LIDKÖPING VID VÄNERN

Varumärke tillhör LIDKÖPINGS KOMMUN

Ansökningsnummer 2013-04994
Ansökningsdatum 2013-07-30
Registreringsnummer 516150
Registreringsdatum 2013-11-29
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-11-29
Typ Figurativt

LIDKÖPING VID VÄNERN

Varor & Tjänster

Klass: 9

Informationsmaterial om Lidköping lagrade i digitalt format för datorer och programvara.

Klass: 24

Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser.

Klass: 25

Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.

Klass: 35

Komponerande av reklamtexter; layout-tjänster för reklamändamål; produktion av reklamfilmer; utomhusreklam; spridning av annons- och reklammaterial; utarbetande av reklamtexter; direktreklam; uppdatering av annons- och reklammaterial; uthyrning av annons- och reklammaterial; publicering av reklamtexter; produktion av ljudinspelningar för reklamsyfte; produktion av videoinspelningar för reklamsyfte; publicering av annons- och reklammaterial on-line; reproduktion av reklammaterial; reklam; produktion av radioreklaminslag; produktion av tv-reklaminslag; anordnande av utställningar för kommersiellt eller reklamändamål; anordnande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; annons- och reklamtjänster on-line; anordnande av tävlingar i reklam- eller säljfrämjande syfte; arrangerande av distribution av reklammaterial; arrangerande av tävlingar för reklamändamål; annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; marknadsföringstjänster via elektroniska media; PR-tjänster och opinionsundersökningar.

Klass: 39

Turistinformation avseende resor.