Ansökningsnummer 2004-01299
Ansökningsdatum 2004-02-25
Registreringsnummer 369222
Registreringsdatum 2004-11-12
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-11-12
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 16

Kundtidningar av papper.

Klass: 41

Information inom utbildnings- och skolområdet avseende tjänster och exempel på skolutveckling.