omBoende.se Boverket Konsumentverket KO

Varumärke tillhör BOVERKET

Ansökningsnummer 2009-06395
Ansökningsdatum 2009-09-01
Registreringsnummer 407168
Registreringsdatum 2009-10-30
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-10-30
Typ Figurativt

omBoende.se Boverket Konsumentverket KO

Varor & Tjänster

Klass: 37

Information avseende uppförande/anläggande av byggnationer, reparationer/underhåll och installationstjänster även on-line.

Klass: 38

Upplåtande av åtkomst till nätverk, databaser och hemsidor innehållande information om boende, byggande och inomhusmiljö.

Klass: 42

Tekniska informationstjänster avseende bostäder, byggande och inomhusmiljöer.

Klass: 45

Juridiska tjänster; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov innefattande vägledning till konsumenter för att finna ansvarig myndighet inom olika områden.