Valmyndigheten

Varumärke tillhör VALMYNDIGHETEN

Ansökningsnummer 2002-00979
Ansökningsdatum 2002-02-11
Registreringsnummer 371976
Registreringsdatum 2005-05-06
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-05-06
Typ Figurativt

Valmyndigheten

Varor & Tjänster

Klass: 16

Valsedlar, röstlängder, röstkort, valkuvert, blanketter, valkassar, trycksaker, manualer (ej apparater) och pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial).

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; sammanställning av information och uppgifter för framställning av valsedlar, röstlängder, röstkort och övrigt valmaterial; inmatning och sammanställning av information och valresultat i valdatasystemet.

Klass: 41

Arrangerande och genomförande av val och folkomröstningar; undervisning och utbildning; anordnande av handledningar och instruktioner; information (i undervisnings- och utbildningssyfte) om valförfarandet.

Klass: 42

Utveckling och underhåll av informationsteknoligiskt stöd (IT-stöd) för valadministration.