Visa allt om LIDINGÖ KOMMUN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 56 047 44 090 46 314
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 62 50 59
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
MIGRATIONSVERKET (Statlig enhet) 42 693 30 590 22 211
DANDERYDS KOMMUN (Kommun) 2 202 1 657 2 245
TRAFIKVERKET (Statlig enhet) 2 003 32 -
SLL - Hälso och sjukvårdsförvaltningen (Landsting) 1 960 1 814 2 951
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB) (Statlig enhet) 1 198 - 1 174
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (30 st)

Landstingskunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets landstingskunder (6 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (30 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 1 603 838 1 443 202 1 494 503
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 2 539 2 558 2 571
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 2 362 2 387 2 393
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 177 171 178
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 341 344 354
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Vård & Omsorg med Boende 284 760 108 Attendo Sverige AB
(48 899)
Byggverksamhet 129 846 24 Lidingö Trädgårdscenter Aktiebolag
(51 519)
Anläggningsarbeten 114 826 12 Veidekke Entreprenad AB
(64 314)
Sociala insatser 93 294 92 Clementia AB
(19 782)
Redovisning & bokföring 87 883 5 Skandikon Administration Aktiebolag
(87 499)
Rengöring & Lokalvård 86 067 18 Sodexo AB
(34 059)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 58 163 15 eWork Group AB
(57 768)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 56 490 28 Lidingöhem Aktiebolag
(23 251)
El-VVS & Bygginstallationer 51 274 50 Aktiebolaget Lidingö Elektriska
(12 053)
Kollektivtrafik, övrig 44 281 2 Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik
(44 278)
Byggmaterialtillverkning 35 006 1 Skanska Industrial Solutions AB
(35 006)
Kommunikationsutrustning, tillverkning 30 571 1 Automatic Alarm i Stockholm AB
(30 571)
Grundskoleutbildning 27 115 26 STOCKHOLMS KOMMUN
(17 595)
Brand- & Räddningsverksamhet 23 288 2 STORSTOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR
(23 288)
Icke-farligt avfall 22 910 5 SUEZ Recycling AB
(21 809)
Värme & Kyla 20 717 2 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
(20 459)
Avloppsrening 20 520 2 KÄPPALAFÖRBUNDET
(19 950)
Livförsäkring, övrig 19 807 2 Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
(19 221)
Datakonsultverksamhet 17 926 30 Atea Sverige AB
(3 539)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 17 135 9 ÅF-Infrastructure AB
(13 178)
Elhandel 16 394 4 Energi Försäljning Sverige AB
(16 313)
Källsorterat material 16 275 1 Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB)
(16 275)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 15 212 16 Caperio AB
(6 554)
VVS-varor, Partihandel 12 636 12 Svenska Regmaster Aktiebolag
(9 935)
Metallindustri 12 151 16 Lybab AB
(11 272)
Personaluthyrning 10 683 20 Dfind Science & Engineering AB
(2 155)
Vatten & Avlopp 9 866 1 Stockholm Vatten VA AB
(9 866)
Förvaltning i Bostadsrättsföreningar 8 883 18 HSB Bostadsrättsförening Kantarellen 11
(4 006)
Callcenterverksamhet 8 783 3 Energikundservice Sverige AB
(8 779)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 8 426 3 Martin & Servera Aktiebolag
(8 407)
Konsultverksamhet avseende företags org. 8 336 102 Boardtalk AB
(2 920)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 8 057 27 SWECO Civil AB
(3 396)
Dataprogrammering 7 294 56 IST AB
(2 114)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 6 984 28 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag
(4 910)
Telekommunikation, Trådbunden 6 329 7 DGC Access Aktiebolag
(3 061)
Säkerhetsverksamhet 6 244 5 Securitas Sverige Aktiebolag
(6 163)
Specialistläkare ej på sjukhus 5 643 3 Neuropsyk i Bollnäs AB
(5 632)
Kontorsmöbler, Partihandel 5 371 16 Form o Miljö Sweden AB
(3 329)
Byggnadssnickeriarbeten 5 337 5 Mistral Gruppen AB
(3 727)
Glasmästeriarbeten 5 066 2 Arthur Berglunds Glas Larm Aktiebolag
(4 744)
Arbetsförmedling & Rekrytering 4 974 11 Enklare Vardag Sverige AB
(2 731)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 4 906 12 Husbyggnadsvaror H.B.V. förening u.p.a.
(4 187)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 4 826 30 OneMed Sverige AB
(3 710)
Utgivning av annan programvara 3 997 18 Aareon Sverige AB
(1 083)
Kreditgivning, övrig 3 734 10 Nordea Finans Sverige AB
(1 846)
Fondanknuten livförsäkring 3 733 3 SPP Pension & Försäkring AB (publ)
(3 634)
Landtransport, stödtjänster 3 686 4 Sverigetaxi i Stockholm AB
(3 204)
Hälso- & Sjukvård, administration 3 396 2 SOCIALSTYRELSEN
(3 368)
Resebyråer 3 359 10 Big Travel Sweden AB
(3 217)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 3 313 27 Processing Borgås AB
(541)
Teleprodukter, Partihandel 3 231 3 Comsystem Mobility AB
(2 893)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 3 110 13 Staples Sweden AB
(2 320)
Intressebev. Branschorg. 3 075 15 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN
(1 974)
Hushållsapparater & Elartiklar, Partihandel 2 963 11 Stevo's Storkök Aktiebolag
(1 442)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 2 918 10 Kontorab AB
(1 536)
Öppen Hälso- & Sjukvård 2 915 10 K-rehab Aktiebolag
(1 605)
Restaurangverksamhet 2 870 104 Sista versen 30749 AB
(633)
Postorder- & Internethandel 2 751 39 MatHem i Sverige AB
(1 009)
Sluten Sjukvård 2 644 12 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
(910)
Fotografiska & Optiska produkter, Partihandel 2 630 2 Canon Svenska Aktiebolag
(2 624)
Tillverkning, övrig 2 601 4 Svitiod House, Haga Suites & Business Lounges AB
(2 560)
Elapparatur övrig, tillverkning 2 586 1 Doro Care AB
(2 586)
Primärvårdsmottagning 2 548 3 Legevisitten AB
(2 427)
Intressorganisationer, övriga 2 532 67 Ideella föreningen Framtidståget med firma Framtidståget
(1 497)
Hotell & Restaurang 2 522 49 Scandic Hotels Aktiebolag
(741)
Uthyrning & Leasing övrigt 2 454 8 Cramo Adapteo AB
(1 960)
Hälso- & Sjukvård, övriga 2 426 34 Responsgruppen i Mälardalen AB
(473)
Finansiell leasing 2 361 3 Telia Finance Aktiebolag
(2 198)
Skadeförsäkring 2 025 2 Stockholmsregionens Försäkring AB
(2 007)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 2 018 3 Fruktleveransen Sverige AB
(1 329)
Takarbeten 1 876 3 Birka Plåtslageri Aktiebolag
(1 124)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 1 780 2 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
(1 774)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 1 751 3 BTJ Sverige AB
(1 716)
Personalutbildning 1 746 39 Kompetensutvecklingsinstitutet Sverige AB
(284)
Konferensanläggningar 1 736 18 Stockholm Meeting Selection AB
(520)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 1 694 16 Rantzows Sport Aktiebolag
(1 247)
Tryckning av Böcker & Övrigt 1 686 11 EO Grafiska AB
(1 342)
Skogsskötsel 1 664 2 Naturskog AB
(1 431)
Fastighetsförmedling 1 661 2 Fastighets Aktiebolaget Senator
(1 500)
Arkivverksamhet 1 647 2 RIKSARKIVET
(1 492)
Revision 1 626 2 KPMG AB
(1 065)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 1 620 13 EVT Umeå AB
(448)
Advokatbyråer 1 540 5 Andermyr Advokat AB
(976)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 1 483 31 Publik Kommunikation i Stockholm AB
(284)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 1 361 14 LIDINGÖ TENNISKLUBB
(650)
Vandrarhemsverksamhet 1 341 5 Engmur AB
(1 278)
Drivmedel, Detaljhandel 1 335 3 Circle K Sverige AB
(1 261)
Begagnade varor övriga, Butikshandel 1 305 1 Frälsningsarmen
(1 305)
Motorfordon, reparation & underhåll 1 287 11 Däckia Aktiebolag
(909)
Bokutgivning 1 274 40 NE Nationalencyklopedin Aktiebolag
(300)
Post- & Kurirverksamhet 1 268 2 BRING CITYMAIL SWEDEN AB
(651)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 1 220 4 Kinnarps AB
(985)
Utbildning, övrig 1 196 16 Sympati AB
(772)
Universitets- & Högskoleutbildning 1 186 12 Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag
(688)
Insatsvaror övriga, Partihandel 1 178 5 Papyrus Supplies AB
(1 157)
Översättning & Tolkning 1 176 12 Lingua Communication Nordic AB
(703)
Företagstjänster, övriga 1 126 3 LM TIETOPALVELUT OY
(873)
Idrottsplatser & Sportanläggningar 1 089 10 Neidert aktivitetscenter AB
(434)
Tvätteriverksamhet 1 080 6 Berendsen Textil Service AB
(665)
Fastighetsförvaltning på uppdrag 1 049 3 HSB Stockholm ek.för.
(1 039)
Utgivning av tidskrifter 1 041 14 Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB
(882)
Catering 1 009 7 Matsällskapet Catering AB
(848)
Arkitektverksamhet 925 13 Liljewall Arkitekter Aktiebolag
(224)
Förskoleutbildning 895 6 Jensen Education School AB
(627)
Färg & Lack, Butikshandel 874 5 Järn och Färg Skärsätra AB
(852)
Livsmedelshandel 793 9 Livsmakarna AB
(332)
Vård av historiska Minnesmärken & Byggnader 713 2 STIFTELSEN CARL OCH OLGA MILLES LIDINGÖHEM
(699)
Möbler för hemmet, Butikshandel 703 8 IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag
(593)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 696 9 SENSUS STUDIEFÖRBUND
(455)
Te- & Kaffetillverkning 692 1 Kahls Kaffe Aktiebolag
(692)
Databehandling & Hosting 690 14 Quickchannel AB
(213)
Kongresser & Mässor 668 22 Fastighetsnytt Förlags AB
(150)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 664 25 Arete Akademi AB
(153)
Detaljhandel, övrig 662 11 ProductCare Sweden AB
(242)
Marknads- & Opinionsundersökning 660 4 Markör Marknad & Kommunikation AB
(323)
Möbler övriga, tillverkning 653 3 KPLN Design AB
(597)
Monetär finansförmedling, övrig 644 5 Svea Bank AB
(447)
Infrastrukturprogram 610 2 LANTMÄTERIET
(557)
Grundskole- & Gymnasieskoleutbildning 579 1 STATENS SKOLVERK
(579)
Textilier, Partihandel 564 7 Textilhuset Swelogent Handelsbolag
(311)
Motorfordon, reservdelar & tillbehör 542 3 KG Knutsson Aktiebolag
(535)
Säkerhetssystemtjänster 540 8 SOS Alarm Sverige AB
(243)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 535 7 TRANSPORTSTYRELSEN
(298)
Artistisk verksamhet 523 37 GARNÅS, PETRA MARIE
(133)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 513 5 iFous AB
(423)
Arbetsmarknadsutbildning 498 5 ASTAR AB
(208)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 484 9 Stockholm charter & båttaxi AB
(343)
Direktreklamverksamhet 468 3 Profile Gear Marketing PGM Aktiebolag
(301)
Maskiner, reparation 464 5 Teknokyl Industrier Aktiebolag
(364)
Elartiklar, Partihandel 443 5 Siemens Aktiebolag
(252)
Litterärt & Konstnärligt skapande 439 28 Julin Media AB
(125)
Eldistribution 430 1 Ellevio AB
(430)
Avfallshantering & Återvinning 420 2 Bromma & Botkyrka Bilskrot Aktiebolag
(360)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 412 22 Sanifix Aktiebolag
(154)
Film, Video & TV 410 7 Filmoteket i Stockholm AB
(211)
Datordrifttjänster 408 3 Tieto Sweden AB
(366)
Datorer & Kringutrustning, reparation 400 1 SA Teknik Microservice Aktiebolag
(400)
Webbportaler 397 5 JP Infonet AB
(284)
Musikinstrument & Noter, Butikshandel 382 10 Music Retail Sweden Aktiebolag
(256)
Sport- & Fritidsutbildning 377 5 IFK LIDINGÖS SKID & ORIENTERINGSKLUBB
(302)
Kläder, Butikshandel 376 2 Grolls AB
(375)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 369 8 ILT Inläsningstjänst AB
(293)
Fastighetsrelaterade stödtjänster 351 4 Liselotte Lööf Entreprenad AB
(310)
Kläder & Skor, Partihandel 348 7 G-Ess Yrkeskläder Aktiebolag
(206)
Dagstidningsutgivning 346 4 AB Dagens Nyheter
(200)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 335 3 Lidingö Järn & Färghandel AB
(321)
Skatterådgivning 325 2 Mertid AB
(287)
Maskiner, tillverkning 324 11 Cibes Kalea Sverige AB
(159)
Folkhögskoleutbildning 317 4 STIFTELSEN STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA
(144)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 312 9 Europeiska Motor AB
(129)
Partihandel, övrig 312 9 San Sac AB
(109)
Finansiella stödtjänster, övriga 310 5 Ikano Bank AB (publ)
(224)
Byggnadsmetallvaror, tillverkning 303 3 Bröderna Persson Mekanisk Verkstad i Lidingö Aktiebolag
(216)
Blandat jordbruk 298 2 Elfviks Gård
(297)
Kultur, Nöje & Fritid 297 15 Robin Dingemans & Andra Fåglar ekonomisk förening
(44)
Apotekshandel 294 4 Apoteket AB
(215)
Transport stödtjänster, övriga 289 6 DKLBC AB
(180)
Teknisk Provning & Analys 283 13 DEKRA Industrial AB
(117)
Landtransport av passagerare, övrig 267 3 Traveller Buss Aktiebolag
(148)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 258 9 Creditsafe i Sverige AB
(75)
Måleriarbeten 256 5 AMA Måleri AB
(99)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 253 8 Juliusberg Växtservice AB
(86)
Juridisk verksamhet, övrig 246 3 Foyen Advokatfirma Kommanditbolag
(234)
Medicin- & Dentalinstrumenttillverkning 244 4 Närkes Vital AB
(113)
Omsorg & Socialtjänst 227 2 KOMMUNALFÖRBUNDET SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJE
(188)
Verksamhet utförd av Värdepappers- & Varumäklare 216 2 Söderberg & Partners Securities AB
(201)
Industrigasframställning 216 2 AGA Gas Aktiebolag
(212)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 214 2 OK-Q8 AB
(139)
Nyhetsservice 213 1 MediaflowPro Europe AB
(213)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 210 6 Stockholms Sycenter Aktiebolag
(133)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 209 11 Maltes Cykel & Sport med Fritid Aktiebolag
(150)
Trähus, tillverkning 203 1 Danfo Aktiebolag
(203)
Sötvattensfiske 196 1 Naturvatten i Roslagen AB
(196)
Utgivning av dataspel 193 1 Agency 9 AB
(193)
Järnhandelsvaror, Partihandel 186 4 Skyltar & Märken Aktiebolag
(168)
Teknisk konsult inom Elteknik 183 5 ELMiljö Tore Peterson
(112)
Porträttfotoverksamhet 182 2 Fotograf Mikael Lundström Aktiebolag
(176)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 182 3 EFG Kontorsmöbler AB
(96)
Guldsmedsvaror & Smycken, Butikshandel 177 2 Jarl Sandin & Söner Guld och Silver Aktiebolag
(172)
Skötsel & Underhåll av Grönytor 177 6 JRF Mark AB
(142)
Filmvisning 175 4 SF Bio Aktiebolag
(152)
Försäkring & Pensionsfond stödtjänster, övriga 174 2 Euro Accident Health & Care Insurance Aktiebolag
(88)
Optiker, Butikshandel 173 2 Hellström Optik AB
(170)
Musik-, Dans- & Kulturell utbildning 173 3 Studio 53 Ekonomisk förening
(120)
Kontorstjänster 166 1 IDATA AB
(166)
Blommor & Växter, Butikshandel 163 5 Blomsterlandet i Sverige AB
(104)
Kemiska produkter, Partihandel 157 5 NCH Europe, Inc, USA (Sverigefilialen)
(61)
Elapparatur, Reparation 154 2 Flintab AB
(118)
Gymnasial utbildning 150 3 Lärgården Utbildning Aktiebolag
(69)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 145 7 Blom Sweden AB
(63)
Vägtransport, Godstrafik 143 6 Sundsvalls Expressbyrå Aktiebolag
(118)
Intressebev. Arbetstagarorg. 133 5 SVERIGES INGENJÖRER
(91)
Belysningsartiklar, Butikshandel 131 2 Lyson AB
(117)
Sportverksamhet, övrig 131 12 Lidingöloppet Marknads AB
(48)
Specialistläkare på sjukhus 130 2 Ideella föreningen Ersta Diakonisällskap med firmaErsta Diakonisällskap
(99)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 129 6 Sagitta Pedagog Aktiebolag
(65)
Uthyrning & Leasing av Bygg- & Anläggningsmaskiner 127 5 Cramo AB
(64)
Campingplatsverksamhet 122 4 Leksand Strand AB
(55)
Ljud & Bild, Butikshandel 122 7 Elgiganten Aktiebolag
(63)
Telekommunikation, övrig 121 2 Telekalkyl Sverige AB
(106)
Samhällelig informationsförsörjning 121 2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(118)
Trafikskoleverksamhet 120 4 Car Events from Sweden AB
(84)
Totalförsvaret 120 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(120)
Grafisk Designverksamhet 117 7 VIRKE, EMMA
(95)
Skönhetsvård 115 3 JOHANSSON, CINDY
(85)
Kläder & Textilier, tillverkning 114 7 C.C Markiser & persienner
(42)
Jordbruksmaskiner, Partihandel 113 6 Bil- och Traktorservice i Stigtomta Aktiebolag
(53)
Kroppsvård 110 5 SUNDGREN, CHARLOTTA
(47)
Förvaltning & Handel med värdepapper 107 1 Career Group Sverige AB
(107)
Kaffe, Te, Kakao & Kryddor, Partihandel 106 1 Nestlé Sverige Aktiebolag
(106)
Konsumenttjänster, övriga 105 2 Team Hedberg AB
(93)
Keramiska produkter, tillverkning 101 3 Lisbeth Forsberg
(74)
Teknisk konsult inom Industriteknik 97 4 Styrteknik Benny Larsson
(36)
Glas & Porslin, Butikshandel 96 7 RD Lidingö AB
(67)
Inredningsarkitekt 92 2 DGH Kontors & Fastighetsservice
(64)
Museiverksamhet 90 17 NATURHISTORISKA RIKSMUSEET
(21)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 80 1 SJ AB
(80)
Tobaksvaror, Butikshandel 78 2 hi Altitude Stockholm, Sweden AB
(56)
Levande Djur, Partihandel 76 1 Bee Urban Sweden AB
(76)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 75 1 SAC Nordic AB
(75)
Kultur, Miljö, Boende, administration 75 3 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND
(71)
Flyttjänster 74 3 LIFTAB, LIDINGÖ FLYTT OCH TRANSPORT AB
(51)
Centralkök för skolor & omsorg 74 1 BG Gastronomisk Catering AB
(74)
Konst & Galleri, Butikshandel 73 3 Svenska Konstnärernas Förening utan personlig ansvarighet
(48)
Researrangemang 70 3 Meetagain Konferens AB
(54)
Böcker, Butikshandel 69 8 Bokhandelsgruppen i Sverige AB
(52)
Båt & Fartyg, tillverkning 68 1 Floattech Sweden AB
(68)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 68 4 Siba Aktiebolag
(42)
Hushålls- & Personartiklar, reparation, övriga 67 4 Claesson & Son i Täby
(60)
Skidsportanläggningar 65 3 STIFTELSEN IDRE FJÄLL
(43)
Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 64 3 Lindströms Svets & Verktyg Aktiebolag
(33)
Kontors- & Butiksinred, tillverkning 59 2 Lundqvist Inredningar AB
(44)
Begravningsverksamhet 59 1 IGNIS Begravningsbyråer AB
(59)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 59 3 Östermalms Hyrbil AB
(34)
Intressebev. Yrkesorg. 55 4 KOMMUNALEKONOMERNAS FÖRENING
(51)
Nöjes- & Temaparksverksamhet 55 4 Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli
(39)
Läkemedel, tillverkning 54 1 Valneva Sweden AB
(54)
Inredningstextilier, Butikshandel 54 2 Hemtex Aktiebolag
(41)
Förlagsverksamhet, övrig 54 6 Tremedia i Borås Aktiebolag
(33)
Telekommunikation, Satellit 53 1 Canal Digital Sverige Aktiebolag
(53)
Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 46 5 Ecolab Aktiebolag
(14)
Industriförnödenheter, Partihandel 45 2 Runelandhs Försäljnings Aktiebolag
(45)
Cyklar & Invalidfordon, tillverkning 45 3 Bestic AB
(31)
Kontorsförbrukningsvaror, Butikshandel 43 4 Office Manager Kista AB
(15)
Motorcyklar, Handel, service & tillbehör 43 1 Stockholms MC Varuhus AB
(43)
Lastbilar, Bussar & Specialfordon, Handel 42 1 Mipecorp AB
(42)
Utrustning Reparation, övrig 41 1 Mälardalens Idrottsservice AB
(41)
Konfektyr, Butikshandel 38 4 Godisbolaget Sverige AB
(15)
Trävaror, tillverkning 37 2 Skärgårdsprodukter Abelin & Borg AB
(29)
Båtar, Butikshandel 37 3 Sjöboden Jollesport Beslag och Färg AB
(13)
Sanitetsgods, Partihandel 37 1 Top Hygien Nordic AB
(37)
Blandat sortiment 33 2 CEBEX Keramikexperterna Aktiebolag
(17)
Gjutning 33 1 Alunda Gjuteri Aktiebolag
(33)
Lufttransport, Passagerartrafik 31 1 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK -NORWAY-SWEDEN
(31)
Finansförmedling, övrig 30 2 Aros Kapital AB
(16)
Tandläkare 30 3 Praktikertjänst Aktiebolag
(20)
Bageri- & Mjölprodukter 29 5 Lidingö Bröd & Patisserie AB
(20)
Grafisk produktion 29 3 ISY Informationssystem AB
(13)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 28 4 Gunnebo Nordic AB
(11)
Sjukvårdsartiklar, Butikshandel 27 2 Eurovema Mobility AB
(26)
Finans, administrativa tjänster 26 2 Nasdaq Stockholm Aktiebolag
(19)
Livsmedel övriga, Butikshandel 25 2 Tehuset Java Aktiebolag
(16)
IT- & Datatjänster, övriga 25 3 Truesec AB
(13)
Hushållsapparater, Hem & Trädgård, reparation 22 2 Symaskinshuset Andersson & Danielsson Handelsbolag
(18)
Sportartikelstillverkning 21 2 Riders to riders AB
(14)
Motorbanor 21 1 SMC Gokart AB
(21)
Elektronikkomponenter, Partihandel 18 2 Elfa Distrelec AB
(11)
Bröd & Konditori, Butikshandel 17 2 Gateau AB
(14)
Emballage, Partihandel 17 3 Carl Stahl AB
(14)
Maskiner, Industriell utrustning, Partihandel 17 3 Morten Maskin AB
(11)
Industri- Maskiner & Utrustning, installation 16 1 Visneto AB
(16)
Belysningsarmaturtillverkning 15 1 Solljus AB
(15)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 15 2 Svenska artisters och musikers intresse- organisation (SAMI),ek.för
(15)
Spel & Leksaker, Butikshandel 15 4 Draknästet AB
(8)
Elektronikindustri 15 3 Aktiebolaget Wilhelm Seeman
(7)
Datoriserad materialhanteringsutr, Partihandel 15 1 Forflex AB
(15)
Köksinredningar, tillverkning 13 2 Granberg Interior AB
(8)
Växtodling 12 2 Slottsträdgården Ulriksdal Aktiebolag
(8)
Glas- & Glasvarutillverkning 12 1 Aktiebolaget Stockholms Glasbruk
(12)
Möbler, Hushålls- & Järnhandelsvaror, Partihandel 12 1 Ombonat i Bromma AB
(12)
Band & Skivor, Butikshandel 12 3 BERNT'S MUSIK
(10)
Trädgårdar, Djurparker & Naturreservat, drift 10 3 Skansen Akvariet Stockholm Akvariet AB
(5)
Service till Skogsbruk 10 1 Grönt Paraply i Sverige Aktiebolag
(10)
Spel- & Vadhållningsverksamhet 10 2 Dome House AB
(9)
Religiösa samfund 10 3 Solfors Production AB
(7)
Bärgning 9 3 Stor-Stockholms Bärgningstjänst Aktiebolag
(5)
Mattor & Väggbeklädnad, Butikshandel 9 1 MATTVARUHUSET B. Berglund Aktiebolag
(9)
Golv- & Väggbeläggningsarbeten 9 3 LD Golv & Platt AB
(5)
Fisk, Skaldjur & Blötdjur, beredning 9 1 Fishlovers Lidingö AB
(9)
Industri- & Produktdesignverksamhet 8 2 BURELL BEROIS, ANNA
(7)
Elektriska Komponenter & Kretskort, tillverkning 8 1 Oberthur Technologies Sweden AB
(8)
Butikshandel, övrig 8 3 Panduro Hobby Aktiebolag
(5)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 8 3 BE Yrkesbilder
(3)
Plastvarutillverkning, övrig 7 3 Recognus Aktiebolag
(4)
Uthyrning & Leasing av Fritids- & Sportutrustning 7 1 Kajakeriet Björkviks Torp
(7)
Byggplastvarutillverkning 7 1 Nordiska Persienner AB
(7)
Bibliotek 7 2 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER
(6)
Lufttransporter, stödtjänster 6 1 Kungliga Svenska Aeroklubben KSAK Service Aktiebolag
(6)
TV-program planering 6 2 Sveriges Television Aktiebolag
(3)
Uthyrning & Leasing av Lastbilar & andra tunga Motorfordon 6 1 Containertjänst i Tyresö Aktiebolag
(6)
Förpackningsverksamhet 6 1 Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(6)
Gymanläggningar 6 2 Bouldering Sthlm AB
(4)
Skogsförvaltning 6 2 Lindberg m m
(5)
Jord- & Skogsbruk, administration av program 5 1 SKOGSSTYRELSEN
(5)
Linjebussverksamhet 5 1 Effective Newsroom Solutions Scandinavia AB
(5)
Turist- & Bokningsservice 5 1 Ocean Bus Stockholm AB
(5)
Personalmatsalar 5 1 Fazer Food Services AB
(5)
Frisörer 5 1 Pleroma Healing Arts
(5)
Reproduktion av inspelningar 4 1 BGA Videoproduktion AB
(4)
Antikviteter & Beg. Böcker, Butikshandel 4 9 Antikvariat Nordbok Kommanditbolag
(2)
Transportmedel övriga, tillverkning 4 1 Helge Nyberg Aktiebolag
(4)
Virke & Byggvaror, Butikshandel 4 3 Bauhaus & Co Kommanditbolag
(3)
Textilier, Butikshandel 3 4 Persiennkompaniet Norden Aktiebolag
(1)
Puts-, Fasad- & Stuckatörsarbeten 3 1 Cingla Aktiebolag
(3)
Magasinering & Varulagring 3 1 Axstores AB
(3)
Datorer & Kringutrustning, tillverkning 3 1 R.C. Allen Kassaregisterservice Aktiebolag
(3)
Band & Skivor, Partihandel 3 2 FörlagEtt AB
(2)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 3 1 RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN
(3)
Skor, Butikshandel 3 1 Jobi Footright AB
(3)
Telekommunikation, Trådlös 3 1 HI3G Access AB
(3)
Fisk & Skaldjur, Butikshandel 3 1 Firren AB
(3)
Damkläder, Butikshandel 3 2 Lindex Sverige AB
(2)
Transportmedelsindustri 3 1 BACALA INVEST Aktiebolag
(3)
Betong-, Cement- & Gipsvaror, övriga 3 1 Saferoad Traffic AB
(3)
Rymdfart 3 1 Open Aerospace Sweden
(3)
Polisverksamhet 2 1 POLISMYNDIGHETEN
(2)
Urtillverkning 2 1 Westerstrand Urfabrik Aktiebolag
(2)
Annonstidningsutgivning 2 1 Andreas Lindberg Förlag Alinea Aktiebolag
(2)
Specialsortiment 2 2 LEKMA, SVENSKA LEKMATERIAL HANDELSBOLAG
(2)
Kosmetika & Hygienartiklar, Butikshandel 2 1 Din salong på Lidingö AB
(2)
Smyckestillverkning 2 1 Känslans väg
(2)
Kontorsmöbler, Butikshandel 2 1 Standard System Altikon AB
(2)
Skor, tillverkning 2 1 Arbetsskydd Express Int. AB
(2)
Spel- & Leksakstillverkning 1 1 ILKA Förskoleprodukter Aktiebolag
(1)
Herrkläder, Butikshandel 1 1 Thernlunds Modehus Aktiebolag
(1)
Torg- & Marknadshandel 1 1 Benny Persson Försäljnings AB
(1)
Verktygsmaskiner, Partihandel 1 1 Ing.f:a G. von Boisman Aktiebolag
(1)
Sjötransport, stödtjänster 1 1 Stockholms Hamn Aktiebolag
(1)
Väskor & Reseffekter, Butikshandel 1 1 Anahits Väskor
(1)
Golfbanor 0 1 TANTOGÅRDENS MINIGOLFKLUBB
(0)
Taxi 0 1 Bollnäs Taxi Aktiebolag
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar koncern ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...