Visa allt om BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 7 774 140 14 115
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 9 4 5
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
BROTTSOFFERMYNDIGHETEN (Statlig enhet) 7 068 - -
GÖTEBORGS UNIVERSITET (Statlig enhet) 617 - -
UPPSALA UNIVERSITET (Statlig enhet) 43 - -
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN (Statlig enhet) 16 - -
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN (Statlig enhet) 13 - -
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (12 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 26 203
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 241
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 208
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 33
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 108
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 7 433 8 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN
(7 068)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 4 440 3 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(2 707)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 3 098 5 Digmo Centrum Aktiebolag
(2 925)
Datakonsultverksamhet 1 262 6 Visma Consulting AB
(1 039)
Kontorsutrustning & Datorer, Partihandel 822 1 5 High Innovations AB
(822)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 795 9 Matador Kommunikation AB
(487)
Post- & Kurirverksamhet 771 1 PostNord Sverige AB
(771)
Konsultverksamhet avseende företags org. 750 7 Copenhagen Economics A/S (Danmark), filial Sverige
(565)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 453 1 Crayon AB
(453)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 450 3 Office i Västerbotten Aktiebolag
(437)
Kongresser & Mässor 438 5 Stockholm City Conference Centre Aktiebolag
(345)
Hotell & Restaurang 364 11 Hotell Södra Berget AB
(112)
Utgivning av annan programvara 359 3 Teknikhuset i Umeå Aktiebolag
(302)
Marknads- & Opinionsundersökning 324 1 Beyond Research Sweden AB
(324)
Säkerhetssystemtjänster 304 1 Stanley Security Sverige AB
(304)
Film, Video & TV 286 1 Fishtank Productions AB
(286)
Tryckning av Böcker & Övrigt 283 5 BrandFactory AB
(144)
Kroppsvård 271 3 IKSU Hälsa AB
(185)
Telekommunikation, Trådbunden 216 3 Telia Sverige AB
(155)
Dataprogrammering 185 5 InkassoNET Sverige AB
(119)
Konferensanläggningar 180 4 Vår Gård Saltsjöbaden Aktiebolag
(119)
Resebyråer 179 2 Företagsresor i Umeå Aktiebolag
(166)
Kontorsmöbler, Partihandel 173 1 Input interiör Nord Aktiebolag
(173)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 142 4 Staples Sweden AB
(87)
Dagstidningsutgivning 139 6 Västerbottens-Kurirens Media Aktiebolag
(66)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 134 4 Bisnode Kredit AB
(64)
Hälso- & Sjukvård, övriga 125 7 Iatros Aktiebolag
(71)
Bokutgivning 119 4 Wolters Kluwer Sverige Aktiebolag
(105)
Värme & Kyla 114 1 Umeå Energi Aktiebolag
(114)
Landtransport, stödtjänster 108 2 Björkstaden Beställningscentral AB
(103)
Postorder- & Internethandel 106 5 Dustin Sverige AB
(71)
Översättning & Tolkning 80 5 Semantix Eqvator AB
(27)
Rengöring & Lokalvård 79 3 Samhall Aktiebolag
(69)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 73 1 TRYGGHETSSTIFTELSEN
(73)
Livsmedelshandel 71 1 Renmarkstorgets Varuhall i Umeå AB
(71)
El-VVS & Bygginstallationer 59 3 Elexperterna i Umeå AB
(39)
Skatteförvaltning & Indrivning 57 1 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
(57)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 56 1 A-Train Aktiebolag
(56)
Databehandling & Hosting 54 5 Stay Secure Sweden AB
(32)
Intressebev. Branschorg. 53 1 REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN
(53)
Blandat jordbruk 52 1 LINDBERG, KARIN
(52)
Monetär finansförmedling, övrig 49 2 Nordea Bank AB
(32)
Restaurangverksamhet 49 7 Umeå Restauranginvest Aktiebolag
(14)
Detaljhandel, övrig 46 2 JOBmeal Umeå AB
(39)
Vägtransport, Godstrafik 38 1 NSA Logistic AB
(38)
Annonstidningsutgivning 35 1 Lärartidningar Produktion i Stockholm AB
(35)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 29 1 EFG Kontorsmöbler AB
(29)
Intressorganisationer, övriga 28 5 JURIDISKA FÖRENINGEN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET
(10)
Artistisk verksamhet 28 3 QuB förlag AB
(11)
Öppen Hälso- & Sjukvård 27 2 AB Previa
(27)
Säkerhetsverksamhet 26 1 Securitas Sverige Aktiebolag
(26)
Trävaror, tillverkning 24 1 KRONKVIST, BJÖRN
(24)
Konfektyr, Butikshandel 24 1 Frukthörnan i Umeå AB
(24)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 23 2 ARBETSGIVARVERKET
(21)
Bageri- & Mjölprodukter 22 2 Finas Hembageri Aktiebolag
(20)
Arkivverksamhet 22 1 RIKSARKIVET
(22)
Tvätteriverksamhet 21 1 Berendsen Textil Service AB
(21)
Telekommunikationsutrustning, Butikshandel 17 1 Dialect Sverige AB
(17)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 17 1 BTJ Sverige AB
(17)
Webbportaler 17 1 JP Infonet AB
(17)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 17 1 STIFTELSEN FAKULTETSKURSER
(17)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 16 1 SJÖSTEDT, EVA
(16)
Universitets- & Högskoleutbildning 15 1 ÖREBRO UNIVERSITET
(15)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 11 1 Karnov Group Sweden AB
(11)
Telekommunikation, Satellit 11 1 Canal Digital Sverige Aktiebolag
(11)
Förvaltning & Handel med värdepapper 10 1 Career Group Sverige AB
(10)
Sociala insatser 9 9 BROTTSOFFERJOUREN I HELSINGBORG
(3)
Datordrifttjänster 9 2 Fujitsu Sweden AB
(6)
Taxi 8 1 Taxi Direkt i Västerbotten Aktiebolag
(8)
Kreditgivning, övrig 7 1 Eurocard AB
(7)
Butikshandel, övrig 7 1 Hemslöjden i Umeå Aktiebolag
(7)
Musik-, Dans- & Kulturell utbildning 6 1 Drömmarnas Hus Ekonomisk förening
(6)
Blommor & Växter, Butikshandel 6 1 Löfgrens Blommor eftr. i Umeå AB
(6)
Golv- & Väggbeläggningsarbeten 6 1 KASPARIAN, ASADOR
(6)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 6 1 Falck Secure AB
(6)
Risk- & Skadebedömning 6 1 Gilljam-Karlsson Aktiebolag
(6)
Specialistläkare ej på sjukhus 4 1 F E Handkirurgi AB
(4)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 4 1 Neopost Sverige AB
(4)
Optiker, Butikshandel 4 1 Synoptik Sweden Aktiebolag
(4)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 3 1 Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a.
(3)
Datorer & Kringutrustning, reparation 3 1 PL Data It Partner i Umeå AB
(3)
Uthyrning & Leasing övrigt 3 1 Workman Event AB
(3)
Skogsförvaltning 3 3 JOHANSSON, JAN-ÅKE
(2)
Kläder & Textilier, tillverkning 3 1 Eva Forsbergs Konst & Hantverk
(3)
Museiverksamhet 3 1 MODERNA MUSEET
(3)
Samhällelig informationsförsörjning 3 1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(3)
Personalutbildning 2 1 FAR AB
(2)
Förskoleutbildning 2 1 MALMÖ KOMMUN
(2)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Sluten Sjukvård 2 3 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
(1)
Polisverksamhet 2 1 POLISMYNDIGHETEN
(2)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 2 1 RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN
(2)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 1 1 Sommar & Sandström Aktiebolag
(1)
Utbildning, övrig 1 1 Allmänna Barnhuset i Stockholm AB
(1)
Primärvårdsmottagning 1 1 Capio Primärvård AB
(1)
Vård & Omsorg med Boende 1 1 UMEÅ KOMMUN
(1)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 1 1 Brady Aktiebolag
(1)
Slaktsvinuppfödning 1 1 OLSSON, KARIN
(1)
Måleriarbeten 1 1 Liljeqvist Konst
(1)
Litterärt & Konstnärligt skapande 1 1 SANDBERG, JOAKIM
(1)
Grundskoleutbildning 1 1 LUNDS KOMMUN
(1)
Utgivning av tidskrifter 1 1 Bonnier Magazines & Brands AB
(1)
Tandläkare 0 1 Praktikertjänst Aktiebolag
(0)
Tävling med hästar 0 1 ANDERSSON, ROGER
(0)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 0 1 FÖRBUNDET FÖR FORSKNING I SOCIALT ARBETE
(0)
Specialistläkare på sjukhus 0 1 Aleris Sjukvård AB
(0)
Gummivaror, tillverkning 0 1 RFSU Aktiebolag
(0)
Åklagarverksamhet - 1 ÅKLAGARMYNDIGHETEN
(-)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...