NECTAR

Varumärke tillhör Nectar Systems AB

Ansökningsnummer 1983-04196
Ansökningsdatum 1983-06-27
Registreringsnummer 201382
Registreringsdatum 1986-05-30
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-05-30
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Datorer; datorprogram på elektroniskt avläsbara media.

Klass: 16

Software för datorer i form av trycksaker; instruktionsmaterial till datorer och till software.

Klass: 35

Bistånd vid skötsel av affärsverksamhet, häribland databehandling samt tillhandahållande av datorprogram.

Klass: 42

Utveckling och utarbetande av software för datorer samt programmering av datorer.