BARNKONVENTIONEN 25 ÅR, ARBETET MED BARNETS RÄTTIGHETER FORTSÄTTER

Varumärke tillhör REGERINGSKANSLIET

Ansökningsnummer 2014-01276
Ansökningsdatum 2014-02-20
Registreringsnummer 519205
Registreringsdatum 2014-05-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-05-16
Typ Figurativt

BARNKONVENTIONEN 25 ÅR, ARBETET MED BARNETS RÄTTIGHETER FORTSÄTTER

Varor & Tjänster

Klass: 41

Anordnande av festivaler för utbildningsändamål; anordnande av föreläsningar rörande utbildning; anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning; anordnande av konferenser avseende undervisning/utbildning; anordnande av konferenser för utbildningsändamål; anordnande av kontinuerliga utbildningsseminarier; anordnande av konvent för utbildningsändamål; anordnande av presentationer för utbildningsändamål; anordnande av seminarier för utbildningsändamål; anordnande av seminarier rörande undervisning/utbildning; anordnande av symposier avseende undervisning/utbildning.