Visa allt om LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 68 583 151 461 112 742
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 63 66 69
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
NATURVÅRDSVERKET (Statlig enhet) 34 187 38 775 57 154
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN (Statlig enhet) 4 652 27 144 26 252
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB) (Statlig enhet) 3 627 692 2 014
RIKSANTIKVARIEÄMBETET (Statlig enhet) 3 624 4 457 2 996
LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN (Statlig enhet) 3 042 2 917 52
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (24 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (30 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 236 433 293 261 316 628
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 1 155 1 249 1 234
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 1 025 1 107 1 107
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 130 142 127
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 286 284 294
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Grundskoleutbildning 18 083 2 SUNDSVALLS KOMMUN
(18 082)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 17 118 24 LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
(8 586)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 16 187 31 Hemfosa MF O AB
(10 721)
Metallindustri 11 660 24 Sollefteå Slipservice Aktiebolag
(3 269)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 10 590 3 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(5 836)
Sociala insatser 9 939 10 SOLLEFTEÅ KOMMUN
(3 169)
Sågning, Hyvling & Impregnering 9 778 15 Callans Trä Aktiebolag
(7 009)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 9 723 2 Åkroken Science Park AB
(9 717)
Investment- & Riskkapitalbolag 8 333 1 Almi Invest Mitt AB
(8 333)
Advokatbyråer 7 678 3 Landahl Advokatbyrå AB
(7 618)
Vård & Omsorg med Boende 7 638 8 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN
(6 165)
Universitets- & Högskoleutbildning 6 676 8 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET
(4 031)
Drivmedel, Detaljhandel 6 547 8 Noramacken Ekonomisk förening
(6 358)
Konsultverksamhet avseende företags org. 5 752 55 Investera Mittsverige AB (svb)
(1 322)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 5 077 9 SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING
(4 457)
Livsmedelshandel 3 261 17 Ragunda Livs AB
(971)
Byggverksamhet 3 077 10 Nylén & Näsholm Bygg Aktiebolag
(2 000)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 3 060 7 RISE Processum AB
(2 887)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 2 671 24 Hemma Annonsbyrån AB
(1 723)
Hotell & Restaurang 2 552 67 Hotell Södra Berget AB
(918)
Resebyråer 2 454 4 Big Travel Sweden AB
(2 384)
Intressebev. Branschorg. 2 184 9 KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND
(1 421)
Telekommunikation, Trådbunden 2 067 8 Tele2 Business AB
(1 409)
Intressorganisationer, övriga 2 020 34 SVENSKA MIGRATIONSCENTRET
(605)
Trävaror, tillverkning 1 995 7 SWG Produktion AB
(625)
Uthyrning & Leasing övrigt 1 862 3 Träffpunkt Nora AB
(1 798)
Plastvarutillverkning, övrig 1 805 3 Norrlands Hall & Kapell AB
(1 775)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 1 737 7 Technichus i Mitt Sverige AB
(1 413)
Infrastrukturprogram 1 660 2 TRAFIKVERKET
(1 042)
Elektronikindustri 1 463 3 Elkapsling Aktiebolag
(1 445)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 1 457 6 Bilbolaget Nord AB
(1 342)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 1 451 1 Bemannia AB (publ.)
(1 451)
Industri- & Produktdesignverksamhet 1 424 9 Bollsta Creative AB
(1 193)
Näringslivsprogram, övriga 1 411 2 NATURVÅRDSVERKET
(734)
Restaurangverksamhet 1 404 34 Storsjöbygdens Handel och Service AB
(533)
Byggnadsmetallvaror, tillverkning 1 178 2 Mählers Smide AB
(1 177)
Bioteknisk Forskning & Utveckling 1 142 2 MoRe Research Örnsköldsvik AB
(923)
Jord- & Skogsbruksmaskiner, tillverkning 1 088 3 Exero AB
(417)
Teknisk konsult inom Industriteknik 1 034 11 Eurocon MOPSsys AB
(284)
Plastvaror, tillverkning 1 030 2 HS Vakuumplast Aktiebolag
(1 024)
Campingplatsverksamhet 998 6 Mid Adventure Sweden AB
(494)
Artistisk verksamhet 997 1 Destination Jobb Örnsköldsvik ekonomisk förening
(997)
Sluten Sjukvård 973 6 VÄSTERNORRLANDS LÄNS LANDSTING
(826)
Eftergymnasial utbildning 921 2 STIFTELSEN INSTITUTET FÖR TILLÄMPAD HYDRAULIK
(884)
Museiverksamhet 903 6 STIFTELSEN LÄNSMUSEET VÄSTERNORRLAND
(691)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 844 5 Fresks Försäljning AB
(778)
Lufttransport, Passagerartrafik 838 5 Jämtlands Flyg Aktiebolag
(355)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 817 6 Uthyrning i Härnösand AB
(731)
Kreditgivning, övrig 803 2 Volvofinans Bank AB
(732)
Skogsskötsel 765 3 BORGSJÖ SKOGSSERVICE
(637)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 735 7 Vatten & Miljöbyrån i Sverige AB
(206)
Kongresser & Mässor 706 12 BRON Innovation AB
(513)
Dataprogrammering 657 14 Nipsoft AB
(144)
Motorfordon, reparation & underhåll 640 16 Öhmans Bil i Sundsvall AB
(309)
El-VVS & Bygginstallationer 635 9 Istech Sweden AB
(275)
Nötkreatur & Bufflar, övriga 628 6 Jan-Ove Lundquist Hovslageri
(226)
Stugbyverksamhet 599 5 Solbergsbacken AB
(539)
Dryckesframställning 594 7 Hernö Gin AB
(249)
Arkivverksamhet 566 1 RIKSARKIVET
(566)
Skogsförvaltning 547 12 SCA Skog AB
(347)
Fastighetsförmedling 534 1 Åholmens Mäklarservice AB
(534)
Anläggningsarbeten 529 9 FAHLÉN, ANDREAS
(343)
Service till växtodling 517 2 Maskinring Västernorrland Ekonomisk förening
(362)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 503 5 MicroGroup Europe AB
(447)
Saltvattensfiske 493 14 NORDIN, JOHN PETER
(120)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 492 4 Höga Kusten Båtarna AB
(448)
Dagstidningsutgivning 489 15 MittMedia AB
(339)
Verktyg & Redskap, tillverkning 488 2 Exero
(470)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 467 1 High Coast Resort AB
(467)
Trähus, tillverkning 462 3 Paralox AB
(338)
Postorder- & Internethandel 455 17 AntonFrans AB
(108)
Verktygsmaskiner, Partihandel 448 1 Logosol AB
(448)
Vägtransport, Godstrafik 446 8 Djurambulansen Södra Norrland AB
(190)
Totalförsvaret 429 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(429)
Maskiner, tillverkning 399 5 Tankteknik Sverige AB
(250)
Öppen Hälso- & Sjukvård 390 2 AB Previa
(202)
Turist- & Bokningsservice 370 5 Adob AB
(167)
Fotografiska & Optiska produkter, Partihandel 370 1 Tidlösa Ting i Bredbyn AB
(370)
Post- & Kurirverksamhet 367 1 PostNord Sverige AB
(367)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 363 7 Norrpartner AB
(280)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 360 2 RÅDET F PARTSGEMENSAMT STÖD INOM DET STATLIGA AVTALSOMRÅDET (PARTSRÅDET)
(268)
Fabriksblandad Betongtillverkning 350 2 Långviksmon Cement AB
(350)
Sportverksamhet, övrig 342 5 HAVERÖ FISKEVÅRDSOMRÅDE
(100)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 320 1 OK-Q8 AB
(320)
Vård av historiska Minnesmärken & Byggnader 317 2 Almunga AB
(230)
Båtar, Butikshandel 317 4 Unanders Motor Aktiebolag
(232)
Detaljhandel, övrig 316 4 Mat & Nostalgi i Viksjö AB
(278)
Kultur, Nöje & Fritid 304 1 Scenkonst Västernorrland Aktiebolag
(304)
Säkerhetssystemtjänster 298 4 Stanley Security Sverige AB
(162)
Tryckning av Böcker & Övrigt 291 10 Lenanders Grafiska AB
(117)
Maskiner, reparation 285 7 Matfors Industriservice Aktiebolag
(201)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 272 1 Närköp i Lugnvik Ekonomisk förening
(272)
Uthyrning av Bygg- & Anläggningsmaskiner med förare 270 1 VTG Entreprenad AB
(270)
Kläder & Textilier, tillverkning 267 5 Agnetha Alenius Incorporated AB
(142)
Bageri- & Mjölprodukter 267 4 Mjälloms Tunnbröd Aktiebolag
(163)
Drivning 266 2 MA Skogstjänst
(251)
Personalutbildning 264 5 Natur och Människa Henrikson AB
(125)
Callcenterverksamhet 262 4 E.ON Kundsupport Sverige AB
(179)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 262 7 Nypro Aktiebolag
(174)
Butikshandel, övrig 222 4 Brinab Aktiebolag
(212)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 220 3 Ljusteknik i Linköping Aktiebolag
(139)
Utgivning av dataspel 200 1 R&P Games AB
(200)
Skatteförvaltning & Indrivning 199 1 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
(199)
Utgivning av annan programvara 195 6 Projectplace International AB
(115)
Konferensanläggningar 194 5 Parkaden Härnösand AB
(115)
Databehandling & Hosting 193 5 Bisnode Sverige AB
(175)
Elektriska Komponenter & Kretskort, tillverkning 189 1 Absolicon Solar Collector AB
(189)
Datakonsultverksamhet 183 8 Websystem i Örnsköldsvik AB
(100)
Konsumenttjänster, övriga 172 3 Gårdsbackens Hundcenter
(148)
Säkerhetsverksamhet 167 1 Securitas Sverige Aktiebolag
(167)
Service till husdjursskötsel 167 1 Växa Sverige Ekonomisk förening
(167)
Byggnadssnickeriarbeten 165 3 Sjödins Totalentreprenad AB
(89)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 151 6 Aptum Fallskydd AB
(103)
Skor, tillverkning 150 1 Docksta Sko AB
(150)
Rengöring & Lokalvård 146 7 Norrlands Miljövård Aktiebolag
(94)
VVS-varor, Partihandel 141 2 TT ThermoTech Scandinavia AB
(78)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 138 5 Visma Collectors AB
(66)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 136 1 Karnov Group Sweden AB
(136)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 136 10 Aktiebolaget Nylands Järnhandel
(57)
Tillverkning, övrig 129 3 A-Skylt AB
(96)
Industriförnödenheter, Partihandel 127 2 Levande Filter i Sverige AB
(108)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 125 3 Nordic Skills AB
(99)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 124 4 KKM Kraftkvalitémätning Aktiebolag
(100)
Utbildning, övrig 123 4 DNA Academy Sweden AB
(63)
Service till Skogsbruk 119 2 PETERSSON, GÖRAN
(63)
Blandat jordbruk 113 2 HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET I VÄSTERNORRLANDS LÄN
(71)
Taxi 113 3 Ullånger Taxi Aktiebolag
(97)
Mjölkproduktion & Nötkreatursuppfödning 112 4 Williams Entreprenad AB
(50)
Förlagsverksamhet, övrig 112 2 Gallegos Torell Multidesign
(93)
Kläder, Butikshandel 111 3 Junide AB
(50)
Kontors- & Butiksinred, tillverkning 110 1 Aktiebolaget Ramsele Snickerifabrik
(110)
Avfallshantering & Återvinning 110 3 Miljö och Vatten i Örnsköldsvik Aktiebolag
(65)
Insatsvaror övriga, Partihandel 105 2 Papyrus Supplies AB
(99)
Ur & Guldssmedsvaror, Partihandel 105 2 ALTI AB
(55)
Teknisk konsult inom Elteknik 102 3 Kivo AB
(50)
Konfektyr, Butikshandel 100 1 Pluris AB
(100)
Transportmedelsindustri 99 1 RV Attach AB
(99)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 98 5 LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN
(44)
Brand- & Räddningsverksamhet 95 2 RÄDDNINGSTJÄNSTEN HÖGA KUSTEN-ÅDALEN
(79)
Jordbruksmaskiner, Partihandel 92 2 Lars O. Hälleberg Aktiebolag
(48)
Fastighetsrelaterade stödtjänster 90 1 SFP i Stenstan AB
(90)
Blandat sortiment 84 2 Photoconnect Sweden AB
(50)
Datordrifttjänster 84 2 IT-Säkerhetsbolaget i Skandinavien AB
(82)
Researrangemang 84 2 Meetagain Konferens AB
(81)
Grafisk produktion 84 3 ISY Informationssystem AB
(62)
Strumpor, tillverkning 82 1 AB Strumpfabriken i Björna
(82)
Bokutgivning 77 10 Information Arbetsmarknad Förlag i Sverige AB
(20)
Juridisk verksamhet, övrig 76 3 Ackordscentralen Norrland Aktiebolag
(40)
Litterärt & Konstnärligt skapande 74 6 BADMAN, MÄRTA ANN KATRIN
(42)
Utgivning av tidskrifter 73 7 Tidningar i Norr AB
(27)
Folkhögskoleutbildning 69 1 HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA
(69)
Jord- & Skogsbruk, administration av program 69 3 STATENS JORDBRUKSVERK
(45)
Medicin- & Dentalinstrumenttillverkning 67 1 Sjöbloms Sjukvårdsutrustning Aktiebolag
(67)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 66 2 Nordic Barrier Coating AB
(63)
Kroppsvård 65 2 Yogahälsan - Erika Norgren Dogu
(58)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 65 7 Frilufts och kajakbutiken i Sundsvall AB
(22)
Uthyrning & Leasing av Bygg- & Anläggningsmaskiner 64 4 Cramo AB
(55)
Intressebev. Arbetstagarorg. 62 3 IF METALL AVD 5 HÖGA KUSTEN
(36)
Uthyrning & Leasing av flygplan 62 1 Åviken Fly Camp High Coast AB
(62)
Arbets- & Skyddskläder, tillverkning 61 1 Agenta Produkt & Trädgårdsutveckling AB
(61)
Belysningsarmaturtillverkning 60 2 Lumi Factum AB
(58)
Trafikskoleverksamhet 58 2 Härnösands Trafikövningsplats Aktiebolag
(53)
Elektronikkomponenter, Partihandel 56 1 Schneider Electric Sverige AB
(56)
Politiska organisationer 54 1 MODERATA SAMLINGSPARTIET RIKSORGANISATIONEN
(54)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 52 3 MER i Textil & Reklam Östersund Aktiebolag
(32)
Järnhandelsvaror, Partihandel 52 1 Swedol AB (publ)
(52)
Oorganiska baskemikalier, tillverkning 50 1 Lab.Service i Sundsvall Aktiebolag
(50)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 49 1 Kinnarps AB
(49)
Kollektivtrafik, övrig 48 1 KOMMUNALFÖRBUNDET KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN
(48)
Petroleumraffinering 44 1 Preem Aktiebolag
(44)
Partihandel, övrig 42 1 LG Produkter AB
(42)
Hälso- & Sjukvård, administration 42 1 FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
(42)
Marknads- & Opinionsundersökning 39 2 Kantar Sifo AB
(33)
Samhällelig informationsförsörjning 39 2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(20)
Patentbyråer 39 1 MaMacDo Aktiebolag
(39)
Husvagnar, Husbilar & Släp, Handel 38 1 Sörberge Husvagnar AB
(38)
Kemiska produkter, Partihandel 37 1 Quick KemTek Nordic AB
(37)
Blommor & Växter, Butikshandel 35 2 Höga Kusten Choklad Café
(35)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 35 1 M.J. Design
(35)
Hushållsapparater & Elartiklar, Partihandel 34 1 Kainu - Isberg Kök AB
(34)
Kontorsmöbler, Partihandel 32 3 Inredningshuset i Sundsvall AB
(17)
Landtransport av passagerare, övrig 32 1 Ceris Resor Aktiebolag
(32)
Icke-farligt avfall 32 3 Stena RFM Service AB
(21)
Möbler för hemmet, Butikshandel 31 1 IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag
(31)
Redovisning & bokföring 31 4 SKLFS Fakturatjänst AB
(14)
Teleprodukter, Partihandel 30 2 ESP Kommunikation AB
(25)
Elartiklar, Partihandel 29 1 Aura Light Aktiebolag
(29)
Förvaltning & Handel med värdepapper 29 2 Jonas Ulander Affärsutveckling AB
(19)
Webbportaler 27 2 NetJobs Group AB
(19)
Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner 26 1 Hampus Nording AB
(26)
Gymnasial utbildning 26 2 Nordvik Höga Kusten kompetens AB
(16)
Möbler övriga, tillverkning 26 1 Ricklunds Möbelhantverk, Renovering och nyproduktion
(26)
Landtransport, stödtjänster 26 3 Taxicentralen Privat & Företag i Sundsvall - Timrå AB
(25)
Religiösa samfund 26 3 ÅDALS-LIDENS, JUNSELE, RESELE O EDS PASTORAT
(25)
Kemiska produkter, tillverkning 25 1 Vesta Si Europe AB
(25)
Monetär finansförmedling, övrig 25 1 Nordea Bank AB
(25)
Golv- & Väggbeläggningsarbeten 24 1 Pirrås Plattsättning AB
(24)
Vapen & Ammunition, tillverkning 24 1 Z-aim Aktiebolag
(24)
Personaluthyrning 24 1 Manpower Aktiebolag
(24)
Specialsortiment 23 2 HANDELSBOLAGET AGREMA
(20)
Grafisk Designverksamhet 23 3 Termino C 986 AB
(12)
Elhandel 22 1 E.ON Energilösningar Aktiebolag
(22)
Nöjes- & Temaparksverksamhet 22 1 Härnösands Multimedia Utveckling
(22)
Arkitektverksamhet 20 1 White arkitekter Aktiebolag
(20)
Motorfordon, reservdelar & tillbehör 20 2 Mekonomen Härnösand Aktiebolag
(17)
Choklad- & Konfektyrtillverkning 19 1 Chocolate magic
(19)
Gymanläggningar 18 1 moove träningsanläggning AB
(18)
Linjebussverksamhet 18 1 Byberg & Nordins Busstrafik Aktiebolag
(18)
Kläder & Skor, Partihandel 18 4 MM Skydd och Profil AB
(8)
Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 16 1 Matek AB
(16)
Färg & Lack, Butikshandel 16 2 Stillströms Industrifärg AB
(8)
Keramiska produkter, tillverkning 16 1 IÖ Lera med mera
(16)
Båt & Fartyg, tillverkning 16 2 N. Sundin Dockstavarvet Aktiebolag
(11)
Sportartikelstillverkning 15 1 DOCTOR LUNDH AB
(15)
Glas & Porslin, Butikshandel 15 1 Saga Design AB
(15)
Möbler & Heminredning, reparation 15 1 BAUMANN, DANIELA
(15)
Motorcyklar, Handel, service & tillbehör 14 3 Nya Stenmarks Maskin i Tärnaby AB
(11)
Domstolsverksamhet 13 1 SVERIGES DOMSTOLAR
(13)
Optiker, Butikshandel 13 1 Synoptik Sweden Aktiebolag
(13)
Teknisk Provning & Analys 13 4 Opus Bilprovning AB
(10)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 13 3 Härnösands Annonsblad
(9)
Takarbeten 12 1 Y-Plåt i Härnösand AB
(12)
Bröd & Konditori, Butikshandel 12 2 Tullportens Konditori AB
(12)
Vandrarhemsverksamhet 12 2 Sågverket Möten Rum & Kök AB
(10)
Revision 12 1 Block Revisionsbyrå AB
(12)
Transport stödtjänster, övriga 11 2 Bussgods i Västernorrland Aktiebolag
(10)
Förpackningsverksamhet 10 1 Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(10)
Smågrisuppfödning 10 1 EDIN, LARS MAGNUS
(10)
Veterinärverksamhet 10 2 STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT
(7)
Grönsaker, frilandsodling 9 2 OLSSON, PETTER
(9)
Gummivaror, tillverkning 9 2 Proni AB
(5)
Organiska baskemikalier, tillverkning 8 1 Box Destilleri AB
(8)
Telekommunikation, Trådlös 8 1 Netett Sverige AB
(8)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 8 1 AV Syd Aktiebolag
(8)
Skötsel & Underhåll av Grönytor 8 1 Holmöns Naturvård AB
(8)
Idrottsplatser & Sportanläggningar 8 3 Evenemangsarenan i Örnsköldsvik Aktiebolag
(6)
Sjötransport, stödtjänster 8 1 NORRFÄLLSVIKENS fiskehamnsförening u.p.a.
(8)
Tvål, Såpa & Tvättmedel, tillverkning 7 1 Kemetyl Aktiebolag
(7)
Köksmöbler, tillverkning 7 1 Karin Jacobsson Byggnadsvård och Finsnickeri
(7)
Finansiella stödtjänster, övriga 7 1 Kreditgarantiföreningen Norr ekonomisk förening
(7)
Livsmedelsframställning 7 1 Aktiebolaget Sundsvalls Fryseri
(7)
Telekommunikation, övrig 7 1 E T M Mätteknik Aktiebolag
(7)
Bärgning 6 1 Viking Sverige AB
(6)
Emballage, Partihandel 6 1 Procurator AB
(6)
Eldistribution 6 1 E.ON Energidistribution Aktiebolag
(6)
Magasinering & Varulagring 6 1 Torsboda Combiterminal AB
(6)
Kultur, Miljö, Boende, administration 5 2 BOVERKET
(3)
Ljud & Bild, Butikshandel 5 3 Ådalens TV-service Aktiebolag
(3)
Köttprodukter 5 1 Bröderna Jakobssons Slakteri AB
(5)
Fotoutrustning, Butikshandel 5 1 CEWE Sverige AB
(5)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 5 1 VWR International AB
(5)
Tvätteriverksamhet 4 1 Kvissletvätten AB
(4)
Direktreklamverksamhet 4 2 Ljunganbladet AB
(3)
Sprängämne, tillverkning 4 1 EPC Sverige AB
(4)
Omsorg & Socialtjänst 4 1 MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS-OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR
(4)
Tryckning av Dagstidningar 4 1 Lysekilsposten AB
(4)
Hushålls- & Personartiklar, reparation, övriga 4 1 NYLUNDS LÅS OCH SKOMAKERI Aktiebolag
(4)
Hälso- & Sjukvård, övriga 4 1 Liljehälls Kiropraktorklinik
(4)
Kontorstjänster 3 2 Språkkonsulterna Bättre Text AB
(2)
Pensionsfondsverksamhet 3 1 KÅPAN PENSIONER FÖRSÄKRINGSFÖRENING
(3)
Försäkring & Pensionsfond stödtjänster, övriga 3 1 Euro Accident Health & Care Insurance Aktiebolag
(3)
Fisk & Skaldjur, Butikshandel 3 1 ÖLUND, PETER
(3)
Polisverksamhet 3 1 POLISMYNDIGHETEN
(3)
Böcker, Butikshandel 3 2 Öbacka Bok AB
(1)
Fisk, Skaldjur & Blötdjur, beredning 2 1 ENGSTRÖM, ERIK LENNART
(2)
Jakt 2 1 ANUNDSJÖ-SKORPED ÄSO
(2)
Skor, Butikshandel 2 1 Aktiebolaget Stööks Skoaffär
(2)
Hästuppfödning 2 1 Undromsanders
(2)
Växtodling 2 2 ÅSTRÖM, TORE SIGURD
(2)
Får- & Getuppfödning 2 1 OLSSON, MATS ÖRJAN
(2)
Bud- & Kurirverksamhet 2 1 LINDBERG, MAX
(2)
Skadeförsäkring 2 1 Falck Försäkringsaktiebolag
(2)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 2 1 Janssons Hushållsmaskiner i Sundsvall AB
(2)
Inredningstextilier, Butikshandel 1 1 JYSK AB
(1)
Telekommunikationsutrustning, Butikshandel 1 1 Tel-IT i Övik AB
(1)
Finansförmedling, övrig 1 1 Klarna Bank AB
(1)
Personalmatsalar 1 1 Sabis Aktiebolag
(1)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 1 1 NBV MITTSVERIGE
(1)
Film, Video & TV 1 1 Röåns Flugfiske
(1)
Glasmästeriarbeten 0 1 Ryds Glas Härnösand AB
(0)
Guldsmedsvaror & Smycken, Butikshandel 0 1 Guldsmed Kalling Aktiebolag
(0)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 0 1 Fiskevattenägarnas Service Aktiebolag
(0)
Filmvisning 0 1 Handelsbolaget Svenska Bio Lidingö
(0)
Plantskoleväxter, odling 0 1 Önskebrunnen Aktiebolag
(0)
Risk- & Skadebedömning 0 1 SOS International AB
(0)
Tryckning av Tidsskrifter - 1 Ågrenshuset Produktion AB
(-)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...