ledningskollen.se

Varumärke tillhör POST- OCH TELESTYRELSEN

Ansökningsnummer 2009-09390
Ansökningsdatum 2009-11-25
Registreringsnummer 408820
Registreringsdatum 2010-01-15
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2030-01-15
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 37

Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster.

Klass: 38

Telekommunikation.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

Klass: 45

Juridiska tjänster; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov.