av lån; anordnande av lån för säkrande av penningmedel för andra; anordnande av lån mot säkerhet; anordnande av låneavtal avseende värdepapper; anordnande av låneavtal med säkerhet i fastigheter; anordnande av låneöverenskommelser; anordnande av personliga lån; anordnande och erbjudande av lån mot säkerhet; finansiella lån för handeln; finansiella lånetjänster; finansiella lånetjänster för personliga ändamål; finansiella tjänster avseende upplåtande av lån; finansiella tjänster och lånetjänster; finansiellt långivande; finansiering av kommunala lån; finansiering av lån; finansiering av lån avseende kontorsmaskiner; finansiering av lån, inteckningar och säkerheter; finansiering av personliga lån; finansieringstjänster avseende lån, krediter och leasing; hanteringstjänster för lånerelaterade transaktioner; kommersiella låntjänster; kredit och låntjänster; kursinformation avseende lånemarknadsräntor; lån och kredittjänster; lånegarantier (borgen); lånerådgivning och lånefinansiering; lånetjänster; lånetjänster för fastighetsinvestering; lånetjänster med säkerhet för finansiering via deposition av motorfordon; lånetjänster med säkerhet för finansiering av avbetalningskreditavtal för motorfordon; lånetjänster mot säkerheter; lånetjänster till handlare med säkerhet i kundfordringar; personliga lånetjänster; privatförsäkringstjänster med anknytning till återbetalningsskyldighet för lån; rådgivning avseende återbetalning av lån; rådgivning om lånetjänster; roterande låntjänster; säkerhetstjänster avseende lånegarantier; spar- och lånetjänster; tillhandahållande av lån; upplåtande av finansiella lån mot säkerhet; upplåtande av garantier för motorfordon på land; upplåtande av garanttjänster med anknytning till begagnade motorfordon på land; upplåtande av kommersiella lån; upplåtande av lån mot säkerhet; upplåtande avseende information om lån för studenter; utlåningstjänster och lån.