Visa allt om Högskolan Kristianstad

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 54 112 51 676 36 966
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 38 38 41
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
STATENS SKOLVERK (Statlig enhet) 37 128 36 945 20 409
SKÅNE LÄNS LANDSTING (Landsting) 6 768 6 718 6 006
UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERÅDET (Statlig enhet) 3 111 1 076 3 878
VETENSKAPSRÅDET (Statlig enhet) 1 937 - 75
NATURVÅRDSVERKET (Statlig enhet) 1 500 2 370 1 650
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (30 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (29 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 199 828 191 260 190 828
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 902 1 012 1 025
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 765 858 875
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 137 154 150
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 219 227 237
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 58 217 3 Akademiska Hus Aktiebolag
(56 043)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 27 933 3 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(27 717)
Universitets- & Högskoleutbildning 15 438 30 LUNDS UNIVERSITET
(10 201)
Datakonsultverksamhet 11 192 22 Sogeti Sverige AB
(3 065)
Sluten Sjukvård 8 582 8 SKÅNE LÄNS LANDSTING
(8 469)
Postorder- & Internethandel 6 635 10 Dustin Sverige AB
(5 148)
Sociala insatser 5 908 23 KRISTIANSTADS KOMMUN
(3 326)
Kreditgivning, övrig 5 558 5 Diners Club Nordic AB
(4 329)
Universitets- & Högskoleutbildning samt Forskning 4 866 3 UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERÅDET
(3 882)
Konsultverksamhet avseende företags org. 3 347 49 JLE Konsult i Örkelljunga Handelsbolag
(896)
Rengöring & Lokalvård 3 201 4 Samhall Aktiebolag
(3 096)
Dataprogrammering 2 721 16 Avantime Group AB
(1 352)
Teknisk konsult inom Industriteknik 2 557 5 Krinova Aktiebolag
(2 445)
Bibliotek 2 226 3 KUNGLIGA BIBLIOTEKET
(2 222)
Telekommunikation, Trådbunden 2 181 3 Telia Sverige AB
(1 324)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 2 109 5 Caperio AB
(1 960)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 1 922 2 De 3 interiör AB
(1 919)
Hotell & Restaurang 1 624 55 YSB AB
(158)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 1 371 2 DAV Partner AB
(1 368)
Intressebev. Branschorg. 1 288 7 Bonus Copyright Access, ek. för.
(1 256)
Intressorganisationer, övriga 1 199 25 KRISTIANSTAD STUDENTKÅR
(1 025)
Säkerhetssystemtjänster 1 063 4 Stanley Security Sverige AB
(1 038)
Vård & Omsorg med Boende 1 043 21 ÄNGELHOLMS KOMMUN
(207)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 1 042 18 Clear Channel Sverige Aktiebolag
(176)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 980 25 DAB Dental Aktiebolag
(190)
Datordrifttjänster 921 3 Pinegrove IT AB
(782)
Grundskoleutbildning 863 30 LUNDS KOMMUN
(382)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 852 11 Life Technologies Europe B.V. Nederlaenderna Filial Sverige
(593)
Litterärt & Konstnärligt skapande 803 12 Eco Images
(548)
Catering 798 4 Brasseriet i Kristianstad AB
(674)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 746 10 Högskolan Kristianstad Uppdrag AB
(537)
Telekommunikationsutrustning, Butikshandel 744 2 BKE TeleCom Aktiebolag
(740)
Öppen Hälso- & Sjukvård 716 1 AB Previa
(716)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 690 2 TRYGGHETSSTIFTELSEN
(683)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 655 4 Heliantrop AB
(582)
Personaluthyrning 632 1 Experis AB
(632)
Personalutbildning 608 16 Lise-Lotte lärprocesser AB
(126)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 586 9 MER i Textil & Reklam Östersund Aktiebolag
(395)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 554 3 RIKSREVISIONEN
(546)
Förskoleutbildning 511 13 MALMÖ KOMMUN
(384)
Utgivning av tidskrifter 486 12 Spoon Publishing Aktiebolag
(450)
Insatsvaror övriga, Partihandel 479 3 Papyrus Supplies AB
(348)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 464 1 Kinnarps AB
(464)
Säkerhetsverksamhet 445 2 Sydsec Bevakning AB
(398)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 425 4 2printit AB
(391)
El-VVS & Bygginstallationer 414 6 Certego AB
(232)
Restaurangverksamhet 402 19 Bistro i Kronohuset AB
(126)
Kongresser & Mässor 393 11 Reachem AB
(128)
Post- & Kurirverksamhet 391 1 PostNord Sverige AB
(391)
Investment- & Riskkapitalbolag 384 1 CRO group AB
(384)
Tryckning av Böcker & Övrigt 373 14 Waypoint i Kristianstad AB
(105)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 360 4 Bilgruppen Biluthyrning Syd AB
(319)
Telekommunikation, Trådlös 356 2 Telenor Sverige Aktiebolag
(184)
Anläggningsarbeten 338 1 Malmberg Water AB
(338)
Detaljhandel, övrig 328 1 Selecta AB
(328)
Turist- & Bokningsservice 313 5 HAAPALAINEN, LEIF
(291)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 313 3 Staples Sweden AB
(226)
Kontorsmöbler, Partihandel 307 3 AJ Produkter Aktiebolag
(267)
Konferensanläggningar 301 6 LUNDS STIFTSGÅRD, STIFTELSEN
(211)
Teknisk Provning & Analys 297 5 PALAB Pro Analysi Laboratoriet Aktiebolag
(183)
Revision 285 2 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
(284)
Utgivning av annan programvara 268 8 Axiell Sverige AB
(112)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 243 2 Martin & Servera Aktiebolag
(154)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 226 6 Euro Finans AB
(100)
Kemiska produkter, Partihandel 225 3 Bio-Rad Laboratories Aktiebolag
(150)
Webbportaler 217 2 NetJobs Group AB
(215)
Databehandling & Hosting 217 4 Prio Infocenter AB
(140)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 209 7 Fisher Scientific GTF Aktiebolag
(68)
Varuhus- & Stormarknadshandel 209 1 Kristianstad Stormarknad AB
(209)
Linjebussverksamhet 209 4 Cederholms Buss AB
(132)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 207 1 ARBETSGIVARVERKET
(207)
Bokutgivning 197 14 Studentlitteratur Aktiebolag
(55)
Intressebev. Arbetstagarorg. 188 6 SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING
(60)
Tandläkare 181 1 Folktandvården Skåne AB
(181)
Gymnasial utbildning 178 18 ThorenGruppen AB
(29)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 171 2 EFG Kontorsmöbler AB
(170)
Inredningsarkitekt 153 1 Jordens Arkitekter i Stockholm AB
(153)
Kontorsmaskiner, tillverkning 151 1 Aktiebolaget Tabula
(151)
Medicin- & Dentalinstrumenttillverkning 142 2 Perimed Aktiebolag
(142)
Landtransport av passagerare, övrig 135 3 Slutplattan DYKPO 98376 AB
(128)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 134 2 Tallink Silja AB
(128)
Dagstidningsutgivning 129 4 Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag
(61)
Museiverksamhet 128 3 REGIONMUSEET KRISTIANSTAD/ LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE
(126)
Livsmedelshandel 111 2 Näsby Stormarknad AB
(106)
Lufttransport, Passagerartrafik 110 1 Norwegian Air Shuttle ASA, filial Sweden
(110)
Elektronikkomponenter, Partihandel 106 3 Elfa Distrelec AB
(102)
Redovisning & bokföring 106 3 Nox Finans AB
(87)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 106 7 REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LUND
(46)
Kontors- & Butiksinred, tillverkning 99 1 BK Library Interiors AB
(99)
Källsorterat material 83 1 Stena Recycling AB
(83)
Företagstjänster, övriga 83 3 Prenax AB
(80)
Finansiell leasing 72 1 Telia Finance Aktiebolag
(72)
Film, Video & TV 69 2 Westgatefilm AB
(63)
IT- & Datatjänster, övriga 68 1 MyNetwork AB
(68)
Resebyråer 66 4 Resteamet Klippan AB
(31)
Optiker, Butikshandel 64 6 Synoptik Sweden Aktiebolag
(35)
Tvätteriverksamhet 61 1 Hr Björkmans Entrémattor Aktiebolag
(61)
Översättning & Tolkning 57 6 LEA HATZIDAKI-DAHLSTRÖM KONSULT
(30)
Utbildning, övrig 56 4 VIS, Vetenskap i skolan i Sverige, ekonomisk förening
(34)
Blommor & Växter, Butikshandel 51 7 Kristianstad J Blommor AB
(38)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 49 3 FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURS- VERKSAMHETEN VID LUNDS UNIVERSITET
(33)
Tryckning av Tidsskrifter 48 1 Ale Tryckteam Aktiebolag
(48)
Elartiklar, Partihandel 44 2 Aura Light Aktiebolag
(33)
Arbetsförmedling & Rekrytering 44 1 Talently Recruitment Tech AB
(44)
Byggplastvarutillverkning 43 1 Svensk Persiennindustri PP Aktiebolag
(43)
Informationstjänster, övriga 41 1 TV Check Aktiebolag
(41)
Researrangemang 40 2 Naturbutiken på Öland AB
(38)
Emballage, Partihandel 40 4 Procurator AB
(30)
Hälso- & Sjukvård, övriga 39 7 Medic Valley Konsult AB
(14)
Folkhögskoleutbildning 39 2 FÖRENINGEN SUNDSGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA
(34)
Värme & Kyla 35 1 C4 Energi Aktiebolag
(35)
Icke-farligt avfall 33 2 Kristianstads Renhållnings Aktiebolag
(32)
Marknads- & Opinionsundersökning 33 1 Ipsos AB
(33)
Gödsel- & Kväveprodukter, tillverkning 32 1 Aktiebolaget Lennart Månsson International
(32)
Elektronikindustri 32 1 HemoCue Aktiebolag
(32)
Textilier, Butikshandel 31 1 B-G Jansson Juridik AB
(31)
Skatteförvaltning & Indrivning 30 1 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
(30)
Eldistribution 29 1 Öresundskraft AB
(29)
Idrottsplatser & Sportanläggningar 28 2 Åhus Bowling AB
(26)
Juridisk verksamhet, övrig 27 3 Lagtolken PL AB
(16)
Industrigasframställning 27 1 AGA Gas Aktiebolag
(27)
Bageri- & Mjölprodukter 27 3 Conditori Duvander i Kristianstad AB
(20)
Maskiner, Industriell utrustning, Partihandel 26 2 ADDvise Tillquist AB
(26)
Taxi 26 1 Kristianstad Taxi & Buss Aktiebolag
(26)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 24 3 CRC Clean Room Control Aktiebolag
(13)
Kroppsvård 24 3 TILLQUIST, PATRICIA
(20)
Monetär finansförmedling, övrig 24 2 ICA Banken AB
(21)
Maskiner, tillverkning 23 2 Sweden Recycling AB
(11)
Bröd & Konditori, Butikshandel 23 2 Allékonditoriet Aktiebolag
(16)
Klockor, Butikshandel 22 1 AB Nymans Ur 1851
(22)
Stugbyverksamhet 22 2 Icehotel Aktiebolag
(20)
Artistisk verksamhet 21 1 Musik i Syd AB
(21)
Filmvisning 21 1 SF Bio Aktiebolag
(21)
Apotekshandel 21 1 Apoteket AB
(21)
Kläder & Textilier, tillverkning 20 1 Trycket i Kristianstad AB
(20)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 19 2 Tressport och Lek AB
(15)
Flyttjänster 19 2 Freys Express International AB
(15)
Glas- & Glasvarutillverkning 18 1 Studioglashyttan i Åhus AB
(18)
Arbetsmarknadsutbildning 18 3 Lernia Utbildning Aktiebolag
(11)
Måleriarbeten 17 1 Lawall Förvaltnings AB
(17)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 17 2 Lundahydro Aktiebolag
(15)
Specialistläkare ej på sjukhus 17 1 Klarin Psykoterapi AB
(17)
Finansiella stödtjänster, övriga 16 2 DIBS Payment Services AB (publ)
(15)
Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 16 1 Diskteknik AB
(16)
Plastvarutillverkning, övrig 15 1 Hå-Ji Skylt AB
(15)
Musik-, Dans- & Kulturell utbildning 15 1 Dans o Musikal i Lund AB
(15)
Petroleumraffinering 14 1 Preem Aktiebolag
(14)
Skidsportanläggningar 14 1 Hemavan Alpint AB
(14)
Metallindustri 13 2 Robur Safe Aktiebolag
(12)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 11 4 ÅSTRÖM, MIKAEL
(7)
Skogsförvaltning 10 1 FÄLDT, CARL-JOHAN
(10)
Vård av historiska Minnesmärken & Byggnader 10 1 Sydsvensk Arkeologi AB
(10)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 10 1 Hedin Helsingborg Bil Aktiebolag
(10)
Kultur, Nöje & Fritid 9 1 Gitte Pålsson Musik & Scenproduktion
(9)
Partihandel, övrig 9 2 Techtum Lab Aktiebolag
(8)
Blandat jordbruk 9 2 GRANATH, MARTIN
(6)
Järnhandelsvaror, Partihandel 9 2 Swedol AB (publ)
(9)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 9 2 Aktiebolaget Köpinge Ryttmästareboställe
(5)
Callcenterverksamhet 8 2 Kalix TELE 24 Aktiebolag
(8)
Reklamfotoverksamhet 8 1 fotograf fredrik
(8)
Gummivaror, tillverkning 8 1 Helsingborgs Gummifabriks AB
(8)
Porträttfotoverksamhet 8 1 BLAD, CHRISTIAN
(8)
Arkitektverksamhet 8 1 BLÜCHER, GÖSTA
(8)
Intressebev. Yrkesorg. 8 3 SWED-NET SV.NÄTVERK F PEDAGOGISK UTV.I.HÖGRE UTB
(6)
Infrastrukturprogram 7 1 LANTMÄTERIET
(7)
Konst & Galleri, Butikshandel 7 1 Svenskt KonstnärsCentrum i Kristianstad AB
(7)
Sötvattensfiske 7 1 NIBE HANDELSBOLAG
(7)
Vägtransport, Godstrafik 7 1 Budettan AB
(7)
Livsmedelsframställning 7 1 Surtantens syrade
(7)
Drycker, Partihandel 6 1 KaffeGrossisten i Norden AB
(6)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 6 2 VARDA Handelsbolag
(3)
Specialistläkare på sjukhus 6 1 VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING
(6)
Industri- & Produktdesignverksamhet 6 2 Nyttadesign Aktiebolag
(5)
Grafisk produktion 5 2 Skyltab i Väst AB
(5)
Skatterådgivning 5 1 Tholin & Larsson-Gruppen Aktiebolag
(5)
Sport- & Fritidsutbildning 5 1 Savasana AB
(5)
Kläder & Skor, Partihandel 5 2 AB Kristianstad-Textil
(5)
Ljud & Bild, Butikshandel 5 2 Elgiganten Aktiebolag
(3)
Blandat sortiment 5 2 Heraco Aktiebolag
(3)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 4 1 Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a.
(4)
Motorfordon, reparation & underhåll 4 1 Tofta Bilservice AB
(4)
Förpackningsverksamhet 4 1 Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(4)
Vandrarhemsverksamhet 4 1 Ebbamåla Bruk Aktiebolag
(4)
Belysningsarmaturtillverkning 4 1 SKYLTFORUM I KRISTIANSTAD Aktiebolag
(4)
Plastförpackningstillverkning 4 1 Emballator Mellerud Plast Aktiebolag
(4)
Uthyrning & Leasing övrigt 3 1 Kreativum i Blekinge Aktiebolag
(3)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 3 1 VEJBY IF
(3)
Hushålls- & Personartiklar, reparation, övriga 3 1 Gammelgarn Verkstad Anders Eriksson
(3)
Böcker, Butikshandel 3 2 Forum 1 Handelsbolag
(3)
Drivmedel, Detaljhandel 3 1 Lyset AB
(3)
Hushållsapparater, Hem & Trädgård, reparation 3 1 Ernes Hushållsservice Aktiebolag
(3)
Finansförmedling, övrig 2 1 Klarna Bank AB
(2)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Religiösa samfund 2 1 OSBY PASTORAT
(2)
Tillverkning, övrig 2 2 Hammargrens Stämplar AB
(1)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 2 1 Randiz Lekland AB
(2)
Tvål, Såpa & Tvättmedel, tillverkning 2 1 Rekal Svenska Aktiebolag
(2)
Saltvattensfiske 2 1 Larssons Fiske KN 62
(2)
Grundskole- & Gymnasieskoleutbildning 1 1 STATENS SKOLVERK
(1)
Specialsortiment 1 1 Ohlsson & Lohaven AB
(1)
Kosmetika & Hygienartiklar, Butikshandel 1 1 Hygienshoppen Svenska AB
(1)
Kommunikationsutrustning, tillverkning 1 1 Direct2Internet Nordic AB
(1)
Metaller & Metallmalmer, Partihandel 1 1 Sargenta Aktiebolag
(1)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 1 2 Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) Serviceaktiebolag
(1)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 1 1 Märko-Tryck Aktiebolag
(1)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 1 1 Sintab Produkt Aktiebolag
(1)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 1 1 Skånes Fritidsbutiker AB
(1)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 1 1 Kommanditbolag Harald Nyborg
(1)
Antikviteter & Beg. Böcker, Butikshandel 1 3 Ransäters antikvariat och bokhandel
(0)
Möbler övriga, tillverkning 1 1 Dandent AB
(1)
Tidningar, Butikshandel 1 1 Kioskbutiken Thore Larsson Aktiebolag
(1)
Blommor & Växter, Partihandel 1 1 Landins Blommor Aktiebolag
(1)
Bud- & Kurirverksamhet 0 1 United Parcel Service Sweden Aktiebolag
(0)
Sällskapsdjur, Butikshandel 0 1 Guldfisken
(0)
Polisverksamhet 0 1 POLISMYNDIGHETEN
(0)
Arkivverksamhet 0 1 RIKSARKIVET
(0)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 0 1 RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN
(0)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 0 1 Kristianstads El & Energi AB
(0)
Färg & Lack, Butikshandel 0 1 Aktiebolaget O. Wallgård
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar koncern ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...