lån butiken.se

Varumärke tillhör Risicum Capital AB

Ansökningsnummer 2013-06594
Ansökningsdatum 2013-10-03
Registreringsnummer 516730
Registreringsdatum 2014-01-10
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-01-10
Typ Figurativt

lån butiken.se

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

Klass: 36

Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.

Klass: 38

Telekommunikationstjänster, nämligen kommunikationstjänster, upplåtande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datanätverk samt elektronisk överföring av data och dokument mellan finansiella institutioner, mellan finansiella institutioner och kunder, mellan försäkringsinstitutioner samt mellan försäkringsinstitutioner och kunder.