Sparbanken Skåne

Varumärke tillhör Sparbanken Skåne AB (publ)

Ansökningsnummer 1985-00162
Ansökningsdatum 1985-01-09
Registreringsnummer 201971
Registreringsdatum 1986-07-11
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-07-11
Typ Figurativt

Sparbanken Skåne

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; bistånd vid skötsel av affärsverksamhet.

Klass: 36

Försäkringsverksamhet och finansiell verksamhet.

Klass: 41

Undervisning, utbildning och underhållning.

Klass: 42

Konsulterande verksamhet i form av yrkesmässig expertis, notarieverksamhet och juridiskt bistånd, ekonomisk och juridisk rådgivning i frågor rörande överlåtelse av fast egendom, förmedling av bank- och datainformation.