Swedish Energy Outlook

Varumärke tillhör STATENS ENERGIMYNDIGHET

Ansökningsnummer 2013-08275
Ansökningsdatum 2013-12-05
Registreringsnummer 519134
Registreringsdatum 2014-05-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2034-05-16
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Utställningar (anordnande av-) för kommersiellt- och reklamändamål.

Klass: 41

Arrangerande och hållande av konferenser, seminarier; utställningar (anordnande av-) kulturella- eller utbildningsändamål.