Visa allt om MYNDIGHETEN FÖR PRESS, RADIO OCH TV

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 43 14 618
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 7 5 9
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
KONSUMENTVERKET (Statlig enhet) 29 - -
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN (Statlig enhet) 4 - 10
MORA KOMMUN (Kommun) 2 - -
MITTUNIVERSITETET (Statlig enhet) 2 6 -
GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) (Statlig enhet) 2 - -
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (13 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 15 841 220 161 13 240
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 163 217 136
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 146 197 120
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 17 20 16
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 83 82 76
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 3 211 1 Klövern Stadion AB
(3 211)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 2 192 3 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(1 430)
Datordrifttjänster 1 399 2 Tieto Sweden AB
(849)
Dataprogrammering 873 4 Valtech Aktiebolag
(759)
Marknads- & Opinionsundersökning 836 3 Aktiebolaget Stelacon
(724)
Datakonsultverksamhet 764 5 Atea Sverige AB
(359)
Konsultverksamhet avseende företags org. 763 13 Cavendi AB
(380)
Universitets- & Högskoleutbildning 632 3 GÖTEBORGS UNIVERSITET
(630)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 508 5 M-brain AB
(313)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 489 6 RIKSREVISIONEN
(361)
Telekommunikation, Trådlös 424 2 Tele2 Sverige Aktiebolag
(396)
Revision 372 1 Ernst & Young Aktiebolag
(372)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 310 4 K3 Nordic AB
(197)
Rengöring & Lokalvård 247 2 Direktstäd i Stockholm AB
(168)
Öppen Hälso- & Sjukvård 242 1 AB Previa
(242)
Kreditgivning, övrig 238 4 De Lage Landen Finans AB
(116)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 229 2 Excel Specialisten XLS AB
(174)
Arbetsförmedling & Rekrytering 210 1 Studentwork Sweden AB
(210)
Personaluthyrning 198 2 Experis AB
(128)
Finansiella stödtjänster, övriga 166 2 American Express Services Europe Ltd, England, filial
(153)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 156 2 Aktiebolaget Ecenea
(114)
Översättning & Tolkning 134 4 Språkservice Sverige AB
(115)
Kontorsmöbler, Partihandel 123 2 Stockholms InredningsCenter AB
(120)
Kongresser & Mässor 88 4 Sweden MEETX AB
(49)
Livsmedelshandel 73 2 Aktiebolaget Klotet Livs
(52)
Personalutbildning 64 3 Confex Sverige Aktiebolag
(25)
Catering 62 3 Annorlunda Catering Aktiebolag
(34)
Bokutgivning 58 2 Wolters Kluwer Sverige Aktiebolag
(54)
Utbildning, övrig 56 2 Blendow Group AB
(54)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 54 1 STIFTELSEN FAKULTETSKURSER
(54)
Utgivning av tidskrifter 49 2 Exakt Media AB
(47)
Postorder- & Internethandel 49 4 Dustin Aktiebolag
(45)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 46 1 MER i Textil & Reklam Östersund Aktiebolag
(46)
Monetär finansförmedling, övrig 44 2 DNB Bank ASA, filial Sverige
(41)
Databehandling & Hosting 40 3 Bisnode Sverige AB
(37)
Uthyrning & Leasing av Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning (inklusive datorer) 36 1 Neopost Finance Sweden AB
(36)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 35 3 Staples Sweden AB
(26)
Dagstidningsutgivning 30 2 Hallpressen AB
(26)
Litterärt & Konstnärligt skapande 25 2 Medievärlden i Sverige AB
(22)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 25 1 BTJ Sverige AB
(25)
Byggnadssnickeriarbeten 24 1 Primexa Golv och Bygg AB
(24)
Tryckning av Böcker & Övrigt 24 3 Edita Bobergs AB
(13)
Restaurangverksamhet 22 4 Nibran AB
(13)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 22 1 ARBETSGIVARVERKET
(22)
Arkivverksamhet 15 1 RIKSARKIVET
(15)
Grafisk Designverksamhet 15 1 Kombinera, Kultur och Media i Stockholm Aktiebolag
(15)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 14 1 Supékort Sweden AB
(14)
Personalmatsalar 14 1 Sabis Aktiebolag
(14)
Utgivning av annan programvara 14 1 Edge HR AB
(14)
Detaljhandel, övrig 12 2 Selecta AB
(10)
Uthyrning & Leasing övrigt 11 1 Smile & Shine i Sverige AB
(11)
El-VVS & Bygginstallationer 9 1 Emterfors EL Entreprenad Aktiebolag
(9)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 9 1 SIPU Arkivkonsult Aktiebolag
(9)
Redovisning & bokföring 8 1 InredningsTaktik i Stockholm AB
(8)
Blommor & Växter, Butikshandel 6 1 Stockholm Blommor & Växter AB
(6)
Icke-farligt avfall 6 1 Stena RFM Service AB
(6)
Skogsförvaltning 6 1 SCHIERBECK, PETER
(6)
Telekommunikation, Trådbunden 5 1 Telia Sverige AB
(5)
Blandat sortiment 4 1 EASY ONLINE STORES AB
(4)
Museiverksamhet 4 1 MODERNA MUSEET
(4)
Turist- & Bokningsservice 4 1 Marcel Bokning Aktiebolag
(4)
Intressebev. Arbetstagarorg. 4 2 FYSIOTERAPEUTERNA
(2)
Säkerhetsverksamhet 4 1 Nokas Security AB
(4)
Intressebev. Branschorg. 4 2 Fastighetsägarna Sverige Aktiebolag
(2)
Böcker, Butikshandel 4 1 Jure Aktiebolag
(4)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 3 1 Falck Secure AB
(3)
Post- & Kurirverksamhet 3 1 PostNord Sverige AB
(3)
Tillverkning, övrig 2 1 Hammargrens Stämplar AB
(2)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 2 1 AB Edsbyverken
(2)
Nyhetsservice 2 1 Aktiebolaget Nyhetsbyrån Direkt
(2)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 2 1 SUNDBERG, MAGNUS
(2)
Landtransport, stödtjänster 2 1 Sverigetaxi i Stockholm AB
(2)
Möbler för hemmet, Butikshandel 2 1 IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag
(2)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 1 1 Neopost Sverige AB
(1)
Elartiklar, Partihandel 1 1 Rexel Sverige AB
(1)
Glas & Porslin, Butikshandel 1 1 Kitchen Butiksdrift Sverige AB
(1)
Metallindustri 1 1 Aktiebolaget Låscentrum Surbrunn
(1)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 1 1 Biljardexperten i Stockholm Aktiebolag
(1)
Bageri- & Mjölprodukter 1 1 Gunnarsons Specialkonditori Aktiebolag
(1)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 1 1 Witre Aktiebolag
(1)
Insatsvaror övriga, Partihandel 0 1 Cupola AB
(0)
Intressorganisationer, övriga 0 1 ARKIVRÅDET / AAS
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...