Valmyndigheten

Varumärke tillhör VALMYNDIGHETEN

Ansökningsnummer 2020-06521
Ansökningsdatum 2020-10-02
Registreringsnummer 611337
Registreringsdatum 2020-11-13
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2030-10-02
Typ Figurativt

Valmyndigheten

Varor & Tjänster

Klass: 16

Valsedlar, röstlängder, röstkort, valkuvert, blanketter; valkassar i form av plastpåsar för emballering och paketering; trycksaker; manualer och pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial).

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; sammanställningar av information och uppgifter för framställning av valsedlar, röstlängder, röstkort, och övrigt valmaterial; inmatning och sammanställning av information och valresultat i valdatasystemet.

Klass: 41

Arrangerande och genomförande av val och folkomröstningar; undervisning och utbildning; anordnande av handledningar och instruktioner; undervisning och utbildning avseende valförfarandet samt information därtill.