STOCKHOLM EVALUATION WEEK

Varumärke tillhör REGERINGSKANSLIET

Ansökningsnummer 2018-04141
Ansökningsdatum 2018-06-29
Registreringsnummer 549349
Registreringsdatum 2018-11-13
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2028-11-13
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Konferenser, seminarier, föreläsningar, nätverksmöten, rundabordskonferenser; anordnande av utställningar och events ej för kommersiella ändamål.