Visa allt om LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 56 575 50 632 57 354
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 48 46 44
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
NATURVÅRDSVERKET (Statlig enhet) 36 321 24 132 31 352
LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN (Statlig enhet) 5 120 555 -
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB) (Statlig enhet) 4 529 3 586 2 720
RIKSANTIKVARIEÄMBETET (Statlig enhet) 3 873 4 001 2 290
LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN (Statlig enhet) 1 517 139 266
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (30 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 55 397 74 495 78 307
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 551 690 745
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 482 604 662
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 69 86 83
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 213 234 227
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 7 912 11 Stenvalvet 733 Visby Visborg 1:16 AB
(5 697)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 6 830 3 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(6 338)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 6 754 19 LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
(4 769)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 4 679 3 Sea You Rederiet Aktiebolag
(4 633)
Skogsskötsel 4 120 1 Gotlands skog & miljö ekonomisk förening
(4 120)
Resebyråer 1 603 2 Resia AB
(1 586)
Vård av historiska Minnesmärken & Byggnader 1 114 3 Arendus AB
(986)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 1 068 5 Aquabiota water research ABWR AB
(953)
Telekommunikation, Trådbunden 860 5 Telia Network Sales AB
(632)
Specialistläkare på sjukhus 844 1 VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING
(844)
Rengöring & Lokalvård 630 4 ISS Facility Services AB
(567)
Kreditgivning, övrig 611 3 Eurocard AB
(588)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 609 5 DHI Sverige AB
(375)
Universitets- & Högskoleutbildning 537 6 LINNÉUNIVERSITETET
(268)
Hotell & Restaurang 527 23 CHS Gillet AB
(80)
Konsultverksamhet avseende företags org. 523 11 Sandahl Partners Gotland AB
(215)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 503 3 Visby Bilcity Aktiebolag
(495)
Jord- & Skogsbruk, administration av program 484 2 SKOGSSTYRELSEN
(435)
Teknisk Provning & Analys 482 7 Eurofins Environment Testing Sweden AB
(331)
Dagstidningsutgivning 460 6 Gotlands Media AB
(404)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 440 4 WSP Sverige AB
(404)
Sluten Sjukvård 437 2 GOTLANDS KOMMUN
(431)
Säkerhetsverksamhet 428 2 AVARN Security Services AB
(239)
Service till växtodling 396 1 HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET GOTLAND
(396)
Intressorganisationer, övriga 370 19 GOTLANDS SJÖVÄRNSKÅR
(94)
Trädgårdar, Djurparker & Naturreservat, drift 357 1 Karlsö jagt- och djurskyddsförenings aktiebolag
(357)
Totalförsvaret 354 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(354)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 342 2 Godman Biluthyrning Aktiebolag
(336)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 330 8 Järnaktiebolaget Södertorg
(196)
Vägtransport, Godstrafik 323 1 Gotlands Åkericentral AB
(323)
Museiverksamhet 315 5 Ideella föreningen Gotlands Fornvänner med firma Gotlands Museum
(284)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 303 1 Kinnarps AB
(303)
Konferensanläggningar 301 4 PTKS UTBILDNINGSSTIFTELSE
(263)
Grafisk produktion 300 1 Systemtext AB
(300)
Restaurangverksamhet 298 18 JOBmeal Sverige AB
(111)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 294 3 Ekologgruppen i Landskrona Aktiebolag
(188)
Dataprogrammering 258 4 Mikael Segerlund Aktiebolag
(219)
El-VVS & Bygginstallationer 258 10 JBT Security AB
(105)
Post- & Kurirverksamhet 257 1 PostNord Sverige AB
(257)
Blandat jordbruk 254 5 Vidunge Naturskog
(135)
Civilt försvar & Frivilligförsvar 249 1 FRIVILLIGA FLYGKÅREN
(249)
Byggverksamhet 234 3 Hallgren Entreprenad AB
(96)
Sjötransport, stödtjänster 216 2 SJÖFARTSVERKET
(205)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 215 1 Steen Teknikproduktion AB
(215)
Anläggningsarbeten 213 7 Svevia AB
(63)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 208 10 ALFUNO PRODUKTION AB
(73)
Lufttransport, Passagerartrafik 185 2 BRA Sverige AB
(116)
Landtransport, stödtjänster 175 1 Riksfärdtjänsten Sverige AB
(175)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 175 3 Gotland Grönt Centrum AB (svb)
(163)
Personalutbildning 172 7 Ljud & Balans- Perceptionskonst på Gotland Handelsbolag
(69)
Annonstidningsutgivning 162 1 GotlandsGuiden Aktiebolag
(162)
Service till husdjursskötsel 159 1 Växa Sverige Ekonomisk förening
(159)
Postorder- & Internethandel 153 12 globisen AB
(44)
Bokutgivning 149 11 Svenska Kunskapsförlaget AB
(45)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 148 1 OK-Q8 AB
(148)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 147 5 One4Event AB
(94)
Järnhandelsvaror, Partihandel 140 2 Swedol AB (publ)
(95)
Eldistribution 137 1 Gotlands Energi Aktiebolag
(137)
Tillverkning, övrig 136 1 A-Skylt AB
(136)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 136 5 REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN
(63)
Informationstjänster, övriga 128 1 Meltwater Sweden AB
(128)
Kongresser & Mässor 122 8 NT Management AB
(85)
Tryckning av Böcker & Övrigt 116 5 AJ E-Print AB
(61)
Säkerhetssystemtjänster 115 2 SOS Alarm Sverige AB
(113)
Sågning, Hyvling & Impregnering 106 3 Stånga Brädgård Aktiebolag
(49)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 104 2 Staples Sweden AB
(104)
Webbportaler 99 2 JP Infonet AB
(85)
Byggnadssnickeriarbeten 99 1 Halldings Handels
(99)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 92 7 Visma Collectors AB
(50)
Turist- & Bokningsservice 85 1 FÖRENINGEN FÅRÖ FRAMTID
(85)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 85 4 Skog & Maskin i Visby AB
(51)
Förlagsverksamhet, övrig 83 2 iVisby Tryckeri AB
(78)
Utgivning av tidskrifter 83 6 Bonnier Business Sustainability Aktiebolag
(36)
Öppen Hälso- & Sjukvård 79 1 AB Previa
(79)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 79 4 Gentus AB
(49)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 79 2 Koneo AB
(62)
Litterärt & Konstnärligt skapande 78 2 The Diet Shop Sweden AB
(59)
Kontorsmöbler, Partihandel 77 1 Interior Visby AB
(77)
Specialsortiment 68 1 HANDELSBOLAGET AGREMA
(68)
Motorfordon, reparation & underhåll 66 3 Miloverkstaden Visby AB
(51)
Möbler för hemmet, Butikshandel 65 2 Tofta Möbel Aktiebolag
(63)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 64 2 Keges Fastigheter AB
(64)
Husvagnar, Husbilar & Släp, Handel 63 1 Lasta Gotland AB
(63)
Uthyrning & Leasing övrigt 62 1 PA Kompaniet Aktiebolag
(62)
Filmvisning 60 1 SF Bio Aktiebolag
(60)
Researrangemang 57 2 Meetagain Konferens AB
(52)
Utgivning av annan programvara 57 3 Apsis International AB
(45)
Datorer & Kringutrustning, reparation 55 1 Företagsspecialisten Gotland AB
(55)
Näringslivsprogram, övriga 55 1 TILLVÄXTVERKET
(55)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 53 7 STENKYRKA IDROTTSFÖRENING
(17)
VVS-varor, Partihandel 53 4 Ahlsell Sverige AB
(35)
Nyhetsservice 49 2 Plattform Johnér AB
(42)
Golv- & Väggbeläggningsarbeten 47 3 Fröling Teknik
(24)
Jordbruksmaskiner, Partihandel 45 3 Agro-Maskiner Gotland Aktiebolag
(35)
Glasmästeriarbeten 45 1 Gotlands Glas & Lås Aktiebolag
(45)
Socker, Choklad & Sockerkonfekt, Partihandel 45 2 Björn Olofssons Partihandel Aktiebolag
(44)
Arkitektverksamhet 44 1 Visbyark AB
(44)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 40 2 ARBETSGIVARVERKET
(37)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 39 4 Glanshammars antikvariska konsultbyrå
(28)
Elektronikindustri 38 2 Lars Pettersson Elektronik Aktiebolag
(20)
Catering 37 2 Visby Catering Ekonomisk förening
(34)
Databehandling & Hosting 36 2 Bisnode Sverige AB
(36)
Kalk & Gipstillverkning 35 1 Byggnadshyttan Kalk & Bygg AB
(35)
Kollektivtrafik, övrig 34 1 Merresor AB
(34)
Kontorstjänster 34 1 Ingrid Carlssons kopierings Aktiebolag
(34)
Metallindustri 33 3 Håva-Skyltar Aktiebolag
(17)
Detaljhandel, övrig 33 3 Granngården AB
(26)
Förpackningsverksamhet 32 1 Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(32)
Gasframställning 31 1 Biogas Gotlands AB
(31)
Fartyg & Båtar, Reparation 28 2 Västkustens Flotteservice Aktiebolag
(23)
Veterinärverksamhet 28 2 STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT
(16)
Färg & Lack, Butikshandel 27 1 Fribergs Färghall - Båtshop Aktiebolag
(27)
Insatsvaror övriga, Partihandel 27 1 Papyrus Supplies AB
(27)
Redovisning & bokföring 26 2 LRF Konsult Aktiebolag
(24)
Kultur, Nöje & Fritid 25 1 Medeltidsveckan på Gotland AB
(25)
Blommor & Växter, Butikshandel 25 3 Gotlands Floristmästare AB
(19)
Linjebussverksamhet 24 2 PERSSONS BUSS I VISBY Aktiebolag
(19)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 23 1 Harry Carlsson Hushållsmaskiner Aktiebolag
(23)
Förvaltning & Handel med värdepapper 23 2 Career Group Sverige AB
(22)
Konst & Galleri, Butikshandel 23 1 Museum Lars Jonsson AB
(23)
Avfallshantering & Återvinning 22 2 Gotland Recycling Aktiebolag
(20)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 22 3 STIFTELSEN FAKULTETSKURSER
(17)
Cyklar & Invalidfordon, tillverkning 21 1 Cycleurope Sverige AB
(21)
Gymnasial utbildning 20 1 Guteskolan AB
(20)
Kött & Charkuterier, Butikshandel 19 1 Visby Saluhall AB
(19)
Landtransport av passagerare, övrig 19 2 INTERBUS AB
(12)
Metallavfall & Metallskrot, Partihandel 19 1 Visby Återvinning Aktiebolag
(19)
Samhällelig informationsförsörjning 19 1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(19)
Fotoutrustning, Butikshandel 18 1 Oy Osk. Rajala Finland Filial i Sverige
(18)
Polisverksamhet 17 1 POLISMYNDIGHETEN
(17)
Belysningsartiklar, Butikshandel 17 2 Lampan i Uddevalla AB
(10)
Motorfordon, reservdelar & tillbehör 16 3 Biltema Sweden AB
(14)
Sociala insatser 16 2 NYNÄSHAMNS KOMMUN
(15)
IT- & Datatjänster, övriga 16 1 CEVEC AB
(16)
Lufttransporter, stödtjänster 16 1 Swedavia AB
(16)
Sportverksamhet, övrig 16 2 GOTLANDS IDROTTSFÖRBUND
(11)
Elartiklar, Partihandel 14 2 Elektroskandia Sverige AB
(13)
Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 14 1 Cedergrens Mek. Verkstad Aktiebolag
(14)
Arkivverksamhet 14 1 RIKSARKIVET
(14)
Hälsokost, Butikshandel 13 1 Colormaris Kommanditbolag
(13)
Monetär finansförmedling, övrig 13 2 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
(11)
Optiker, Butikshandel 13 2 Synsam Drifts AB
(8)
Får- & Getuppfödning 13 1 Västergårde Lantbruk AB
(13)
Uthyrning & Leasing av Bygg- & Anläggningsmaskiner 12 2 Tak & Fasad Gotland AB
(11)
Personalmatsalar 12 1 Fazer Food Services AB
(12)
Konsumenttjänster, övriga 12 1 Skura Stockholm-Göteborg AB
(12)
Glasstillverkning 12 1 Gotlandsglass AB
(12)
Telekommunikation, Satellit 11 1 Canal Digital Sverige Aktiebolag
(11)
Båtar, Butikshandel 11 2 ERLANDSONS BRYGGA Aktiebolag
(9)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 10 1 FRILUFTSFRÄMJANDET
(10)
Maskiner, reparation 10 1 B. Larsson, Maskin & Traktor Aktiebolag
(10)
Teleprodukter, Partihandel 9 1 Cordland Marine Aktiebolag
(9)
Livsmedelshandel 9 2 Bungehallen Aktiebolag
(8)
Böcker, Butikshandel 8 3 AB Wessman & Pettersson
(6)
Bageri- & Mjölprodukter 7 3 Västerhejdebagarn AB
(5)
Flyttjänster 7 1 Ilexpressen i Visby AB
(7)
Intressebev. Branschorg. 7 3 Bonus Copyright Access, ek. för.
(6)
Verktygsmaskiner, Partihandel 7 1 Swedendro Aktiebolag
(7)
Transport stödtjänster, övriga 7 1 Jetpak Sverige Aktiebolag
(7)
Fondförvaltning, övrig 6 1 GOTLANDS IGELKOTTSFOND
(6)
Klockor, Butikshandel 6 1 AB Nymans Ur 1851
(6)
Artistisk verksamhet 6 1 Nahnfeldt Produktion AB
(6)
Datakonsultverksamhet 5 1 Leissner Data Aktiebolag
(5)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 5 3 Brady Aktiebolag
(3)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 5 1 Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) Serviceaktiebolag
(5)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 5 1 Falck Secure AB
(5)
Virke & Byggvaror, Butikshandel 5 1 BYGGmax AB
(5)
Livsmedel övriga, Butikshandel 4 2 Kränku Te & Kaffe Aktiebolag
(3)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 4 1 Dagsmeja AB
(4)
Juice & Safttillverkning 4 1 Halfvede Musteri AB
(4)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 4 3 Sagitta Pedagog Aktiebolag
(1)
Textilier, Butikshandel 3 1 GOTLANDSFLAGGAN HANDELSBOLAG
(3)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 3 1 Kruuse Svenska Aktiebolag
(3)
Industriförnödenheter, Partihandel 3 1 CERTEX Svenska AB
(3)
Kemiska produkter, Partihandel 3 1 Bröderna Berner Handels Aktiebolag
(3)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 3 1 Kjell & Co Elektronik AB
(3)
Kläder & Textilier, tillverkning 3 2 Slite Kapell & Syservice Handelsbolag
(2)
Varuhus- & Stormarknadshandel 3 1 Brukets Livs Aktiebolag
(3)
Inredningstextilier, Butikshandel 3 1 JYSK AB
(3)
Apotekshandel 2 2 Apotek Visborg AB
(2)
Tvätteriverksamhet 2 2 Visbytvätten AB
(2)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Grönsaker, frilandsodling 2 1 Lilla Bjers Handelsbolag
(2)
Betong-, Cement- & Gipsvaror, övriga 2 1 Biraths Färgmakeri Aktiebolag
(2)
Infrastrukturprogram 2 1 TRAFIKVERKET
(2)
Telekommunikation, Trådlös 2 1 Tele2 Sverige Aktiebolag
(2)
Hälso- & Sjukvård, övriga 2 1 Helande Huset AB
(2)
Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 2 1 Diskteknik AB
(2)
Ljud & Bild, Butikshandel 2 1 Wisby Consulting AB
(2)
Teknisk konsult inom Industriteknik 2 1 Studsvik Nuclear Aktiebolag
(2)
Gymanläggningar 2 1 Form Gotland AB
(2)
Intressebev. Arbetstagarorg. 1 1 SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND
(1)
Datordrifttjänster 1 1 Binero AB
(1)
Industrigasframställning 1 1 AGA Gas Aktiebolag
(1)
Industri- & Produktdesignverksamhet 1 1 Skulpturfabriken Gotland AB
(1)
Skomakare 1 1 Wisby Skomakeri AB
(1)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 1 1 Bertil Norrby Aktiebolag
(1)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 1 1 Crevoice AB
(1)
Finansförmedling, övrig 1 1 Kapitalkredit Sverige AB
(1)
Maskiner, tillverkning 1 1 Dafo Brand Aktiebolag
(1)
Kultur, Miljö, Boende, administration 1 1 BOVERKET
(1)
Grönsaker, växthusodling 1 1 Follingbo Trädgård AB
(1)
Skatteförvaltning & Indrivning 1 1 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
(1)
Trähus, tillverkning 1 1 Danfo Aktiebolag
(1)
Spel & Leksaker, Butikshandel 1 1 Lekstugan Lek M. Christiansson AB
(1)
Barnkläder, Butikshandel 1 1 C. Christiansson Baby i Visby AB
(1)
Porträttfotoverksamhet 1 1 Bildvision i Visby Aktiebolag
(1)
Plastvarutillverkning, övrig 0 1 Fristad Plast AB
(0)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 0 1 Carapax Marine Group AB
(0)
Utbildning, övrig 0 1 Kiladalens Utveckling AB (svb)
(0)
Taxi 0 1 Taxi Gotland Aktiebolag
(0)
Kvarnprodukter 0 1 Stenstu Kvarn Aktiebolag
(0)
Hälso- & Sjukvård, administration 0 1 SOCIALSTYRELSEN
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...