SkövdeNät AB

Varumärke tillhör Skövde Energi Elnät AB

Ansökningsnummer 2017-05341
Ansökningsdatum 2017-08-09
Registreringsnummer 542288
Registreringsdatum 2017-11-06
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-11-06
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Administrativa kontorstjänster.

Klass: 37

Renovering, reparation och underhåll av elektrisk ledningsdragning.

Klass: 39

Distribution av elektricitet.