Ansökningsnummer 2009-01603
Ansökningsdatum 2009-02-27
Registreringsnummer 403643
Registreringsdatum 2009-05-08
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-05-08
Typ Figurativt

tillväxtanalys

Varor & Tjänster

Klass: 35

Marknadsprisanalyser; ekonomisk prognostisering; utvärdering av affärsverksamhet; sammanställning, inmatning och systematisering av information i databaser; företagsinformation; sammanställning och inmatning av information i databaser; systematisering av information i databaser; bearbetning, lagring, framtagning och/eller kontroll av datoriserad information; sammanställande av statistik; upplåtande av datoriserad affärsstatistik.

Klass: 36

Finansiella analyser; finansiell information.

Klass: 42

Industriella analyser och forskningstjänster.

Klass: 45

Information avseende politisk ställningstagande.