Ansökningsnummer 2017-07412
Ansökningsdatum 2017-10-24
Registreringsnummer 545143
Registreringsdatum 2018-04-11
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2028-04-11
Typ Figurativt

MarketCheck

Varor & Tjänster

Klass: 42

Tillhandahållande av information, rådgivning och konsultation inom området för programvara; design och utveckling av system för inmatning, utmatning, bearbetning, visning och lagring av data.