SPARBANKEN 1826

Varumärke tillhör Sparbanken Skåne AB (publ)

Ansökningsnummer 2013-08087
Ansökningsdatum 2013-11-26
Registreringsnummer 517858
Registreringsdatum 2014-03-14
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2034-03-14
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 36

Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri, utlåningstjänster och lån till privatpersoner och företag; lånetjänster; finansiell verksamhet; finansiella tjänster avseende aktier, fonder och andra finansiella värdepapper; börshandelstjänster; börsmäkleri; investeringstjänster; mäkleritjänster; finansiella tjänster avseende sparande och pensioner; finansiell rådgivning och förvaltning avseende sparande och pensioner; pensionsfonder (finansiella); förmedlingstjänster (finansiella); betalningstjänster; finansiella överföringar och transaktioner; kreditjänster; försäkringsverksamhet; bankrörelse-och försäkringstjänster; kapitalplaceringstjänster; förmedling av finansiella placeringar, speciellt kapitalplaceringar, finansieringar och försäkringar; finansiella placeringstjänster; finansieringstjänster; upplåtande av kommersiell finansiering; finansiell sponsring; amorterings-låneverksamhet; finansiering av avbetalningsköp; betalkortstjänster; checkverifikation; clearing och clearingcentraler; tjänster avseende deponering av värdesaker; factoring; leasing av fast egendom; fastighetsagenturer; fastighetsförvaltning; fastighetsvärdering; finansiell förvaltning; finansiell utvärdering (försäkring, bank, fastighet); försäkringsgaranttjänster; försäkringsmäkleri; ekonomisk förvaltning; finansiering av hyrköp; kapitalinvestering; kreditgivning; kreditinstitut; kreditkorttjänster; elektronisk överföring av penningmedel; utställande av presentkort och -checkar; utlåning mot säkerheter; valutaväxling; växlingskontor; uthyrning och utarrendering samt värdering av fast egendom; förmögenhetsförvaltning; kreditutredningar; uthyrning av distributionsapparater för sedlar och mynt; finansiella beräkningar; affärsekonomisk expertis; finansiell förvaltning av företag; information, rådgivning och konsultation avseende ovan nämnda tjänster.