Visa allt om NYNÄSHAMNS KOMMUN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 45 095 36 373 33 153
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 69 64 80
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
MIGRATIONSVERKET (Statlig enhet) 27 196 17 721 11 284
HANINGE KOMMUN (Kommun) 5 220 4 738 8 815
SLL - Hälso och sjukvårdsförvaltningen (Landsting) 3 433 3 169 3 293
SLL - Folktandvården AB (Landsting) 955 954 963
HUDDINGE KOMMUN (Kommun) 930 1 014 741
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (30 st)

Landstingskunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets landstingskunder (8 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (30 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 768 584 696 493 673 893
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 2 249 2 177 2 126
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 2 091 2 033 1 991
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 158 144 135
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 352 342 352
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Grundskoleutbildning 74 282 42 HANINGE KOMMUN
(42 994)
Vård & Omsorg med Boende 49 270 55 Salus Care Sverige AB
(13 751)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 39 804 48 Akelius Lägenheter i Nynäshamn AB
(11 122)
Byggverksamhet 34 672 21 Nynäs Bygg & Takservice AB
(27 589)
Sociala insatser 32 635 48 Norbergs Omsorg och Service AB
(11 400)
Förskoleutbildning 23 445 21 Pysslingen Förskolor och Skolor AB
(4 879)
Brand- & Räddningsverksamhet 22 759 1 SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVARSFÖRBUND
(22 759)
Callcenterverksamhet 21 778 3 E.ON Kundsupport Sverige AB
(21 742)
Datordrifttjänster 19 167 2 Tieto Sweden AB
(19 164)
El-VVS & Bygginstallationer 16 412 48 Bogfelts Installationer och Entreprenad AB
(4 139)
Anläggningsarbeten 16 134 10 T.A.Brunnsborrning & VVS AB
(7 114)
Gymnasial utbildning 16 076 47 Lärande i Sverige AB
(2 189)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 15 192 5 Menigo Foodservice AB
(9 519)
Konsultverksamhet avseende företags org. 14 492 90 NCC Sverige AB
(2 409)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 12 483 28 Skyhill AB
(4 949)
Vägtransport, Godstrafik 12 233 6 Nynäs-Ösmo Lastbilscentral Holding AB
(10 413)
Kreditgivning, övrig 11 560 13 Kommuninvest i Sverige Aktiebolag
(3 967)
Värme & Kyla 11 031 1 Värmevärden i Nynäshamn AB
(11 031)
Landtransport av passagerare, övrig 10 773 1 Kerstins Taxi och Buss Aktiebolag
(10 773)
Dataprogrammering 10 231 42 IST AB
(2 861)
Datakonsultverksamhet 10 081 25 CGI Sverige AB
(5 315)
Finansiell leasing 10 079 2 Telia Finance Aktiebolag
(9 992)
Intressorganisationer, övriga 10 022 85 HSO STOCKHOLMS STAD
(5 310)
Eldistribution 9 482 2 Kraftringen Nät AB
(7 560)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 7 831 5 Stockholm Vatten AB
(7 508)
Postorder- & Internethandel 7 033 37 Dustin Sverige AB
(5 612)
Vatten & Avlopp 6 916 1 Stockholm Vatten VA AB
(6 916)
Uthyrning & Leasing övrigt 6 675 6 Expandia Moduler AB
(6 531)
Öppen Hälso- & Sjukvård 6 307 2 Avonova Hälsa AB
(6 290)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 6 238 10 Föreningen Folkets Hus u.p.a.
(5 968)
Rengöring & Lokalvård 6 231 22 LÅP:s Ventilation & Brandskyddskontroll AB
(1 486)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 5 881 11 Euro Finans AB
(5 661)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 5 824 17 Caperio AB
(3 065)
Förvaltning i Bostadsrättsföreningar 5 465 3 HSB Bostadsrättsförening Oxen i Nynäshamn
(5 063)
Arbetsförmedling & Rekrytering 5 393 8 Jurek Rekrytering & Bemanning AB
(1 863)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 5 216 11 Staples Sweden AB
(4 579)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 5 163 42 Xylem Water Solutions Sweden AB
(1 373)
Telekommunikation, Trådbunden 5 073 8 Svenska Stadsnät AB
(1 572)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 4 678 21 NYNÄSHAMNS RIDKLUBB
(1 508)
Byggnadssnickeriarbeten 4 553 4 TE Snickare
(4 537)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 4 355 20 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag
(2 344)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 4 315 7 WSP Sverige AB
(2 804)
Utgivning av annan programvara 4 164 17 Aareon Sverige AB
(1 274)
Icke-farligt avfall 4 037 3 SRV återvinning AB
(3 612)
Annonstidningsutgivning 3 950 1 Gudby Invest Aktiebolag
(3 950)
VVS-varor, Partihandel 3 855 7 Ahlsell Sverige AB
(1 964)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 3 552 4 Södertörns Lås Aktiebolag
(3 542)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 3 510 38 Kalmar Kreation AB
(1 095)
Metallindustri 3 439 10 Formastål Aktiebolag
(3 144)
Mejerivarutillverkning 3 362 1 Arla Foods AB (publ)
(3 362)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 3 299 18 Gestaltpartner AB
(1 953)
Konferensanläggningar 3 167 15 Utsikten Meetings AB
(1 581)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 3 156 27 OneMed Sverige AB
(2 410)
Sluten Sjukvård 3 055 5 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
(2 733)
Kollektivtrafik, övrig 3 045 1 Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik
(3 045)
Fastighetsförmedling 3 032 1 Svefa Aktiebolag
(3 032)
Livsmedelshandel 3 019 9 Storbutiken i Nynäshamn AB
(1 895)
Skadeförsäkring 2 785 4 Stockholmsregionens Försäkring AB
(2 407)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 2 783 3 Kinnarps AB
(1 656)
Kontorsmöbler, Partihandel 2 644 8 Form o Miljö Sweden AB
(1 748)
Näringslivsprogram, övriga 2 644 3 SÖDERTÖRNS MILJÖ-OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUND
(2 608)
Personaluthyrning 2 600 9 Dedicare AB (publ)
(1 872)
Byggmaterialtillverkning 2 560 2 Skanska Industrial Solutions AB
(2 552)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 2 330 6 Swea Energi AB
(1 605)
Hushållsapparater & Elartiklar, Partihandel 2 255 5 Stevo's Storkök Aktiebolag
(2 224)
Skogsskötsel 2 121 1 Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag
(2 121)
Säkerhetssystemtjänster 2 075 8 Tunstall AB
(1 686)
Arkitektverksamhet 2 040 6 Stadion Arkitekter Engstrand, Kempe, Mårtensson, Sundström och Varhelyi Aktiebolag
(1 539)
Primärvårdsmottagning 1 938 4 Sjöströms Hemservice AB
(1 525)
Personalutbildning 1 927 31 Academic Consultant House AB
(564)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 1 783 10 MEDBORGARSKOLAN STOCKHOLMSREGIONEN
(742)
Dagstidningsutgivning 1 773 7 MittMedia AB
(775)
Motorfordon, reparation & underhåll 1 710 16 Däckia Aktiebolag
(799)
Revision 1 705 1 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
(1 705)
Infrastrukturprogram 1 668 2 LANTMÄTERIET
(1 254)
Specialistläkare ej på sjukhus 1 651 2 Neuropsyk i Bollnäs AB
(1 635)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 1 624 3 BTJ Sverige AB
(1 565)
Säkerhetsverksamhet 1 581 5 Securitas Sverige Aktiebolag
(1 305)
Skatteförvaltning & Indrivning 1 570 1 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
(1 570)
Bokutgivning 1 478 35 Iris Media AB
(439)
Teknisk Provning & Analys 1 452 14 AB Byggansvar se
(627)
Detaljhandel, övrig 1 413 8 Selecta AB
(967)
Intressebev. Branschorg. 1 359 15 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN
(1 098)
Hälso- & Sjukvård, övriga 1 344 24 Fanny Marell Aktiebolag
(275)
Översättning & Tolkning 1 148 16 Semantix Tolkjouren AB
(532)
Omsorg & Socialtjänst 1 137 3 SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÖSTRA SÖDERTÖRN
(987)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 1 125 13 LEICA Geosystems Aktiebolag
(289)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 1 118 1 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
(1 118)
Fastighetsförvaltning på uppdrag 1 116 3 HSB Södertörn Ek. för.
(770)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 1 113 10 SWECO Environment AB
(438)
Oorganiska baskemikalier, tillverkning 1 092 1 Feralco Nordic AB
(1 092)
Hotell & Restaurang 1 072 25 Häringe Slott AB
(410)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 1 067 13 Optimera Svenska AB
(326)
Tvätteriverksamhet 972 2 Textilia Tvätt & Textilservice AB
(722)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 921 9 SKL Kommentus Inköpscentral AB
(366)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 902 11 Vatten- & snöprodukter i Strängnäs Aktiebolag
(442)
Advokatbyråer 900 7 Advokatbyrån Massi AB
(445)
Maskiner, tillverkning 873 12 Dinair AB
(486)
Fönster av Trä, tillverkning 860 1 Engs Snickeriservice Aktiebolag
(860)
Post- & Kurirverksamhet 848 2 PostNord Sverige AB
(848)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 817 4 Elon i Nynäshamn AB
(782)
Artistisk verksamhet 801 24 TEATERN
(400)
Utbildning, övrig 801 16 Klart Skepp Marinteknik AB
(314)
Universitets- & Högskoleutbildning 797 11 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET
(196)
Redovisning & bokföring 786 4 Billogram AB
(385)
Teknisk konsult inom Industriteknik 731 5 Johan Lundberg Compentum AB
(357)
Kongresser & Mässor 730 24 KOMPETENTO AB
(266)
Virke & Byggvaror, Butikshandel 729 3 Nynäs Bygg & Fritidsmarknad AB
(656)
Jordbruksmaskiner, Partihandel 720 3 Bil- och Traktorservice i Stigtomta Aktiebolag
(631)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 710 7 Bil AB Ove Olofsson
(641)
Politiska organisationer 694 6 MODERATA SAMLINGSPARTIET NYNÄSHAMN
(288)
Kultur, Nöje & Fritid 688 12 Kalasproduktion i Södertörn AB
(319)
Kroppsvård 680 6 Curex Gruppen AB
(659)
Resebyråer 676 9 Big Travel Sweden AB
(486)
Finansiella stödtjänster, övriga 644 5 Ikano Bank AB (publ)
(607)
Maskiner, reparation 629 11 Atlas Copco Compressor Aktiebolag
(236)
Uthyrning & Leasing av Bygg- & Anläggningsmaskiner 574 5 Ramirent AB
(350)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 551 8 ILT Inläsningstjänst AB
(390)
Verksamhet utförd av Värdepappers- & Varumäklare 536 2 P & L Musikfastighet Aktiebolag
(535)
Monetär finansförmedling, övrig 508 4 Nordea Bank AB
(355)
Golv- & Väggbeläggningsarbeten 501 2 EU Plast Aktiebolag
(449)
Kläder, Butikshandel 498 6 Yrkes & Profilkläder i Nynäshamn Kommanditbolag
(479)
Betongvarutillverkning 497 5 Benders Sverige AB
(439)
Datorer & Kringutrustning, tillverkning 479 2 Inrego Aktiebolag
(473)
Utgivning av tidskrifter 473 24 Dagens Samhälle AB
(265)
Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner 468 1 Edekronan AB
(468)
Kontorstjänster 445 2 IDATA AB
(442)
Järnhandelsvaror, Partihandel 443 7 TOOLS Sverige AB
(324)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 437 5 Elverdals Lekplatser AB
(275)
Emballage, Partihandel 432 2 Procurator AB
(424)
Turist- & Bokningsservice 422 7 Visit Stockholm AB
(393)
Marknads- & Opinionsundersökning 412 7 Investigo Market Research & Consulting AB
(164)
Tryckning av Böcker & Övrigt 411 14 Annonsbokningen i Sverige AB
(130)
Livförsäkring, övrig 404 1 KPA Livförsäkring AB (publ)
(404)
Takarbeten 397 2 Nynäs Tak Entreprenad Stockholm Aktiebolag
(267)
Webbportaler 397 5 JP Infonet AB
(247)
Restaurangverksamhet 396 48 Hamburger Börs Aktiebolag
(44)
Växtodling 386 4 Tönnersjö Plantskola Aktiebolag
(288)
Drivmedel, Detaljhandel 374 5 Ösmo Bensin & Service AB
(330)
Databehandling & Hosting 372 8 Bisnode Sverige AB
(162)
Intressebev. Yrkesorg. 356 4 Ideella föreningen för yrkesroller och lärande i Sverige med firman Föreningen Kravmärkt Yrkesroll
(247)
Begagnade varor övriga, Butikshandel 355 2 Frälsningsarmen
(196)
Elektronikkomponenter, Partihandel 343 8 Schneider Electric Sverige AB
(258)
Elektronikindustri 338 4 Cerlic Controls Aktiebolag
(272)
Arbetsmarknadsutbildning 334 2 ENTER SWEDEN
(273)
Sport- & Fritidsutbildning 330 3 Ridskolan Strömsholm RS AB
(232)
Måleriarbeten 327 1 Malmstens Måleri och Färgsättning AB
(327)
Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 324 5 Ecolab Aktiebolag
(122)
Musik-, Dans- & Kulturell utbildning 322 6 Malins Dansstudio AB
(138)
Butikshandel, övrig 311 3 Konstartera Handelsbolag
(302)
Sjötransport, stödtjänster 306 4 Stockholms Hamn Aktiebolag
(250)
Samhällelig informationsförsörjning 299 2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(297)
Elartiklar, Partihandel 298 5 Aura Light Aktiebolag
(163)
Insatsvaror övriga, Partihandel 288 6 Papyrus Supplies AB
(249)
Vård av historiska Minnesmärken & Byggnader 287 2 Arkeologikonsult Sverige AB
(284)
Inredningstextilier, Butikshandel 287 3 JYSK AB
(268)
Litterärt & Konstnärligt skapande 286 18 JAZZ I NYNÄSHAMN, JIN
(60)
Kaffe, Te, Kakao & Kryddor, Partihandel 283 3 Nestlé Sverige Aktiebolag
(243)
Glasmästeriarbeten 281 4 Bjuris Glas AB
(213)
Reklamfotoverksamhet 261 2 GUSTAFSSON, JOHAN DANIEL
(252)
Textilier, Partihandel 260 5 Almedahls Alingsås AB
(127)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 259 3 Centrala Partihallen Aktiebolag
(230)
Skogsbruk 254 1 Skog och Trädgård Nynäshamn AB
(254)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 249 4 MATGARD Aktiebolag
(86)
Skötsel & Underhåll av Grönytor 249 5 Basta Nykvarn AB
(185)
Bageri- & Mjölprodukter 247 3 Europabagaren Aktiebolag
(219)
Kultur, Miljö, Boende, administration 240 3 STATENS KULTURRÅD
(197)
Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 224 3 Wacker Neuson AB
(203)
Landtransport, stödtjänster 223 2 Riksfärdtjänsten Sverige AB
(150)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 211 7 SÖDLING, BERNT TORSTEN
(124)
Färg & Lack, Butikshandel 205 4 Kålbäcks Färghall Aktiebolag
(136)
Tillverkning, övrig 202 6 Turistbyråshopen Isberg Aktiebolag
(108)
Motorfordon, reservdelar & tillbehör 200 3 AmRetail Nynäshamn AB
(179)
Tvål, Såpa & Tvättmedel, tillverkning 185 3 Rekal Svenska Aktiebolag
(141)
Personalmatsalar 183 1 Sabis Aktiebolag
(183)
Kött & Köttvaror, Partihandel 183 1 Chark-Kvartetten Aktiebolag
(183)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 181 4 Akvarie-Leasing Aktiebolag
(106)
Byggplastvarutillverkning 180 2 MOAB Produkter Aktiebolag
(178)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 173 4 HG bild Nynäshamn Aktiebolag
(109)
Finansförmedling, övrig 172 4 Kapitalkredit Sverige AB
(122)
Informationstjänster, övriga 171 2 Meltwater Sweden AB
(161)
Blommor & Växter, Butikshandel 170 2 Blomstersnäckan AB
(143)
Hushållsapparater, Hem & Trädgård, reparation 169 2 08 Tvättstugeteknik AB
(167)
Textilier, Butikshandel 165 2 Gardin- o. Tygspecialisten i Nynäshamn Aktiebolag
(161)
Apotekshandel 158 3 Apoteket AB
(113)
Konsumenttjänster, övriga 156 4 Life4You i Nynäshamn AB
(79)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 156 7 LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN
(116)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 153 3 AV Syd Aktiebolag
(123)
Uthyrning & Leasing av Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning (inklusive datorer) 151 2 Neopost Finance Sweden AB
(150)
Kläder & Textilier, tillverkning 150 8 Lidéns Markiser & Persienner AB
(112)
Researrangemang 142 4 Acompany Sweden AB
(100)
Juridisk verksamhet, övrig 141 4 Foyen Advokatfirma Kommanditbolag
(114)
Optiker, Butikshandel 139 2 Ann Hultin Optik Aktiebolag
(134)
Medicin- & Dentalinstrumenttillverkning 139 4 Liko Aktiebolag
(113)
Möbler för hemmet, Butikshandel 139 2 Kila Möbler AB
(82)
Begravningsverksamhet 136 2 Politivagn Stockholm AB
(120)
Grafisk Designverksamhet 135 3 Mix Grafiska AB
(128)
Förvaltning & Handel med värdepapper 130 2 Career Group Sverige AB
(130)
Kläder & Skor, Partihandel 128 3 G-Ess Yrkeskläder Aktiebolag
(126)
Förpackningsverksamhet 118 1 Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(118)
Sportartikelstillverkning 113 2 HAGS Aneby AB
(108)
Folkhögskoleutbildning 112 3 ALMA FOLKHÖGSKOLEFÖRENING
(62)
Musikinstrument & Noter, Butikshandel 110 5 Music Retail Sweden Aktiebolag
(61)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 110 3 EFG Kontorsmöbler AB
(98)
Torg- & Marknadshandel 108 2 GLASS GROSSISTEN I STOCKHOLM AB
(58)
Fabriksblandad Betongtillverkning 105 1 Stesor AB
(105)
Glas & Porslin, Butikshandel 105 5 Timeway/Cargobike AB
(44)
Kemiska produkter, Partihandel 104 5 Brenntag Nordic Aktiebolag
(58)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 104 5 Neopost Sverige AB
(80)
Totalförsvaret 99 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(99)
Kontorsmöbler, Butikshandel 96 1 Månsbro Kontorscenter AB
(96)
Plastvarutillverkning, övrig 89 7 Ron-Plastic Aktiebolag
(48)
Spel & Leksaker, Butikshandel 87 3 Butterick's Leco AB
(76)
Cyklar & Invalidfordon, tillverkning 81 2 Invacare AB
(80)
Sportverksamhet, övrig 80 13 SVENSKA SIMFÖRBUNDET
(27)
Catering 78 4 AB's Bush Cooking & Catering
(36)
Kontorsförbrukningsvaror, Butikshandel 75 2 Green Turion AB
(58)
Stenhuggning 75 1 Naturstenskompaniet Sverige AB
(75)
Varuhus- & Stormarknadshandel 74 1 Priskrossaren AB
(74)
Kontors- & Butiksinred, tillverkning 73 1 BK Library Interiors AB
(73)
Sanitetsgods, Partihandel 73 1 Top Hygien Nordic AB
(73)
Blandat jordbruk 71 10 SELLING, SIXTEN IVAN DOUGLAS
(47)
Dryckesframställning 67 2 Spendrups Bryggeriaktiebolag
(65)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 67 1 SJ AB
(67)
Teleprodukter, Partihandel 65 1 Svenska Telehuset Aktiebolag
(65)
Källsorterat material 65 1 Stena Recycling AB
(65)
Förlagsverksamhet, övrig 63 8 Screenbolaget i Stockholm Aktiebolag
(16)
Flyttjänster 63 1 Eterne AB
(63)
Försäkring & Pensionsfond stödtjänster, övriga 62 1 Fora AB
(62)
Lastbilar, Bussar & Specialfordon, Handel 61 1 Scania Sverige Aktiebolag
(61)
Specialistläkare på sjukhus 61 2 VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING
(60)
Nyhetsservice 60 1 Plattform Johnér AB
(60)
Bröd & Konditori, Butikshandel 60 2 Bialk Konditori och Bageri AB
(45)
Band & Skivor, Partihandel 53 1 FörlagEtt AB
(53)
Fastighetsrelaterade stödtjänster 53 5 Rör & Ledningsinspektion i Stockholm AB
(37)
Läkemedel, tillverkning 51 2 Valneva Sweden AB
(50)
Möbler övriga, tillverkning 48 2 KPLN Design AB
(47)
Fisk, Skaldjur & Blötdjur, beredning 47 1 Nynäs Rökeri & Fiskhall AB
(47)
Service till växtodling 45 2 HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET I ÖSTERGÖTLANDS LÄN
(45)
Gödsel- & Kväveprodukter, tillverkning 44 1 Hasselfors Garden AB
(44)
Industri- & Produktdesignverksamhet 44 1 Nattaro Labs AB
(44)
Film, Video & TV 44 4 K. Pollak Film AB
(30)
Golfbanor 44 1 NYNÄSHAMNS GOLFKLUBB
(44)
Museiverksamhet 43 12 Fågelspecialisten BGB
(23)
Byggnadsmetallvaror, tillverkning 43 4 Saxi Vägg Aktiebolag
(18)
Trähus, tillverkning 42 1 Danfo Aktiebolag
(42)
Trävaror, tillverkning 41 4 Grannas A Olssons Hemslöjds Aktiebolag
(23)
Maskiner, Industriell utrustning, Partihandel 41 2 Aerzen Scandinavia AB
(32)
Tobaksvaror, Butikshandel 40 1 Mahnaz Café
(40)
Hälso- & Sjukvård, administration 40 1 SOCIALSTYRELSEN
(40)
Industriförnödenheter, Partihandel 40 3 Runelandhs Försäljnings Aktiebolag
(29)
Teknisk konsult inom Elteknik 40 2 HAMAFO Teknik Aktiebolag
(30)
Plastförpackningstillverkning 39 1 Miljösäck i Norrköping Aktiebolag
(39)
Vandrarhemsverksamhet 39 2 Landsorts Vandrarhem AB
(37)
Religiösa samfund 38 3 EQUMENIAKYRKAN I SORUNDA
(20)
Musikinstrumenttillverkning 38 2 SWETUNE
(31)
Böcker, Butikshandel 38 3 Appeltoffts Bokhandel AB
(32)
Guldsmedsvaror & Smycken, Butikshandel 37 3 Rakel och Lea Smycken & Klockor AB
(30)
Partihandel, övrig 36 3 San Sac AB
(21)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 36 2 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET, INFORMATIONSAVD
(18)
Avloppsrening 36 2 Ingeniör M Andersson Högtrycksspolning AB
(33)
Filmvisning 32 1 SF Bio Aktiebolag
(32)
Nöjes- & Temaparksverksamhet 31 4 Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli
(18)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 30 2 Installatörsföretagen Service i Sverige AB
(20)
Spannmål, Balj- & Oljeväxter, odling 30 1 Fallda AB
(30)
Specialsortiment 30 2 Palmenco Förvaltning AB
(20)
Service till husdjursskötsel 30 1 Nynäs Djurbod Specialister på hund & katt Handelsbolag
(30)
Grafisk produktion 29 3 Skyltab i Väst AB
(16)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 29 4 MoreFlo AB
(10)
Utgivning av dataspel 28 1 Ecoonline AB
(28)
Blandat sortiment 28 3 Heraco Aktiebolag
(14)
Trafikskoleverksamhet 27 2 Nynäshamns Trafikskola AB
(20)
Metallvaror, reparation 27 1 Port System 2000 Aktiebolag
(27)
Ljud & Bild, Butikshandel 27 3 Musikevenemang Södertörn Handelsbolag
(17)
Datoriserad materialhanteringsutr, Partihandel 25 1 Forflex AB
(25)
Tandläkare 24 1 Praktikertjänst Aktiebolag
(24)
Hälsokost, Butikshandel 21 1 HumanComfort J&L AB
(21)
Elektriska Komponenter & Kretskort, tillverkning 19 1 Oberthur Technologies Sweden AB
(19)
Uthyrning & Leasing av Fartyg & Båtar 19 1 Kryssa AB
(19)
Grundskole- & Gymnasieskoleutbildning 17 1 STATENS SKOLVERK
(17)
Handel med egna fastigheter 15 1 SundCom Group AB
(15)
Telekommunikation, övrig 15 1 People and Technology UCD AB
(15)
Hemelektronik, reparation 14 1 Tjärnhammars Tele Tjänst Aktiebolag
(14)
Keramiska produkter, tillverkning 13 2 ALEGA Skolmateriel Aktiebolag
(11)
Idrottsplatser & Sportanläggningar 13 1 Ballbreaker Kungsholmen AB
(13)
Intressebev. Arbetstagarorg. 13 6 LÄRARFÖRBUNDET
(4)
Konfektyr, Butikshandel 13 1 VANSTA KIOSK HANDELSBOLAG
(13)
Pensionsfondsverksamhet 13 1 PENSIONSSTIFTELSEN BISAM
(13)
Linjebussverksamhet 13 1 Hörvalls Trafik Aktiebolag
(13)
Skidsportanläggningar 12 1 Romme Alpin Aktiebolag
(12)
Telekommunikation, Satellit 12 1 Canal Digital Sverige Aktiebolag
(12)
Holdingverksamhet i finansiella koncerner 12 2 Mera-Produktion i Partille Aktiebolag
(8)
Båtar, Butikshandel 12 1 Norberg Nilsson Båt och Motor AB
(12)
Telekommunikation, Trådlös 11 2 Telenor Sverige Aktiebolag
(9)
Band & Skivor, Butikshandel 11 2 Alvarsdotter Music & Production
(10)
Veterinärverksamhet 10 2 Nynäshamns Djurklinik Aktiebolag
(7)
Bibliotek 10 1 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER
(10)
IT- & Datatjänster, övriga 10 1 GME Gramic Development Handelsbolag
(10)
Företagstjänster, övriga 9 3 CONDIDACT APS
(6)
Kommunikationsutrustning, reparation 9 1 H.mobile
(9)
Belysningsarmaturtillverkning 9 1 LYSMAN AB
(9)
Trädgårdar, Djurparker & Naturreservat, drift 8 2 Parken Zoo i Eskilstuna Aktiebolag
(7)
Damkläder, Butikshandel 8 1 Maria Therese AB
(8)
Fotografiska & Optiska produkter, Partihandel 7 1 Canon Svenska Aktiebolag
(7)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 7 4 IVL Svenska Miljöinstitutet AB
(2)
Polisverksamhet 7 1 POLISMYNDIGHETEN
(7)
Väskor & Reseffekter, Butikshandel 6 1 D & Y:s Väskor Aktiebolag
(6)
Taxi 6 1 Haninge & Nynäshamns Taxi AB
(6)
Campingplatsverksamhet 6 3 Villa Björkhagen AB
(3)
Verktygsmaskiner, Partihandel 6 3 Nya Jonsereds Konstruktions & Teknik AB
(4)
Motorcyklar, Handel, service & tillbehör 6 1 MOPEDUM Svenska Nostalgimuséet Handelsbolag
(6)
Möbler, Hushålls- & Järnhandelsvaror, Partihandel 5 1 EUN STORAGE AB
(5)
Skomakare 5 1 GÖZ'S SKOMAKERI
(5)
Kött & Charkuterier, Butikshandel 5 1 Karlssons Köttbutik & Catering Aktiebolag
(5)
Domstolsverksamhet 5 1 SVERIGES DOMSTOLAR
(5)
Färg, Lack & Tryckfärg, tillverkning 5 1 Screentec i Haparanda Aktiebolag
(5)
Inredningsarkitekt 5 1 Spectrum arkitekter AB
(5)
Drivning 4 1 MA Skogstjänst
(4)
Avfallshantering & Återvinning 4 1 Service Link Skandinavien Aktiebolag
(4)
Cyklar, Butikshandel 4 1 Patrik Makris Restaurang Enskilda Firma
(4)
Fisk & Skaldjur, Butikshandel 4 1 L Hillstedts Fisk AB
(4)
Fartyg & Båtar, Reparation 4 2 Nynäshamns Marin Handelsbolag
(2)
Stugbyverksamhet 4 1 Icehotel Aktiebolag
(4)
Gummivaror, tillverkning 4 2 Kåbe-Mattan Aktiebolag
(2)
Reproduktion av inspelningar 3 1 CD-Reparatören i Sverige AB
(3)
Torvutvinning 3 1 Hummeltorps Torvindustri Aktiebolag
(3)
Arkivverksamhet 3 1 Arkivexperten i Norr Handelsbolag
(3)
Industrigasframställning 3 1 Air Liquide Gas Aktiebolag
(3)
Telekommunikationsutrustning, Butikshandel 3 2 Mobil & Databutiken i Nynäshamn AB
(2)
Belysningsartiklar, Butikshandel 3 1 Stockholm Lighting Company Aktiebolag
(3)
Skogsförvaltning 3 4 Villa Orrbacken - Travelers Rest
(1)
Uthyrning & Leasing av Fritids- & Sportutrustning 3 2 Gotlands Turistbyrå Aktiebolag
(2)
Urtillverkning 3 1 Westerstrand Urfabrik Aktiebolag
(3)
Skor, Butikshandel 2 2 HELLMAN, JOLANTA KRYSTYNA
(2)
Antikviteter & Beg. Böcker, Butikshandel 2 1 h:ström - Text & Kultur AB
(2)
Livsmedelsframställning 2 1 Naturkosmetikkompaniet Naturkosmos AB
(2)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Elapparatur, Reparation 2 1 Flintab AB
(2)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 2 1 Circle K Detaljist AB
(2)
Mattor & Väggbeklädnad, Butikshandel 2 1 Kilands Mattor AB
(2)
Gymanläggningar 2 2 Gym-On Hälsopalatset AB
(2)
Hushålls- & Personartiklar, reparation, övriga 2 1 Paul Svanström
(2)
Plantskoleväxter, odling 1 1 Gräscenter i Eskilstuna Aktiebolag
(1)
Fotoutrustning, Butikshandel 1 1 Mattssons Foto & Video Aktiebolag
(1)
Herrkläder, Butikshandel 1 1 Dressmann AB
(1)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 1 1 RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN
(1)
Uthyrning av Bygg- & Anläggningsmaskiner med förare 0 1 Göran Skog
(0)
Jord- & Skogsbruk, administration av program 0 1 SKOGSSTYRELSEN
(0)
Tävling med hästar 0 1 Cap Martin AB
(0)
Parfym & Kosmetika, Partihandel 0 1 Långa Svansen AB
(0)
Transport stödtjänster, övriga -4 1 TNT Sverige AB
(-4)
Metaller & Metallmalmer, Partihandel -71 2 Tibnor Aktiebolag
(13)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar koncern ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...