TRAFIKANALYS

Varumärke tillhör Trafikanalys

Ansökningsnummer 2017-07921
Ansökningsdatum 2017-11-10
Registreringsnummer 544966
Registreringsdatum 2018-04-03
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2028-04-03
Typ Figurativt

TRAFIKANALYS

Varor & Tjänster

Klass: 9

Datorprogram.

Klass: 16

Trycksaker; tryckta publikationer; blanketter; instruktions- och undervisningsmaterial.

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration.

Klass: 39

Transport.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; handledning; instruktionstjänster.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster; forskning och utveckling; industriella analyser.

Klass: 45

Juridiska tjänster; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer.