Visa allt om ENKÖPINGS KOMMUN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 97 199 102 366 59 552
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 58 72 75
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
MIGRATIONSVERKET (Statlig enhet) 74 468 52 494 31 855
HÅBO KOMMUN (Kommun) 4 154 4 743 6 508
UPPSALA LÄNS LANDSTING (Landsting) 3 765 2 426 3 017
LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN (Statlig enhet) 2 716 24 867 3 065
UPPSALA KOMMUN (Kommun) 2 449 2 469 2 321
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (30 st)

Landstingskunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets landstingskunder (8 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (30 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 1 242 977 1 233 346 1 242 448
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 2 706 2 834 2 673
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 2 515 2 644 2 492
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 191 190 181
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 352 360 356
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Byggverksamhet 141 367 21 Elvbygg Aktiebolag
(59 130)
Vård & Omsorg med Boende 135 843 54 Norlandia Care AB
(28 034)
Redovisning & bokföring 85 321 8 Skandikon Administration Aktiebolag
(84 497)
Grundskoleutbildning 69 420 39 Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag
(32 024)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 67 553 53 Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder
(42 616)
Anläggningsarbeten 59 047 25 Markona AB
(21 272)
Brand- & Räddningsverksamhet 46 363 1 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ENKÖPING-HÅBO
(46 363)
Datakonsultverksamhet 42 948 31 Atea Sverige AB
(25 264)
El-VVS & Bygginstallationer 36 556 42 Certego AB
(16 095)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 24 330 4 Martin & Servera Aktiebolag
(22 840)
Linjebussverksamhet 21 818 3 Bergkvarabuss Aktiebolag
(21 799)
Värme & Kyla 20 097 3 ENA Energi AB
(19 509)
Taxi 19 598 1 Taxi Exact AB
(19 598)
Elhandel 19 424 1 Switch Nordic Green AB
(19 424)
Gymnasial utbildning 19 319 34 Lärande i Sverige AB
(4 156)
Specialistläkare på sjukhus 18 476 2 UPPSALA LÄNS LANDSTING
(18 467)
Sociala insatser 18 452 46 Humana Assistans AB
(2 567)
Rengöring & Lokalvård 15 078 17 Relita Industri & Skadeservice AB
(7 571)
Callcenterverksamhet 13 988 4 E.ON Kundsupport Sverige AB
(9 618)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 12 006 26 Väg- och VA-ingenjörerna i Sverige AB
(4 278)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 11 927 36 Bjerking AB
(2 089)
Konsultverksamhet avseende företags org. 11 845 108 Bilreda Aktiebolag
(5 171)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 11 581 12 Kinnarps i Enköping-Bålsta AB
(6 378)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 10 470 21 Aquasvea AB
(3 725)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 10 135 22 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag
(4 839)
Uthyrning & Leasing övrigt 9 810 7 Cramo Adapteo AB
(6 520)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 8 997 56 VEKAB Storköksteknik AB
(1 914)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 8 907 40 OneMed Sverige AB
(4 601)
Golv- & Väggbeläggningsarbeten 8 479 1 Tobias & Kents Golv AB
(8 479)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 7 181 2 Protector Försäkring Sverige, filial av Protector Forsikring ASA Norge
(6 571)
Jordbruksmaskiner, Partihandel 7 159 13 Svanå Maskiner Aktiebolag
(3 285)
Fastighetsrelaterade stödtjänster 6 763 4 Upplands Boservice Aktiebolag
(6 609)
Dataprogrammering 6 740 52 Sokigo AB
(1 973)
Textilier, Butikshandel 5 805 2 NIBO Solskydd Trading AB
(5 764)
Personaluthyrning 5 338 8 Dedicare AB (publ)
(1 498)
Icke-farligt avfall 4 825 4 VAFABMILJÖ KOMMUNALFÖRBUND
(3 693)
Öppen Hälso- & Sjukvård 4 658 4 Länshälsan Uppsala AB
(3 258)
Primärvårdsmottagning 4 654 2 Allas vård och omsorg i Mälardalen AB
(4 649)
Maskiner, reparation 4 647 16 Aktiebolaget Jonas Maskinservice
(3 295)
Arkitektverksamhet 4 579 12 Stadion Arkitekter Engstrand, Kempe, Mårtensson, Sundström och Varhelyi Aktiebolag
(2 532)
Telekommunikation, Trådbunden 4 449 7 Lidén Data Internetwork AB
(3 512)
Utgivning av annan programvara 4 353 25 Visma Enterprise AB
(1 144)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 4 351 12 ÅF-Infrastructure AB
(1 642)
VVS-varor, Partihandel 4 010 9 Dahl Sverige Aktiebolag
(2 030)
Vägtransport, Godstrafik 3 918 6 Småfrakt i Enköping AB
(2 275)
Hälso- & Sjukvård, administration 3 811 2 SOCIALSTYRELSEN
(3 790)
Säkerhetssystemtjänster 3 761 10 SOS Alarm Sverige AB
(2 096)
Måleriarbeten 3 735 1 Sandå Sverige AB
(3 735)
Telekommunikation, Trådlös 3 699 3 Tele2 Sverige Aktiebolag
(3 690)
Elgenerering 3 501 1 Agrovärme Enköping AB
(3 501)
Infrastrukturprogram 3 482 4 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN
(2 270)
Telekommunikationsutrustning, Butikshandel 3 407 3 BKE TeleCom Aktiebolag
(3 405)
Konferensanläggningar 3 321 17 Fagerudd Konferens Aktiebolag
(1 555)
Säkerhetsverksamhet 3 315 3 Securitas Sverige Aktiebolag
(3 261)
Kreditgivning, övrig 3 277 12 Nordea Finans Sverige AB
(1 245)
Kläder & Skor, Partihandel 2 952 6 Arbetsklädshuset (AKH) AB
(1 847)
Insatsvaror övriga, Partihandel 2 930 3 Papyrus Supplies AB
(2 785)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 2 702 4 Kinnarps AB
(2 501)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 2 662 18 Caperio AB
(1 424)
Datordrifttjänster 2 645 4 Tieto Sweden AB
(1 926)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 2 562 11 Möller Bil Enköping AB
(1 389)
Monetär finansförmedling, övrig 2 533 5 Nordea Bank AB
(2 432)
Hotell & Restaurang 2 446 39 Enköping Hotell och Konferens AB
(1 534)
Spannmål, Balj- & Oljeväxter, odling 2 383 9 JoBo Lantbruk AB
(1 057)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 2 293 3 BTJ Sverige AB
(2 262)
Dagstidningsutgivning 2 278 10 Nya Wermlands-Tidningens Aktiebolag
(1 182)
Personalutbildning 2 238 46 Kompetensutvecklingsinstitutet Sverige AB
(819)
Förskoleutbildning 2 182 12 Jensen Education School AB
(555)
Revision 2 149 1 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
(2 149)
Mejerivarutillverkning 2 116 1 Arla Foods AB (publ)
(2 116)
Teknisk konsult inom Elteknik 2 106 11 CK Ingman AB
(1 575)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 2 045 14 AB Karl Hedin Bygghandel
(527)
Metallindustri 2 038 27 Smideskonst Hjälsta AB
(455)
Bokutgivning 2 005 37 NE Nationalencyklopedin Aktiebolag
(370)
Maskiner, tillverkning 1 937 13 VA Teknik i Borås AB
(1 232)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 1 918 47 Helikopter Brand Design AB
(387)
Postorder- & Internethandel 1 906 37 Adlibris Aktiebolag
(491)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 1 875 2 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
(1 872)
Elapparatur övrig, tillverkning 1 849 1 Doro Care AB
(1 849)
Förvaltning i Bostadsrättsföreningar 1 828 13 Bostadsrättsföreningen Stören, Enköping
(395)
Hälso- & Sjukvård, övriga 1 806 16 Lilla psykologbyrån Karlsson AB
(1 426)
Blandat jordbruk 1 734 12 Refvelsta Godsförvaltning AB
(714)
Artistisk verksamhet 1 670 46 STIFTELSEN MUSIK I UPPLAND
(292)
Drivmedel, Detaljhandel 1 659 6 Circle K Sverige AB
(1 639)
Rivning av hus & byggnader 1 641 1 NKR Demolition Sweden AB
(1 641)
Advokatbyråer 1 632 9 Advokatfirman Pedersen Aktiebolag
(900)
Intressorganisationer, övriga 1 581 95 LEADER MÄLARDALEN IDEELL FÖRENING
(375)
Kongresser & Mässor 1 526 29 Kunjani Consulting AB
(544)
Plantskoleväxter, odling 1 516 8 Splendor Plant Aktiebolag
(1 036)
Järnhandelsvaror, Partihandel 1 488 10 TOOLS Sverige AB
(1 123)
Byggnadssnickeriarbeten 1 455 10 Lantmännen Byggnads AB
(455)
Blommor & Växter, Butikshandel 1 379 7 Flora Blomsterhandel i Enköping AB
(849)
Kontorsmöbler, Partihandel 1 377 11 Input interiör Stockholm Aktiebolag
(1 159)
Ljud & Bild, Butikshandel 1 323 3 Aros Mediateknik Aktiebolag
(1 182)
Byggnadsmetallvaror, tillverkning 1 318 7 Knislingeverken Aktiebolag
(810)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 1 306 7 FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURSVERKSAMHETEN VID UPPSALA UNIVERSITET
(585)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 1 301 32 SLI Education AB
(454)
Cyklar & Invalidfordon, tillverkning 1 240 6 Permobil Aktiebolag
(772)
Campingplatsverksamhet 1 212 1 Nordic Camping & Resort AB
(1 212)
Skadeförsäkring 1 189 7 Länsförsäkringar Uppsala
(824)
Teknisk Provning & Analys 1 186 13 ALcontrol AB
(632)
Skötsel & Underhåll av Grönytor 1 183 9 Ranglo Axe AB
(651)
Intressebev. Branschorg. 1 160 15 Bonus Copyright Access, ek. för.
(575)
Vård av historiska Minnesmärken & Byggnader 1 142 6 Arkeologikonsult Sverige AB
(988)
Översättning & Tolkning 1 059 6 Hero Tolk AB
(746)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 1 050 9 TRIMTEC AB
(693)
Kläder & Textilier, tillverkning 1 016 7 Ultramare Aktiebolag
(970)
Elartiklar, Partihandel 1 010 9 Aura Light Aktiebolag
(323)
Restaurangverksamhet 1 001 34 HAARAKOSKI, JARMO
(527)
Teknisk konsult inom Industriteknik 992 9 KAMAVIA
(449)
Universitets- & Högskoleutbildning 938 11 UPPSALA UNIVERSITET
(219)
Databehandling & Hosting 926 14 Arkiva AB
(272)
Intressebev. Yrkesorg. 913 10 Ideella föreningen för yrkesroller och lärande i Sverige med firman Föreningen Kravmärkt Yrkesroll
(739)
Litterärt & Konstnärligt skapande 901 30 Backa Carin Ivarsdotter AB
(356)
Glasmästeriarbeten 872 4 Bålsta Glasmästeri Idéglas AB
(637)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 868 9 TRANSPORTSTYRELSEN
(390)
Trävaror, tillverkning 861 3 Scandbio AB
(845)
Motorfordon, reparation & underhåll 847 14 Bilskadecenter i Enköping Aktiebolag
(208)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 839 5 Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a.
(439)
Sluten Sjukvård 833 12 SÖDERMANLANDS LÄNS LANDSTING
(209)
Livsmedelshandel 829 11 PJB Business AB
(423)
Medicin- & Dentalinstrumenttillverkning 797 9 Liko Aktiebolag
(707)
Skogsskötsel 791 3 Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag
(619)
Tvål, Såpa & Tvättmedel, tillverkning 777 3 Rekal Svenska Aktiebolag
(741)
Kultur, Nöje & Fritid 776 10 TJ Scenproduktioner Ljud Ljus & Bild AB
(316)
Växtodling 757 4 Stångby Plantskola Aktiebolag
(533)
Kemiska produkter, Partihandel 715 13 Swed Handling AB
(267)
Finansiella stödtjänster, övriga 714 5 Ikano Bank AB (publ)
(559)
Post- & Kurirverksamhet 708 1 PostNord Sverige AB
(708)
Utgivning av tidskrifter 700 41 RFSL Media & Info AB
(195)
Plastvarutillverkning, övrig 698 7 EWF ECO AB
(548)
Gödsel- & Kväveprodukter, tillverkning 679 2 Hasselfors Garden AB
(661)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 667 2 Bröderna Hanssons i Göteborg export Aktiebolag
(557)
Tryckning av Böcker & Övrigt 666 22 Tryckservice i Ängelholm AB
(404)
Omsorg & Socialtjänst 646 3 SAMORDNINGSFÖRBUNDET UPPSALA LÄN
(627)
Livförsäkring, övrig 633 2 KPA Livförsäkring AB (publ)
(626)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 621 13 Rantzows Sport Aktiebolag
(313)
Avfallshantering & Återvinning 620 5 Geoserve AB
(478)
Emballage, Partihandel 618 4 BGFIX Handelsbolag
(598)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 608 1 EFG Kontorsmöbler AB
(608)
Lastbilar, Bussar & Specialfordon, Handel 606 4 Scania Sverige Aktiebolag
(471)
Flyttjänster 589 3 Allt i transport och spedition 018 AB
(557)
Tvätteriverksamhet 572 4 Berendsen Textil Service AB
(385)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 571 4 Swea Energi AB
(546)
Elektronisk & Optisk utrustning, reparation 562 2 SAPS Medical AB
(365)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 555 5 Akvarie-Leasing Aktiebolag
(381)
Arbetsförmedling & Rekrytering 539 7 Studiesupport Mälardalen AB
(159)
Textilier, Partihandel 527 8 Textilhuset Swelogent Handelsbolag
(265)
Landtransport av passagerare, övrig 523 7 Bergsbrunna Busstrafik Aktiebolag
(222)
Utbildning, övrig 504 22 Teknikutbildarna i Norden AB
(101)
Möbler övriga, tillverkning 472 2 KPLN Design AB
(465)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 469 12 ENKÖPINGS RIDKLUBB
(312)
Kaffe, Te, Kakao & Kryddor, Partihandel 459 3 Grossistcentralen i Stockholm AB
(292)
Skogsförvaltning 451 7 ERIKSSON, LARS-ERIK
(179)
Motorfordon, reservdelar & tillbehör 421 11 Anders Träff, Nyberg Motor Eftr. AB
(325)
Musikinstrument & Noter, Butikshandel 413 8 Music Retail Sweden Aktiebolag
(302)
Detaljhandel, övrig 411 10 Granngården AB
(173)
Elektronikindustri 410 7 ASB i Mariestad AB
(213)
Fastighetsförmedling 403 7 Lötsberga AB
(189)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 396 4 Bemannia AB (publ.)
(211)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 384 9 Pitney Bowes Svenska Aktiebolag
(134)
Sportartikelstillverkning 379 4 KSAB Golf Equipment Aktiebolag
(268)
Apotekshandel 377 4 Apotekstjänst Sverige AB
(221)
Färg & Lack, Butikshandel 362 3 Ackes Färgcenter Aktiebolag
(352)
Researrangemang 361 5 Acompany Sweden AB
(268)
Transport stödtjänster, övriga 354 4 Viscando Traffic Systems AB
(194)
Landtransport, stödtjänster 303 7 Riksfärdtjänsten Sverige AB
(282)
Källsorterat material 303 3 Allumaskin Sverige AB
(182)
Grafisk Designverksamhet 294 8 Form & Funktion i Sverige AB
(163)
Cyklar, Butikshandel 292 2 Cyklos AB
(192)
Marknads- & Opinionsundersökning 291 7 Intermetra Business & Market Research Group Aktiebolag
(146)
IT- & Datatjänster, övriga 290 3 Svensk e-identitet AB
(243)
Datorer & Kringutrustning, reparation 275 2 SAPS Facility Services AB
(271)
Webbportaler 275 8 iBinder Sverige AB
(114)
Arbetsmarknadsutbildning 260 2 Byggutbildning Star i Dalarna Aktiebolag
(227)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 253 1 SJ AB
(253)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 238 11 Visma Collectors AB
(89)
Finansiell leasing 235 1 Umeå Release Finans AB
(235)
Smyckestillverkning 230 3 AB JO'ANS
(227)
Samhällelig informationsförsörjning 225 3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(219)
Grundskole- & Gymnasieskoleutbildning 225 1 STATENS SKOLVERK
(225)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 221 10 Nytida Kasper Kollo AB
(165)
Sjukvårdsartiklar, Butikshandel 217 1 Eurovema Mobility AB
(217)
Tillverkning, övrig 207 9 Reklam som Syns & Legoteknik i Enköping AB
(143)
Filmvisning 206 3 Eurostar Aktiebolag
(148)
Fastighetsförvaltning på uppdrag 204 2 Fastighetsskötsel Enköping AB
(107)
Belysningsarmaturtillverkning 202 3 Suntech Group AB
(197)
Film, Video & TV 188 6 Open Library Solutions AB
(68)
Resebyråer 185 5 Travel Team Sweden AB
(76)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 184 7 Siba Aktiebolag
(151)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 177 10 I-Sport Retail AB
(78)
Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 169 7 Aktiebolaget KARL ERIK OCH ROGERS PUMP & MASKINUTHYRNING
(66)
Urtillverkning 168 2 Westerstrand Urfabrik Aktiebolag
(102)
Kontorstjänster 162 3 IDATA AB
(157)
Mineralutvinning, övrig 156 2 Sand- och grusaktiebolaget Jehander
(118)
Catering 155 7 Nippon & Frezon Catering AB
(94)
Optiker, Butikshandel 151 2 Synoptik Sweden Aktiebolag
(149)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 145 4 Weelu Industrishop AB
(125)
Bageri- & Mjölprodukter 143 6 Brödboden i Enköping AB
(44)
Juridisk verksamhet, övrig 141 7 Lords Advokatfirma AB
(53)
Uttjänta fordon, Partihandel 138 2 Enköpings Bildemontering AB
(115)
Inredningstextilier, Butikshandel 134 2 JYSK AB
(106)
Hushållsapparater & Elartiklar, Partihandel 133 7 Electrolux HemProdukter Aktiebolag
(68)
Fotoutrustning, Butikshandel 132 4 Oy Osk. Rajala Finland Filial i Sverige
(110)
Sport- & Fritidsutbildning 132 3 Ridskolan Strömsholm RS AB
(116)
Begagnade varor övriga, Butikshandel 128 2 Frälsningsarmen
(128)
Bioteknisk Forskning & Utveckling 125 1 Plusab Medical Solutions AB
(125)
Industrigasframställning 125 2 AGA Gas Aktiebolag
(80)
Porträttfotoverksamhet 123 1 THOMAS HENRIKSON
(123)
Partihandel 123 3 Lantmännen ek för
(75)
Sportverksamhet, övrig 121 9 SVENSKA SIMFÖRBUNDET
(44)
Företagstjänster, övriga 115 2 Medhelp Care AB
(86)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 115 4 Peter Westlund F o U AB
(35)
Eftergymnasial utbildning 113 1 Broholm Landskap
(113)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 108 1 Grönsakshallen Sorunda Aktiebolag
(108)
Försäkring & Pensionsfond stödtjänster, övriga 106 1 Fora AB
(106)
Folkhögskoleutbildning 102 4 STIFTELSEN NORDENS BISKOPS-ARNÖ
(64)
Elektronikkomponenter, Partihandel 99 9 Schneider Electric Sverige AB
(45)
Köksinredningar, tillverkning 98 1 Granberg Interior AB
(98)
Vandrarhemsverksamhet 97 5 Hälsinggårdens Vandrarhem AB
(46)
Byggmaterialtillverkning 95 2 Potmix Products AB
(78)
Annonstidningsutgivning 94 2 Tabloid Sverige AB
(94)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 93 4 ALMEGA Aktiebolag
(64)
Intressebev. Arbetstagarorg. 91 8 VISION
(38)
Kläder, Butikshandel 91 5 PARTIM AB
(71)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 90 6 Köksvaruhuset Klarabergsgatan AB
(53)
Nöjes- & Temaparksverksamhet 89 4 Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli
(67)
Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 88 5 Ely Försäljning
(43)
Industri- Maskiner & Utrustning, installation 86 2 Francks Kylindustri i Västerås AB
(74)
Köttprodukter 85 1 Andersson & Tillman AB
(85)
Keramiska produkter, tillverkning 85 1 ALEGA Skolmateriel Aktiebolag
(85)
Kontorsutrustning & Datorer, Partihandel 84 3 Office i Västerås AB
(49)
Polisverksamhet 82 1 POLISMYNDIGHETEN
(82)
Teleprodukter, Partihandel 82 3 EnaTele AB
(49)
Trafikskoleverksamhet 78 4 Grönlunds Yrkesutbildningar AB
(33)
Kultur, Miljö, Boende, administration 73 3 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND
(60)
Plastvaror, tillverkning 73 2 Västia Plastindustri Aktiebolag
(71)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 72 5 STIFT INSTITUTET F VATTEN- O LUFTVÅRDSFORSKNING
(23)
Mejeriprodukter, Ägg, Matolja & Matfett, Partihandel 72 1 Unilever Sverige AB
(72)
Golfbanor 70 2 Orresta Golf AB
(61)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 68 3 Loudnbright Systemintegration AB
(60)
Fabriksblandad Betongtillverkning 67 1 Swerock Aktiebolag
(67)
Museiverksamhet 65 15 STIFTELSEN UPPLANDSMUSEET
(17)
Utgivning av dataspel 62 1 Ecoonline AB
(62)
Grafisk produktion 62 4 ISY Informationssystem AB
(31)
Verksamhet utförd av Värdepappers- & Varumäklare 59 1 Ekbackens Förvaltnings Aktiebolag
(59)
Klockor, Butikshandel 58 1 Lagerströms Ur & Guld AB
(58)
Hushålls- & Personartiklar, reparation, övriga 58 2 Coffee Center i Sverige AB
(50)
Transportmedelsindustri 57 4 Mekauto AB
(25)
Förlagsverksamhet, övrig 57 5 Tremedia i Borås Aktiebolag
(31)
Turist- & Bokningsservice 57 2 Marcel Bokning Aktiebolag
(56)
Partihandel, övrig 57 6 San Sac AB
(35)
Band & Skivor, Partihandel 55 4 FörlagEtt AB
(32)
Verktygsmaskiner, Partihandel 53 6 Dataliner AB
(39)
Religiösa samfund 52 5 FJÄRDHUNDRA FÖRSAMLING
(22)
Kontorsmöbler, Butikshandel 49 1 Enköpings Kontorsvaruhus AB
(49)
Musik-, Dans- & Kulturell utbildning 44 7 KARLSSON, EVA
(18)
Direktreklamverksamhet 43 3 UC Marknadsinformation AB
(27)
Jord- & Skogsbruksmaskiner, tillverkning 41 3 Runhällens Maskin Aktiebolag
(30)
Böcker, Butikshandel 40 4 Gestbloms Bokhandel Aktiebolag
(22)
Kroppsvård 36 6 Aromaspecialisterna i Enköping
(13)
Blommor & Växter, Partihandel 35 2 Mäster Grön ek. för.
(21)
Möbler för hemmet, Butikshandel 31 3 Ullmans Mattor Aktiebolag
(11)
Elektriska Komponenter & Kretskort, tillverkning 29 2 Oberthur Technologies Sweden AB
(25)
Service till växtodling 28 3 ÖHLIN, KLAS LENNART
(12)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 28 3 Rederiaktiebolaget Mälartrafik M/S Tor
(20)
Livsmedel övriga, Butikshandel 28 2 Elisabeths AB
(22)
Glas- & Glasvarutillverkning 27 1 Studio Glasskärvan
(27)
Blandat sortiment 27 3 Heraco Aktiebolag
(13)
Gymanläggningar 27 1 A3 Träningscenter AB
(27)
Hushållsapparater, Hem & Trädgård, reparation 26 3 Kyl&Tvättspecialisten Jörgen Skirgård
(23)
Kontorsförbrukningsvaror, Butikshandel 26 2 Robert Matton Aktiebolag
(25)
Uthyrning & Leasing av Bygg- & Anläggningsmaskiner 26 1 Ricklings Mobilkranar AB
(26)
Inredningsarkitekt 25 1 VäxtinredningsGruppen i Örebro AB
(25)
Butikshandel, övrig 25 4 Artistica Handelsbolag
(14)
Ur & Guldssmedsvaror, Partihandel 24 1 Business To Nordic AB
(24)
Glas & Porslin, Butikshandel 22 2 Fredens Backe i Enköping AB
(18)
Totalförsvaret 20 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(20)
Virke & Byggvaror, Butikshandel 20 1 Nordic Pool i Upplands-Väsby AB
(20)
Trädgårdar, Djurparker & Naturreservat, drift 19 3 Kungsbyn Förvaltning AB
(11)
Utrustning Reparation, övrig 18 1 Mälardalens Idrottsservice AB
(18)
Industri- & Produktdesignverksamhet 18 1 Minimorf AB
(18)
Sötvattensfiske 18 1 Mona & Ivans Fisk Handelsbolag
(18)
Datoriserad materialhanteringsutr, Partihandel 17 1 Forflex AB
(17)
Konst & Galleri, Butikshandel 16 2 Mollbrinks Konsthandel Aktiebolag
(10)
Uthyrning & Leasing av Fritids- & Sportutrustning 16 1 Key Code Security AB
(16)
Specialsortiment 16 2 Ohlsson & Lohaven AB
(10)
Dryckesframställning 16 1 Aktiebolaget Åbro Bryggeri
(16)
Grönsaker, frilandsodling 14 1 Grönsaksbonden Johansson
(14)
Skidsportanläggningar 14 1 Romme Alpin Aktiebolag
(14)
Drycker, Partihandel 14 1 Frukt Juice i Enköping Aktiebolag
(14)
Kollektivtrafik, övrig 12 2 Gamla Uppsala Buss Aktiebolag
(10)
Skogsbruk 11 1 Löta Trädskolor Aktiebolag
(11)
Jord- & Skogsbruk, administration av program 11 1 SKOGSSTYRELSEN
(11)
Socker, Choklad & Sockerkonfekt, Partihandel 11 2 En Grön Oas AB
(8)
Uthyrning av Bygg- & Anläggningsmaskiner med förare 11 1 SörHåks Gramaljer AB
(11)
Avloppsrening 11 2 Uppsala Vatten och Avfall AB
(8)
Förvaltning & Handel med värdepapper 10 3 AKN Gessån AB
(9)
Bibliotek 9 2 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER
(9)
Konsumenttjänster, övriga 9 1 Familjehemsbanken AB
(9)
Spel & Leksaker, Butikshandel 9 3 TOP-TOY A/S, Danmark, filial Sverige
(6)
Verktygsmaskiner, tillverkning 9 2 Storebro Industrier AB
(7)
Elapparatur, Reparation 8 1 Flintab AB
(8)
Vävnadstillverkning 8 1 Vävnamn-Snabbtjänst Aktiebolag
(8)
Datorer & Kringutrustning, tillverkning 8 1 Inrego Aktiebolag
(8)
Metaller & Metallmalmer, Partihandel 7 1 Stena Stål Aktiebolag
(7)
Förpackningsverksamhet 7 1 Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(7)
Nyhetsservice 6 1 TT Nyhetsbyrån AB
(6)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 6 3 Arkiv Digital AD AB
(3)
Fiskodling 6 1 Vilstena Fiskodling
(6)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 5 2 Rental Service i Västerås AB
(3)
Kommunikationsutrustning, reparation 4 2 Telephoneix AB
(3)
Grönsaker, växthusodling 4 1 LUNDIN, MIKAEL
(4)
Reproduktion av inspelningar 4 1 CD-Reparatören i Sverige AB
(4)
Skor, Butikshandel 4 2 Alanens entreprenör
(3)
Verktyg & Redskap, tillverkning 3 1 Wallmek i Kungälv Aktiebolag
(3)
Fotolaboratorieverksamhet 3 2 Crimson Färglabb Aktiebolag
(2)
Politiska organisationer 3 1 ENKÖPINGS SOC.DEM ARBETARKOMMUN
(3)
Finansförmedling, övrig 3 2 Klarna Bank AB
(2)
Konfektyr, Butikshandel 3 1 Godisgallerian i Enköping AB
(3)
Kontors- & Butiksinred, tillverkning 3 1 Habo Träfo AB
(3)
Telekommunikation, Satellit 3 1 Canal Digital Sverige Aktiebolag
(3)
Elektriska Hushållsmaskiner, tillverkning 2 1 Tylö Aktiebolag
(2)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Möbler & Heminredning, reparation 2 1 ULF SANDQVIST SERVICE & TRANSPORT
(2)
Stugbyverksamhet 2 1 LENNINGS LILJESTAM, DIANNA
(2)
Industriförnödenheter, Partihandel 2 2 Gossmanprodukter AB
(1)
Läkemedel, tillverkning 2 1 Dahl Medical AB
(2)
Drivning 2 1 M.K. Skogstjänst Aktiebolag
(2)
Idrottsplatser & Sportanläggningar 2 1 Fyrishov Aktiebolag
(2)
Guldsmedsvaror & Smycken, Butikshandel 2 1 Iduna AB
(2)
Damkläder, Butikshandel 2 1 NavX Trading AB
(2)
Takarbeten 1 1 AB Strömbergs byggplåt Enköping
(1)
Skomakare 1 1 Paus Skomakeri
(1)
Gummivaror, tillverkning 1 1 Comet Cutting AB
(1)
Byggplastvarutillverkning 1 1 Järven Plast & Smide Aktiebolag
(1)
Holdingverksamhet i finansiella koncerner 1 1 Kommuninvest ekonomisk förening
(1)
Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner 1 1 Elfa Distrelec AB
(1)
Sällskapsdjur, Butikshandel 1 2 Calida AB
(1)
Spel- & Vadhållningsverksamhet 1 1 Latitude-59 i Uppsala AB
(1)
Kemiska produkter, tillverkning 1 1 Joel Svenssons Vaxfabrik Aktiebolag
(1)
Spel- & Leksakstillverkning 1 1 ILKA Förskoleprodukter Aktiebolag
(1)
Antikviteter & Beg. Böcker, Butikshandel 1 1 ÖHMAN, CARINA
(1)
Väskor & Reseffekter, Butikshandel 1 1 Väskor & mera i Enköping
(1)
Personalmatsalar 1 1 Fazer Food Services AB
(1)
Uthyrning & Leasing av Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning (inklusive datorer) 1 1 Hyrcentralen Datapartner Vikander AB
(1)
Magasinering & Varulagring 0 1 wePACK AB
(0)
Arkivverksamhet 0 1 RIKSARKIVET
(0)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 0 1 REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN
(0)
Domstolsverksamhet 0 1 SVERIGES DOMSTOLAR
(0)
Militärt försvar 0 1 FÖRSVARSMAKTEN
(0)
Metallavfall & Metallskrot, Partihandel -1 1 Hans Andersson Metal AB
(-1)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar koncern ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...