Visa allt om STATENS INSPEKTION FÖR FÖRSVARSUNDERRÄTTELSEVERKSAMHETEN (SIUN)

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 1 3
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 1 1
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI (Statlig enhet) - 1 -
REGERINGSKANSLIET (Statlig enhet) - - 3
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 5 008 3 907 4 062
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 54 53 54
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 42 42 41
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 12 11 13
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 42 43 44
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 2 427 1 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI
(2 427)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 1 239 3 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(628)
Finansiella stödtjänster, övriga 187 1 American Express Services Europe Ltd, England, filial
(187)
Totalförsvaret 151 2 FÖRSVARETS MATERIELVERK
(77)
Datakonsultverksamhet 135 1 UNIT4 AB
(135)
El-VVS & Bygginstallationer 129 1 Larmtronic Brand & Säkerhet AB
(129)
Kreditgivning, övrig 88 1 Eurocard AB
(88)
Personalmatsalar 76 1 Sabis Aktiebolag
(76)
Dagstidningsutgivning 74 3 AB Dagens Nyheter
(43)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 67 1 Kinnarps AB
(67)
Bokutgivning 52 2 Wolters Kluwer Sverige Aktiebolag
(32)
Landtransport, stödtjänster 47 1 Taxi Stockholm 15 00 00 Aktiebolag
(47)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 42 2 RIKSREVISIONEN
(36)
Hotell & Restaurang 35 3 Hotel Esplanade i Stockholm Aktiebolag
(20)
Elektronikindustri 35 1 Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag
(35)
Post- & Kurirverksamhet 32 2 PostNord Sverige AB
(31)
Förvaltning & Handel med värdepapper 29 1 Career Group Sverige AB
(29)
Böcker, Butikshandel 18 1 Jure Aktiebolag
(18)
Konsultverksamhet avseende företags org. 18 1 FCG SIPU International Aktiebolag
(18)
Detaljhandel, övrig 14 1 Premium Coffee Sweden AB
(14)
Specialistläkare ej på sjukhus 13 1 Sophiahemmet Aktiebolag
(13)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 13 1 STIFTELSEN FAKULTETSKURSER
(13)
Personalutbildning 11 2 Företagsuniversitetet Aktiebolag
(11)
Datorer & Kringutrustning, tillverkning 11 1 Comex Electronics Aktiebolag
(11)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 9 1 ARBETSGIVARVERKET
(9)
Gymanläggningar 9 2 Sakala Fitness Club AB
(5)
Skatterådgivning 6 1 Skattejuristen Christer Östling AB
(6)
Resebyråer 6 1 GBT Sweden AB
(6)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 6 1 Rica Hotels AB
(6)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 6 1 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET, INFORMATIONSAVD
(6)
Metallindustri 5 1 AB John Fröberg
(5)
Tryckning av Böcker & Övrigt 4 1 Strålins Grafiska AB
(4)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 3 1 Falck Secure AB
(3)
Utgivning av tidskrifter 3 1 FPG Media AB
(3)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 3 1 Contalia Gruppen AB
(3)
Företagstjänster, övriga 2 1 LM TIETOPALVELUT OY
(2)
Monetär finansförmedling, övrig 1 1 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
(1)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 1 1 Originalhuset Högberg och Nilsson AB
(1)
Postorder- & Internethandel 1 1 Gula Katten AB
(1)
Emballage, Partihandel 1 1 WaPa Aktiebolag
(1)
Intressebev. Yrkesorg. 1 1 SVERIGES ADVOKATSAMFUND
(1)
Databehandling & Hosting 0 1 Domaininfo Aktiebolag
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...