Visa allt om ALE KOMMUN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 65 519 33 754 38 818
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 38 46 50
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
MIGRATIONSVERKET (Statlig enhet) 33 649 13 297 6 061
GÖTEBORGS KOMMUN (Kommun) 10 240 6 458 5 603
LILLA EDETS KOMMUN (Kommun) 4 466 1 636 2 291
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN (Statlig enhet) 3 324 1 174 919
VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING (Landsting) 2 972 2 896 10 773
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (30 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (25 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 969 776 925 195 829 866
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 2 192 2 123 2 081
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 2 053 1 980 1 933
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 139 143 148
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 349 353 339
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Byggverksamhet 124 722 22 Skanska Sverige AB
(106 402)
Sociala insatser 112 062 48 GÖTEBORGS KOMMUN
(51 417)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 74 441 32 Rikshem Ale AB
(29 856)
Vård & Omsorg med Boende 66 180 71 Nytida Solhaga by AB
(17 849)
Anläggningsarbeten 59 091 24 NCC Industry Aktiebolag
(29 266)
Grundskoleutbildning 39 640 39 Ahlafors Fria Skola Ekonomisk förening
(26 308)
Gymnasial utbildning 35 906 38 Nordens Teknikerinstitut Aktiebolag (NTI)
(3 709)
Brand- & Räddningsverksamhet 27 092 1 BOHUS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
(27 092)
Kreditgivning, övrig 24 404 10 Nordea Finans Sverige AB
(22 410)
El-VVS & Bygginstallationer 21 934 48 Ventilationsgruppen Bohuslän AB
(3 359)
Uthyrning & Leasing övrigt 19 418 11 Locator Entreprenad Aktiebolag
(12 643)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 17 848 4 Martin & Servera Aktiebolag
(16 656)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 14 067 16 eWork Group AB
(13 190)
Avloppsrening 12 245 2 Gryaab AB
(9 858)
Eldistribution 12 042 2 Ale El Ekonomisk förening
(11 851)
Kollektivtrafik, övrig 11 253 1 Västtrafik AB
(11 253)
Förskoleutbildning 10 991 15 Naturmontessori Väst AB
(4 977)
Datakonsultverksamhet 10 414 28 LanTeam Consulting AB
(6 477)
Kontorsmöbler, Partihandel 10 277 6 Input Interiör Göteborg Aktiebolag
(9 698)
Specialistläkare på sjukhus 9 650 3 VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING
(8 642)
Personaluthyrning 9 611 7 Teambo Konsult AB
(3 921)
Elhandel 8 905 3 Energi Försäljning Sverige AB
(8 819)
Konsultverksamhet avseende företags org. 8 604 80 Preera AB
(1 979)
Icke-farligt avfall 8 542 3 Renova Aktiebolag
(7 999)
Värme & Kyla 8 309 1 Göteborg Energi Aktiebolag
(8 309)
Kultur, Miljö, Boende, administration 8 211 2 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND
(8 130)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 7 366 34 Norconsult AB
(2 574)
Religiösa samfund 6 822 7 NÖDINGE FÖRSAMLING
(6 672)
Arkitektverksamhet 6 200 9 Liljewall Arkitekter Aktiebolag
(3 301)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 5 268 9 Staples Sweden AB
(3 298)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 5 058 22 Lekolar AB
(3 232)
Infrastrukturprogram 4 541 2 TRAFIKVERKET
(3 309)
Utgivning av annan programvara 4 476 18 Visma Enterprise AB
(1 464)
Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner 4 448 1 Kinnarps Holding AB
(4 448)
Dataprogrammering 4 436 33 IST AB
(1 434)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 4 194 45 Cactus Utilities AB
(832)
Telekommunikation, Trådbunden 4 188 11 Telia Sverige AB
(1 965)
Landtransport, stödtjänster 4 041 6 Taxi Väst Aktiebolag
(4 008)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 4 032 14 Hedin Trollhättan Bil AB
(1 352)
VVS-varor, Partihandel 3 351 7 Onninen Aktiebolag
(2 501)
Frukt & Grönsaker, Butikshandel 3 324 2 Grönsakshuset i Norden AB
(3 154)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 3 256 10 ÅF-Infrastructure AB
(1 418)
Specialistläkare ej på sjukhus 3 212 5 Attendo Treklövern i Falköping AB
(2 489)
Hotell & Restaurang 3 163 58 Hotell Fars Hatt HFH AB
(720)
Motorfordon, reparation & underhåll 3 146 14 Grönnäs Autoservice Aktiebolag
(1 240)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 3 095 19 OneMed Sverige AB
(2 700)
Mejerivarutillverkning 2 547 1 Arla Foods AB (publ)
(2 547)
Arbetsförmedling & Rekrytering 2 541 9 PS Partner AB
(665)
Måleriarbeten 2 532 2 Tuve Måleri Aktiebolag
(1 404)
Säkerhetsverksamhet 2 454 7 Securitas Sverige Aktiebolag
(2 008)
Golv- & Väggbeläggningsarbeten 2 449 4 Nödinge Golv & Platt AB
(2 336)
Lastbilar, Bussar & Specialfordon, Handel 2 441 4 Volvo Truck Center Sweden Aktiebolag
(2 316)
Intressorganisationer, övriga 2 202 67 Ale Folkets Husförening u.p.a
(745)
Livsmedelshandel 2 179 9 Raekmackan Livs AB
(1 180)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 2 110 5 RoosGruppen AB
(1 319)
Rengöring & Lokalvård 1 929 14 PPI:s Industriservice AB
(582)
Telekommunikation, Trådlös 1 928 5 Telenor Sverige Aktiebolag
(1 553)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 1 910 16 SWECO Environment AB
(975)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 1 886 31 NCP New Century Productions AB
(525)
Livsmedelsframställning 1 826 2 EcoPar AB
(1 764)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 1 745 2 BTJ Sverige AB
(1 729)
Elartiklar, Partihandel 1 666 4 Siemens Aktiebolag
(1 650)
Bokutgivning 1 652 27 NE Nationalencyklopedin Aktiebolag
(296)
Postorder- & Internethandel 1 577 27 Datanova Sweden AB
(723)
Metallindustri 1 505 15 Vänerstängsel Aktiebolag
(864)
Maskiner, tillverkning 1 492 17 SKF Sverige Aktiebolag
(940)
Hushållsapparater, Hem & Trädgård, reparation 1 473 8 S.Holmgrens Väst AB
(1 244)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 1 446 18 Office IT-Partner Väst AB
(828)
Drivmedel, Detaljhandel 1 446 4 Circle K Sverige AB
(1 322)
Översättning & Tolkning 1 436 8 Järva Tolk och Översättningsservice Aktiebolag
(1 187)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 1 360 15 PWS Nordic AB
(476)
Konsumenttjänster, övriga 1 316 7 Dayax AB
(1 025)
Hälso- & Sjukvård, administration 1 280 2 SOCIALSTYRELSEN
(1 280)
Utgivning av tidskrifter 1 279 18 ALEKURIREN AB
(1 108)
Kontorsutrustning & Datorer, Partihandel 1 262 3 Microsoft Aktiebolag
(1 248)
Intressebev. Branschorg. 1 255 17 Svenskt Vatten AB
(516)
Personalutbildning 1 231 34 Heartex, Första Hjälpen AB
(288)
Resebyråer 1 198 6 Egencia Sweden AB
(1 065)
Callcenterverksamhet 1 198 3 E.ON Kundsupport Sverige AB
(1 171)
Sportverksamhet, övrig 1 173 13 Akbari Sport & Evenemang AB
(576)
Byggnadsmetallvaror, tillverkning 1 166 8 JSS Stålteknik AB
(735)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 1 109 5 OK-Q8 AB
(1 035)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 1 107 12 Rantzows Sport Aktiebolag
(653)
Takarbeten 1 103 3 Plåtslagarna i Ale AB
(870)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 1 075 2 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
(1 072)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 1 006 16 Unikum - Unikt lärande AB
(565)
Service till Skogsbruk 1 002 1 Movab AB
(1 002)
Säkerhetssystemtjänster 998 11 Tunstall AB
(384)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 977 2 Protector Försäkring Sverige, filial av Protector Forsikring ASA Norge
(969)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 954 4 Naturcentrum Aktiebolag
(500)
Te- & Kaffetillverkning 953 1 Kahls Kaffe Aktiebolag
(953)
Möbler för hemmet, Butikshandel 950 3 IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag
(898)
Järnhandelsvaror, Partihandel 945 6 TOOLS Sverige AB
(797)
Revision 937 2 KPMG AB
(751)
Skadeförsäkring 933 2 Folksam ömsesidig sakförsäkring
(932)
Trähus, tillverkning 919 2 Nordiska VA Teknik AB
(641)
Universitets- & Högskoleutbildning 891 6 HÖGSKOLAN VÄST
(649)
Hälso- & Sjukvård, övriga 879 19 Stefan Sanner Psykologkonsult Aktiebolag
(181)
Fotografiska & Optiska produkter, Partihandel 865 1 Canon Svenska Aktiebolag
(865)
Kläder, Butikshandel 861 7 Svensk Industri & Kommunservice Aktiebolag
(656)
Industri- Maskiner & Utrustning, installation 849 1 Vixor & Co Aktiebolag
(849)
Teleprodukter, Partihandel 845 1 addcit AB
(845)
Byggmaterialtillverkning 729 1 Skanska Industrial Solutions AB
(729)
Tvätteriverksamhet 703 2 Berendsen Textil Service AB
(677)
Restaurangverksamhet 675 52 Happy Spot AB
(84)
Socker, Choklad & Sockerkonfekt, Partihandel 663 1 Tjörnbagarn AB
(663)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 654 4 Primetex AB
(411)
Konferensanläggningar 616 7 Sankt Jörgen Park Resort AB
(321)
Nötkreatur & Bufflar, övriga 587 1 Bjällansås kött AB
(587)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 579 6 TRANSPORTSTYRELSEN
(440)
Musikinstrument & Noter, Butikshandel 573 7 Musikanten Kurt och Agneta Karlsson Aktiebolag
(304)
Omsorg & Socialtjänst 561 2 SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND, TJÖRN
(518)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 560 2 DAV Partner AB
(440)
Öppen Hälso- & Sjukvård 547 1 Avonova Hälsa AB
(547)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 546 11 MJK AUTOMATION Aktiebolag
(247)
Transportmedelsindustri 537 4 Norrlandsvagnar AB
(358)
Tvål, Såpa & Tvättmedel, tillverkning 535 1 Rekal Svenska Aktiebolag
(535)
Utbildning, övrig 535 9 Carpe Via AB
(187)
Artistisk verksamhet 532 21 Teater 23, Ekonomisk förening
(109)
Torg- & Marknadshandel 530 3 Jobmeal Göteborg AB
(520)
Teknisk Provning & Analys 514 14 Eurofins Environment Testing Sweden AB
(162)
Partihandel, övrig 486 7 San Sac AB
(175)
Livförsäkring, övrig 469 1 KPA Livförsäkring AB (publ)
(469)
Researrangemang 468 3 Bussbokning i Sverige AB
(430)
Källsorterat material 465 3 Stena Recycling AB
(463)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 460 4 Elcomfortgruppen i Väst AB
(297)
Mattor & Väggbeklädnad, Butikshandel 456 2 Berteco Aktiebolag
(293)
Litterärt & Konstnärligt skapande 449 18 AGELII, PER
(250)
Skogsförvaltning 445 3 Hagens Lantbruk
(442)
Jordbruksmaskiner, Partihandel 435 4 Utby Maskin Handelsbolag
(210)
Bioteknisk Forskning & Utveckling 423 1 Plusab Medical Solutions AB
(423)
Sportartikelstillverkning 419 4 HAGS Aneby AB
(382)
Grafisk Designverksamhet 414 4 Art Original Knowledge Interactive In Gothenburg AB
(376)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 385 5 Kungälvs Solskydd Aktiebolag
(262)
Kemiska produkter, Partihandel 380 7 Svensk Jordelit Aktiebolag
(166)
Maskiner, reparation 378 13 Gunnars Maskiner AB
(202)
Kultur, Nöje & Fritid 372 14 United Stage Artist AB
(88)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 371 4 Feldt's Fisk och Skaldjur Aktiebolag
(207)
Elektronikindustri 368 7 ASB i Mariestad AB
(187)
Finansiella stödtjänster, övriga 367 5 Ikano Bank AB (publ)
(199)
Vägtransport, Godstrafik 348 9 Fraktkedjan Väst Anläggning AB
(132)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 338 5 FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURSVER KSAMHETEN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
(186)
Förvaltning i Bostadsrättsföreningar 330 2 HSB Bostadsrättsförening Glasblåsaren i Ale
(245)
Tryckning av Böcker & Övrigt 328 13 Tryckeri Aktiebolaget C.A. Andersson & Co
(103)
Dagstidningsutgivning 317 1 Stampen Lokala Medier Aktiebolag
(317)
Oorganiska baskemikalier, tillverkning 312 1 Feralco Nordic AB
(312)
Uthyrning & Leasing av Bygg- & Anläggningsmaskiner 294 5 Flemming Olesen Aktiebolag
(188)
Detaljhandel, övrig 289 8 Zafe Care Systems AB
(108)
Begagnade varor övriga, Butikshandel 289 2 Frälsningsarmen
(286)
Grafisk produktion 289 5 Bildovision Aktiebolag
(132)
Redovisning & bokföring 278 1 SKLFS Fakturatjänst AB
(278)
Smyckestillverkning 277 2 AB JO'ANS
(277)
Kongresser & Mässor 268 18 Företagsarrangemang i Göteborg AB
(42)
Textilier, Partihandel 267 4 Textilhuset Swelogent Handelsbolag
(253)
Datordrifttjänster 266 2 Tieto Sweden AB
(260)
Plastvarutillverkning, övrig 260 4 Berlex i Kungälv Aktiebolag
(199)
Bröd & Konditori, Butikshandel 255 3 Cederleüfs & Svenheimers Bageri och Konditori AB
(241)
Kontorstjänster 242 3 IDATA AB
(196)
Blommor & Växter, Butikshandel 232 11 Ale Blomman Aktiebolag
(174)
Post- & Kurirverksamhet 227 1 PostNord Sverige AB
(227)
Växtodling 216 3 Mölltorps Växtinredningar Aktiebolag
(103)
Filmvisning 213 2 Folkets Bio AB
(119)
Transport stödtjänster, övriga 211 2 Amparo Solutions AB
(209)
Primärvårdsmottagning 209 2 Adina Hälsan AB
(135)
Optiker, Butikshandel 208 1 Synoptik Sweden Aktiebolag
(208)
Skötsel & Underhåll av Grönytor 205 6 Hasseholm Aktiebolag
(98)
Arbetsmarknadsutbildning 202 3 Hermods Aktiebolag
(163)
Försäkring & Pensionsfond stödtjänster, övriga 201 2 Söderberg & Partners Insurance Consulting AB
(122)
Teknisk konsult inom Elteknik 201 5 ATTENDIT AB
(136)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 199 4 ILT Inläsningstjänst AB
(167)
Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 196 3 Pon Equipment Aktiebolag
(135)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 195 6 Västkusttält AB
(162)
Betong-, Cement- & Gipsvaror, övriga 194 1 GipsRecycling Sverige AB
(194)
Museiverksamhet 191 5 Universeum AB
(184)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 188 9 STIFTELSEN ABELLIS MAGISKA TEATER
(129)
Folkhögskoleutbildning 186 6 NORDISKA FOLKHÖGSKOLAN I KUNGÄLV
(154)
Blandat jordbruk 186 2 Alebygdens Farmartjänst ekonomisk förening
(184)
Marknads- & Opinionsundersökning 183 2 Visma Commerce AB
(125)
Catering 175 7 EKLUND, MALIN
(99)
Apotekshandel 163 6 Kronans Droghandel Apotek AB
(85)
Vandrarhemsverksamhet 161 2 Utopia Moments AB
(104)
Motorfordonstillverkning 160 2 Transportel Aktiebolag
(160)
Skor, Butikshandel 156 3 Jobi Footright AB
(154)
Sågning, Hyvling & Impregnering 154 1 Bygg & Lack i Göteborg Aktiebolag
(154)
Företagstjänster, övriga 149 4 Informationstjänst Tietopalvelut Oy, filial i Sverige
(124)
Samhällelig informationsförsörjning 147 1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(147)
Nyhetsservice 146 3 MediaflowPro Europe AB
(99)
Eftergymnasial utbildning 137 2 Peabskolan AB
(130)
Grundskole- & Gymnasieskoleutbildning 136 1 STATENS SKOLVERK
(136)
Webbportaler 132 4 JP Infonet AB
(107)
Kaffe, Te, Kakao & Kryddor, Partihandel 131 2 Jacobs Douwe Egberts S.E. AB
(101)
Film, Video & TV 131 4 Swedish Film AB
(53)
Databehandling & Hosting 128 5 OpusCapita AB
(97)
Fastighetsförmedling 125 2 ALEDA fastighetsförmedling AB
(62)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 123 1 SJ AB
(123)
Risk- & Skadebedömning 123 2 Nordisk Byggskadeutredning i Göteborg AB
(122)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 120 13 awp design AB
(34)
Cyklar, Butikshandel 120 2 Älvängens Cykel Aktiebolag
(119)
Ljud & Bild, Butikshandel 120 4 Ale Radio & TV Service Aktiebolag
(68)
Vård av historiska Minnesmärken & Byggnader 119 2 Antelid Konsult
(75)
Betongvarutillverkning 119 1 S:t Eriks AB
(119)
Nöjes- & Temaparksverksamhet 113 1 Liseberg Aktiebolag
(113)
Avfallshantering & Återvinning 113 2 Entropi Sanerings Aktiebolag
(101)
Glasmästeriarbeten 112 1 Älvängen/Nödinge Glasmästeri
(112)
Fisk, Skaldjur & Blötdjur, beredning 108 2 Nordsjöfisk Aktiebolag
(105)
Insatsvaror övriga, Partihandel 104 7 Telko Sweden AB
(86)
Maskiner, Industriell utrustning, Partihandel 104 3 Vretmaskin AB
(86)
Förpackningsverksamhet 99 1 Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(99)
Kroppsvård 99 9 Promas Aktiebolag
(45)
Inredningstextilier, Butikshandel 90 1 JYSK AB
(90)
Service till växtodling 89 1 CG Landskap & Trädgård
(89)
Dryckesframställning 88 1 Spendrups Bryggeriaktiebolag
(88)
Industri- & Produktdesignverksamhet 87 4 KREBS, KATARINA
(32)
Finansförmedling, övrig 86 3 Qliro AB
(45)
Elektriska Komponenter & Kretskort, tillverkning 85 1 Foab Systems AB
(85)
Landtransport av passagerare, övrig 83 1 Surte buss AB
(83)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 80 10 ÖRGRYTE IDROTTSSÄLLSKAP
(34)
Klockor, Butikshandel 79 2 AB Nymans Ur 1851
(74)
Idrottsplatser & Sportanläggningar 78 9 Conciliance AB
(22)
Juridisk verksamhet, övrig 73 3 Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB
(66)
Gymanläggningar 73 2 Sportlife M W AB
(67)
Intressebev. Arbetstagarorg. 71 9 SVERIGES SKOLKURATORERS FÖRENING
(35)
Möbler & Heminredning, reparation 71 1 Wärnhems Tapetserareverkstad
(71)
Trafikskoleverksamhet 69 3 Grönlunds Yrkesutbildningar AB
(33)
Fondanknuten livförsäkring 69 1 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ)
(69)
Monetär finansförmedling, övrig 68 4 Nordea Bank AB
(64)
Blandat sortiment 68 4 Heraco Aktiebolag
(47)
Mejeriprodukter, Ägg, Matolja & Matfett, Partihandel 63 1 Unilever Sverige AB
(63)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 63 3 Kommunforskning i Västsverige Ideell förening
(48)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 61 7 Intrum Justitia Sverige Aktiebolag
(34)
Trävaror, tillverkning 60 3 Scandbio AB
(51)
Plastvaror, tillverkning 58 2 Kungälvs Plastteknik Aktiebolag
(38)
Teknisk konsult inom Industriteknik 57 5 Posifon AB
(31)
Skogsskötsel 57 1 KUMMANDER, RIKARD
(57)
IT- & Datatjänster, övriga 56 2 Resilans Aktiebolag
(33)
Uthyrning & Leasing av Fritids- & Sportutrustning 50 2 Key Code Security AB
(50)
Virke & Byggvaror, Butikshandel 49 4 L & P Marina Produkter AB
(38)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 48 3 Gunnars Båtturer AB
(27)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 47 3 Sergel Media
(31)
Service till husdjursskötsel 47 1 Borgströms Lantbrukstjänst
(47)
Radiosändning 45 1 Bauer Media AB
(45)
Advokatbyråer 43 2 Allmänna Advokatbyrån i Göteborg Kommanditbolag
(43)
Uthyrning & Leasing av Jordbruksmaskiner & Jordbruksredskap 40 1 Hoppborgsgruppen Sverige AB
(40)
Kläder & Textilier, tillverkning 35 5 Aktiebolaget Flaggfabriken National
(23)
Jord- & Skogsbruk, administration av program 34 1 SKOGSSTYRELSEN
(34)
Intressebev. Yrkesorg. 34 5 KOMMUNALEKONOMERNAS FÖRENING
(32)
Politiska organisationer 32 1 ALE ARBETAREKOMMUN
(32)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 32 3 Neopost Sverige AB
(24)
Annonstidningsutgivning 31 1 Adax Media AB
(31)
Förlagsverksamhet, övrig 31 5 Tremedia i Borås Aktiebolag
(24)
Motorfordon, reservdelar & tillbehör 31 3 Carmek i Nödinge AB
(24)
Butikshandel, övrig 29 6 Svenska Batterilagret AB
(15)
Linjebussverksamhet 27 2 I Carlund Buss Aktiebolag
(15)
Plantskoleväxter, odling 27 2 Hallbergs Plantskola Aktiebolag
(26)
Specialsortiment 27 2 Er Man AB
(24)
Taxi 26 3 Taxi Lilla Edet Aktiebolag
(19)
Kontors- & Butiksinred, tillverkning 26 2 BK Library Interiors AB
(15)
Totalförsvaret 26 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(26)
Trädgårdar, Djurparker & Naturreservat, drift 25 2 STIFTELSEN NORDENS ARK
(14)
Urtillverkning 25 1 Epoch Stockholm AB
(25)
Inredningsarkitekt 24 1 ISESTIG, EVA-JOHANNA
(24)
Belysningsarmaturtillverkning 23 2 K.P. Skyltfabrik Aktiebolag
(21)
Kontorsförbrukningsvaror, Butikshandel 23 4 Dormit Products Sweden AB
(12)
Färg & Lack, Butikshandel 23 2 F:a Nols Färg
(21)
Fabriksblandad Betongtillverkning 22 2 Betongindustri Aktiebolag
(16)
Metallvaror, reparation 22 1 Port System 2000 Aktiebolag
(22)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 21 3 Kållereds Potatishandel Frukt & Grönt AB
(21)
Hushållsapparater & Elartiklar, Partihandel 21 5 Miele Aktiebolag
(16)
Tryckning av Tidsskrifter 19 1 Ale Tryckteam Aktiebolag
(19)
Varuhus- & Stormarknadshandel 19 2 Gekås Ullared AB
(14)
Motorbanor 19 3 JMS Svendsen Event AB
(14)
Drycker, Partihandel 18 1 Waterlogic Sverige AB
(18)
Uthyrning & Leasing av Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning (inklusive datorer) 18 1 Neopost Finance Sweden AB
(18)
Verksamhet utförd av Värdepappers- & Varumäklare 18 1 Kenth Lehmann Design AB
(18)
Böcker, Butikshandel 17 3 LogistikTeamet Sverige AB
(15)
Cyklar & Invalidfordon, tillverkning 17 1 Invacare AB
(17)
Bärgning 17 3 Falck Räddningskår Aktiebolag
(10)
Skomakare 17 1 ALE SKOMAKERI OCH NYCKELSERVICE
(17)
Tandläkare 17 2 Tandläkarpraktiken Anna-Carin Stenhamre AB
(16)
Emballage, Partihandel 16 3 Aktiebolaget Tingstad Papper
(10)
Sluten Sjukvård 16 4 HALLANDS LÄNS LANDSTING
(8)
Vävnadstillverkning 15 1 Vävnamn-Snabbtjänst Aktiebolag
(15)
Direktreklamverksamhet 15 2 UC Marknadsinformation AB
(12)
Bibliotek 13 2 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER
(7)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 13 5 NetOnNet AB
(5)
Band & Skivor, Partihandel 13 2 FörlagEtt AB
(10)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 13 2 Svenska artisters och musikers intresse- organisation (SAMI),ek.för
(8)
Kläder & Skor, Partihandel 13 3 Medtryck Sverige AB
(9)
Fartyg & Båtar, Reparation 13 1 Kode Marin & Maskin AB
(13)
Uthyrning & Leasing av Fartyg & Båtar 13 2 Swede Charter Travel AB
(13)
Yrkesförarutbildning 13 1 RL Entreprenad & Motorsport
(13)
Hushålls- & Personartiklar, reparation, övriga 12 1 HANDELSBOLAGET LARS-ÅKE & HÅKAN HJORTS PIANO
(12)
Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 12 2 BM Strömbergs Handelsdepå AB
(7)
Skönhetsvård 12 1 Jammonäz Handelsbolag
(12)
Skidsportanläggningar 11 1 Ski Sunne Aktiebolag
(11)
Tillverkning, övrig 11 2 Unigraphics Aktiebolag
(8)
Datorer & Kringutrustning, reparation 10 1 InfoCare CS AB
(10)
Textilier, Butikshandel 10 4 ANDREASSON, HELÉN
(6)
Elapparatur, Reparation 10 1 Flintab AB
(10)
Medicin- & Dentalinstrumenttillverkning 10 3 Liko Aktiebolag
(5)
Industriförnödenheter, Partihandel 10 1 Runelandhs Försäljnings Aktiebolag
(10)
Spel- & Leksakstillverkning 8 1 ILKA Förskoleprodukter Aktiebolag
(8)
Sport- & Fritidsutbildning 8 2 OLSSON, TOVA
(6)
Kemiska produkter, tillverkning 6 3 Arom-Dekor Kemi AB
(4)
Holdingverksamhet i finansiella koncerner 6 1 Klarna Holding AB
(6)
Industrigasframställning 6 1 Air Liquide Gas Aktiebolag
(6)
Uthyrning av Bygg- & Anläggningsmaskiner med förare 6 1 Liftresursen i Fråstad
(6)
Lufttransporter, stödtjänster 6 1 CopyCentrum Sverige AB
(6)
Fastighetsrelaterade stödtjänster 6 1 NIKLASSON, UNO
(6)
Partihandel 6 1 SW Horto AB
(6)
Hälsokost, Butikshandel 6 1 HumanComfort J&L AB
(6)
Skatterådgivning 5 1 Tholin & Larsson-Gruppen Aktiebolag
(5)
Golfbanor 5 1 Ale Golf AB
(5)
Telekommunikationsutrustning, Butikshandel 5 2 LT Mobilteknik Aktiebolag
(4)
Belysningsartiklar, Butikshandel 5 1 Ronnie Bergdahls försäljnings AB
(5)
Elektronikkomponenter, Partihandel 5 3 Direktronik Aktiebolag
(2)
Textilier, Kläder & Skodon, Partihandel 4 1 Aprio AB
(4)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 4 2 Prima vrak i Göteborg AB
(3)
Blommor & Växter, Partihandel 4 1 Hallarnas Trädgård i Göteborg AB
(4)
Båtar, Butikshandel 4 1 Sjösport P.I. AB
(4)
Polisverksamhet 4 1 POLISMYNDIGHETEN
(4)
Keramiska produkter, tillverkning 3 1 Ulrika & Thomas Hagby Handelsbolag
(3)
Husvagnar, Husbilar & Släp, Handel 3 1 Utby Bensin & Service Aktiebolag
(3)
Turist- & Bokningsservice 3 1 Bagahus AB
(3)
Bageri- & Mjölprodukter 3 1 Gråbobagaren AB
(3)
Plastförpackningstillverkning 3 1 Standardbox AB
(3)
Arkivverksamhet 3 1 RIKSARKIVET
(3)
Livsmedel övriga, Butikshandel 2 1 Coffee Lab Sweden AB
(2)
Stugbyverksamhet 2 1 Ale Tingstad Bed & Breakfast
(2)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Magasinering & Varulagring 2 1 Axstores AB
(2)
Möbler övriga, tillverkning 2 1 Idesta Foodtech AB
(2)
Mjölkproduktion & Nötkreatursuppfödning 2 2 NIKLASSON, ÅKE
(2)
Metaller & Metallmalmer, Partihandel 1 1 Aktiebolag Montano
(1)
Flyttjänster 1 1 Guldhedens Flyttexpress AB
(1)
Köksinredningar, tillverkning 1 1 Granberg Interior AB
(1)
Campingplatsverksamhet 1 1 Mössebergs Camping & Stugby Aktiebolag
(1)
Fotolaboratorieverksamhet 1 1 Fotografisk Produktion, K-Å Kjellberg Aktiebolag
(1)
Spel & Leksaker, Butikshandel 1 2 Barnhuset i Stenungsund AB
(1)
Musik-, Dans- & Kulturell utbildning 1 2 FUNtasiFabriken AB
(1)
Verktygsmaskiner, Partihandel 1 1 Ing.f:a G. von Boisman Aktiebolag
(1)
Datorer & Kringutrustning, tillverkning 1 1 Inrego Aktiebolag
(1)
Veterinärverksamhet 1 1 Ale Djurklinik Aktiebolag
(1)
Glas & Porslin, Butikshandel 1 1 Hemia
(1)
Skatteförvaltning & Indrivning 1 1 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
(1)
Fotoutrustning, Butikshandel 1 1 Älvfoto Aktiebolag
(1)
Förvaltning & Handel med värdepapper 1 1 Cyrus Holding Aktiebolag
(1)
Konfektyr, Butikshandel 0 1 Glasshuset i Göteborg AB
(0)
Damkläder, Butikshandel 0 1 Lindex Sverige AB
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar koncern ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...