Visa allt om LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 70 637 59 326 65 456
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 54 36 39
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
NATURVÅRDSVERKET (Statlig enhet) 31 712 19 822 24 121
LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN (Statlig enhet) 20 939 11 971 19 803
LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN (Statlig enhet) 3 706 338 -
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB) (Statlig enhet) 3 458 3 800 2 167
LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN (Statlig enhet) 2 132 1 697 6 782
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (23 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (30 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 92 336 84 321 77 107
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 605 676 371
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 518 582 315
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 87 94 56
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 209 212 147
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 21 544 5 LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN
(20 939)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 8 215 22 LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
(5 839)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 6 618 3 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(5 248)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 5 837 24 STATENS FASTIGHETSVERK
(4 839)
Intressorganisationer, övriga 5 137 23 SVER SPORTFISKE- O FISKEV.FÖRB - SPORTFISKARNA
(2 633)
Anläggningsarbeten 3 957 3 NCC Industry Aktiebolag
(1 958)
Sociala insatser 3 681 7 ESKILSTUNA KOMMUN
(2 485)
Kultur, Miljö, Boende, administration 2 378 3 REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND
(2 335)
Tillverkning, övrig 2 298 4 Naturinformation Ramneverk Aktiebolag
(2 275)
Drivning 1 896 2 Aktiebolaget Göranssons Skogsentreprenad i Södermanland
(1 847)
Service till växtodling 1 718 1 Farmartjänst i Nyköping Aktiebolag
(1 718)
Vård & Omsorg med Boende 1 630 6 KATRINEHOLMS KOMMUN
(1 264)
Grundskoleutbildning 1 589 1 NYKÖPINGS KOMMUN
(1 589)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 1 333 8 HS Konsult AB
(680)
Skogsskötsel 1 093 3 Skälby Gårds Förvaltning AB
(911)
Telekommunikation, Trådbunden 1 049 4 Telia Network Sales AB
(663)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 925 7 Medins Havs och Vattenkonsulter AB
(664)
Nötkreatur & Bufflar, övriga 919 3 DAVIDSSON, LENA
(885)
Vård av historiska Minnesmärken & Byggnader 863 4 Almunga AB
(396)
Metallindustri 852 1 Hanssons Bygg och Industrimålning AB
(852)
Universitets- & Högskoleutbildning 850 3 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET
(683)
Jord- & Skogsbruk, administration av program 820 3 SKOGSSTYRELSEN
(755)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 658 2 Sweden Rent A Car AB
(657)
Konsumenttjänster, övriga 657 1 Furholmen AD
(657)
Skötsel & Underhåll av Grönytor 629 4 Falck Natur AB
(538)
Hotell & Restaurang 610 52 Hotel Statt i Katrineholm Aktiebolag
(130)
Konsultverksamhet avseende företags org. 608 14 A-focus AB
(319)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 552 3 Ecocom AB
(471)
El-VVS & Bygginstallationer 537 8 Trosa Fibernät AB
(375)
Rengöring & Lokalvård 521 3 Samhall Aktiebolag
(506)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 520 5 Eurowater Aktiebolag
(438)
Turist- & Bokningsservice 450 1 Sörmlands turismutveckling AB
(450)
Totalförsvaret 449 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(449)
Elhandel 425 1 Switch Nordic Green AB
(425)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 397 6 Aquacom
(204)
Post- & Kurirverksamhet 382 1 PostNord Sverige AB
(382)
Tryckning av Böcker & Övrigt 373 8 Elanders Sverige AB
(144)
Litterärt & Konstnärligt skapande 343 4 Journalistgruppen Media 21 AB
(228)
Grafisk Designverksamhet 331 3 Ditt kreativa team i Nyköping AB
(317)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 302 9 Integrationsbyggarna Sverige AB
(100)
Personalutbildning 273 7 Gotlandsakademin AB
(149)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 249 2 Åke Andersson Bil Aktiebolag
(230)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 249 2 Kontorab AB
(248)
Byggverksamhet 248 4 TORELLI, BERNT
(153)
Skogsförvaltning 238 3 SÖDERLUND, RUSTAN
(215)
Postorder- & Internethandel 225 7 von Eckermann Lifestyle AB
(180)
Dagstidningsutgivning 221 5 Sörmlands Media AB
(99)
Sportverksamhet, övrig 206 2 ÖSTRA SÖRMLANDS FLYGKLUBB
(191)
Callcenterverksamhet 204 2 Vattenfall Kundservice Aktiebolag
(203)
Trädgårdar, Djurparker & Naturreservat, drift 200 1 Kolmårdens Djurpark AB
(200)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 198 1 SJ AB
(198)
Monetär finansförmedling, övrig 193 2 Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial
(171)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 186 1 TRYGGHETSSTIFTELSEN
(186)
Marknads- & Opinionsundersökning 185 2 Markör Marknad & Kommunikation AB
(135)
Sluten Sjukvård 173 4 SÖDERMANLANDS LÄNS LANDSTING
(162)
Utbildning, övrig 170 4 Kiladalens Utveckling AB (svb)
(108)
Fastighetsförmedling 163 1 Svefa Aktiebolag
(163)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 159 1 Kontorsfackhandlarna i Nyköping Aktiebolag
(159)
Service till husdjursskötsel 152 1 Växa Sverige Ekonomisk förening
(152)
Partihandel 151 1 Lantmännen ek för
(151)
Samhällelig informationsförsörjning 139 2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(120)
Webbportaler 128 2 JP Infonet AB
(84)
Detaljhandel, övrig 127 6 JOBmeal Norrköping AB
(110)
Konferensanläggningar 125 11 Talentus Hotel AB
(40)
Sport- & Fritidsutbildning 125 1 F P S Wingshooter Aktiebolag
(125)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 121 3 Woody Bygghandel Stockholm Syd AB
(90)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 121 9 Kompetenstillväxt Sverige AB
(43)
Säkerhetssystemtjänster 116 2 SOS Alarm Sverige AB
(113)
Restaurangverksamhet 113 11 Jägareförbundet Service AB
(35)
Bokutgivning 99 5 Wolters Kluwer Sverige Aktiebolag
(50)
Blandat jordbruk 97 9 WIDHOLM, ROBERT
(31)
Avloppsrening 97 1 WEREC Water Ecosystem Recovery AB
(97)
Polisverksamhet 96 1 POLISMYNDIGHETEN
(96)
Växtodling 95 2 TAMM, CLAES
(75)
Vägtransport, Godstrafik 87 3 Flytt-Experten i Nyköping Aktiebolag
(79)
Drivmedel, Detaljhandel 85 1 Circle K Sverige AB
(85)
Icke-farligt avfall 84 2 Stena RFM Service AB
(68)
Saltvattensfiske 83 4 Firma Sören Thunberg
(26)
Resebyråer 83 4 Resecity i Nyköping AB
(43)
Databehandling & Hosting 81 3 Bisnode Sverige AB
(79)
Utgivning av annan programvara 78 3 ReachMee AB
(54)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 73 2 OK-Q8 AB
(60)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 71 2 ARBETSGIVARVERKET
(70)
Tvätteriverksamhet 69 2 Berendsen Textil Service AB
(55)
Näringslivsprogram, övriga 68 2 TILLVÄXTVERKET
(67)
Insatsvaror övriga, Partihandel 68 2 Papyrus Supplies AB
(68)
Landtransport, stödtjänster 63 2 Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag
(40)
Säkerhetsverksamhet 62 1 Securitas Sverige Aktiebolag
(62)
Researrangemang 61 2 Meetagain Konferens AB
(60)
Golv- & Väggbeläggningsarbeten 61 1 Nyköpings Parkett service
(61)
Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 59 1 Nyköpings Hyrmaskiner Bo Zenk AB
(59)
Öppen Hälso- & Sjukvård 52 1 Feelgood Företagshälsovård AB
(52)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 52 1 Kinnarps AB
(52)
Uthyrning & Leasing av Fritids- & Sportutrustning 48 1 Tältuthyrning i Nyköping AB
(48)
Kongresser & Mässor 47 5 Reachem AB
(20)
Färg & Lack, Butikshandel 47 2 Holmgrens Färghus Aktiebolag
(46)
Byggnadssnickeriarbeten 46 1 Peter Stigenberg Bygg & service Handelsbolag
(46)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 44 3 XL-BYGG Ålsäter Katrineholm AB
(30)
Utgivning av tidskrifter 44 5 Bonnier Business Sustainability Aktiebolag
(35)
Bröd & Konditori, Butikshandel 43 2 Mokka Konditori & Café i Nyköping AB
(26)
Förvaltning & Handel med värdepapper 42 1 Career Group Sverige AB
(42)
Transportmedelsindustri 39 1 Släpvagnshuset i Nykvarn Aktiebolag
(39)
Butikshandel, övrig 38 1 Brinab Aktiebolag
(38)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 35 1 Martin & Servera Aktiebolag
(35)
Båt & Fartyg, tillverkning 34 2 Marelox
(32)
Möbler & Heminredning, reparation 32 2 Nyköpings Möbelrenovering
(32)
Järnhandelsvaror, Partihandel 32 1 Swedol AB (publ)
(32)
Artistisk verksamhet 32 3 FLEN VÄRLDSORKESTER
(15)
Kreditgivning, övrig 30 3 Svea Ekonomi AB
(14)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 28 1 Grönsakshallen Sorunda Aktiebolag
(28)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 26 1 Staples Sweden AB
(26)
Personaluthyrning 26 2 Farmartjänst Företagsservice i Katrineholm AB
(18)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 25 1 Vent. Centrum i Enköping Ekonomiska förening
(25)
Havs- & Sjöfart, Godstrafik 22 1 Action i Viksnäs AB
(22)
Hälso- & Sjukvård, övriga 21 1 FÖRENINGEN S:T LUKAS
(21)
Motorfordon, reparation & underhåll 21 6 Lennstring's Bil & AC Service AB
(6)
Jordbruksmaskiner, Partihandel 19 2 Lantmännen Maskin AB
(11)
Primärvårdsmottagning 19 1 Exist Nu AB
(19)
Textilier, Partihandel 18 1 Adolf Johnssons Manufaktur AB
(18)
Vapen & Ammunition, tillverkning 18 1 Z-aim Aktiebolag
(18)
Trävaror, tillverkning 18 3 Ingvar Olsson
(10)
Teknisk Provning & Analys 18 4 Kiwa Sverige AB
(8)
Petroleumraffinering 18 1 Preem Aktiebolag
(18)
Sötvattensfiske 17 2 WIDLUND, BRUNO
(14)
Advokatbyråer 17 1 Advokat Per Sandell i Nyköping AB
(17)
Maskiner, tillverkning 16 1 Dafo Brand Aktiebolag
(16)
Religiösa samfund 15 2 NYKÖPINGS FÖRSAMLING
(14)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 14 2 Trosa Rederi AB
(12)
Kontorsmöbler, Partihandel 14 1 AJ Produkter Aktiebolag
(14)
Museiverksamhet 13 3 NATIONALMUSEUM
(12)
Livsmedelshandel 13 3 Ymmot Livs AB
(10)
Golfbanor 13 1 Ärila Golf AB (publ)
(13)
Livsmedelsframställning 12 3 Agrofiness AB
(5)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 12 2 Dräger SAFETY Sverige AB
(8)
Blandat sortiment 12 1 ALLOX Aktiebolag
(12)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 12 1 AB Sporrong
(12)
Intressebev. Branschorg. 12 3 Avfall Sverige AB
(11)
Optiker, Butikshandel 11 1 Synoptik Sweden Aktiebolag
(11)
Glasmästeriarbeten 10 2 Ryds Glas AB
(9)
Verktygsmaskiner, Partihandel 10 1 Logosol AB
(10)
Båtar, Butikshandel 10 2 Nyköpings Marincentrum AB
(5)
Taxi 9 1 P-O Åkerbergs Trafik Aktiebolag
(9)
Ljud & Bild, Butikshandel 9 1 Cordenta AB
(9)
Bageri- & Mjölprodukter 9 4 MMH Invest AB
(6)
Veterinärverksamhet 9 2 Gård & Djurhälsan Sverige AB
(5)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 9 2 Addnature AB
(8)
Redovisning & bokföring 9 1 SKLFS Fakturatjänst AB
(9)
Böcker, Butikshandel 9 2 Jure Aktiebolag
(8)
Fartyg & Båtar, Reparation 9 1 Marin Vagn Fritid i Nyköping AB
(9)
Dataprogrammering 8 2 Softronic Aktiebolag
(4)
Hälso- & Sjukvård, administration 8 2 FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
(8)
Gjutning 8 1 Gjuteribolaget i Eskilstuna Aktiebolag
(8)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 8 1 Hushållsgruppen Nyköping AB
(8)
Personalmatsalar 8 1 Sabis Aktiebolag
(8)
Kläder & Textilier, tillverkning 7 2 OSCARSSON, ING-MARIE
(6)
Elektronikkomponenter, Partihandel 7 1 INTOTEC AB
(7)
Gymnasial utbildning 6 1 Nyköping Strand Utbildningscentrum AB
(6)
Linjebussverksamhet 6 1 Nobina Sverige AB
(6)
Klockor, Butikshandel 6 1 AB Nymans Ur 1851
(6)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 6 2 Högsjö Arbetares Byggnadsförening u p a
(3)
Blommor & Växter, Butikshandel 6 6 BlomsterVerkstaden Ahnmark
(2)
Glas & Porslin, Butikshandel 6 1 Handelsgården Hellmans AB
(6)
Jakt 5 1 Brian Pedersen AB
(5)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 5 1 SVENNING, MARGARETHA
(5)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 5 1 Falck Secure AB
(5)
Textilier, Butikshandel 5 1 Engelbrektson & Co Flaggfabrik Aktiebolag
(5)
Livsmedel övriga, Butikshandel 5 1 Jürss Mejeri AB
(5)
Kvarnprodukter 4 1 Warbro Kvarn AB
(4)
Elgenerering 4 1 Elproduktion i Stockholm AB
(4)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 3 2 Gemalto AB
(2)
Grönsaker, växthusodling 3 2 Grönborgs Handelsträdgård Aktiebolag
(3)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 3 3 UC AB
(1)
Kläder & Skor, Partihandel 2 1 Outnorth AB
(2)
Partihandel, övrig 2 1 LG Produkter AB
(2)
Grönsaker, frilandsodling 2 1 Malmköpings Gourmetgrönt
(2)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Pensionsfondsverksamhet 2 1 KÅPAN PENSIONER FÖRSÄKRINGSFÖRENING
(2)
Översättning & Tolkning 2 1 Semantix Tolkjouren AB
(2)
Elartiklar, Partihandel 2 1 Aura Light Aktiebolag
(2)
Teleprodukter, Partihandel 2 2 Swedish Radio Supply i Wermland Aktiebolag
(1)
Uthyrning & Leasing övrigt 2 1 ABG Cisterner AB
(2)
Musikinstrument & Noter, Butikshandel 2 2 Music Retail Sweden Aktiebolag
(1)
Uthyrning av Bygg- & Anläggningsmaskiner med förare 2 1 C G Nord AB
(2)
Omsorg & Socialtjänst 2 1 MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS-OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR
(2)
Elektriska Komponenter & Kretskort, tillverkning 1 1 Oberthur Technologies Sweden AB
(1)
Datakonsultverksamhet 1 1 Leissner Data Aktiebolag
(1)
Puts-, Fasad- & Stuckatörsarbeten 1 1 Öfrasjö Bygg AB
(1)
Skadeförsäkring 1 1 Falck Försäkringsaktiebolag
(1)
Infrastrukturprogram 1 2 LANTMÄTERIET
(1)
Campingplatsverksamhet 1 1 Malmköpings Bad & Camping och Fastighetsservice AB
(1)
Telekommunikationsutrustning, Butikshandel 1 1 Sörmlands Företagskommunikation AB
(1)
Fotoutrustning, Butikshandel 1 1 Nyfoma Foto Aktiebolag
(1)
Förlagsverksamhet, övrig 1 1 K. HJELM FÖRLAG Aktiebolag
(1)
Catering 1 1 CT:s utbildning & Catering AB
(1)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 1 1 TEAM SMÉSTAN CYKELKLUBB
(1)
Juice & Safttillverkning 1 1 Finesserna Blaxsta ek. för.
(1)
Teknisk konsult inom Industriteknik 1 1 Studsvik Nuclear Aktiebolag
(1)
Torg- & Marknadshandel 0 1 Cristers Blommor i Nyköping
(0)
Förpackningsverksamhet 0 1 Securmark AB
(0)
Virke & Byggvaror, Butikshandel 0 1 Lantmännen Ullared ek. för.
(0)
Plastvarutillverkning, övrig 0 1 Moderatho & Co AB
(0)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 0 1 Fiskevattenägarnas Service Aktiebolag
(0)
Frisörer 0 1 THORÉN, LISA
(0)
Mjölkproduktion & Nötkreatursuppfödning 0 1 Grinda Säteri Aktiebolag
(0)
Maskiner, Industriell utrustning, Partihandel 0 1 Boatwasher Sweden AB
(0)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 0 1 Kjell & Co Elektronik AB
(0)
Varuhus- & Stormarknadshandel 0 1 Åhléns AB
(0)
Inredningstextilier, Butikshandel 0 1 Hemtex Aktiebolag
(0)
Får- & Getuppfödning 0 1 Troxtabo AB
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...