Finansinspektionen

Varumärke tillhör FINANSINSPEKTIONEN

Ansökningsnummer 2005-02689
Ansökningsdatum 2005-04-12
Registreringsnummer 372869
Registreringsdatum 2005-06-03
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-06-03
Typ Figurativt

Finansinspektionen

Varor & Tjänster

Klass: 35

Assistans vid företagsledning; undersökningar avseende företags- eller affärsverksamhet; byråer för kommersiell information; statistisk information; bokföring; bokföringstjänster; räkenskapsredovisning; revision; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; konsultationer avseende företagsledning; reproduktion av dokument; marknadsstudier; utvärdering av affärsverksamhet; företagsutredningar; företagsorganisationskonsultationer; datakörningar i databases (för andra); datasökning (för tredje man) i databaser; datoriserad affärsskötsel (för andra); datoriserad databasskötsel; datoriserad sammanställning av orderlistor; datoriserade affärsinformationstjänster; facklig verksamhetstjänster för kommersiella ändamål; förberedelse av datoriserad skatteundersökningar (redovisning); förmedling av varor (för annans räkning); förmedling och uthyrning av arbetskraft; kommersiella informationstjänster via åtkomst till databaser; konsultverksamhet avseende organisationsutveckling; konsumentinformation on-line; kontorsadministration; organisering av företagstävlingar; politisk propaganda för kommersiella ändamål; produktion av videoinspelningar för marknadsföringssyfte; sammanställning och visning av varusortiment för att möjliggöra för kunder och användare att få information om och köpa varor; sammanställning, inmatning och systematisering av information i databaser; uppdatering av affärsinformation på databaser; uppdatering av annonsinformation på databaser; upplåtande av affärsinformation via datorterminaler; upplåtande av datoriserad affärsinformation; upplåtande av datoriserad affärsstatistik; upplåtande av kommersiell affärsinformation via databaser; annonsering; företagsundersökningar; skrivbyråer; rådgivningstjänster för företagsledning; marknadsundersökningstjänster; datoriserad registerhantering; professionella företagskonsultationer; ekonomisk prognostisering; företagsinformation; datasökningar i datafiler (för andra); affärsförhandlingar; anordnande av mässor och utställningar via globala nätverk för kommersiella ändamål; automatiska bokföringstjänster; automatiska revisionstjänster; bearbetning, lagring, framtagning och/eller kontroll av datoriserad information; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

Klass: 36

Försäkringsverksamhet; finansiell verksamhet; monetära tjänster; garanttjänster avseende olycksfallsförsäkringar; amorteringslåneverksamhet; aktuarietjänster; leasing av fast egendom; insamling av pengar; leasing av byggnader; leasing av hus; leasing av lägenheter; mäkleri av fast egendom; mäkleri i samband med investeringar och kapitalplaceringar; mäkleri i samband med pantsättningar; mäkleritjänster avseende detaljhandel; mäkleritjänster avseende handel med obligationer; mäkleritjänster avseende reverser och skuldsedlar; privata hälsoförsäkringtjänster; uppgörelse för insamlande av checkar och räkningar som betalning; mäkleri; kreditinstitut; fastighetsagenturer; fastighetsförmedlingar; fastighetsmäkleri; inkassobyråer; försäkringsmäkleri; tullklarering; försäkringsgaranttjänster; bankrörelse; fastighetsvärderingar; penninginsamlingar för välgörande ändamål; aktiefondsbildning; kapitalinvestering; fondinvestering; upprättande av borgensförbindelser; tjänster avseende borgensmannaskap; borgensmannatjänster; valutaväxling; utställande av resecheckar; clearing; clearingcentraler; tjänster avseende säkerhetsförvaring; anordnande av insamlingar; kreditgivning; skatteberäkning; finansiella värderingar (försäkring, bank, fastighet); factoring; förtroendemannaskap; förvaltarskap; finansieringstjänster; finansiell förvaltning; pantbanker; utlåning mot säkerheter; fastighetsförvaltning; förvaltning av hyreshus; brandförsäkringsgaranttjänster; uthyrning av lägenheter; uthyrning av våningar; utarrendering av lantgårdar; sjukförsäkringsgaranttjänster; sjöförsäkringsgaranttjänster; hypoteksbanker; sparbanker; finansiering av hyrköp; finansiering av avbetalningsköp; värdepappersmäkleri; börsmäkleri; livförsäkringsgaranttjänster; bostadsförmedlingar (lägenheter); finansiella analyser; värdering av antikviteter; konstvärdering; checkverifikation; finansiella konsultationer; försäkringskonsultationer; kreditkortstjänster; betalkortstjänster; elektroniska penningöverföringar; finansiell information; information avseende försäkringar; värdering av juveler och smycken; numismatiska värderingar; inkassering av hyror; frimärksvärderingar; utställande av presentkort och -checkar; deponering av värdesaker; börsnotering; utfärdande av kreditkort; uthyrning av kontor (fastigheter); pensionsutbetalningstjänster; finansiell sponsring; home-banking; affärslikvidering /avvecklingstjänster (finansiella); aktiemäkleri; anskaffande av finaser för leasing; datoriserade finanstjänster; elektronisk valutaöverföring; finansiella informationstjänster med hjälp av åtkomst till en databas; finansiella mallanhands /mäkleritjänster; finansiella tjänster relaterad till leasing av flygplan; förvaltning av lös och fast egendom; hälsoförsäkring; hälsoförsäkringsgivare; hälsoförsäkringstjänster relaterad till körlärare; hälsoförsäkringstjänster relaterad till reseledare.

Klass: 41

Utbildningsinformation; nöjes- och underhållningsinformation; arrangerande av tävlingar i kulturella syften; arrangerande av tävlingar i utbildningssyfte; författartjänster; förlagstjänster; konstförlagsverksamhet; kulturarrangemang; kursgårdsverksamhet; publicering/utgivning av datamedia; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); vadhållningsverksamhet; utbildningsakademier; handledning; instruktionstjänster; undervisning; utbildningstjänster; produktion av radio- och televisionsprogram; undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; sport- och idrottsaktiviteter; kulturverksamhet.

Klass: 42

Konvertering av data; licensiering av datorinbyggda program; licensiering av datormjukvaror; licensiering av datorprogram; modifiering av datorprogram; nätverksövervakning; politiska föreningstjänster i form av juridiska tjänster; politiska partier (juridiska tjänster); portaler (upplåtande av åtkomst till webbsajt/sökmotor); produktutveckling; rådgivande tjänster relaterad till säkerhet av produkter; rådgivning relaterad till användning av datorprogram /mjukvaror; rådgivning relaterad till utveckling av databasinformationssystem; rådgivning relaterad till utveckling av datorsystem; rådgivning relaterad till utveckling av datorsystem; rådgivningstjänster relaterad till datormjukvaror; service av datormjukvaror; utformning av hemsidor/webbsidor; utfärdande av certifieringsgaranti; utfärdande och utdelning av officiella utmärkelser; uthyrning av datormjukvara/datorprogramvara; uthyrning av datormskinvara/kringutrustning till datorer; uthyrning av åtkomsttid till databaser; uthyrning av åtkomsttid till datorer; utveckling av applikationslösningar för datorprogram; utveckling av datakoder; utveckling av dataspråk; utveckling av elektroniska system för lokalisering av förlorade artiklar; utveckling av testmetoder; förvaltning av upphovsrätter; datorsystemanalyser; design av hemsidor (dataprogrammering); informationstjänster relaterad till applikationer av datorsystem; konsultationstjänster relaterad till datorsäkerhet.