Visa allt om SVENSKA INSTITUTET

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 2 996 5 579 4 171
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 32 46 45
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
STATENS FASTIGHETSVERK (Statlig enhet) 392 713 740
SKÅNE LÄNS LANDSTING (Landsting) 335 160 236
LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN (Statlig enhet) 315 - 108
STATENS KULTURRÅD (Statlig enhet) 257 60 -
LINNÉUNIVERSITETET (Statlig enhet) 242 15 109
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (21 st)

Landstingskunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets landstingskunder (12 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (30 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 252 816 263 872 131 990
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 960 999 819
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 846 881 774
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 114 118 45
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 191 187 185
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Universitets- & Högskoleutbildning 82 272 31 LUNDS UNIVERSITET
(17 812)
Konsultverksamhet avseende företags org. 24 114 72 Enact Sustainable Strategies Group ESS AB
(7 704)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 13 617 7 Dina Palaisbacken AB
(10 135)
Kreditgivning, övrig 10 501 6 Diners Club Nordic AB
(9 102)
Intressorganisationer, övriga 9 114 62 NORDEN SVENSK FÖRENING FÖR NORDISKT SAMARBETE
(1 055)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 8 334 3 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(5 067)
Datakonsultverksamhet 7 827 7 EVRY Sweden AB
(3 813)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 7 726 6 SSE Russia Education AB
(4 500)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 7 528 25 Fröjd Interactive AB
(3 367)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 6 333 4 REGERINGSKANSLIET
(5 056)
Hotell & Restaurang 5 332 49 Mornington Hotel AB
(1 672)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 4 938 9 STIFT CENTER FOR ADVANCED STUDIES IN LEADERSHIP
(3 419)
Konferensanläggningar 3 250 12 Stockholm Meeting Selection AB
(951)
Film, Video & TV 3 242 33 Way Creative Films AB
(834)
Intressebev. Branschorg. 2 939 6 SVERIGES EXPORT- OCH INVESTERINGSRÅD
(2 500)
Kongresser & Mässor 2 771 16 THE UNSTRAIGHT MUSEUM
(1 231)
Litterärt & Konstnärligt skapande 2 131 35 Fotograf Maria Söderberg Aktiebolag
(254)
Ambassader & Internationella org. 2 050 1 THE COUNCIL OF THE BALTIC SEA STATES SECRETARIAT
(2 050)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 1 938 13 FÖRENINGEN SKOGEN I CENTRUM
(450)
Artistisk verksamhet 1 893 20 Intercult Productions ekonomisk förening
(636)
Tryckning av Böcker & Övrigt 1 828 6 Åtta.45 Tryckeri AB
(989)
Callcenterverksamhet 1 644 1 Crew Communications Scandinavia (crewcom) AB
(1 644)
Personaluthyrning 1 584 4 Perido AB
(1 064)
Restaurangverksamhet 1 475 60 Stadshusrestauranger Stockholm AB
(519)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 1 455 4 Renewable Energy Technology International AB
(462)
Sluten Sjukvård 1 454 13 ÖREBRO LÄNS LANDSTING
(448)
Folkhögskoleutbildning 1 328 15 SKEPPSHOLMENS FOLKHÖGSKOLA - IDEELL FÖRENING
(407)
Utbildning, övrig 1 325 6 STIFTELSEN POPPIUS JOURNALISTSKOLA
(674)
Telekommunikation, Trådlös 1 244 1 Telenor Sverige Aktiebolag
(1 244)
Hälso- & Sjukvård, administration 1 226 1 FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
(1 226)
Utrikesförvaltning 1 215 1 SIDA
(1 215)
Grafisk Designverksamhet 1 043 10 Mu Aktiebolag
(594)
Grundskoleutbildning 1 041 4 STOCKHOLMS KOMMUN
(528)
Databehandling & Hosting 1 029 2 The Local Europe AB
(1 022)
Museiverksamhet 1 028 12 STIFTELSEN FÄRGFABRIKEN
(471)
Dataprogrammering 1 026 13 ayond AB
(308)
Datordrifttjänster 1 013 1 EVRY One Outsourcing Services Uppsala AB
(1 013)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 921 5 KUSTBEVAKNINGEN
(490)
Översättning & Tolkning 908 5 Lagerberg Media
(568)
Webbportaler 855 3 Student Competitions AB
(502)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 775 4 IVL Svenska Miljöinstitutet AB
(469)
Arbetsförmedling & Rekrytering 738 3 Peyron Rekrytering AB
(481)
Personalutbildning 684 16 Lars-Göran Johansson Filosofiundervisning
(200)
Sport- & Fritidsutbildning 676 2 Hedda Sjögren Produktion AB
(674)
Rengöring & Lokalvård 624 4 Fervent Cleaning Company Aktiebolag
(422)
Specialistläkare på sjukhus 611 3 VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING
(598)
Researrangemang 603 3 EF Education Aktiebolag
(563)
Revision 598 2 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
(363)
Jord- & Skogsbruk, administration av program 574 2 HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN
(420)
Postorder- & Internethandel 573 7 Bokus AB
(315)
Teknisk konsult inom Industriteknik 571 3 Krinova Aktiebolag
(450)
Utgivning av tidskrifter 534 17 RFSL Media & Info AB
(203)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 501 8 Fotograf Johan Bergmark
(188)
Vård & Omsorg med Boende 479 2 VÄXJÖ KOMMUN
(441)
Kultur, Nöje & Fritid 469 10 Säfsten Produktion AB
(125)
Icke-farligt avfall 466 2 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE
(461)
Teknisk Provning & Analys 420 1 RISE Research Institutes of Sweden AB
(420)
Nyhetsservice 392 6 TT Nyhetsbyrån AB
(184)
Landtransport, stödtjänster 379 1 Taxi Stockholm 15 00 00 Aktiebolag
(379)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 375 4 FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURSVERKSAMHETEN VID UPPSALA UNIVERSITET
(254)
Öppen Hälso- & Sjukvård 352 2 AB Previa
(337)
Industri- & Produktdesignverksamhet 334 7 TAF AB
(215)
Arkitektverksamhet 308 2 R.A.B.B.E. AB
(193)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 307 9 MER i Textil & Reklam Östersund Aktiebolag
(216)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 277 3 TRYGGHETSSTIFTELSEN
(171)
Utgivning av annan programvara 266 2 Gavagai AB
(249)
Teknisk konsult inom Elteknik 258 1 Telemanagement Sverige AB
(258)
Catering 256 8 SYSTRARNA SISTERS HANDELSBOLAG
(116)
Radiosändning 251 1 Sveriges Radio Aktiebolag
(251)
Detaljhandel, övrig 235 2 Selecta AB
(220)
Utformning av Byggprojekt 231 1 Retoy AB
(231)
Marknads- & Opinionsundersökning 228 2 SVENSKA MODERÅDET Aktiebolag
(120)
Bokutgivning 226 18 Iris Media AB
(121)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 225 5 STV Svenska Tele & Video Konsult Aktiebolag
(190)
Monetär finansförmedling, övrig 218 3 ICA Banken AB
(194)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 207 1 EFG Kontorsmöbler AB
(207)
Redovisning & bokföring 204 4 Nox Finans AB
(84)
Post- & Kurirverksamhet 201 1 PostNord Sverige AB
(201)
Advokatbyråer 199 3 ADVOKATFIRMAN VINGE KOMMANDITBOLAG
(149)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 197 5 Just Go i Stockholm AB
(114)
Belysningsarmaturtillverkning 187 2 Wästberg Lighting AB
(138)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 175 2 Pulsen AB
(160)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 171 2 OFFECCT AB
(92)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 161 2 Visma Collectors AB
(161)
Intressebev. Arbetstagarorg. 155 2 SVERIGES FÖRFATTARFÖRBUND
(143)
Telekommunikation, Trådbunden 154 1 IP-Only Networks AB
(154)
Förpackningsverksamhet 148 1 Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(148)
Lufttransport, Passagerartrafik 133 1 BRA Sverige AB
(133)
Sociala insatser 131 2 ARVIDSJAURS KOMMUN
(100)
Dagstidningsutgivning 129 4 HANDELSBOLAGET SVENSKA DAGBLADETS AKTIEBOLAG & CO
(77)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 124 7 Heroshima Productions AB
(45)
Juridisk verksamhet, övrig 123 1 Ahlström Advokatbyrå AB
(123)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 105 2 STIFTELSEN BIODYNAMISKA PRODUKTER
(93)
Begagnade varor övriga, Butikshandel 100 1 Föreningen Emmaus Björkå
(100)
Filmvisning 94 4 TEMPO DOKUMENTÄRFESTIVAL
(35)
Landtransport av passagerare, övrig 89 4 INTERBUS AB
(44)
El-VVS & Bygginstallationer 83 4 J B Alarmsystem Aktiebolag
(77)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 72 1 ARBETSGIVARVERKET
(72)
Förlagsverksamhet, övrig 71 3 Screenbolaget i Stockholm Aktiebolag
(66)
Kollektivtrafik, övrig 70 1 Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik
(70)
TV-program planering 66 2 Sveriges Television Aktiebolag
(64)
Konsumenttjänster, övriga 65 1 Fendea Finans AB
(65)
Turist- & Bokningsservice 64 4 Svensk Destinationsutveckling AB
(43)
Transport stödtjänster, övriga 59 6 DSV Air & Sea AB
(33)
Grafisk produktion 57 2 Nordic Morning Data Driven Content AB
(51)
Blommor & Växter, Butikshandel 57 6 Blomsterpassagen i Stockholm AB
(28)
Vandrarhemsverksamhet 57 1 City Lodge Stockholm AB
(57)
Vägtransport, Godstrafik 53 4 Förlängda Armen Aktiebolag
(28)
Säkerhetsverksamhet 52 2 Nokas Security AB
(33)
Linjebussverksamhet 50 3 Bergkvarabuss Aktiebolag
(39)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 47 1 Staples Sweden AB
(47)
Kontorsmöbler, Partihandel 47 4 Senab AB
(37)
Tvätteriverksamhet 46 2 Initial Sverige AB
(45)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 45 1 Konica Minolta Business Solutions Sweden Aktiebolag
(45)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 45 3 Stockholms Hyr-Tvätt Aktiebolag
(26)
Läkemedel, tillverkning 44 1 Viola Vitalis AB
(44)
Livsmedelshandel 44 4 Munkbrohallen AB
(20)
Förskoleutbildning 43 2 MALMÖ KOMMUN
(36)
Kläder & Skor, Partihandel 41 1 Noble Art AB
(41)
Arkivverksamhet 39 2 STIFTELSEN SVENSKA FILMINSTITUTET
(38)
Företagstjänster, övriga 36 2 LM TIETOPALVELUT OY
(22)
Samhällelig informationsförsörjning 36 2 SVENSKA INSTITUTET
(35)
Finansiella stödtjänster, övriga 33 2 Ikano Bank AB (publ)
(31)
Resebyråer 32 2 GrandTravel Group Sweden AB
(19)
Bageri- & Mjölprodukter 31 1 Gunnarsons Specialkonditori Aktiebolag
(31)
Medicin- & Dentalinstrumenttillverkning 31 1 LVI Low Vision International Aktiebolag
(31)
Hälso- & Sjukvård, övriga 30 2 S:t Lukas i Stockholm Ideell förening
(28)
Utgivning av dataspel 29 1 Green Hat People Stockholm AB
(29)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 28 1 A-Train Aktiebolag
(28)
Böcker, Butikshandel 27 3 Jag Leker Träd AB
(16)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 27 2 Kust Event Strömstad AB
(15)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 24 3 Sweden Rent A Car AB
(13)
Insatsvaror övriga, Partihandel 23 3 Antalis Aktiebolag
(16)
Möbler för hemmet, Butikshandel 22 1 E. Svenssons i Lammhult Aktiebolag
(22)
Säkerhetssystemtjänster 22 3 2Secure Sverige AB
(13)
Reklamfotoverksamhet 19 1 Mattias Edwall Aktiebolag
(19)
Informationstjänster, övriga 19 2 Bokinfo Norden Handelsbolag
(12)
Textilier, Partihandel 18 1 BLACK HOUSE HANDELSBOLAG
(18)
Plastförpackningstillverkning 17 1 Dana Pack AB
(17)
Vård av historiska Minnesmärken & Byggnader 17 1 STATENS HISTORISKA MUSEER
(17)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 17 1 Handelsbolaget Vacuum and Radiation CC
(17)
Trädgårdar, Djurparker & Naturreservat, drift 16 1 STIFTELSEN NORDENS ARK
(16)
Stugbyverksamhet 14 1 Brändö Konferens och Fritidsby AB
(14)
Inredningstextilier, Butikshandel 14 2 Vandra Rugs AB
(11)
Kommunikationsutrustning, tillverkning 12 1 VOGEL, ANNA
(12)
Partihandel 11 1 Lantmännen ek för
(11)
Damkläder, Butikshandel 11 1 Sandhaken AB
(11)
Tandläkare 11 1 Praktikertjänst Aktiebolag
(11)
Grönsaker, frilandsodling 11 2 Kosters Trädgårdar Aktiebolag
(9)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 10 2 Witre Aktiebolag
(6)
Lufttransporter, stödtjänster 10 1 Swedavia AB
(10)
Glas & Porslin, Butikshandel 10 2 Svenskt Tenn Aktiebolag
(8)
Kontorstjänster 10 3 Comet Consular Services AB
(9)
Bröd & Konditori, Butikshandel 8 2 N-Hallen Aktiebolag
(7)
Kroppsvård 8 2 Twitch Health Capital AB
(7)
Totalförsvaret 8 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(8)
Elartiklar, Partihandel 8 1 Aura Light Aktiebolag
(8)
Bibliotek 7 2 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER
(6)
Te- & Kaffetillverkning 6 1 MOLONEY, STEVEN
(6)
Varuhus- & Stormarknadshandel 6 1 Brukets Livs Aktiebolag
(6)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 6 1 Berg&Dahl arkitektur och projektering AB
(6)
Kött & Charkuterier, Butikshandel 6 1 Visby Saluhall AB
(6)
Ljud & Bild, Butikshandel 5 1 Media Markt Stockholm-Gallerian TV-Hifi-Elektro AB
(5)
Kläder & Textilier, tillverkning 5 2 Föreningen Handarbetets vänner u.p.a.
(4)
Livsmedel övriga, Butikshandel 5 1 A Tavola Aktiebolag
(5)
Uthyrning & Leasing övrigt 5 1 Rentevent Stockholm AB
(5)
Intressebev. Yrkesorg. 4 1 SVENSKLÄRARFÖRENINGEN
(4)
Patentbyråer 4 1 Actus Equity AB
(4)
Inredningsarkitekt 4 1 Raramartin AB
(4)
Porträttfotoverksamhet 4 1 Fotograf Mattias Lindbäck
(4)
Optiker, Butikshandel 4 2 Synoptik Sweden Aktiebolag
(2)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 3 1 BONE MACHINE AB
(3)
Universitets- & Högskoleutbildning samt Forskning 3 1 UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERÅDET
(3)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 3 1 A B C Färgekonomi Aktiebolag
(3)
Kontorsförbrukningsvaror, Butikshandel 3 1 Robert Matton Aktiebolag
(3)
Personalmatsalar 3 1 Fazer Food Services AB
(3)
Belysningsartiklar, Butikshandel 2 1 LjusExperten Visby Aktiebolag
(2)
Plastvarutillverkning, övrig 2 1 Akriform Plast Aktiebolag
(2)
Byggverksamhet 2 1 Peab Byggservice Aktiebolag
(2)
Finansförmedling, övrig 2 1 Klarna Bank AB
(2)
Maskiner, tillverkning 2 1 Bergman & Johansson i Borås Aktiebolag
(2)
Bud- & Kurirverksamhet 2 1 United Parcel Service Sweden Aktiebolag
(2)
Spannmål, Balj- & Oljeväxter, odling 2 1 Nils Oscar Säteri AB
(2)
Omsorg & Socialtjänst 1 1 MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS-OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR
(1)
Skogsförvaltning 1 1 WALLBOM, PATRIK
(1)
Fotografiska & Optiska produkter, Partihandel 1 1 Nikon Nordic AB
(1)
Tillverkning, övrig 0 1 K-Products Aktiebolag
(0)
Avfallshantering & Återvinning 0 1 Gotland Recycling Aktiebolag
(0)
Glas- & Glasvarutillverkning 0 1 Skrufs Glasbruk AB
(0)
Blandat jordbruk 0 1 STÅHLE, JOHAN LENNART
(0)
Kultur, Miljö, Boende, administration 0 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...