SPAR STATENS PERSONADRESSREGISTER

Varumärke tillhör SKATTEVERKET

Ansökningsnummer 2020-01454
Ansökningsdatum 2020-02-28
Registreringsnummer 607226
Registreringsdatum 2020-03-17
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2030-02-28
Typ Figurativt

SPAR STATENS PERSONADRESSREGISTER

Varor & Tjänster

Klass: 9

Register (elektriska eller elektroniska); databaser; datorprogram för hantering av databaser; datorprogramvara för förvaltning av databaser; programvara för skapande av sökbara databaser med information och data; datorprogram för användning av internet och webben; gränssnittsprogramvara.

Klass: 16

Listor med adresser.

Klass: 35

Datoriserad registerhantering; skötsel av register (för andra); sammanställning av adressregister; utarbetande av adresslistor för direktreklamtjänster (dock ej försäljning); direktreklam; direktreklamtjänster; genomförande av opinionsbildningsundersökningar; insamling av information avseende marknadsundersökningar; tjänster avseende insamling av marknadsundersökningsdata; sammanställande av kundregister; annons- och reklamtjänster via databaser; databashantering; företagsinformationstjänster; hantering och sammanställning av datoriserade databaser; sammanställning av information till databaser; sammanställning och inmatning av information i databaser; marknadsföring via direktanslutning till datornätverk och webbplatser.

Klass: 38

Personsökning; personsökningstjänster; dataöverföring via personsökning; upplåtande av åtkomst till webbplatser på internet; åtkomst till innehåll, webbsidor och portaler; upplåtande av kommunikationsinrättningar för utbyte av data genom elektroniska medel; upplåtande av kommunikationsinformation; upplåtande av kommunikationstjänster avseende utbyte av elektroniska data; åtkomst till ett elektroniskt direktanslutet nätverk för informationshämtning; överföring av information via elektroniska kommunikationsnät.

Klass: 42

Lagring av data (elektronisk); framställning av elektroniskt lagringsbara sidor för direktanslutna tjänster och internet; elektronisk webbplatsframställning; datakonvertering av elektronisk information.