Visa allt om STATENS HAVERIKOMMISSION

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 128 6 126
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 2 1 3
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
STATENS HAVERIKOMMISSION (Statlig enhet) 116 6 108
KARLSTADS UNIVERSITET (Statlig enhet) 12 - -
REGERINGSKANSLIET (Statlig enhet) - - 17
RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN (Statlig enhet) - - 1
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 19 735 18 524 19 115
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 223 202 241
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 197 183 206
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 26 19 35
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 117 110 124
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Personalförvaltning & andra stödtjänster 4 937 3 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(4 125)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 2 753 1 Fastighets AB Getingsvärmen 13
(2 753)
Utgivning av annan programvara 1 114 2 Rationell IT i Linköping Handelsbolag
(1 099)
Konsultverksamhet avseende företags org. 960 11 Revilio Konsult AB
(497)
Kreditgivning, övrig 908 2 Diners Club Nordic AB
(898)
Teknisk Provning & Analys 723 3 Exova Materials Technology Aktiebolag
(587)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 695 1 AWIND SCANDINAVIA AB
(695)
Datakonsultverksamhet 691 4 Ida Infront AB
(492)
Översättning & Tolkning 446 1 Orange Box AB
(446)
Byggverksamhet 415 1 Kilenkrysset Aktiebolag
(415)
Universitets- & Högskoleutbildning 401 4 Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
(185)
Personaluthyrning 366 2 Perido AB
(301)
Tryckning av Böcker & Övrigt 279 2 Relation Reminder AB
(273)
Telekommunikation, Trådlös 277 1 Tele2 Sverige Aktiebolag
(277)
Teknisk konsult inom Industriteknik 253 3 Least
(156)
Hotell & Restaurang 243 15 Nordic Hotels Aktiebolag
(65)
Yrkesförarutbildning 213 1 CAE Centre Stockholm AB
(213)
Konferensanläggningar 210 4 Vår Gård Saltsjöbaden Aktiebolag
(117)
Postorder- & Internethandel 164 3 Dustin Aktiebolag
(162)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 162 3 MISCO AB
(159)
Vägtransport, Godstrafik 161 3 Tomberg Transport Aktiebolag
(86)
Utbildning, övrig 157 3 GrävIT AB
(126)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 142 1 Baltic Navigator AB
(142)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 138 2 SVERIGES METEOROLOGISKA O HYDROLOGISKA INSTITUT
(78)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 130 4 RIKSREVISIONEN
(109)
Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 125 1 Städ & Maskin Centralen i Stockholm AB
(125)
Järnhandelsvaror, Partihandel 122 2 TOOLS Sverige AB
(120)
Infrastrukturprogram 116 1 STATENS HAVERIKOMMISSION
(116)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 114 2 Adestia AB
(110)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 110 3 MAGNIC Aktiebolag
(74)
Telekommunikation, Trådbunden 106 2 Tele2 Business AB
(91)
Lufttransport, Passagerartrafik 102 2 Jämtlands Flyg Aktiebolag
(61)
Transport stödtjänster, övriga 99 3 Best Transport AB
(80)
Landtransport, stödtjänster 95 1 Taxi Stockholm 15 00 00 Aktiebolag
(95)
Bärgning 90 1 A. Ramströms Bilbärgning Aktiebolag
(90)
Personalmatsalar 83 1 Sabis Aktiebolag
(83)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 76 3 Staples Sweden AB
(70)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 76 1 Karnov Group Sweden AB
(76)
Finansiella stödtjänster, övriga 72 1 Ikano Bank AB (publ)
(72)
Detaljhandel, övrig 69 2 Selecta AB
(64)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 68 2 GPS Marinkonsult Aktiebolag
(60)
Dataprogrammering 67 1 XICE AB
(67)
Öppen Hälso- & Sjukvård 66 3 Avonova Hälsa AB
(50)
Personalutbildning 61 5 Advantum Kompetens AB
(17)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 61 1 TRYGGHETSSTIFTELSEN
(61)
Militärt försvar 56 1 FÖRSVARSMAKTEN
(56)
Sportverksamhet, övrig 52 2 TÄBY SJÖFLYGKLUBB /MOTORFLYGSEKT/
(36)
Värme & Kyla 50 1 SEVAB Strängnäs Energi AB
(50)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 43 1 Naturkompaniet AB
(43)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 41 1 Fruktbudet i Norden AB
(41)
Säkerhetsverksamhet 40 1 Securitas Sverige Aktiebolag
(40)
Maskiner, tillverkning 40 2 Munters Europe Aktiebolag
(25)
Totalförsvaret 36 2 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(35)
Kontorsmöbler, Partihandel 36 2 Input interiör Stockholm Aktiebolag
(32)
Källsorterat material 35 2 Veolia Recycling Solutions Sweden AB
(26)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 31 1 Supékort Sweden AB
(31)
Blommor & Växter, Partihandel 31 1 Aktiebolaget Hässelby Blommor
(31)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 30 1 Fotograf Peter Knutson AB
(30)
Restaurangverksamhet 30 5 Kungsholmen & Pontonen AB
(25)
Anläggningsarbeten 30 2 Näckstams Åkeri & Entreprenad AB
(22)
Dagstidningsutgivning 30 2 HANDELSBOLAGET SVENSKA DAGBLADETS AKTIEBOLAG & CO
(25)
Bokutgivning 29 5 SIS Förlag Aktiebolag
(21)
Säkerhetssystemtjänster 28 5 SöderLarm Direct i Stockholm AB
(12)
Rengöring & Lokalvård 21 1 Mellansvenska Städ Aktiebolag
(21)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 20 3 Ensio Invest AB
(17)
Trafikskoleverksamhet 18 1 SVENSKA SEGELFLYGFÖRBUNDET (SWEDISH SOARING FEDERATION)
(18)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 17 1 Ability Partner Europe AB
(17)
Insatsvaror övriga, Partihandel 17 2 Papyrus Supplies AB
(14)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 16 3 Toyota Material Handling Sweden AB
(7)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 16 1 ARBETSGIVARVERKET
(16)
Arkivverksamhet 16 1 RIKSARKIVET
(16)
Post- & Kurirverksamhet 13 2 PostNord Sverige AB
(11)
Lufttransporter, stödtjänster 12 2 Airways Flygutbildning Svenska AB
(12)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 12 2 Sweden Rent A Car AB
(11)
Företagstjänster, övriga 12 1 Prenax AB
(12)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 11 1 Beijer Byggmaterial Aktiebolag
(11)
Bageri- & Mjölprodukter 10 1 Stinas Bageri AB
(10)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 9 1 Traffic Safety Research and Engineering, TSRE AB
(9)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 9 1 Strömma Turism & Sjöfart AB
(9)
Kläder & Skor, Partihandel 9 2 G-Ess Yrkeskläder Aktiebolag
(5)
Telekommunikation, Satellit 8 1 Telemar Scandinavia AB
(8)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 8 1 EFG Kontorsmöbler AB
(8)
Kongresser & Mässor 7 1 Conferera Consult CON Aktiebolag
(7)
Landtransport av passagerare, övrig 7 1 Bromma Buss AB
(7)
Transportmedelsindustri 6 1 SAAB Aktiebolag
(6)
Linjebussverksamhet 6 1 Wänseth Buss Storlien Aktiebolag
(6)
Museiverksamhet 5 2 Västerås Airport Flying Museum
(4)
Monetär finansförmedling, övrig 5 1 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
(5)
Farligt avfall 4 1 Fortum Waste Solutions AB
(4)
Motorfordon, reparation & underhåll 4 2 ERIKSSONS AUTOMEKANIK
(2)
Primärvårdsmottagning 4 1 City Hälsocentral AB
(4)
Luftfartyg & Rymdfarkoster, Reparation 4 1 Bromma Air Maintenance Aktiebolag
(4)
Icke-farligt avfall 3 1 BIG BAG AB
(3)
Elapparatur, Reparation 3 1 El & Driftteknik i Strängnäs AB
(3)
Böcker, Butikshandel 3 1 Jure Aktiebolag
(3)
Vård & Omsorg med Boende 3 1 LULEÅ KOMMUN
(3)
Sjötransport, stödtjänster 3 1 Ekens Naval Aktiebolag
(3)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 3 1 VÄSTERÅS FLYGKLUBB
(3)
Glas & Porslin, Butikshandel 2 1 Sveavägens Inramningar AB
(2)
Databehandling & Hosting 2 2 STIFTELSEN FÖR INTERNETINFRASTRUKTUR
(1)
Optiker, Butikshandel 2 1 Synoptik Sweden Aktiebolag
(2)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Belysningsarmaturtillverkning 2 1 LYSMAN AB
(2)
Metallindustri 2 1 J.H. Tidbeck Aktiebolag
(2)
Elektronikkomponenter, Partihandel 2 1 Elfa Distrelec AB
(2)
Stugbyverksamhet 2 1 Gällivare Camping AB
(2)
Researrangemang 1 1 Meetagain Konferens AB
(1)
Elartiklar, Partihandel 1 1 ANY LAMP BV
(1)
Bröd & Konditori, Butikshandel 1 1 Hace Consulting Handelsbolag
(1)
Uthyrning & Leasing av Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning (inklusive datorer) 1 1 Neopost Finance Sweden AB
(1)
Tvätteriverksamhet 1 1 Carpeting Entrémattor i Stockholm AB
(1)
Intressorganisationer, övriga 1 2 NÄRINGSLIVETS ARKIVRÅD
(1)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 1 1 AA Partyservice AB
(1)
El-VVS & Bygginstallationer 1 1 SafeTeam i Sverige AB
(1)
Intressebev. Arbetstagarorg. 1 2 SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN
(0)
Emballage, Partihandel 0 1 Packoplock Scandinavia AB
(0)
Holdingverksamhet i finansiella koncerner 0 1 Klarna Holding AB
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...