Visa allt om LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 92 510 83 809 68 355
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 69 61 55
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
NATURVÅRDSVERKET (Statlig enhet) 38 225 29 415 22 472
LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN (Statlig enhet) 14 729 1 861 -
LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN (Statlig enhet) 6 691 1 035 920
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB) (Statlig enhet) 4 749 3 737 2 448
RIKSANTIKVARIEÄMBETET (Statlig enhet) 3 322 3 831 2 165
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (30 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (30 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 168 727 138 959 217 213
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 811 950 1 125
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 696 833 994
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 115 117 131
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 228 237 265
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 46 634 20 LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
(14 961)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 13 020 21 Norrporten i Örebro AB
(10 368)
Byggverksamhet 9 884 1 Bygghyttan i Karlsborg Aktiebolag
(9 884)
Vård & Omsorg med Boende 9 352 8 ÖREBRO KOMMUN
(4 492)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 8 485 5 LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN
(2 778)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 6 898 3 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(6 179)
Sociala insatser 6 413 7 LEKEBERGS KOMMUN
(2 898)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 5 527 6 Norconsult AB
(3 902)
Jord- & Skogsbruk, administration av program 4 897 2 SKOGSSTYRELSEN
(4 839)
Näringslivsprogram, övriga 4 837 4 NATURVÅRDSVERKET
(4 432)
Datakonsultverksamhet 3 536 7 UNIT4 AB
(3 312)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 3 465 4 Winn Marketing Aktiebolag
(3 413)
Telekommunikation, Trådbunden 3 432 8 Bråthult Fiber Ekonomisk förening
(1 390)
Sluten Sjukvård 2 954 5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING
(2 199)
Universitets- & Högskoleutbildning 2 238 6 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET
(1 931)
Gjutning 2 094 1 Global Castings Guldsmedshyttan AB
(2 094)
Konsultverksamhet avseende företags org. 1 827 29 Pernilla Glaser AB
(369)
Infrastrukturprogram 1 771 3 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET BERGSLAGEN
(1 352)
Intressorganisationer, övriga 1 428 45 FÖRENINGEN TIVEDENS GUIDER
(325)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 1 362 4 Tage Rejmes i Örebro Bilaktiebolag
(1 310)
Sportverksamhet, övrig 1 316 5 FISKEVÅRDSFÖRENINGEN KSFK
(573)
Hotell & Restaurang 1 271 69 Scandic Hotels Aktiebolag
(297)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 1 248 7 SWECO Environment AB
(569)
El-VVS & Bygginstallationer 1 119 5 P A Stängselservice AB
(997)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 1 040 10 HS Konsult AB
(686)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 984 4 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
(508)
Blandat jordbruk 938 20 Naturbruk K. Rask
(211)
Museiverksamhet 900 4 STIFTELSEN ÖREBRO LÄNS MUSEUM
(479)
Kreditgivning, övrig 887 3 Diners Club Nordic AB
(542)
Rengöring & Lokalvård 719 3 Samhall Aktiebolag
(719)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 708 8 Nerikes Hyrbilar Aktiebolag
(613)
Skötsel & Underhåll av Grönytor 674 3 Falck Natur AB
(619)
Arkitektverksamhet 673 2 White arkitekter Aktiebolag
(436)
Service till Skogsbruk 662 5 HANSSON, JESPER
(276)
Restaurangverksamhet 624 48 JOBmeal Sverige AB
(97)
Anläggningsarbeten 581 6 Jan Josefson Aktiebolag
(476)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 580 15 Wahlberg Projekt & Processledning AB
(192)
Kongresser & Mässor 572 8 Konferensverksamhet CB AB
(443)
Service till växtodling 552 6 Sundkvist Schakt & Transport
(267)
Grafisk produktion 527 3 Systemtext AB
(291)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 525 3 Mickes Skog & Trädgård i Hällefors Aktiebolag
(315)
Vård av historiska Minnesmärken & Byggnader 508 3 Arkeologgruppen i Örebro AB
(452)
Post- & Kurirverksamhet 451 2 PostNord Sverige AB
(450)
Totalförsvaret 424 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(424)
Postorder- & Internethandel 357 6 Skogsmateriel-Nordforest Aktiebolag
(231)
Skogsskötsel 339 5 Wikers Aktiebolag
(247)
Företagstjänster, övriga 325 1 VÄRMLANDS LÄNS HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP
(325)
Nötkreatur & Bufflar, övriga 318 7 ALE:s Köttuppfödning
(163)
Teknisk Provning & Analys 308 4 ALcontrol AB
(268)
Säkerhetssystemtjänster 296 3 Stanley Security Sverige AB
(162)
Eldistribution 278 2 Degerfors Energi AB
(274)
Tryckning av Böcker & Övrigt 245 11 AJ E-Print AB
(71)
Dagstidningsutgivning 236 3 Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige AB
(179)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 213 1 TRYGGHETSSTIFTELSEN
(213)
Trädgårdar, Djurparker & Naturreservat, drift 202 1 HORISONT Natur och Bild Mats Rosenberg
(202)
Service till husdjursskötsel 199 2 Växa Sverige Ekonomisk förening
(198)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 195 1 OK-Q8 AB
(195)
Skogsförvaltning 190 12 Bergvik Skog AB
(65)
Litterärt & Konstnärligt skapande 182 6 Världsålder AB
(89)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 178 3 STUDIEFRÄMJANDET SÖRMLAND
(120)
Arkivverksamhet 168 1 RIKSARKIVET
(168)
Utgivning av annan programvara 167 5 Edge HR AB
(96)
Elhandel 163 1 Fortum Markets AB
(163)
Hälso- & Sjukvård, administration 151 1 FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
(151)
Film, Video & TV 151 1 TakeOff Video Aktiebolag
(151)
Mjölkproduktion & Nötkreatursuppfödning 149 2 MOONS LANTBRUK
(97)
Öppen Hälso- & Sjukvård 148 1 AB Previa
(148)
Drivning 148 2 Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag
(145)
Säkerhetsverksamhet 146 2 Securitas Sverige Aktiebolag
(144)
Uthyrning & Leasing av Bygg- & Anläggningsmaskiner 146 1 ATV & Maskin i Hallsberg AB
(146)
Bokutgivning 121 6 Wolters Kluwer Sverige Aktiebolag
(95)
Marknads- & Opinionsundersökning 119 1 Visma Commerce AB
(119)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 116 3 MER i Textil & Reklam Östersund Aktiebolag
(83)
Callcenterverksamhet 115 1 E.ON Kundsupport Sverige AB
(115)
Filmvisning 112 1 SF Bio Aktiebolag
(112)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 109 2 Staples Sweden AB
(100)
Spannmål, Balj- & Oljeväxter, odling 107 5 SJÖLINDER, HANS ANDERS
(35)
Webbportaler 107 3 JP Infonet AB
(59)
Fruktodling 105 1 NORDANVIK
(105)
Polisverksamhet 101 1 POLISMYNDIGHETEN
(101)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 96 3 Erik Nordins Eftr. Cykel & Sport Aktiebolag
(86)
Inredningsarkitekt 94 1 Sofia Kagg AB
(94)
Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 90 2 Gustafs Maskiner AB
(80)
Drivmedel, Detaljhandel 89 1 Circle K Sverige AB
(89)
Arbetsmarknadsutbildning 86 2 ENTER SWEDEN
(84)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 84 1 Kinnarps AB
(84)
Personalutbildning 83 3 Diploma Group Sverige AB
(80)
Researrangemang 83 1 Meetagain Konferens AB
(83)
Sport- & Fritidsutbildning 82 2 F P S Wingshooter Aktiebolag
(67)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 81 2 Företagsväxter i Knivsta AB
(75)
Redovisning & bokföring 81 3 LRF Konsult Aktiebolag
(49)
Tvätteriverksamhet 75 2 Berendsen Textil Service AB
(47)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 73 5 Fennicus Natur AB
(38)
Växtodling 71 2 Esplunda Egendom Aktiebolag
(63)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 70 7 Gålsjö Grus Aktiebolag
(27)
Sötvattensfiske 67 2 WIDLUND, RIKARD
(64)
Motorfordon, reparation & underhåll 65 5 JANOLSGÅRDEN, TOBIAS
(44)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 63 1 ARBETSGIVARVERKET
(63)
Insatsvaror övriga, Partihandel 60 3 Antalis Aktiebolag
(37)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 60 1 Kontorab AB
(60)
Dataprogrammering 59 6 Nordic Industry Consulting AB
(25)
Vägtransport, Godstrafik 58 5 Molles Schakt i Glanshammar AB
(32)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 56 2 EVENT4RENT
(31)
Grönsaker, frilandsodling 54 1 KARLSSON, LENNART PER-ERIK
(54)
Landtransport av passagerare, övrig 53 4 PALM & GYLL Aktiebolag
(24)
Informationstjänster, övriga 50 1 Meltwater Sweden AB
(50)
Smågrisuppfödning 50 1 Stickninge Lantbruksaktiebolag
(50)
Grundskoleutbildning 49 2 STOCKHOLMS KOMMUN
(46)
Resebyråer 47 1 Resia AB
(47)
Hälso- & Sjukvård, övriga 46 2 LJ Carlander AB
(40)
Icke-farligt avfall 45 3 SYDNÄRKES KOMMUNALFÖRBUND
(16)
Förvaltning & Handel med värdepapper 44 1 Career Group Sverige AB
(44)
Samhällelig informationsförsörjning 43 1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(43)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 41 4 Amphi Produktion AB
(27)
Artistisk verksamhet 37 3 Peace of us Production handelsbolag
(26)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 36 2 Ambius Aktiebolag
(30)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 35 2 Svensk Cater AB
(18)
Databehandling & Hosting 34 3 Bisnode Sverige AB
(15)
Utbildning, övrig 34 1 BILDNINGSBOLAGET BERGMAN OCH ERIKSSON HANDELSBOLAG
(34)
Direktreklamverksamhet 34 1 UC Marknadsinformation AB
(34)
Förpackningsverksamhet 31 1 Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(31)
Maskiner, tillverkning 30 1 Lurö G&K AB
(30)
Byggnadssnickeriarbeten 30 1 Edwalls Byggservice
(30)
TV-program planering 28 2 TV4 Aktiebolag
(26)
Blommor & Växter, Butikshandel 28 4 Gerdmarie Zäll AB
(13)
Detaljhandel, övrig 28 2 Clas Ohlson Aktiebolag
(26)
Utgivning av tidskrifter 26 8 Bonnier Business Sustainability Aktiebolag
(18)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 24 2 RIMA Seafood AB
(20)
Konferensanläggningar 24 7 Hakonsgården Hotell & Konferens AB
(10)
Bageri- & Mjölprodukter 23 5 Vaza Konditori i Örebro Aktiebolag
(15)
Glas- & Glasvarutillverkning 23 1 GRPS Properties in Sweden AB
(23)
Trafikskoleverksamhet 22 1 Ingetorps Trafikskola Aktiebolag
(22)
Plastvarutillverkning, övrig 22 2 Tefatet AB
(13)
Får- & Getuppfödning 22 1 DRAKENBERG, NILS BERTIL NILSSON
(22)
Personalmatsalar 21 1 Fazer Food Services AB
(21)
Uthyrning & Leasing övrigt 20 1 XPECTA Evenemangsteknik AB
(20)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 20 1 SJ AB
(20)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 19 2 UC AB
(19)
Partihandel 19 1 Lantmännen ek för
(19)
Intressebev. Branschorg. 18 6 Bonus Copyright Access, ek. för.
(10)
Elektronikindustri 17 1 Lars Pettersson Elektronik Aktiebolag
(17)
Yrkesförarutbildning 16 1 Merino AB
(16)
Religiösa samfund 16 6 ÖREBRO PASTORAT
(7)
Gymnasial utbildning 15 2 Torsta AB
(13)
Järnhandelsvaror, Partihandel 15 2 Swedol AB (publ)
(14)
Översättning & Tolkning 15 3 Språkservice Sverige AB
(7)
Jordbruksmaskiner, Partihandel 15 1 Kellfri AB
(15)
Reklamfotoverksamhet 14 1 Bergslagsbild Aktiebolag
(14)
Glas & Porslin, Butikshandel 13 2 Leon Sandberg Aktiebolag
(12)
Personaluthyrning 13 1 Randstad AB
(13)
Monetär finansförmedling, övrig 13 1 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
(13)
Specialistläkare på sjukhus 13 1 VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING
(13)
Konfektyr, Butikshandel 12 1 Godisakuten
(12)
Optiker, Butikshandel 12 1 Synoptik Sweden Aktiebolag
(12)
Kontorsmöbler, Partihandel 12 3 Workoffice Sweden AB
(6)
Idrottsplatser & Sportanläggningar 12 2 Besök Linde AB
(9)
Stugbyverksamhet 12 3 Ånnaboda Fritidscenter AB
(7)
Transport stödtjänster, övriga 12 1 Närkefrakt Ek. för.
(12)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 12 5 FRISKIS & SVETTIS I ÖREBRO
(5)
Båtar, Butikshandel 11 3 HG Motorservice i Vingåker Aktiebolag
(7)
Kläder & Skor, Partihandel 11 1 Roupéz Profile AB
(11)
Kultur, Miljö, Boende, administration 11 2 RIKSANTIKVARIEÄMBETET
(7)
Brand- & Räddningsverksamhet 11 1 NERIKES BRANDKÅR
(11)
Petroleumraffinering 10 1 Preem Aktiebolag
(10)
Telekommunikationsutrustning, Butikshandel 9 1 SweCall Aktiebolag
(9)
Veterinärverksamhet 9 1 STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT
(9)
Tillverkning, övrig 9 2 A-Skylt AB
(5)
Taxi 8 1 Götlunda Taxi & Busstrafik Lars Nilsson & Co Handelsbolag
(8)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 8 2 Datelab AB
(6)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 8 1 Falck Secure AB
(8)
Vandrarhemsverksamhet 7 3 Szanto event AB
(3)
Tryckning av Tidsskrifter 7 1 Ale Tryckteam Aktiebolag
(7)
Catering 7 2 Lekhults Gård AB
(5)
Intressebev. Arbetstagarorg. 7 1 DIK-FÖRBUNDET
(7)
Herrkläder, Butikshandel 7 1 WoLuNo Invest AB
(7)
Textilier, Partihandel 7 1 Flaggfabriken Svanen AB
(7)
Campingplatsverksamhet 6 1 Tivedsbadets Camping & Kiosk
(6)
Kontorstjänster 6 1 Adressleverantören i Sverige AB
(6)
Grafisk Designverksamhet 6 2 Martin Holmer Naturbild AB
(4)
Industri- & Produktdesignverksamhet 6 1 Lars Dalquist AB
(6)
Möbler för hemmet, Butikshandel 5 1 IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag
(5)
Virke & Byggvaror, Butikshandel 5 1 Bygg & Interiör i Vingåker AB
(5)
Arbetsförmedling & Rekrytering 5 1 Brightness Executive Search AB
(5)
Livsmedelshandel 5 4 Mathuset i Gnosjö Aktiebolag
(2)
Betong-, Cement- & Gipsvaror, övriga 5 1 Saferoad Traffic AB
(5)
Livsmedelsframställning 5 1 Karintorps förädling AB
(5)
Takarbeten 4 1 Grythyttans Skiffermontage
(4)
Kontorsförbrukningsvaror, Butikshandel 4 1 Robert Matton Aktiebolag
(4)
Potatisodling 4 1 Dömmesta Lantbruk
(4)
Teleprodukter, Partihandel 4 2 TC Connect Sweden AB
(4)
Glasstillverkning 4 1 Nora Glassfabrik AB
(4)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 4 2 Kruuse Svenska Aktiebolag
(3)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 4 1 Neopost Sverige AB
(4)
Kemiska produkter, Partihandel 4 2 Solveco AB
(2)
Sällskapsdjur, Butikshandel 3 1 Provinsbutiken Aktiebolag
(3)
Maskiner, reparation 3 1 Anders Nilsson Avfuktning AB
(3)
Lastbilar, Bussar & Specialfordon, Handel 3 1 Rosenqvist Försäljnings AB
(3)
VVS-varor, Partihandel 3 1 Ahlsell Sverige AB
(3)
Garntillverkning 3 1 Båvens Spinnhus AB
(3)
Kosmetika & Hygienartiklar, Butikshandel 3 1 Hygienshoppen Svenska AB
(3)
Fastighetsförvaltning på uppdrag 3 1 Riksbyggen ekonomisk förening
(3)
Cyklar, Butikshandel 2 1 Norra Cykel- & Motor i Örebro Aktiebolag
(2)
Bröd & Konditori, Butikshandel 2 1 Malins Hembageri AB
(2)
Teknisk konsult inom Elteknik 2 1 IKKAB Aktiebolag
(2)
Fastighetsförmedling 2 1 Svefa Aktiebolag
(2)
Uthyrning av Bygg- & Anläggningsmaskiner med förare 2 1 Steens Gräv & Transport
(2)
Böcker, Butikshandel 2 2 Jure Aktiebolag
(1)
Kommunikationsutrustning, tillverkning 2 1 LUG Aktiebolag
(2)
Livsmedel övriga, Butikshandel 2 1 Dietmann & Weiselius AB
(2)
Metallindustri 2 1 Lillå Sme'n Aktiebolag
(2)
Köttprodukter 2 1 Gudmundsgården Köttspecialiteter AB
(2)
Keramiska produkter, tillverkning 2 1 Svalbo Keramik Handelsbolag
(2)
Elartiklar, Partihandel 2 1 Aura Light Aktiebolag
(2)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 2 1 Navinordic AB
(2)
Motorfordon, reservdelar & tillbehör 1 2 Biltema Sweden AB
(1)
Annonstidningsutgivning 1 1 KANAL REGIONAL
(1)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 1 1 WILDE, FREDRIK
(1)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 1 1 Display 4 AB
(1)
Förskoleutbildning 1 1 Pysslingen Förskolor och Skolor AB
(1)
Specialsortiment 1 1 Palmenco Förvaltning AB
(1)
Skor, Butikshandel 1 1 Bergqvist Skor Aktiebolag
(1)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 1 1 Destination Gotland AB
(1)
Trähus, tillverkning 1 1 Danfo Aktiebolag
(1)
Socker, Choklad & Sockerkonfekt, Partihandel 1 1 Onyx Trading Aktiebolag
(1)
Fotoutrustning, Butikshandel 1 1 Fotocentralen
(1)
Emballage, Partihandel 0 1 WaPa Aktiebolag
(0)
Landtransport, stödtjänster 0 2 Örebro Läns Taxi AB
(0)
Teknisk konsult inom Industriteknik - 1 SSG Standard Solutions Group AB
(-)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...