K Kimura.se

Varumärke tillhör JBK Media Group AB

Ansökningsnummer 2017-06501
Ansökningsdatum 2017-09-23
Registreringsnummer 543256
Registreringsdatum 2018-01-04
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2028-01-04
Typ Figurativt

K Kimura.se

Varor & Tjänster

Klass: 35

Upplåtande av utrymme på webbplatser för reklam av varor och tjänster.