Robust fiber

Varumärke tillhör POST- OCH TELESTYRELSEN

Ansökningsnummer 2016-04473
Ansökningsdatum 2016-06-22
Registreringsnummer 534494
Registreringsdatum 2016-09-19
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-09-19
Typ Figurativt

Robust fiber

Varor & Tjänster

Klass: 38

Agenturtjänster avseende kommunikationer via kabel; åtkomsttjänster för telekommunikation; automatisk överföring av digitala data via telekommunikationskanaler; dataöverföring med hög bithastighet för telekommunikationsnätoperatörer; datorkommunikation och internetåtkomst; digital dataöverföring via internet; digital dataöverföring; datasändning och -mottagning via telekommunikationsmedier; dataöverföringstjänster via telekommunikationsnät; dataöverföring via kommunikationssatellit; digitala kommunikationstjänster; direktanslutna informationstjänster med avseende på telekommunikation; dirigerings- och kopplingstjänster för telekommunikation; drift av bredbandstelekommunikationsnät; drift av elektroniska kommunikationsnätverk; drift av elektroniska kommunikationssystem; drift av ett telekommunikationsnät; elektronisk kommunikationsverksamhet; elektroniska kommunikationstjänster; elektronisk överföring och vidareledning av ljud, bilder, dokument, meddelanden och data; elektronisk överföring och telekommunikationsöverföring; elektronisk överföring av direktmeddelanden och data; elektronisk överföring av röster; elektronisk överföring av meddelanden och data; elektronisk överföring av bilder; elektronisk överföring av dokument; elektroniska kommunikationstjänster för överföring med hjälp av kabel; fiberoptiska telekommunikationstjänster; information avseende elektroniska kommunikationsnät; information avseende kommunikation; information avseende telekommunikationer; information avseende telekommunikation; information och rådgivning relaterade till telekommunikation; information relaterad till telekommunikation; informationsöverföring via optiska telekommunikationsnät; interaktiv videoöverföring via digitala nät; interaktiva sändnings- och kommunikationstjänster; interaktiva telekommunikationstjänster; kommunikation av data med hjälp av telekommunikation; kommunikation via multinationella telekommunikationsnät; kommunikationer via elektroniska nätverk; kommunikationstjänster; kommunikationstjänster för elektronisk överföring av data; kommunikationstjänster för elektronisk överföring av bilder; konsultations-, informations- och rådgivningstjänster beträffande telekommunikationer; konsultationstjänster avseende kommunikationsnätverk; konsulttjänster avseende telekommunikation; mobila telekommunikationsnättjänster; överföring av information via digitala nät; överföring av meddelanden, data och information via internet och andra kommunikationsnät; professionella konsultationstjänster rörande telekommunikationer; professionella konsulttjänster avseende telekommunikation; rådgivning rörande kommunikationsutrustning; rådgivning avseende telekommunikation; rådgivnings- och konsultationstjänster avseende trådlös kommunikation och trådlös kommunikationsutrustning; rådgivningstjänster inom telekommunikationsområdet; överföring av information via nationella och internationella nät; överföring av information via elektroniska kommunikationsnät.