Nordic Energy Outlook

Varumärke tillhör STATENS ENERGIMYNDIGHET

Ansökningsnummer 2012-07273
Ansökningsdatum 2012-10-12
Registreringsnummer 510205
Registreringsdatum 2013-01-18
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2033-01-18
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Utställningar (anordnande av-) för kommersiellt-, reklam- samt utbildningsändamål.

Klass: 41

Arrangerande och hållande av konferenser, seminarier; utställningar (anordnande av-) kulturella- eller utbildningsändamål.