M Yh Myndigheten för yrkeshögskolan

Varumärke tillhör MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN

Ansökningsnummer 2012-06596
Ansökningsdatum 2012-09-18
Registreringsnummer 509874
Registreringsdatum 2013-01-04
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2033-01-04
Typ Figurativt

M Yh Myndigheten för yrkeshögskolan

Varor & Tjänster

Klass: 16

Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); trycksaker.

Klass: 41

Analys av utbildningsrelaterade testresultat och data för andra; analystjänster avseende utbildning i samband med studerandets effekter på arbetsmarknaden; utformning av utbildningskurser, -examinationer och -kvalifikationer, samt validering av utbildningar och yrkeskompetens; Anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; utveckling av utbildningsmaterial; yrkesvägledningstjänster (rådgivning avseende undervisning/utbildning och instruktion/handledning); utbildningstjänster avseende yrkesutbildning, samt tillsyn över utbildningar; publicering av utbildningsmaterial; informationstjänster relaterade till utbildning.