NATIONELLA NÄTVERKET FÖR FINANSIELL FOLKBILDNING

Varumärke tillhör FINANSINSPEKTIONEN

Ansökningsnummer 2021-08346
Ansökningsdatum 2021-12-10
Registreringsnummer 619346
Registreringsdatum 2021-12-28
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2031-12-10
Typ Figurativt

NATIONELLA NÄTVERKET FÖR FINANSIELL FOLKBILDNING

Varor & Tjänster

Klass: 36

Finansiell information.

Klass: 41

Utbildningsinformation.