Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

Varumärke tillhör BOVERKET

Ansökningsnummer 2010-03703
Ansökningsdatum 2010-04-29
Registreringsnummer 412063
Registreringsdatum 2010-07-23
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2030-07-23
Typ Figurativt

Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

Varor & Tjänster

Klass: 16

Tryckt material i form av regelsamlingar; allmänna råd i tryck; handböcker; blanketter i form av tryckta rapporter; informationsbroschyrer.

Klass: 35

Informationskampanjer till allmänheten om regelverk, råd och riktlinjer om uppförande av byggnationer; administration av att söka ekonomiskt stöd till kommuner, företag, organisationer och privatpersoner.

Klass: 36

Utbetalning av ekonomiska stöd till kommuner, företag, organisationer och privatpersoner.

Klass: 37

Uppförande/anläggning av byggnationer, reparation/underhåll av byggnader och installationstjänster i byggnader.

Klass: 41

Utbildning och handledning för tjänstemän på länsstyrelser och i kommun i frågor som rör samhällsbyggande, regler kring konstruktion och förvaltning av byggande, fysisk planering och riksintressen samt frågor om boende och bostadsmarknader.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design, industriella analyser och forskningstjänster samt design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror i frågor som rör samhällsbyggande, regler kring konstruktion och förvaltning av byggande, fysisk planering och riksintressen samt frågor om boende och bostadsmarknader; framtagande av regler och allmänna råd avseende byggnaders konstruktion, planering, energieffektivisering och miljöförbättring; nerladdningsbara dataprogarm för regelsamlingar, allmänna råd i tryck, handböcker, blanketter, rapporter, informationsbroschyrer.

Klass: 45

Juridiska tjänster i form av framtagande av regler och allmänna råd avseende byggnaders konstruktion, planering, energieffektivitering och miljöförbättring.