Visa allt om STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 73 603 77 801 30 461
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 113 113 146
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
KÄRNAVFALLSFONDEN (Statlig enhet) 54 716 58 399 -
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB) (Statlig enhet) 4 438 4 782 4 490
VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING (Landsting) 1 723 1 965 1 919
SKÅNE LÄNS LANDSTING (Landsting) 1 578 1 733 1 528
SLL - Karolinska universitetssjukhuset (Landsting) 1 169 1 334 589
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (30 st)

Landstingskunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets landstingskunder (30 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (30 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 280 646 248 701 245 821
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 631 641 1 193
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 549 561 1 029
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 82 80 164
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 179 184 255
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Universitets- & Högskoleutbildning 46 184 14 KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
(12 323)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 33 678 3 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(32 093)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 27 596 5 NISSESHUS Nr 1 Handelsbolag
(27 531)
Teknisk konsult inom Industriteknik 22 877 10 Studsvik Nuclear Aktiebolag
(15 608)
Datakonsultverksamhet 20 618 12 Atea Sverige AB
(15 164)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 19 793 7 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI
(10 541)
Konsultverksamhet avseende företags org. 14 497 40 Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB
(3 745)
Kreditgivning, övrig 7 115 3 Diners Club Nordic AB
(6 429)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 6 797 8 Meda Aktiebolag
(6 455)
Företagstjänster, övriga 5 502 2 Edenred Sweden Aktiebolag
(5 310)
Dataprogrammering 4 241 11 Softronic Aktiebolag
(3 563)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 3 950 8 STV Svenska Tele & Video Konsult Aktiebolag
(3 388)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 3 629 9 SVERIGES METEOROLOGISKA O HYDROLOGISKA INSTITUT
(1 872)
Hotell & Restaurang 3 396 41 Solna Strands Kantin AB
(640)
Telekommunikation, Trådlös 3 038 4 Telenor Sverige Aktiebolag
(2 960)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 2 976 6 Kraftakademin AB
(2 875)
Revision 2 945 2 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
(2 381)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 2 640 7 SQC Swedish Qualification Centre AB
(1 483)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 2 506 6 Intellecta Corporate AB
(1 210)
Totalförsvaret 2 472 2 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(1 885)
Teknisk Provning & Analys 2 181 7 Inspecta Nuclear AB
(1 193)
Postorder- & Internethandel 2 160 9 Dustin Sverige AB
(2 026)
Konferensanläggningar 1 815 17 Solna Gate Konferens & Event AB
(436)
Rengöring & Lokalvård 1 704 4 Samhall Aktiebolag
(1 696)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 1 665 4 Scanscot Technology Aktiebolag
(1 631)
Grundskoleutbildning 1 600 4 ÖSTHAMMARS KOMMUN
(400)
Personaluthyrning 1 567 2 Wise Consulting AB
(1 284)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 1 556 8 SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING
(654)
Specialistläkare på sjukhus 1 555 3 VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING
(1 323)
Byggverksamhet 1 431 4 axela AB
(1 069)
Personalutbildning 1 346 10 Kärnkraftsäkerhet och Utbildning Aktiebolag
(503)
Datordrifttjänster 1 345 1 Fujitsu Sweden AB
(1 345)
Arbetsförmedling & Rekrytering 1 324 3 Kornboden Rekrytering & Bemanning AB
(955)
Juridisk verksamhet, övrig 1 244 2 Ingvar Persson Juristbyrå AB
(719)
Sluten Sjukvård 1 223 6 JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSTING
(900)
Telekommunikation, Trådbunden 1 100 5 IP-Only Networks AB
(529)
Databehandling & Hosting 1 030 3 City Network Hosting AB
(763)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 1 020 10 RIKSREVISIONEN
(426)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 967 1 Kinnarps AB
(967)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 860 8 Gammadata Instrument Aktiebolag
(727)
Öppen Hälso- & Sjukvård 858 1 Feelgood Företagshälsovård AB
(858)
Landtransport, stödtjänster 756 4 Estate Parkering AB
(715)
Kongresser & Mässor 709 13 Conferera Consult CON Aktiebolag
(216)
Polisverksamhet 680 1 POLISMYNDIGHETEN
(680)
Restaurangverksamhet 664 25 Färgfabriken Evenemang AB
(213)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 532 1 TRYGGHETSSTIFTELSEN
(532)
El-VVS & Bygginstallationer 488 3 ENACO Sverige AB
(183)
Bokutgivning 470 6 SIS Förlag Aktiebolag
(165)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 425 11 First Rent A Car Aktiebolag
(243)
Tryckning av Böcker & Övrigt 410 4 Arkitektkopia Aktiebolag
(352)
Sociala insatser 401 2 OSKARSHAMNS KOMMUN
(400)
Bibliotek 395 1 KUNGLIGA BIBLIOTEKET
(395)
Nyhetsservice 369 3 Thomson Reuters (Markets) Sverige AB
(184)
Översättning & Tolkning 361 4 Polyglott Con Inter AB
(179)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 333 4 STIFTELSEN SIPRI
(135)
Detaljhandel, övrig 297 2 Selecta AB
(296)
Teknisk konsult inom Elteknik 282 2 Scanmatic Environmental Technology AB
(278)
Industrigasframställning 280 2 FLYTANDE KVÄVE SERVICE BLOMQVIST & DANHEIM HANDELSBOLAG
(240)
Elgenerering 258 3 Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag
(150)
Telekommunikationsutrustning, Butikshandel 240 1 Zodiac Sverige AB
(240)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 231 4 Staples Sweden AB
(206)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 223 7 Merck Chemicals and Life Science AB
(108)
Insatsvaror övriga, Partihandel 222 4 Cupola AB
(133)
Filmvisning 213 1 SF Bio Aktiebolag
(213)
Metallindustri 212 3 Westinghouse Electric Sweden AB
(193)
Säkerhetssystemtjänster 206 3 SOS Alarm Sverige AB
(182)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 204 9 Bilia Personbilar AB
(131)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 204 1 Tred Reklam Aktiebolag
(204)
Dagstidningsutgivning 198 8 HANDELSBOLAGET SVENSKA DAGBLADETS AKTIEBOLAG & CO
(36)
Universitets- & Högskoleutbildning samt Forskning 186 1 SVENSKA INSTITUTET FÖR EUROPAPOLITISKA STUDIER
(186)
Post- & Kurirverksamhet 179 1 PostNord Sverige AB
(179)
Transport stödtjänster, övriga 166 3 Your Special Delivery Service Sweden AB
(115)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 154 2 ARBETSGIVARVERKET
(153)
Säkerhetsverksamhet 150 1 Securitas Sverige Aktiebolag
(150)
Intressorganisationer, övriga 148 11 SEK SVENSK ELSTANDARD
(84)
Belysningsarmaturtillverkning 147 1 Wästberg Lighting AB
(147)
Uthyrning & Leasing av Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning (inklusive datorer) 141 1 Montén Konferens och AV-Teknik AB
(141)
Utgivning av annan programvara 136 4 ReachMee AB
(60)
Livsmedelshandel 133 1 Delicard Group AB
(133)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 130 2 EFG Kontorsmöbler AB
(109)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 122 1 Företagsväxter i Knivsta AB
(122)
Civilt försvar & Frivilligförsvar 121 1 Riksförbundet Sveriges Lottakårer Ideell förening med firma Riksförbundet Sveriges Lottakårer
(121)
Hälso- & Sjukvård, övriga 118 1 Björn Sahlberg Analys & Urval
(118)
Grafisk Designverksamhet 116 1 Tomas Öhrling AB
(116)
Kontorsmöbler, Partihandel 101 2 AJ Produkter Aktiebolag
(88)
Folkhögskoleutbildning 100 1 STIFTELSEN STRÖMBÄCKS FOLKHÖGSKOLA
(100)
Intressebev. Branschorg. 96 4 Bonus Copyright Access, ek. för.
(70)
IT- & Datatjänster, övriga 94 2 Truesec AB
(80)
Skatteförvaltning & Indrivning 94 1 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
(94)
Motorfordon, reparation & underhåll 91 7 Tage Rejmes i Norrköping Bil Aktiebolag
(54)
Landtransport av passagerare, övrig 85 7 Delfinbuss Aktiebolag
(24)
Museiverksamhet 65 3 STATENS MARITIMA MUSEER
(45)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 57 1 STIFTELSEN FAKULTETSKURSER
(57)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 57 2 C Lundqvist Maskin & Verktyg Aktiebolag
(48)
Utgivning av tidskrifter 54 7 IDG International Data Group Aktiebolag
(19)
Teleprodukter, Partihandel 53 2 AV-Huset Ljud & Bildteknik stockholm AB
(28)
Tvätteriverksamhet 52 1 Berendsen Textil Service AB
(52)
Icke-farligt avfall 52 2 Ragn-Sells Aktiebolag
(28)
Finansiella stödtjänster, övriga 49 2 Schubert finanskonsult och utbildning AB
(49)
Elektronikkomponenter, Partihandel 46 2 Elfa Distrelec AB
(36)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 43 1 Poolia Sverige Aktiebolag
(43)
Möbler & Heminredning, reparation 43 1 Aktiebolaget Stockholms Stolservice
(43)
Elektronikindustri 42 2 Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag
(38)
Marknads- & Opinionsundersökning 40 1 Kantar Sifo AB
(40)
Litterärt & Konstnärligt skapande 40 3 VeterinärMagazinet i Stockholm AB
(26)
Barnkläder, Butikshandel 39 1 Lundblad Organisation och Ledarskap AB
(39)
Informationstjänster, övriga 38 1 Meltwater Sweden AB
(38)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 37 3 REDERI STOCKHOLMS STRÖM HANDELSBOLAG
(27)
Optiker, Butikshandel 35 1 Synoptik Sweden Aktiebolag
(35)
Utbildning, övrig 34 3 VeTA - bolaget AB
(15)
Datoriserad materialhanteringsutr, Partihandel 32 1 National Instruments Sweden Aktiebolag
(32)
Arkitektverksamhet 31 1 2KA 2 Karsman Arkitekter Aktiebolag
(31)
Anläggningsarbeten 30 3 Strukton Rail Aktiebolag
(27)
Vägtransport, Godstrafik 29 2 Ingmar's Transport Aktiebolag
(25)
Film, Video & TV 29 1 Snabbmedia Sverige AB
(29)
Personalmatsalar 28 2 Sabis Aktiebolag
(20)
Drivmedel, Detaljhandel 24 3 Circle K Sverige AB
(18)
Flyttjänster 23 2 NFB Transport Systems AB
(12)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 23 1 VAN DASSEN, CHRISTINA
(23)
Järnhandelsvaror, Partihandel 22 3 Profsafe AB
(19)
Monetär finansförmedling, övrig 22 1 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
(22)
Kontorstjänster 22 1 COOR Service Management Aktiebolag
(22)
Plastförpackningstillverkning 20 1 Nordicase Aktiebolag
(20)
Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner 20 1 Landauer Nordic Holdings AB
(20)
Ljud & Bild, Butikshandel 19 1 Scenteknik AVL AB
(19)
Avfallshantering & Återvinning 19 1 Aktiebolaget SVAFO
(19)
Specialistläkare ej på sjukhus 17 1 Thomas Edekling AB
(17)
Militärt försvar 17 1 FÖRSVARSMAKTEN
(17)
Kommunikationsutrustning, reparation 16 2 Conmodo AB
(15)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 16 2 AB Sporrong
(14)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 16 4 UC AB
(10)
Fotografiska & Optiska produkter, Partihandel 15 1 FUJIFILM Nordic AB
(15)
Resebyråer 13 2 Nex Resebyrå Aktiebolag
(13)
Blommor & Växter, Butikshandel 12 2 Sundbybergs Blomsterhandel AB
(12)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 12 1 Pitney Bowes Svenska Aktiebolag
(12)
Bageri- & Mjölprodukter 11 1 D & E Konditori AB
(11)
Maskiner, Industriell utrustning, Partihandel 9 1 Grafotec i blekinge
(9)
Turist- & Bokningsservice 9 1 Sandhamnsguiderna AB
(9)
Researrangemang 8 2 AB Gimo Buss & Taxi
(7)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 8 1 Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a.
(8)
Veterinärverksamhet 8 1 Anicura Djurdoktorn i Linköping AB
(8)
Jord- & Skogsbruk, administration av program 8 1 STATENS JORDBRUKSVERK
(8)
Tillverkning, övrig 7 1 Unigraphics Aktiebolag
(7)
Plastvarutillverkning, övrig 7 1 Stebro Plast AB
(7)
Arkivverksamhet 6 2 Arkivservice Svenskt Arkiv Aktiebolag
(5)
Taxi 6 1 Figeholms Taxi & Motor Aktiebolag
(6)
Kemiska produkter, Partihandel 6 3 Bio-Rad Laboratories Aktiebolag
(3)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 6 1 Axfood Snabbgross AB
(6)
Glas & Porslin, Butikshandel 6 1 Orrefors Kosta Boda AB
(6)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 6 2 REGERINGSKANSLIET
(4)
Juice & Safttillverkning 5 1 Värmdö Bränneri AB
(5)
Redovisning & bokföring 5 1 Bolageriet AB
(5)
VVS-varor, Partihandel 5 1 Klimatkonsult Peter Modin Aktiebolag
(5)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 5 1 Falck Secure AB
(5)
Vandrarhemsverksamhet 4 1 Compagnie DE SOLEIL AB
(4)
Tandläkare 4 2 Dag Dental AB
(2)
Emballage, Partihandel 4 1 Aktiebolaget Sweja Industriförnödenheter
(4)
Cyklar, Butikshandel 3 1 Cykelhörnan P-A Väfors AB
(3)
Kläder & Skor, Partihandel 3 2 Outnorth AB
(2)
Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 3 1 Ecolab Aktiebolag
(3)
Gjutning 2 1 Kohlswa Gjuteri Aktiebolag
(2)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Partihandel, övrig 2 1 L.A.B. Noax AB
(2)
Trafikskoleverksamhet 2 1 Jim Lindkvist Aktiebolag
(2)
Infrastrukturprogram 1 1 TRAFIKVERKET
(1)
Drycker, Partihandel 1 1 Södåkra Vingård Handelsbolag
(1)
Motorfordonstillverkning 1 1 Volvo Lastvagnar Aktiebolag
(1)
Brand- & Räddningsverksamhet 1 1 PRE Risk & Crisis Management AB
(1)
Industriförnödenheter, Partihandel 1 1 Runelandhs Försäljnings Aktiebolag
(1)
Hälso- & Sjukvård, administration 1 1 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING
(1)
Elartiklar, Partihandel 1 1 Rexel Sverige AB
(1)
Finansiell leasing 1 1 Biluthyrningen i Malmö AB
(1)
Skadeförsäkring 0 1 Solid Försäkringsaktiebolag
(0)
Intressebev. Arbetstagarorg. 0 1 SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND
(0)
Skogsförvaltning 0 1 BERGLIN, TOBIAS
(0)
Näringslivsprogram, övriga 0 1 EXPORTKREDITNÄMNDEN
(0)
Fotolaboratorieverksamhet 0 1 Proformat AB
(0)
Böcker, Butikshandel - 1 Jure Aktiebolag
(-)
Webbportaler - 1 JP Infonet AB
(-)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...