Plattform för hållbar stadsutveckling

Varumärke tillhör BOVERKET

Ansökningsnummer 2016-00590
Ansökningsdatum 2016-01-28
Registreringsnummer 531716
Registreringsdatum 2016-05-06
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-05-06
Typ Figurativt

Plattform för hållbar stadsutveckling

Varor & Tjänster

Klass: 16

Tryckta rapporter.

Klass: 37

Information avseende konstruktion, anläggning och byggnation.

Klass: 41

Anordnande av konferenser; anordnande av möten och konferenser; anordnande av seminarier; anordnande av seminarier och konferenser.

Klass: 42

Arkitektonisk utformning för stadsplanering; planering av bostadsområden; stadsplanering; stadsutformning; utarbetande av rapporter rörande arkitektur; miljöövervakningstjänster; tillhandahållande av information om forskning och studier av tekniska projekt avseende användning av naturlig energi; tillhandahållande av vetenskaplig information inom området klimatförändringar; tillhandahållande av vetenskaplig information inom området global uppvärmning.