4C Strategies

Varumärke tillhör 4C Group AB

Ansökningsnummer 2004-00558
Ansökningsdatum 2004-01-28
Registreringsnummer 387931
Registreringsdatum 2007-03-30
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-03-30
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 28

Spel.

Klass: 35

Företagskonsultationer (organisatorisk utveckling, organisatoriska utredningar och analyser samt organisatorisk rådgivning, övningsledning och krishantering); organisationsutveckling i syfte att gagna verksamheten (scenarion), nämligen simuleringar av verkliga händelser för att skapa en verklig bild av faktiska och eventuella brister/hot i organisationer eller dess verksamhetsområden.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av mjukvaror innehållande övningsplaneringssystem, krisledningssystem och utbildningsplaneringssystem.