Visa allt om SOLLENTUNA KOMMUN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 168 120 170 936 127 500
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 96 84 83
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
MIGRATIONSVERKET (Statlig enhet) 70 521 57 616 26 872
SIGTUNA KOMMUN (Kommun) 26 677 25 041 12 629
SOLNA KOMMUN (Kommun) 13 856 14 386 17 525
SUNDBYBERGS KOMMUN (Kommun) 11 177 9 981 8 049
TRAFIKVERKET (Statlig enhet) 7 327 1 633 -
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (30 st)

Landstingskunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets landstingskunder (14 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (30 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 3 415 875 3 253 073 2 918 504
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 3 329 3 193 3 415
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 3 116 2 988 3 214
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 213 205 201
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 359 342 357
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Vård & Omsorg med Boende 702 255 87 AB SOLOM
(357 808)
Grundskoleutbildning 401 533 91 Vittraskolorna AB
(47 989)
Förskoleutbildning 307 140 65 Inspira Förskolor & Skolor AB
(141 058)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 201 872 34 Aktiebolaget Sollentunahem
(112 256)
Sociala insatser 199 763 144 Akedo Omsorg AB
(37 915)
Anläggningsarbeten 132 606 19 Sh bygg, sten och anläggning AB
(49 745)
Byggverksamhet 121 094 25 Fastec Sverige Aktiebolag
(60 673)
Rengöring & Lokalvård 102 342 31 ISS Facility Services AB
(70 612)
Eldistribution 84 692 1 Sollentuna Energi och Miljö Aktiebolag
(84 692)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 83 297 53 Knut Jönson Byggadministration AB
(21 998)
Vägtransport, Godstrafik 81 675 10 Turebergs Åkeri AB
(81 430)
Byggnadssnickeriarbeten 81 609 9 Construera Sverige AB
(81 296)
Gymnasial utbildning 68 880 70 Nordens Teknikerinstitut Aktiebolag (NTI)
(8 941)
Datordrifttjänster 66 213 8 Tieto Sweden AB
(42 986)
Konsultverksamhet avseende företags org. 56 209 141 NCC Sverige AB
(36 841)
El-VVS & Bygginstallationer 45 268 66 MR Rör i Storstockholm Aktiebolag
(19 076)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 39 136 9 ÅF-Infrastructure AB
(18 357)
Personaluthyrning 37 710 28 Ghion Systerjouren AB
(9 741)
Brand- & Räddningsverksamhet 29 458 3 BRANDKÅREN ATTUNDA
(29 342)
Datakonsultverksamhet 25 789 43 Atea Sverige AB
(8 305)
Arkitektverksamhet 23 284 16 White arkitekter Aktiebolag
(12 210)
Personalmatsalar 21 067 2 Fazer Food Services AB
(21 063)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 18 975 7 Sirius Omsorg Holding AB
(15 713)
Uthyrning av Bygg- & Anläggningsmaskiner med förare 17 757 1 M J Contractor AB
(17 757)
Idrottsplatser & Sportanläggningar 17 207 10 Medley AB
(16 754)
Elartiklar, Partihandel 16 946 6 Siemens Aktiebolag
(15 931)
Skötsel & Underhåll av Grönytor 16 255 7 JRF Mark AB
(16 012)
Finansiell leasing 14 972 2 3 Step IT Sweden AB
(14 882)
Dataprogrammering 13 288 76 IST AB
(2 222)
Arbetsmarknadsutbildning 12 766 9 AcadeMedia Eductus AB
(4 974)
Säkerhetsverksamhet 10 920 4 Nokas Security AB
(10 277)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 10 641 18 Unisport Scandinavia AB
(5 358)
Arbetsförmedling & Rekrytering 9 882 13 Agila Social Care AB
(5 066)
Utgivning av annan programvara 9 335 25 Visma Enterprise AB
(2 311)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 8 746 35 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag
(6 179)
Säkerhetssystemtjänster 8 679 15 Tunstall AB
(5 239)
Handel med egna fastigheter 8 492 2 Hemsö Träkolet AB
(6 795)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 8 283 9 Menigo Foodservice AB
(7 564)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 7 968 38 Bollson AB
(4 866)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 7 881 15 Helenius Ingenjörsbyrå Aktiebolag
(6 616)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 7 264 18 Staples Sweden AB
(4 605)
Måleriarbeten 7 180 2 NF Måleri AB
(6 309)
Sluten Sjukvård 6 536 15 STIFTELSEN STOCKHOLMS SJUKHEM
(3 371)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 6 408 3 Kinnarps AB
(6 246)
Konsumenttjänster, övriga 6 380 6 Messamigos AB
(5 818)
Konferensanläggningar 6 209 22 Bergendal Meetings, ekonomisk förening
(5 157)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 6 073 21 STV Svenska Tele & Video Konsult Aktiebolag
(3 962)
Utbildning, övrig 5 889 22 Klart Skepp Marinteknik AB
(4 552)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 5 776 33 Kidde Sweden AB
(925)
Resebyråer 5 564 11 Big Travel Sweden AB
(4 095)
Takarbeten 5 502 2 T. Grundström Plåtslageri AB
(3 905)
Fastighetsförmedling 5 328 4 Svefa Aktiebolag
(5 204)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 5 028 5 MEDBORGARSKOLAN STOCKHOLMSREGIONEN
(2 598)
Personalutbildning 4 783 59 Ledarskapscentrum Nord AB
(952)
Telekommunikation, Trådbunden 4 623 7 Tele2 Business AB
(3 901)
Fondanknuten livförsäkring 4 619 2 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
(2 435)
Intressebev. Branschorg. 4 586 17 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN
(2 664)
Monetär finansförmedling, övrig 4 309 4 Nordea Bank AB
(4 025)
Restaurangverksamhet 4 258 73 Carolas Eko Aktiebolag
(1 110)
Kontorsmöbler, Partihandel 4 252 17 Form o Miljö Sweden AB
(2 224)
Bokutgivning 3 946 50 Axiell Media AB
(563)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 3 825 63 Windh & Co AB
(654)
Hälso- & Sjukvård, administration 3 675 2 SOCIALSTYRELSEN
(3 670)
Hälso- & Sjukvård, övriga 3 528 46 Avids OM3-sjukgymnastik AB
(685)
Postorder- & Internethandel 3 452 48 Dustin Sverige AB
(942)
Infrastrukturprogram 3 387 2 TRAFIKVERKET
(1 744)
Översättning & Tolkning 3 385 18 Semantix Tolkjouren AB
(1 826)
Förvaltning i Bostadsrättsföreningar 3 247 7 Bostadsrättsföreningen Platån
(985)
Universitets- & Högskoleutbildning 3 094 16 Sveriges Socionomkonsulter AB
(1 904)
Fastighetsförvaltning på uppdrag 3 090 3 ArenaStrategerna i Sollentuna AB
(2 286)
Telekommunikation, Trådlös 3 050 4 Tele2 Sverige Aktiebolag
(2 839)
Glasmästeriarbeten 3 040 6 Arthur Berglunds Glas Larm Aktiebolag
(2 234)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 2 988 20 Rantzows Sport Aktiebolag
(1 631)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 2 946 4 Centrala Partihallen Aktiebolag
(2 594)
Inredningsarkitekt 2 861 5 Max Arkitekter AB
(2 435)
Skadeförsäkring 2 828 2 Stockholmsregionens Försäkring AB
(2 803)
Tryckning av Böcker & Övrigt 2 764 31 Elanders Sverige AB
(791)
Golv- & Väggbeläggningsarbeten 2 761 2 LD Golv & Platt AB
(2 578)
Insatsvaror övriga, Partihandel 2 745 6 Papyrus Supplies AB
(2 690)
Revision 2 688 3 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
(2 430)
Uthyrning & Leasing övrigt 2 684 17 Cramo Adapteo AB
(943)
Advokatbyråer 2 607 2 Mannheimer Swartling Advokatbyrå Aktiebolag
(2 576)
Öppen Hälso- & Sjukvård 2 593 6 Avonova Hälsa AB
(1 863)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 2 491 2 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
(2 485)
Hotell & Restaurang 2 456 42 Scandic Hotels Aktiebolag
(1 057)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 2 433 26 Olin Event AB
(486)
Intressorganisationer, övriga 2 372 94 SVENSKA MIGRATIONSCENTRET
(923)
Eftergymnasial utbildning 2 338 2 Peabskolan AB
(2 334)
Telekommunikation, övrig 2 288 3 B3IT Connect AB
(2 270)
Kultur, Nöje & Fritid 2 171 33 Joakim Oscarsson Produktion AB
(867)
Kollektivtrafik, övrig 2 121 1 Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik
(2 121)
Teknisk konsult inom Elteknik 2 073 9 Projektengagemang Elmiljö Sverige AB
(1 231)
Post- & Kurirverksamhet 2 051 1 PostNord Sverige AB
(2 051)
Icke-farligt avfall 2 048 4 SUEZ Recycling AB
(961)
Dagstidningsutgivning 2 021 6 AB Dagens Nyheter
(1 529)
Tvätteriverksamhet 1 991 7 Berendsen Textil Service AB
(1 125)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 1 934 3 BTJ Sverige AB
(1 926)
Detaljhandel, övrig 1 793 6 Selecta AB
(1 518)
Utgivning av tidskrifter 1 679 24 Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB
(956)
Teleprodukter, Partihandel 1 670 3 Comsystem Mobility AB
(1 597)
Livsmedelshandel 1 615 8 AoS AB
(474)
Utformning av Byggprojekt 1 570 1 Bonava Sverige AB
(1 570)
Databehandling & Hosting 1 458 19 Sista versen 28571 AB
(390)
Skidsportanläggningar 1 435 2 Hajstar Fritid Aktiebolag
(1 379)
Metallindustri 1 410 18 SDE Tribun AB
(644)
Teknisk Provning & Analys 1 353 10 Sweco Pavement Consultants AB
(488)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 1 300 23 OneMed Sverige AB
(470)
Marknads- & Opinionsundersökning 1 243 7 Pilen Marknadsundersökningar Aktiebolag
(370)
Tävling med hästar 1 236 2 ÖVERBY HÄSTSPORTFÖRENING
(1 209)
Musikinstrument & Noter, Butikshandel 1 207 12 Music Retail Sweden Aktiebolag
(947)
Flyttjänster 1 188 2 Marko Kaj Moving AB
(1 167)
Kongresser & Mässor 1 150 27 Fastighetsnytt Förlags AB
(241)
Trävaror, tillverkning 1 083 5 AXÄLL, LARS TURE
(931)
Kreditgivning, övrig 1 059 8 MedMera Bank Aktiebolag
(430)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 1 025 23 SOLLENTUNA FOTBOLLSKLUBB (FK)
(578)
Försäkring & Pensionsfond stödtjänster, övriga 996 2 KPA Pensionstjänst Aktiebolag
(910)
Campingplatsverksamhet 966 1 Rösjöbadens Camping AB
(966)
Film, Video & TV 954 14 Freewater pictures AB
(341)
Annonstidningsutgivning 934 2 Norrort i Sthlm Tidnings AB
(928)
Webbportaler 915 10 iBinder Sverige AB
(241)
Mejerivarutillverkning 900 1 Arla Foods AB (publ)
(900)
Redovisning & bokföring 839 5 Forma Framtid AB
(343)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 830 9 Gammadata Instrument Aktiebolag
(237)
Nötkreatur & Bufflar, övriga 808 1 Bögs Gård Aktiebolag
(808)
Artistisk verksamhet 797 43 Ideella föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker med firma Stockholms Läns
(95)
Kontors- & Butiksinred, tillverkning 787 2 BK Library Interiors AB
(757)
Filmvisning 783 5 Eurostar Aktiebolag
(538)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 749 7 Watt & Volt Sverige AB
(625)
Specialistläkare ej på sjukhus 679 2 Neuropsyk i Bollnäs AB
(674)
Kontorstjänster 678 2 IDATA AB
(672)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 674 7 EFG Kontorsmöbler AB
(523)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 672 15 Filmregion Stockholm-Mälardalen AB
(280)
Möbler för hemmet, Butikshandel 662 3 IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag
(607)
Järnhandelsvaror, Partihandel 658 11 Skyltar & Märken Aktiebolag
(455)
Kläder, Butikshandel 658 5 de facto yrkeskläder AB
(462)
Torg- & Marknadshandel 625 4 Coachbol Z
(595)
Byggnadsmetallvaror, tillverkning 625 8 Flakdoktorn Smide Aktiebolag
(226)
Byggmaterialtillverkning 621 1 Skanska Industrial Solutions AB
(621)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 610 3 OK-Q8 AB
(585)
Skatterådgivning 605 1 Skeppsbron Skatt AB
(605)
Livförsäkring, övrig 598 1 KPA Livförsäkring AB (publ)
(598)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 594 9 LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN
(294)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 593 18 ILT Inläsningstjänst AB
(160)
Kalk & Gipstillverkning 577 1 SMA Mineral AB
(577)
Bageri- & Mjölprodukter 571 3 Europabagaren Aktiebolag
(269)
Motorfordon, reparation & underhåll 571 11 IZOMASKIN AB
(403)
Litterärt & Konstnärligt skapande 556 37 MAGNUSSON, ANN-CHRISTINE
(89)
Sportartikelstillverkning 532 4 Brejans AB
(441)
Cyklar, Butikshandel 525 3 Cyklos AB
(486)
Blommor & Växter, Partihandel 492 5 Skalleberg Handelsträdgård Aktiebolag
(422)
Grafisk Designverksamhet 487 11 Frank Etc. AB
(187)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 472 10 Jula Sverige AB
(170)
Musik-, Dans- & Kulturell utbildning 472 13 Nordiska Musikgymnasiet AB
(242)
Landtransport, stödtjänster 468 8 Riksfärdtjänsten Sverige AB
(245)
Elektronikkomponenter, Partihandel 459 5 Schneider Electric Sverige AB
(345)
Direktreklamverksamhet 457 2 Profile Gear Marketing PGM Aktiebolag
(393)
Textilier, Partihandel 422 8 Textilhuset Swelogent Handelsbolag
(338)
Porträttfotoverksamhet 411 4 Westerlind Bild AB
(365)
VVS-varor, Partihandel 393 6 Ahlsell Sverige AB
(361)
Kemiska produkter, Partihandel 392 12 MPE International AB
(135)
Religiösa samfund 386 11 SOLLENTUNA FÖRSAMLING
(243)
Belysningsarmaturtillverkning 364 3 Aktiebolaget Deltalux
(358)
Researrangemang 364 3 Meetagain Konferens AB
(216)
Källsorterat material 363 4 Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB)
(339)
Cyklar & Invalidfordon, tillverkning 360 3 Invacare AB
(203)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 341 6 Medansvar i Bromma AB
(215)
Kläder & Textilier, tillverkning 321 11 PKT Profilkompaniet Aktiebolag
(252)
Folkhögskoleutbildning 318 9 MO GÅRDS FOLKHÖGSKOLEFÖRENING
(153)
Blommor & Växter, Butikshandel 317 5 Bloms Blommor Aktiebolag
(297)
Vård av historiska Minnesmärken & Byggnader 317 3 Sala Silvergruva AB
(274)
Kläder & Skor, Partihandel 313 10 L.P WESTMAN & CO Aktiebolag
(195)
Juridisk verksamhet, övrig 308 6 Arbetsrättsspecialisten Per Axell
(105)
Ljud & Bild, Butikshandel 304 5 Elgiganten Aktiebolag
(273)
Sötvattensfiske 304 1 Naturvatten i Roslagen AB
(304)
Intressebev. Yrkesorg. 293 6 KOMMUNALEKONOMERNAS FÖRENING
(277)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 268 9 Intrum Justitia Sverige Aktiebolag
(112)
Kontorsförbrukningsvaror, Butikshandel 257 5 WriteyBoard Europe AB
(96)
Konst & Galleri, Butikshandel 254 1 Edsviken Konsthall Aktiebolag
(254)
Kött & Köttvaror, Partihandel 252 2 JK Meat Trading Aktiebolag
(237)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 250 11 Yellow Line Aktiebolag
(99)
Medicin- & Dentalinstrumenttillverkning 246 4 Liko Aktiebolag
(216)
Avfallshantering & Återvinning 240 4 Ansta Bildemont AB
(163)
Service till Skogsbruk 239 1 Meurlings Arbetshästar AB
(239)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 225 11 DocuPartner i Stockholm AB
(61)
Optiker, Butikshandel 223 3 Synsam Drifts AB
(134)
Mineralutvinning, övrig 222 4 Sand- och grusaktiebolaget Jehander
(182)
Teknisk konsult inom Industriteknik 220 3 ÅF-Industry AB
(137)
Samhällelig informationsförsörjning 214 2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(213)
Omsorg & Socialtjänst 210 2 MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS-OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR
(197)
Glas & Porslin, Butikshandel 204 8 Orrefors Kosta Boda AB
(153)
Finansiella stödtjänster, övriga 202 2 Ikano Bank AB (publ)
(189)
Partihandel, övrig 199 8 NT Skolmateriel AB
(148)
Förlagsverksamhet, övrig 192 8 Webserviceaward AB
(138)
Guldsmedsvaror & Smycken, Butikshandel 190 1 P.J Korpe AB
(190)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 187 1 Aon Sweden AB
(187)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 185 5 Stockholms Sycenter Aktiebolag
(122)
Maskiner, reparation 185 7 Norrorts Storköksservice AB
(94)
Fisk, Skaldjur & Blötdjur, beredning 177 1 Nordsjöfisk Aktiebolag
(177)
Sportverksamhet, övrig 173 14 LÄKTARE & EVENEMANGSERVICE SVERIGE AB
(52)
Apotekshandel 170 6 Admenta Sweden AB
(77)
Optiska fiberkabeltillverkning 165 1 TD Fiberoptik AB
(165)
Skogsskötsel 165 1 Naturskog AB
(165)
Begagnade varor övriga, Butikshandel 164 2 Frälsningsarmen
(164)
TV-program planering 163 2 Sveriges Television Aktiebolag
(161)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 163 8 NetOnNet AB
(55)
Skogsförvaltning 157 3 SÖDERBERG, FRITZ OSKAR EBBE
(125)
Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 156 5 Ecolab Aktiebolag
(86)
Turist- & Bokningsservice 153 5 Live it experiences AB
(137)
Varuhus- & Stormarknadshandel 152 1 City Gross Sverige AB
(152)
Vandrarhemsverksamhet 151 5 snabbaboende i Norden AB
(144)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 147 12 XXL Sport & Vildmark AB
(34)
Tandläkare 145 1 Praktikertjänst Aktiebolag
(145)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 143 1 SJ AB
(143)
Museiverksamhet 142 18 STIFTELSEN TEKNISKA MUSEET
(38)
Hushållsapparater, Hem & Trädgård, reparation 134 7 Symaskinshuset Andersson & Danielsson Handelsbolag
(104)
Emballage, Partihandel 134 3 Christer Nöjd Aktiebolag
(102)
Landtransport av passagerare, övrig 127 4 HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag
(85)
Maskiner, tillverkning 118 7 Munters Europe Aktiebolag
(56)
Nöjes- & Temaparksverksamhet 116 5 Äventyrshuset BBorg AB
(43)
Livsmedelsframställning 116 1 Mackis Catering AB
(116)
Skatteförvaltning & Indrivning 115 1 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
(115)
Utrustning Reparation, övrig 111 2 Mälardalens Idrottsservice AB
(103)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 110 3 Vagott E. Olander Aktiebolag
(71)
Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner 109 1 Elfa Distrelec AB
(109)
Specialistläkare på sjukhus 107 4 VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING
(81)
Jordbruksmaskiner, Partihandel 107 7 GML Sport AB
(64)
Uthyrning & Leasing av Bygg- & Anläggningsmaskiner 105 6 SWELIFT AB
(63)
Gödsel- & Kväveprodukter, tillverkning 105 1 Rölunda Produkter Aktiebolag
(105)
Kaffe, Te, Kakao & Kryddor, Partihandel 105 1 Nestlé Sverige Aktiebolag
(105)
Callcenterverksamhet 101 5 E.ON Kundsupport Sverige AB
(47)
Transport stödtjänster, övriga 100 5 DKLBC AB
(85)
Förvaltning & Handel med värdepapper 99 2 Career Group Sverige AB
(98)
Böcker, Butikshandel 96 5 Bokhandelsgruppen i Sverige AB
(68)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 92 6 Margineanu Agency AB
(51)
Företagstjänster, övriga 90 3 LM TIETOPALVELUT OY
(73)
Havs- & Sjöfart, Godstrafik 90 1 Skärgårdsassistans STHLM AB
(90)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 89 5 Strömma Turism & Sjöfart AB
(35)
Färg & Lack, Butikshandel 88 4 Blå Huset i Sollentuna Aktiebolag
(85)
Kroppsvård 87 6 Gumses Gym AB
(22)
Blandat sortiment 79 4 Heraco Aktiebolag
(37)
Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 77 1 ATA Hill & Smith AB
(77)
Catering 76 7 Matsällskapet Catering AB
(27)
Drivmedel, Detaljhandel 75 3 Circle K Sverige AB
(43)
Hemelektronik, tillverkning 75 2 TOMI ELEKTRONIK Aktiebolag
(72)
Läkemedel, tillverkning 74 1 Valneva Sweden AB
(74)
Förpackningsverksamhet 71 1 Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(71)
Fastighetsrelaterade stödtjänster 69 6 ELEA ALLSERVICE
(33)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 68 4 iFous AB
(30)
Sågning, Hyvling & Impregnering 64 1 Aktiebolag Impregna
(64)
Fotografiska & Optiska produkter, Partihandel 63 2 Canon Svenska Aktiebolag
(62)
Sport- & Fritidsutbildning 61 5 HIRVONEN, THOMAS MIKAEL
(36)
Grafisk produktion 60 4 ISY Informationssystem AB
(32)
Plastvarutillverkning, övrig 59 7 SignMax AB
(23)
Arkivverksamhet 58 3 Depona AB
(55)
Totalförsvaret 57 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(57)
Elektriska Komponenter & Kretskort, tillverkning 56 1 Entral AB
(56)
Slutbehandling av byggnader 53 1 Akustikbolaget i Sverige AB
(53)
Trädgårdar, Djurparker & Naturreservat, drift 51 3 Kolmårdens Djurpark AB
(49)
Keramiska produkter, tillverkning 51 1 ALEGA Skolmateriel Aktiebolag
(51)
Kultur, Miljö, Boende, administration 51 2 GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND
(47)
Tillverkning, övrig 50 8 Stämpelfabriken Carl J Gunn AB
(17)
Intressebev. Arbetstagarorg. 49 9 SVERIGES AKADEMIKERS CENTRALORGANISATION, SACO
(16)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 41 5 Epton Trading Aktiebolag
(36)
Civilt försvar & Frivilligförsvar 40 1 FRO STOCKHOLM
(40)
Hushållsapparater & Elartiklar, Partihandel 40 7 Storstockholms Storköksservice AB
(24)
Linjebussverksamhet 39 2 Kiruna Buss AB
(20)
Band & Skivor, Partihandel 38 2 FilmCentrum Distribution SWE AB
(31)
Sanitetsgods, Partihandel 37 1 Top Hygien Nordic AB
(37)
Uthyrning & Leasing av Fritids- & Sportutrustning 37 2 Key Code Security AB
(19)
Frisörer 34 1 AB Style Education Stockholm
(34)
Antikviteter & Beg. Böcker, Butikshandel 34 5 Back App Sverige AB
(25)
Bibliotek 33 1 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER
(33)
Polisverksamhet 31 1 POLISMYNDIGHETEN
(31)
Kontorsutrustning & Datorer, Partihandel 30 1 Redkite AB
(30)
Möbler & Heminredning, reparation 30 1 Gilbert Restore AB
(30)
Spannmål, Balj- & Oljeväxter, odling 29 1 LARSSON, PER-OLOF
(29)
Virke & Byggvaror, Butikshandel 27 3 Bauhaus & Co Kommanditbolag
(15)
Reklamfotoverksamhet 26 1 Fotograf Cina Stenson
(26)
Avloppsrening 24 1 Rena Avlopp i Sverige AB
(24)
Industrigasframställning 24 2 AGA Gas Aktiebolag
(23)
Växtodling 24 2 Slottsträdgården Ulriksdal Aktiebolag
(14)
Elektronikindustri 24 4 Vällingby Låsservice AB
(19)
Informationstjänster, övriga 23 2 IFI Aktiebolag
(12)
Blandat jordbruk 23 2 TORSLUNDA GÅRD HANDELSBOLAG
(18)
Finansförmedling, övrig 22 2 Klarna Bank AB
(22)
Fotolaboratorieverksamhet 21 2 Crimson Färglabb Aktiebolag
(20)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 21 2 Svenska artisters och musikers intresse- organisation (SAMI),ek.för
(20)
Motorcyklar, Handel, service & tillbehör 21 3 Svenska Motorcykelaktiebolaget
(12)
Hälsokost, Butikshandel 21 2 HumanComfort J&L AB
(19)
Elgenerering 20 1 Batterielektronik Sverige AB
(20)
Datoriserad materialhanteringsutr, Partihandel 20 1 Forflex AB
(20)
Verksamhet utförd av Värdepappers- & Varumäklare 19 1 Akustiklaget AB
(19)
Spel & Leksaker, Butikshandel 19 4 Barnens Handelsbod i Täby AB
(14)
Kommunikationsutrustning, reparation 19 3 Norrorts Mobilservice AB
(13)
Jord- & Skogsbruk, administration av program 19 1 SKOGSSTYRELSEN
(19)
Vatten & Avlopp 18 2 Stockholm Vatten VA AB
(16)
Hushålls- & Personartiklar, reparation, övriga 18 5 S. Olsson Piano och Flygelservice
(8)
Möbler övriga, tillverkning 16 3 Mäster Nylén Aktiebolag
(10)
Industriförnödenheter, Partihandel 15 2 Runelandhs Försäljnings Aktiebolag
(14)
Köksinredningar, tillverkning 14 1 Svenska Köksproffsen AB
(14)
Sjukvårdsartiklar, Butikshandel 14 2 Picomed AB
(13)
Drivning 13 1 SKÅNELA TRÄDFÄLLNING HANDELSBOLAG
(13)
Textilier, Butikshandel 13 4 ROMABO SOLSKYDD AB
(6)
Drycker, Partihandel 13 2 Waterlogic Sverige AB
(7)
Golfbanor 12 2 Bisslinge Förvaltning Aktiebolag
(8)
Butikshandel, övrig 11 3 Panduro Hobby Aktiebolag
(8)
Leasing av immateriell egendom & liknande prod. 11 1 Green Key Sverige AB
(11)
Specialsortiment 11 4 Susteco AB
(5)
Telekommunikation, Satellit 11 1 Canal Digital Sverige Aktiebolag
(11)
Verktygsmaskiner, Partihandel 10 2 Car Tools i Stockholm AB
(10)
Choklad- & Konfektyrtillverkning 9 1 Chokladfabriken på Söder AB
(9)
Båtar, Butikshandel 8 1 Båthamnsbutiken i Roslagen AB
(8)
Industri- & Produktdesignverksamhet 8 2 Strawbees AB
(7)
Uthyrning & Leasing av Lastbilar & andra tunga Motorfordon 8 1 Containertjänst i Tyresö Aktiebolag
(8)
Fisk & Skaldjur, Butikshandel 7 1 Hillstedts Fisk Aktiebolag
(7)
Grundskole- & Gymnasieskoleutbildning 7 1 STATENS SKOLVERK
(7)
Mattor & Väggbeklädnad, Butikshandel 7 1 MATTVARUHUSET B. Berglund Aktiebolag
(7)
Primärvårdsmottagning 7 2 Legevisitten AB
(4)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 6 1 Circle K Detaljist AB
(6)
Möbler, Hushålls- & Järnhandelsvaror, Partihandel 6 2 Trendrum AB
(4)
Skönhetsvård 6 1 Wärns Salonger
(6)
Gymanläggningar 6 1 Extremfabriken Sverige AB
(6)
Madrasser, tillverkning 6 1 KungSängen Produktion AB
(6)
Urtillverkning 5 1 Westerstrand Urfabrik Aktiebolag
(5)
Fjäderfä, uppfödning 5 1 ROSA SKATTLÅDAN AB
(5)
Telekommunikationsutrustning, Butikshandel 5 1 TeknikMagasinet Sweden Aktiebolag
(5)
Spel- & Leksakstillverkning 4 1 ILKA Förskoleprodukter Aktiebolag
(4)
Musikinstrumenttillverkning 4 1 AD LIB GUITARS
(4)
Industri- Maskiner & Utrustning, installation 4 1 Norra Stationen Lås & Larm Aktiebolag
(4)
Damkläder, Butikshandel 4 1 P A Plummer Productions AB
(4)
Jord- & Skogsbruksmaskiner, tillverkning 4 2 Bygghemma Butik i Sthlm AB
(3)
Konfektyr, Butikshandel 3 1 Engströms Konfektyrer AB
(3)
Service till husdjursskötsel 3 1 Växa Sverige Ekonomisk förening
(3)
Maskiner, Industriell utrustning, Partihandel 3 1 Morten Maskin AB
(3)
Plastförpackningstillverkning 3 2 Orthex Sweden AB
(2)
Trafikskoleverksamhet 3 1 Jarla Trafikskola Aktiebolag
(3)
Köttprodukter 3 2 Josef's Lammhouse Aktiebolag
(2)
Näringslivsprogram, övriga 3 1 STATENS ENERGIMYNDIGHET
(3)
Bud- & Kurirverksamhet 3 2 Jetpak Stockholm AB
(2)
Bröd & Konditori, Butikshandel 3 1 TaVi Brödkällaren i Stockholm AB
(3)
Taxi 3 1 American Cab Aktiebolag
(3)
Lastbilar, Bussar & Specialfordon, Handel 2 1 Volvo Truck Center Sweden Aktiebolag
(2)
Puts-, Fasad- & Stuckatörsarbeten 2 1 Stockholms Vattenskärning AB
(2)
Tvål, Såpa & Tvättmedel, tillverkning 2 1 Rekal Svenska Aktiebolag
(2)
Arbets- & Skyddskläder, tillverkning 2 1 Raskafötter skoskydd
(2)
Transportmedelsindustri 2 1 EXCELLENT SKYDDSTEKNIK
(2)
Farligt avfall 2 2 Svenska Miljöhjälpen AB
(2)
Tidningar, Butikshandel 2 1 S.W. Servicehandel Sollentuna AB
(2)
Hemelektronik, reparation 2 1 R BRYDLINGS TV-SERVICE HANDELSBOLAG
(2)
Smyckestillverkning 1 1 Pokalhuset Norden Handelsbolag
(1)
Uthyrning & Leasing av Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning (inklusive datorer) 1 1 Hyrcentralen Datapartner Vikander AB
(1)
Skomakare 1 1 Stinsens Sko & Nyckelservice
(1)
Skor, Butikshandel 1 1 Jobi Footright AB
(1)
Metaller & Metallmalmer, Partihandel 1 1 KarAna Ädelmetall AB
(1)
Belysningsartiklar, Butikshandel 1 1 Lyson AB
(1)
Kontorsmöbler, Butikshandel 1 1 Standard System Altikon AB
(1)
Begravningsverksamhet 1 1 IGNIS Begravningsbyråer AB
(1)
Färg, Lack & Tryckfärg, tillverkning 0 1 Screentec i Haparanda Aktiebolag
(0)
Band & Skivor, Butikshandel 0 1 Mingus Bok & Skivbutik
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar koncern ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...