Visa allt om LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LÄN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 47 544 41 662 33 657
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 41 41 30
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
NATURVÅRDSVERKET (Statlig enhet) 24 389 17 765 21 580
LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN (Statlig enhet) 6 981 2 -
RIKSANTIKVARIEÄMBETET (Statlig enhet) 5 751 4 187 2 870
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB) (Statlig enhet) 3 792 2 985 2 726
LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN (Statlig enhet) 1 574 164 1 001
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (11 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (30 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 77 471 85 527 85 185
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 689 732 753
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 595 642 665
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 94 90 88
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 218 237 234
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 8 857 9 SBB Anis AB
(6 928)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 7 333 3 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(6 725)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 6 204 18 LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
(4 457)
Konsultverksamhet avseende företags org. 3 934 33 VisitBlekinge AB (svb)
(698)
Museiverksamhet 3 764 7 STIFTELSEN BLEKINGE LÄNS MUSEUM
(3 421)
Drivning 3 675 1 Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag
(3 675)
Sociala insatser 3 549 8 KARLSHAMNS KOMMUN
(1 137)
Kollektivtrafik, övrig 2 405 1 REGION BLEKINGE
(2 405)
Vård & Omsorg med Boende 2 311 2 KOMMUNSAMVERKAN CURA INDIVIDUTVECKLING
(1 210)
Saltvattensfiske 1 559 25 SMÅLANDER, CARL STEFAN
(100)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 1 470 1 Dagab Inköp & Logistik AB
(1 470)
Rengöring & Lokalvård 1 207 6 Samhall Aktiebolag
(1 126)
Resebyråer 1 174 6 Big Travel Sweden AB
(603)
Byggverksamhet 1 151 6 Ketz Entreprenad & Service AB
(762)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 1 076 4 Aquabiota water research ABWR AB
(657)
Intressorganisationer, övriga 1 055 34 UNG FÖRETAGSAMHET I BLEKINGE
(196)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 920 13 KNATON AB
(264)
Skogsförvaltning 736 10 LUNDBLAD, SVEN OLOV PETER
(622)
Blandat jordbruk 733 13 Påtorps Gård AB
(432)
Telekommunikation, Trådbunden 715 5 Telia Network Sales AB
(566)
Anläggningsarbeten 709 7 VATTENFÖRBUNDET EMÅFÖRBUNDET
(275)
Byggnadssnickeriarbeten 618 2 Blekinge natur- och Kulturvård AB
(467)
Totalförsvaret 610 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(610)
Livsmedelshandel 596 8 STURKÖHALLEN, Ekonomisk förening
(354)
Byggmaterialtillverkning 560 1 Skanska Industrial Solutions AB
(560)
Kreditgivning, övrig 558 2 Coompanion - Blekinge Utvecklingscentrum ekonomisk förening
(439)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 543 3 Ekologgruppen i Landskrona Aktiebolag
(466)
Campingplatsverksamhet 541 2 Långasjönäs Camping & Stugby AB
(524)
Trävaror, tillverkning 513 3 Nordgrens Trä & Lastpall AB
(317)
Service till Skogsbruk 508 2 Skogsvårdsbolaget TS AB
(493)
Tryckning av Böcker & Övrigt 470 9 Lenanders Grafiska AB
(345)
Arkitektverksamhet 462 2 Landskapsingenjör J. Östberg AB
(435)
Transportmedelsindustri 441 1 Nordic Vehicle Conversion AB
(441)
Restaurangverksamhet 440 14 Sjörök AB
(294)
Skogsbruk 415 2 MJ:s Maskin o Entreprenad
(330)
Kött & Köttvaror, Partihandel 391 1 NILSSON, JAN ÅKE
(391)
Mjölkproduktion & Nötkreatursuppfödning 385 4 WIDEBRANT, PETER
(345)
Hotell & Restaurang 364 41 Ronneby Hotell Aktiebolag
(75)
Universitets- & Högskoleutbildning 361 4 LINNÉUNIVERSITETET
(285)
Nötkreatur & Bufflar, övriga 361 8 R Svensson i Björketorp Lantbruks Aktiebolag
(136)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 358 10 Ekoll AB
(146)
Datakonsultverksamhet 336 4 Combitech Aktiebolag
(210)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 335 5 Bandini Produkter AB
(177)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 329 13 Mustasch Reklambyrå Aktiebolag
(230)
Verktygsmaskiner, tillverkning 328 1 J. Persson Montage AB
(328)
Säkerhetsverksamhet 323 1 Securitas Sverige Aktiebolag
(323)
Båtar, Butikshandel 323 5 Marinkompaniet i Syd AB
(230)
Teknisk Provning & Analys 319 4 ALcontrol AB
(215)
Skogsskötsel 306 3 LARSSON, KRISTER PER-ANDERS
(194)
Hälso- & Sjukvård, administration 296 1 FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
(296)
Eldistribution 289 2 Sölvesborgs Energi och Vatten Aktiebolag
(286)
Post- & Kurirverksamhet 273 1 PostNord Sverige AB
(273)
Kultur, Miljö, Boende, administration 273 2 MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST
(273)
Värme & Kyla 266 1 Affärsverken Karlskrona Aktiebolag
(266)
Dagstidningsutgivning 265 7 Gota Media AB
(140)
Datordrifttjänster 262 1 Fujitsu Sweden AB
(262)
Litterärt & Konstnärligt skapande 262 7 NILSSON, ROLAND
(100)
Arkivverksamhet 254 1 RIKSARKIVET
(254)
Metallindustri 233 6 Stål & Rörmontage i Sölvesborg Aktiebolag
(100)
Gymnasial utbildning 231 1 HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET KALMAR-KRONOBERG-BLEKINGE
(231)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 230 6 Autogruppen Sydost AB
(198)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 230 2 Le Carlssons Foto
(227)
Dataprogrammering 192 5 Nordic Industry Consulting AB
(100)
Vatten & Avlopp 190 2 Kungastenen Hålevik VA ekonomisk förening
(109)
Specialistläkare ej på sjukhus 188 1 PERSSON, ANETTE
(188)
Researrangemang 177 3 eXcits worldwide AB
(93)
Utgivning av annan programvara 158 4 EviDos AB
(100)
Service till husdjursskötsel 151 1 Växa Sverige Ekonomisk förening
(151)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 150 1 TRYGGHETSSTIFTELSEN
(150)
Artistisk verksamhet 145 3 MUSIK ATT VÄXA I
(75)
Jakt 143 1 Bertil Larsson Vilt
(143)
Webbportaler 136 3 JP Infonet AB
(114)
Strumpor, tillverkning 129 1 Pahne Textil Aktiebolag
(129)
Grafisk Designverksamhet 126 1 Hans Andersson Grafisk Form Aktiebolag
(126)
Sportverksamhet, övrig 125 1 BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND
(125)
Får- & Getuppfödning 125 2 Werstorps Gård
(105)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 122 3 OK-Q8 AB
(95)
Kläder, Butikshandel 122 2 PROMERA YRKESKLÄDER AB
(63)
Sport- & Fritidsutbildning 121 2 JOHANSSON, MIKAEL
(91)
Kroppsvård 114 3 Blekinge Yogastudio AB
(106)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 109 1 Kinnarps AB
(109)
Avloppsrening 109 1 Ronneby Miljö och Teknik AB
(109)
Service till växtodling 109 1 Törnåkra Landskapsvård
(109)
Öppen Hälso- & Sjukvård 108 2 AB Previa
(78)
Åklagarverksamhet 107 1 ÅKLAGARMYNDIGHETEN
(107)
Databehandling & Hosting 107 3 City Network Hosting AB
(83)
Trädgårdar, Djurparker & Naturreservat, drift 106 1 STIFTELSEN NORDENS ARK
(106)
Näringslivsprogram, övriga 105 1 TILLVÄXTVERKET
(105)
Motorfordon, reservdelar & tillbehör 104 3 SPM Motor AB
(83)
Säkerhetssystemtjänster 103 2 SOS Alarm Sverige AB
(99)
Trähus, tillverkning 100 1 Meta & Morphe AB
(100)
Byggnadsmetallvaror, tillverkning 100 1 J. Hjalmarssons Bygg- och Industrisvets Aktiebolag
(100)
Maskiner, reparation 100 1 Algerstedts AC och Värmepumpservice
(100)
Elgenerering 100 1 Ocean Harvesting Technologies AB
(100)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 100 1 Maskinklippet AB
(100)
Teknisk konsult inom Industriteknik 96 1 Toxicon Aktiebolag
(96)
Tillverkning, övrig 95 2 A-Skylt AB
(84)
Intressebev. Branschorg. 94 3 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE
(87)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 93 5 Barnatro AB
(47)
Skötsel & Underhåll av Grönytor 92 2 BRÄKNE-HOBY-BYGD I SAMVERKAN - IDEELL FÖRENING
(61)
VVS-varor, Partihandel 82 2 Ventilationsservice i Sölvesborg AB
(51)
Slutbehandling av byggnader 81 1 Nels Städ AB
(81)
Försäkring & Pensionsfond stödtjänster, övriga 81 1 SeniorInsikt AB
(81)
Gymanläggningar 76 2 Ola. N Träning
(74)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 76 4 Aktiebolaget Gamla Jernboden
(38)
Vägtransport, Godstrafik 74 2 Per Olsson PO AB
(67)
Konsumenttjänster, övriga 73 2 Havgårdens Café & Butik AB
(62)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 70 4 Staples Sweden AB
(51)
Veterinärverksamhet 67 3 STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT
(59)
Jord- & Skogsbruk, administration av program 66 3 SKOGSSTYRELSEN
(50)
Polisverksamhet 64 1 POLISMYNDIGHETEN
(64)
Kongresser & Mässor 64 3 Leijon Event AB
(51)
Detaljhandel, övrig 62 4 Karlskrona Båt & Fiskecenter AB
(38)
Personalutbildning 58 1 Explosiv utbildning UJ AB
(58)
Turist- & Bokningsservice 58 4 TICBACK AB
(48)
Maskiner, tillverkning 54 1 Greenwater Team Sweden AB
(54)
Uthyrning & Leasing övrigt 54 2 Kreativum i Blekinge Aktiebolag
(51)
Motorfordon, reparation & underhåll 53 5 NILSSON, NILS ERIK LENNART
(28)
Bokutgivning 53 7 Wolters Kluwer Sverige Aktiebolag
(21)
El-VVS & Bygginstallationer 51 4 Solect Power AB
(29)
Postorder- & Internethandel 49 4 Dustin Sverige AB
(27)
Varuhus- & Stormarknadshandel 48 2 City Gross Sverige AB
(48)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 48 3 Eric Idoff Johanssons Bil Aktiebolag
(27)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 47 6 LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN
(23)
Spannmål, Balj- & Oljeväxter, odling 45 1 Robert Nilssons bygg och lantbruk
(45)
Översättning & Tolkning 45 1 Språkservice Sverige AB
(45)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 44 5 Sanda Konsult AB
(15)
Vård av historiska Minnesmärken & Byggnader 43 1 Ankdammen Konsult
(43)
Vandrarhemsverksamhet 43 3 Pensionat Järnavik AB
(34)
Sluten Sjukvård 41 5 VÄSTMANLANDS LÄNS LANDSTING
(19)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 40 3 Thermokon-Danelko Elektronik AB
(31)
Telekommunikation, övrig 39 2 Spirius AB
(25)
Nöjes- & Temaparksverksamhet 39 1 Barnens Gård AB
(39)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 38 1 ARBETSGIVARVERKET
(38)
Linjebussverksamhet 37 2 Trossö Buss AB
(34)
Stugbyverksamhet 36 1 EGNÉR, YVONNE
(36)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 36 1 Lunnatorp Blekinge AB
(36)
Möbler övriga, tillverkning 33 1 Interiör & Lackering i Ronneby AB
(33)
Redovisning & bokföring 32 2 LRF Konsult Aktiebolag
(25)
Insatsvaror övriga, Partihandel 31 2 Cupola AB
(21)
Petroleumraffinering 30 1 Preem Aktiebolag
(30)
Skatteförvaltning & Indrivning 30 1 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
(30)
Trafikskoleverksamhet 29 1 J.K Driving Center AB
(29)
Hälso- & Sjukvård, övriga 27 1 LJ Carlander AB
(27)
Elhandel 26 1 Enkla Elbolaget i Sverige AB
(26)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 26 2 Karlskrona Sjötaxi AB
(25)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 24 2 Kiwok Development AB
(14)
Växtodling 23 2 AMILON, MARIE
(16)
Landtransport av passagerare, övrig 20 1 Trensums Buss AB
(20)
Teleprodukter, Partihandel 19 1 TC Connect Sweden AB
(19)
Vapen & Ammunition, tillverkning 19 1 Z-aim Aktiebolag
(19)
Köttprodukter 19 1 AB Juma i Trensum
(19)
Utgivning av tidskrifter 18 4 Bonnier Business Sustainability Aktiebolag
(12)
Film, Video & TV 18 1 Arkimedes Film Bild Video AB
(18)
Elektronikindustri 18 1 Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag
(18)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 16 2 STUDIEFRÄMJANDET SYD OST
(14)
Samhällelig informationsförsörjning 16 1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(16)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 15 2 KARLSKRONA NAVIGATIONSSÄLLSKAP
(13)
Jordbruksmaskiner, Partihandel 15 2 Kellfri AB
(14)
Callcenterverksamhet 14 1 E.ON Kundsupport Sverige AB
(14)
Sågning, Hyvling & Impregnering 14 1 Södra Skogsägarna ekonomisk förening
(14)
Frukt & Grönsaker, Butikshandel 14 1 Grönsakshandlarna Karlskrona AB
(14)
Järnhandelsvaror, Partihandel 13 2 Battsam i Karlskrona Aktiebolag
(11)
Blommor & Växter, Butikshandel 12 4 Vita Novis Handelsbolag
(6)
Reklamfotoverksamhet 11 2 Bergslagsbild Aktiebolag
(7)
Bröd & Konditori, Butikshandel 11 1 Kakbageriet i Karlskrona AB
(11)
Partihandel, övrig 11 2 LG Produkter AB
(6)
Kemiska produkter, Partihandel 10 1 LNT järn och sprängmedel Aktiebolag
(10)
Böcker, Butikshandel 10 1 Jure Aktiebolag
(10)
Glas & Porslin, Butikshandel 10 1 Sköna Ting i Kristianopel AB
(10)
Källsorterat material 9 1 Stena Recycling AB
(9)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 9 2 STI International Trading Aktiebolag
(7)
Monetär finansförmedling, övrig 9 1 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
(9)
Kontorsmöbler, Partihandel 8 1 Orderinvest AB
(8)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 8 2 Hanö Hamn- och Byalag Ekonomisk förening
(4)
Glas- & Glasvarutillverkning 7 1 GRPS Properties in Sweden AB
(7)
Intressebev. Arbetstagarorg. 7 1 DIK-FÖRBUNDET
(7)
Plastvarutillverkning, övrig 7 3 MA Screen & Reklam i Ronneby AB
(5)
Taxi 7 1 Blekinge hyrbil AB
(7)
Industriförnödenheter, Partihandel 7 1 Runelandhs Försäljnings Aktiebolag
(7)
Glasmästeriarbeten 6 1 Harnemarks Glas Aktiebolag
(6)
Ljud & Bild, Butikshandel 5 1 Elgiganten Aktiebolag
(5)
Virke & Byggvaror, Butikshandel 5 1 Jämjö Träindustri AB
(5)
Fisk, Skaldjur & Blötdjur, beredning 5 1 Sturkö Rökeri AB
(5)
Annonstidningsutgivning 4 2 Media Mecum AB
(2)
Förskoleutbildning 4 1 MALMÖ KOMMUN
(4)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 4 3 AB Sporrong
(2)
Telekommunikation, Trådlös 3 1 Telenor Sverige Aktiebolag
(3)
Konferensanläggningar 3 2 Tammsvik Konferens och Herrgård AB
(2)
Tvätteriverksamhet 3 1 Karlskrona Tvätten AB
(3)
Textilier, Partihandel 3 2 Textilonnet i Borås AB
(2)
TV-program planering 3 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(3)
Infrastrukturprogram 3 2 TRAFIKVERKET
(2)
Fotografiska & Optiska produkter, Partihandel 2 1 Kalmar Mediespecialist AB
(2)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 2 1 Rinkaby Gård AB
(2)
Partihandel 2 2 Skånefrö AB
(1)
Livsmedel övriga, Butikshandel 2 1 Äggagården i Edestad Aktiebolag
(2)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 2 1 Midcon Aktiebolag
(2)
Juice & Safttillverkning 2 1 Karlskrona Musteri AB
(2)
Uthyrning av Videokassetter & Dvd-skivor 2 1 MOSAVI, SIAMAK
(2)
Landtransport, stödtjänster 2 1 Karlskrona Taxi Beställningscentral Aktiebolag
(2)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 1 1 Kjell & Co Elektronik AB
(1)
Bageri- & Mjölprodukter 1 2 Ninas Konditori
(1)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 1 1 Gemalto AB
(1)
Idrottsplatser & Sportanläggningar 1 1 Nordinsaktiviteter AB
(1)
Uthyrning & Leasing av Bygg- & Anläggningsmaskiner 1 2 Cramo AB
(1)
Färg & Lack, Butikshandel 1 1 B.L. Hindriksons Färg & Golv Aktiebolag
(1)
Optiker, Butikshandel 1 1 Synoptik Sweden Aktiebolag
(1)
Band & Skivor, Partihandel 1 1 FilmCentrum Distribution SWE AB
(1)
Fastighetsförvaltning på uppdrag 1 1 HSB Sydost ek. för.
(1)
Fotoutrustning, Butikshandel 1 1 Aktiebolaget Wretmarks Foto
(1)
Grafisk produktion 1 1 ISY Informationssystem AB
(1)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 0 1 DALHAMMAR, CARL
(0)
Elektronikkomponenter, Partihandel 0 1 Conrad Elektronik Norden AB
(0)
Förpackningsverksamhet 0 1 Securmark AB
(0)
Förvaltning & Handel med värdepapper 0 1 STIFTELSEN ESBRI
(0)
Finansförmedling, övrig 0 1 Klarna Bank AB
(0)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 0 2 Auktoritet Inkasso AB
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...