Ansökningsnummer 2022-02772
Ansökningsdatum 2022-05-18
Registreringsnummer 621962
Registreringsdatum 2022-06-03
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2032-05-18
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Sammanställning av statistiska data för användning inom vetenskaplig forskning; marknadsföring av fördelarna med användning av miljömässig och ekonomiskt hållbar energi och förnyelsebara energikällor; företagsupplysningstjänster; utvecklingstjänster avseende företagsstrategier; tillhandahållande av stöd inom området produktkommersialisering; sammanställande av statistik avseende energi.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion om energi, förnyelsebara energi; anordnande och genomförande av konferenser och seminarier.; publicering av elektroniska publikationer; upplåtande av elektroniska publikationer; upplåtande av publikationer online.

Klass: 42

Industriella analyser och forskningstjänster; rådgivning avseende energieffektivitet; rådgivning avseende energianvändning; utförande av forskning och studier av tekniska projekt avseende användning av naturlig energi; tillhandahållande av information om forskning och studier av tekniska projekt avseende användning av naturlig energi; forsknings- och utvecklingstjänster; vetenskaplig forskning; forskning avseende energi; informationstjänster avseende förnyelsebara energikällornas roll i energianvändningen.