EDIEL

Varumärke tillhör SVENSKA KRAFTNÄT

Ansökningsnummer 1995-05899
Ansökningsdatum 1995-05-18
Registreringsnummer 316009
Registreringsdatum 1996-08-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-08-16
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 16

Trycksaker, manualer, handböcker.

Klass: 35

Konsulttjänster angående affärs- och företagsverksamhet, häri inbegripet kundstöd och starthjälp (ej finansiell); inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och/eller framtagning av uppgifter i databaser; bearbetning och/eller kontroll av datoriserad information; lagring och/eller framtagning av datoriserad information; datoriserad data-, databas-, fil- och registerhantering; datoriserad lagring och framtagning av affärsinformation; informationstjänster angående företag, affärer och reklam.

Klass: 38

Telekommunikation; informationstjänster avseende telekommunikation och datakommunikation; datorstödd sändning (överföring) av meddelanden och bilder; utsändning av meddelanden över elektroniska media; tjänster avseende elektronisk post; överföring och/eller sändning av databasinformation via telenätet.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; informationstjänster angående undervisning och utbildning.

Klass: 42

Konsulttjänster (ej avseende företags- eller finansiell verksamhet); konsulttjänster avseende datormaskinvara; datorkonsultverksamhet; datorsystemanalys; design av datormaskin- och datormjukvara; datorprogrammering; underhåll och uppdatering av datormjukvara; upplåtande av nyttjanderätt och åtkomst till databaser; uthyrning av datormaskinvara och datorutrustning.