Visa allt om ÅTVIDABERGS KOMMUN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 37 360 37 289 30 104
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 61 58 54
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
MIGRATIONSVERKET (Statlig enhet) 18 847 17 727 11 107
LINKÖPINGS KOMMUN (Kommun) 3 304 3 405 3 453
ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING (Landsting) 2 648 2 591 3 120
VÄSTERVIKS KOMMUN (Kommun) 2 025 1 991 1 528
KINDA KOMMUN (Kommun) 1 366 793 474
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (30 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (20 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 324 183 318 425 289 873
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 1 151 1 144 1 206
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 1 051 1 040 1 100
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 100 104 106
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 278 283 285
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Personalförvaltning & andra stödtjänster 47 490 3 KOMMUNALFÖRBUNDET ITSAM
(44 788)
Vård & Omsorg med Boende 44 133 48 Attendo Sverige AB
(10 808)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 33 164 18 Riksbyggens kooperativ hyresrättsförening Kopparsvanen
(18 874)
Kollektivtrafik, övrig 18 902 1 Aktiebolaget Östgötatrafiken
(18 902)
Rengöring & Lokalvård 16 958 5 Sodexo AB
(16 328)
Anläggningsarbeten 15 754 12 NCC Industry Aktiebolag
(6 129)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 12 383 5 E.ON Sverige Aktiebolag
(10 943)
Värme & Kyla 9 100 2 Tekniska verken i Linköping AB (publ)
(8 277)
Grundskoleutbildning 7 682 11 LINKÖPINGS KOMMUN
(5 203)
Byggverksamhet 7 625 12 Åhlin & Ekeroth Byggservice AB
(5 218)
Brand- & Räddningsverksamhet 7 063 2 KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND
(7 057)
Gymnasial utbildning 6 615 15 Klaragymnasium AB
(1 903)
El-VVS & Bygginstallationer 5 912 18 Ternstedt Invent AB
(3 113)
Kreditgivning, övrig 5 424 10 Stadshypotek AB
(3 505)
Sluten Sjukvård 4 372 5 ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING
(4 160)
Elgenerering 4 017 2 Vattenfall Elanläggningar AB
(4 011)
Säkerhetsverksamhet 3 916 1 Securitas Sverige Aktiebolag
(3 916)
Monetär finansförmedling, övrig 3 648 4 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
(1 665)
Konsultverksamhet avseende företags org. 3 522 33 Näringslivscentrum i Åtvidaberg AB
(1 417)
Vatten & Avlopp 3 229 1 Åtvidabergs Vatten AB
(3 229)
Livsmedelshandel 2 569 11 Matbutiken i Åtvidaberg AB
(1 534)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 2 108 14 ÅTVIDABERGS FOTBOLLSFÖRENING
(1 594)
Sociala insatser 1 882 24 Kooperativet Optima Östergötland, ekonomisk förening
(418)
Datakonsultverksamhet 1 788 11 Oracle Svenska Aktiebolag
(703)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 1 786 22 OneMed Sverige AB
(1 258)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 1 711 5 Menigo Foodservice AB
(1 410)
Utgivning av annan programvara 1 678 12 Visma Enterprise AB
(1 243)
Säkerhetssystemtjänster 1 621 5 Tunstall AB
(774)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 1 612 11 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag
(1 074)
Arbetsförmedling & Rekrytering 1 435 3 UNIK Resurs i Sverige AB
(635)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 1 381 10 Gropens Järn- Bygg & Färg AB
(985)
Telekommunikation, Trådbunden 1 305 4 Telia Sverige AB
(418)
Revision 1 168 1 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
(1 168)
Dataprogrammering 1 157 19 Sokigo AB
(513)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 1 118 4 ÅF-Infrastructure AB
(547)
Personalutbildning 1 094 15 Kompetensutvecklingsinstitutet Sverige AB
(597)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 1 093 19 Kindegren Singh Media Group AB
(438)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 1 061 15 Planteamet i Norrköping AB
(390)
VVS-varor, Partihandel 1 060 1 Ahlsell Sverige AB
(1 060)
Hotell & Restaurang 1 025 24 Collins Logi och gastronomi Handelsbolag
(431)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 972 13 Vägledningskompetens i Östergötland
(686)
Museiverksamhet 958 4 FÖRENINGEN BRUKSKULTUR ÅTVIDABERG
(954)
Personaluthyrning 953 3 BAS PARTNER AB
(763)
Service till växtodling 909 2 Maskinring Öst Ek. för.
(898)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 862 17 Globus TT AB
(411)
Måleriarbeten 848 5 Målerifixarna i Linköping AB
(475)
Kontorsmöbler, Partihandel 827 8 Inredningshuset Ossmin Aktiebolag
(562)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 787 5 MIGRATIONSVERKET
(660)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 742 3 Staples Sweden AB
(529)
Öppen Hälso- & Sjukvård 729 1 AB Previa
(729)
Möbler för hemmet, Butikshandel 690 3 IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag
(671)
Intressorganisationer, övriga 658 38 FRAMTIDSFRÖN IDEEL FÖRENING
(205)
Landtransport, stödtjänster 589 4 Riksfärdtjänsten Sverige AB
(568)
Specialistläkare ej på sjukhus 569 1 Hjulebo Omsorg AB
(569)
Postorder- & Internethandel 557 19 Adlibris Aktiebolag
(404)
Post- & Kurirverksamhet 548 1 PostNord Sverige AB
(548)
Tryckning av Böcker & Övrigt 533 11 JH:s Reklam Johan Hjalmarsson AB
(190)
Belysningsarmaturtillverkning 513 1 Suntech Group AB
(513)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 496 9 Structor Miljö Öst AB
(370)
Hemelektronik, tillverkning 480 1 TEKNORAMA Aktiebolag
(480)
Skatteförvaltning & Indrivning 468 1 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
(468)
Dagstidningsutgivning 463 4 Östgöta Media AB
(396)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 459 1 St1 Sverige AB
(459)
Taxi 453 5 Taxi i Åtvidaberg Aktiebolag
(402)
Motorfordon, reparation & underhåll 420 11 Tage Rejmes i Linköping Bil Aktiebolag
(121)
Direktreklamverksamhet 420 2 Reklam & Media Öst AB
(417)
Teknisk konsult inom Industriteknik 418 3 ÅF-Industry AB
(219)
Skogsskötsel 388 1 DW Trädservice AB
(388)
Universitets- & Högskoleutbildning 374 5 LINKÖPINGS UNIVERSITET
(263)
Infrastrukturprogram 356 2 LANTMÄTERIET
(274)
Bokutgivning 350 20 Digilär AB
(122)
Översättning & Tolkning 345 3 Språkservice Sverige AB
(271)
Icke-farligt avfall 345 1 SUEZ Recycling AB
(345)
Detaljhandel, övrig 323 5 Selecta AB
(212)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 313 6 Engströms Bil AB
(147)
Hälso- & Sjukvård, administration 302 3 SAMORDNINGSFÖRBUNDET CENTRALA ÖSTERGÖTLAND
(246)
Kongresser & Mässor 294 8 Teamkoncept AB
(219)
Byggnadsmetallvaror, tillverkning 289 3 KNM Trafiksystem AB
(250)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 288 4 SANDBORG, DAVID
(256)
Teknisk Provning & Analys 278 5 Sweco Pavement Consultants AB
(192)
Elartiklar, Partihandel 272 3 Siemens Aktiebolag
(243)
Maskiner, tillverkning 271 4 Dinair AB
(205)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 260 7 H.A.L:s Sport AB
(180)
Avloppsrening 258 1 Urbans Spol & Tankservice AB
(258)
Databehandling & Hosting 243 7 PostNord Scanning AB
(214)
Musikinstrument & Noter, Butikshandel 240 2 Music Retail Sweden Aktiebolag
(239)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 233 1 S&P Underwriting Agency AB
(233)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 227 8 Comprima Software AB
(97)
Politiska organisationer 226 6 MODERATA SAMLINGSPARTIET
(89)
Hälso- & Sjukvård, övriga 224 9 Anne Lundin Neuropsykiatriutbildning AB
(140)
Finansiella stödtjänster, övriga 216 1 Ikano Bank AB (publ)
(216)
Finansförmedling, övrig 216 2 Prioritet Finans AB
(214)
Artistisk verksamhet 209 12 Mittiprickteatern Ekonomisk Förening
(77)
Trädgårdar, Djurparker & Naturreservat, drift 208 2 Kolmårdens Djurpark AB
(207)
Researrangemang 203 6 AB Resebyrå Vikingbuss
(160)
Metallindustri 201 7 Norrköpings Handelsstål AB
(47)
Järnhandelsvaror, Partihandel 197 8 TOOLS Sverige AB
(81)
Intressebev. Branschorg. 194 8 Bonus Copyright Access, ek. för.
(158)
Kläder & Textilier, tillverkning 189 2 Gardinkonsulterna i Östergötland AB
(177)
Nötkreatur & Bufflar, övriga 184 2 Svenneby Lantbruk Aktiebolag
(178)
Mjölkproduktion & Nötkreatursuppfödning 182 2 Baroniet Adelswärd Aktiebolag
(181)
Golfbanor 180 5 Åtvidabergs Golf Aktiebolag
(174)
Bageri- & Mjölprodukter 172 1 Bertil Sandelius Konditori i Åtvidaberg Aktiebolag
(172)
Gjutning 168 1 JoRog Service AB
(168)
Maskiner, reparation 167 1 Bimo AB
(167)
Uthyrning & Leasing av Bygg- & Anläggningsmaskiner 165 2 Ramirent AB
(131)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 163 1 ILT Inläsningstjänst AB
(163)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 162 3 Kontor-X Aktiebolag
(103)
Glasmästeriarbeten 151 1 Nöjds Aluminium & Glas i Åtvidaberg AB
(151)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 140 1 Wittzell Design AB
(140)
Apotekshandel 135 3 Apoteksgruppen i Åtvidaberg Nr 1 AB
(74)
Marknads- & Opinionsundersökning 127 2 CMA Research AB
(110)
Samhällelig informationsförsörjning 125 1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(125)
Gummivaror, tillverkning 124 1 Åtvidabergs Vulkaniseringsverkstad Aktiebolag
(124)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 124 3 Mattab AB
(71)
Cyklar & Invalidfordon, tillverkning 119 2 Invacare AB
(62)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 118 8 Bowltech Sweden AB
(49)
Skadeförsäkring 118 3 AIG EUROPE S.A.
(101)
Konferensanläggningar 116 3 Storgården i Rimforsa AB
(102)
Resebyråer 113 2 Ving Sverige Aktiebolag
(89)
Fastighetsförmedling 112 2 Svefa Aktiebolag
(94)
Företagstjänster, övriga 105 1 LM TIETOPALVELUT OY
(105)
Kultur, Miljö, Boende, administration 99 1 STATENS KULTURRÅD
(99)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 96 3 MEDIACENTER JÖNKÖPINGS LÄN
(94)
Uthyrning & Leasing övrigt 95 4 Soundforce Scandinavia AB
(70)
Hushålls- & Personartiklar, reparation, övriga 89 4 Mickes Cykel o Maskin Service
(70)
Idrottsplatser & Sportanläggningar 86 4 Medley AB
(82)
Drycker, Partihandel 86 1 BigStore Svenska AB
(86)
Filmvisning 85 2 SF Bio Aktiebolag
(46)
Motorfordon, reservdelar & tillbehör 84 2 Biltema Sweden AB
(83)
Webbportaler 84 3 JP Infonet AB
(79)
Golv- & Väggbeläggningsarbeten 82 3 Per och Fredrik Golvpartner AB
(29)
Datordrifttjänster 80 1 Tieto Sweden AB
(80)
Elektronikindustri 77 3 ABB AB
(74)
Turist- & Bokningsservice 76 5 Pedagogix
(42)
Tvätteriverksamhet 76 1 TvNo Textilservice Aktiebolag
(76)
Byggnadssnickeriarbeten 74 3 Äventyrsgården i ULRIKA
(45)
Vägtransport, Godstrafik 73 5 Bilfrakt Åtvidaberg Håkan Ståhls Åkeri AB
(41)
Redovisning & bokföring 70 2 SKLFS Fakturatjänst AB
(45)
Kaffe, Te, Kakao & Kryddor, Partihandel 68 1 inCup Öst AB
(68)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 67 2 SISU ÖSTERGÖTLAND
(47)
Förskoleutbildning 67 2 Nilswiks Förskolor AB
(52)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 67 4 P.V. Supa Sweden AB
(46)
Linjebussverksamhet 64 2 Wärnelius Buss AB
(32)
Verktygsmaskiner, Partihandel 63 3 Logosol AB
(36)
Industrigasframställning 62 1 AGA Gas Aktiebolag
(62)
Ljud & Bild, Butikshandel 61 2 Elgiganten Aktiebolag
(54)
Band & Skivor, Partihandel 61 1 FörlagEtt AB
(61)
Kemiska produkter, Partihandel 57 2 Svensk Jordelit Aktiebolag
(52)
Kultur, Nöje & Fritid 57 2 Blixten & Co Aktiebolag
(51)
Textilier, Partihandel 56 3 Textilhuset Swelogent Handelsbolag
(52)
Landtransport av passagerare, övrig 56 2 Bankekinds Buss och Taxi Aktiebolag
(55)
Utgivning av tidskrifter 54 16 Dagens Samhälle AB
(14)
Totalförsvaret 54 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(54)
Tillverkning, övrig 54 2 Linköpings Stämpelfabrik Aktiebolag
(51)
Fastighetsrelaterade stödtjänster 52 1 Renall AB
(52)
Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 50 1 Universal Solutions Sweden AB
(50)
Kontors- & Butiksinred, tillverkning 49 2 BK Library Interiors AB
(49)
Datorer & Kringutrustning, tillverkning 49 1 Teknorama Data AB
(49)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 49 1 Europeisk Biluthyrning Aktiebolag
(49)
Annonstidningsutgivning 47 1 Tabloid Sverige AB
(47)
Musik-, Dans- & Kulturell utbildning 45 2 Kulturskolan i Åtvidaberg ekonomisk förening
(25)
Möbler, Hushålls- & Järnhandelsvaror, Partihandel 45 1 IVM Industriverktyg & Maskiner AB
(45)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 45 1 LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN
(45)
Optiker, Butikshandel 44 4 Look Syncenter Stahre Aktiebolag
(37)
Arkitektverksamhet 44 1 White arkitekter Aktiebolag
(44)
Kläder, Butikshandel 43 3 Mercus Yrkeskläder AB
(41)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 42 5 Proffsmagasinet Svenska AB
(17)
Partihandel, övrig 42 1 NT Skolmateriel AB
(42)
Advokatbyråer 42 1 Advokatfirman Glimstedt Östergötland Kommanditbolag
(42)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 41 1 BTJ Sverige AB
(41)
Färg & Lack, Butikshandel 40 3 Åtvidabergs Färghandel Aktiebolag
(20)
Kroppsvård 39 3 Åby Massage o Zonterapi
(18)
Spannmål, Balj- & Oljeväxter, odling 39 1 Billbäcks Plantskola Aktiebolag
(39)
Litterärt & Konstnärligt skapande 37 8 Snowgum Text AB
(21)
Radiosändning 36 1 Bauer Media AB
(36)
Intressebev. Yrkesorg. 35 2 KOMMUNALEKONOMERNAS FÖRENING
(34)
Keramiska produkter, tillverkning 33 1 ALEGA Skolmateriel Aktiebolag
(33)
Medicin- & Dentalinstrumenttillverkning 32 2 Oscar Medtec AB
(28)
Sprängämne, tillverkning 31 1 Unique Pyrotechnic i Götene AB
(31)
Restaurangverksamhet 31 16 Nya Golfrestaurangen Johansson/Blomberg Handelsbolag
(6)
Drivmedel, Detaljhandel 31 2 Qstar Försäljning Aktiebolag
(28)
Plantskoleväxter, odling 30 2 Hermelins i Skänninge
(27)
Försäkring & Pensionsfond stödtjänster, övriga 30 1 Fora AB
(30)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 30 3 Sagitta Pedagog Aktiebolag
(21)
Sportartikelstillverkning 30 2 HAGS Aneby AB
(20)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 29 3 Creditsafe i Sverige AB
(17)
Nöjes- & Temaparksverksamhet 27 3 Prison Island Linköping AB
(15)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 26 4 Symaskinshörnet Jan Klefborg Aktiebolag
(19)
Utbildning, övrig 26 4 Abata Kommanditbolag
(18)
Civilt försvar & Frivilligförsvar 25 1 SKÅNE FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUND
(25)
Förlagsverksamhet, övrig 25 4 Notposten Aktiebolag
(15)
Blandat sortiment 25 3 Heraco Aktiebolag
(18)
Elektronikkomponenter, Partihandel 25 3 Conrad Elektronik Norden AB
(17)
Metallavfall & Metallskrot, Partihandel 25 1 Östgöta Metall och Skrot Aktiebolag
(25)
Varuhus- & Stormarknadshandel 24 2 Gekås Ullared AB
(21)
Stugbyverksamhet 23 1 Himmelsby Spa & Konferens AB
(23)
Hushållsapparater & Elartiklar, Partihandel 23 2 Nilfisk AB
(19)
Film, Video & TV 23 2 Swedish Film AB
(15)
Inredningsarkitekt 22 1 Fjäll Design AB
(22)
Inredningstextilier, Butikshandel 22 3 JYSK AB
(21)
Spel & Leksaker, Butikshandel 22 4 Aktiebolaget Sagoland
(8)
Skor, Butikshandel 21 1 Jobi Footright AB
(21)
Konfektyr, Butikshandel 19 1 Stallkiosken i Åtvidaberg AB
(19)
Takarbeten 19 1 Takmästarn i Linköping AB
(19)
Får- & Getuppfödning 19 2 Boviks Gård
(11)
Fabriksblandad Betongtillverkning 18 1 Grus & Cement i Åtvidaberg Aktiebolag
(18)
Grafisk Designverksamhet 18 2 ATV-MEDIA Aktiebolag
(17)
Virke & Byggvaror, Butikshandel 16 1 Bauhaus & Co Kommanditbolag
(16)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 15 2 STATENS VÄG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT
(13)
Juridisk verksamhet, övrig 14 2 Kommunlex AB
(10)
Butikshandel, övrig 14 1 Panduro Hobby Aktiebolag
(14)
Mineralutvinning, övrig 14 1 SIBELCO NORDIC AB
(14)
Plastvarutillverkning, övrig 13 3 SignMax AB
(11)
Spel- & Leksakstillverkning 12 2 Rodeco AB
(7)
Arkivverksamhet 12 2 Depona AB
(11)
Reklamfotoverksamhet 11 1 Fotoflink Jonny Flink
(11)
Porträttfotoverksamhet 11 1 J. Falk Foto
(11)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 11 2 Svenska artisters och musikers intresse- organisation (SAMI),ek.för
(10)
Kläder & Skor, Partihandel 11 3 SAFE Workwear Sweden AB
(7)
Teknisk konsult inom Elteknik 10 2 P H Elkonsult AB
(6)
Teleprodukter, Partihandel 9 1 Celab Communications Aktiebolag
(9)
Glas & Porslin, Butikshandel 9 3 NILSSON, MARIA
(8)
Uthyrning & Leasing av Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning (inklusive datorer) 9 1 Linköping IT Partner Finans AB
(9)
Möbler & Heminredning, reparation 8 1 Tapetserarna i Linköping AB
(8)
Flyttjänster 8 1 Flytt-Anders Aktiebolag
(8)
Insatsvaror övriga, Partihandel 8 3 Sverull ElektroDynamo AB
(4)
Livförsäkring, övrig 7 1 Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
(7)
Specialsortiment 7 2 TM Techno Medica Aktiebolag
(6)
Blommor & Växter, Butikshandel 7 5 Blomstertorget i Linköping AB
(5)
Religiösa samfund 7 2 JOHANNESKYRKANS FÖRSAMLING I ÅTVIDABERG
(5)
Intressebev. Arbetstagarorg. 7 5 SVERIGES AKADEMIKERS CENTRALORGANISATION, SACO
(2)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 7 2 SVENSSON, ASTRID HELENE
(5)
Blandat jordbruk 7 2 PERSSON, LARS GÖSTA KONRAD
(4)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 6 1 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET, INFORMATIONSAVD
(6)
Böcker, Butikshandel 6 3 LogistikTeamet Sverige AB
(4)
Förvaltning & Handel med värdepapper 6 1 John Hellström AB
(6)
Transport stödtjänster, övriga 6 2 GDL Transport Aktiebolag
(5)
Textilier, Butikshandel 6 2 Lottas Tygbod
(4)
Grafisk produktion 6 1 ISY Informationssystem AB
(6)
Sportverksamhet, övrig 5 4 ÖSTERGÖTLANDS PARASPORTFÖRBUND
(2)
Industriförnödenheter, Partihandel 5 1 Runelandhs Försäljnings Aktiebolag
(5)
Förpackningsverksamhet 5 1 Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(5)
Telekommunikation, Trådlös 4 1 HI3G Access AB
(4)
Metaller & Metallmalmer, Partihandel 4 1 Sargenta Aktiebolag
(4)
Domstolsverksamhet 4 1 SVERIGES DOMSTOLAR
(4)
Plastvaror, tillverkning 4 1 Sunplex Aktiebolag
(4)
Uttjänta fordon, Partihandel 4 1 Begagnade Bildelar i Linköping Aktiebolag
(4)
Bibliotek 4 1 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER
(4)
Begravningsverksamhet 3 2 Björkdahls Begravningsbyrå Aktiebolag
(3)
Hushållsapparater, Hem & Trädgård, reparation 3 1 Handelsbolaget S-P Maskinservice
(3)
Trähus, tillverkning 3 1 Åtvidabergs Takvåningar AB
(3)
Reproduktion av inspelningar 3 2 CD-Reparatören i Sverige AB
(2)
Polisverksamhet 3 1 POLISMYNDIGHETEN
(3)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 3 1 Jerrevång Bild
(3)
Mejeriprodukter, Ägg, Matolja & Matfett, Partihandel 2 1 Unilever Sverige AB
(2)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Kommunikationsutrustning, reparation 2 2 Mobilrep i Norrköping AB
(2)
Köttprodukter 2 1 Top Catch
(2)
Magasinering & Varulagring 2 1 Axstores AB
(2)
Möbler övriga, tillverkning 2 1 Ambersson Design
(2)
Guldsmedsvaror & Smycken, Butikshandel 2 2 Silververket Stockholm AB
(1)
Vandrarhemsverksamhet 2 1 Solviken vid Sommen AB
(2)
Emballage, Partihandel 2 1 Packoplock Scandinavia AB
(2)
Elapparatur övrig, tillverkning 2 1 Scandistrip Door Aktiebolag
(2)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 2 1 BIRKA CRUISES AB
(2)
Campingplatsverksamhet 1 1 Borstahusens Camping Aktiebolag
(1)
Växtodling 1 1 Alba Trädgård
(1)
Uthyrning & Leasing av Fritids- & Sportutrustning 1 1 Key Code Security AB
(1)
Skogsförvaltning 1 1 Lindberg m m
(1)
Betong-, Cement- & Gipsvaror, övriga 1 1 Marie.Kropp & Knopp
(1)
Grundskole- & Gymnasieskoleutbildning 1 1 STATENS SKOLVERK
(1)
Klockor, Butikshandel 1 1 Nya Möllers Ur Optik
(1)
Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner 1 1 Kinnarps Holding AB
(1)
Kontorsförbrukningsvaror, Butikshandel 0 1 Kontorsgiganten AB
(0)
Callcenterverksamhet 0 1 Conventus Marketing AB
(0)
Catering 0 1 Rehn Catering
(0)
Sjukvårdsartiklar, Butikshandel 0 1 Mayday Aid Aktiebolag
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar koncern ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...