Visa allt om PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 4 537 12 484 10 555
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 81 88 88
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
SIDA (Statlig enhet) 3 351 10 686 8 458
SKOGSSTYRELSEN (Statlig enhet) 402 489 479
FÖRSVARETS MATERIELVERK (Statlig enhet) 217 305 422
NATURVÅRDSVERKET (Statlig enhet) 173 6 0
LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN (Statlig enhet) 49 16 -
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (30 st)

Landstingskunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets landstingskunder (21 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (30 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 105 236 107 838 125 388
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 518 503 491
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 475 456 444
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 43 47 47
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 166 167 163
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Personalförvaltning & andra stödtjänster 18 795 3 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(17 852)
Datakonsultverksamhet 16 388 13 IBM Svenska Aktiebolag
(6 444)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 13 361 8 Caperio AB
(7 339)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 13 022 2 RIKSGÄLDSKONTORET
(13 020)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 6 036 1 SWECO Position AB
(6 036)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 3 112 2 Faxeholmen AB
(2 949)
Kreditgivning, övrig 2 855 6 Diners Club Nordic AB
(1 989)
Utrikesförvaltning 2 701 1 SIDA
(2 701)
Hotell & Restaurang 2 533 38 Hotel Karlaplan AB
(1 896)
Konsultverksamhet avseende företags org. 2 196 28 Nordic Brand Reality AB
(529)
Bibliotek 1 976 1 KUNGLIGA BIBLIOTEKET
(1 976)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 1 925 19 Borg & Owilli AB
(481)
Finansiell leasing 1 730 1 Telia Finance Aktiebolag
(1 730)
Post- & Kurirverksamhet 1 189 1 PostNord Sverige AB
(1 189)
Telekommunikation, Trådbunden 1 014 2 Telia Sverige AB
(1 001)
Marknads- & Opinionsundersökning 916 4 U Global Holding AB
(414)
Arkivverksamhet 787 1 Arkivservice Svenskt Arkiv Aktiebolag
(787)
Utgivning av annan programvara 714 12 Axiell Group AB
(185)
Rengöring & Lokalvård 657 4 Rengörare Näslund Aktiebolag
(342)
Personalutbildning 609 12 Learning Tree International Aktiebolag
(163)
Patentbyråer 545 16 Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
(147)
Detaljhandel, övrig 494 4 Selecta AB
(453)
Restaurangverksamhet 486 18 Säbb & Blomqvist AB
(123)
Intressebev. Branschorg. 473 3 HUI Research AB
(413)
Monetär finansförmedling, övrig 446 6 Skandinaviska Enskilda Banken AB
(393)
Konferensanläggningar 438 7 Gimo Herrgård AB
(126)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 412 5 Poolia Sverige Aktiebolag
(291)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 383 5 EBSCO INTERNATIONAL INC.
(182)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 374 4 RIKSREVISIONEN
(366)
Utgivning av tidskrifter 369 9 Alma Talent Media AB
(210)
Insatsvaror övriga, Partihandel 361 3 Papyrus Supplies AB
(267)
Kontorsmöbler, Partihandel 318 2 Input interiör Stockholm Aktiebolag
(315)
Företagstjänster, övriga 313 1 LM TIETOPALVELUT OY
(313)
Kongresser & Mässor 291 14 Insight Events Sweden AB
(161)
Säkerhetsverksamhet 272 2 Tempest Security Sverige AB
(143)
Tryckning av Böcker & Övrigt 269 3 TMG Tabergs AB
(226)
Skatteförvaltning & Indrivning 260 1 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
(260)
Postorder- & Internethandel 238 4 Dustin Sverige AB
(137)
Informationstjänster, övriga 235 2 Meltwater Sweden AB
(231)
Personaluthyrning 230 2 Perido AB
(214)
Dataprogrammering 226 8 Metamatrix AB
(61)
Intressorganisationer, övriga 224 18 TEKNISKA HÖGSKOLANS STUDENTKÅR
(61)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 223 1 BTJ Sverige AB
(223)
Nyhetsservice 209 4 WHISPR GROUP SVERIGE AB
(80)
Databehandling & Hosting 208 6 Bisnode Sverige AB
(96)
El-VVS & Bygginstallationer 185 6 e-Avrop AB
(120)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 183 1 Företagsväxter i Knivsta AB
(183)
Öppen Hälso- & Sjukvård 183 2 Helsa Företagshälsovård Sverige AB
(102)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 145 3 ARBETSGIVARVERKET
(135)
Säkerhetssystemtjänster 142 3 Stanley Security Sverige AB
(133)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 133 5 Bionordic Services AB
(113)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 132 4 JOBmeal Gävle AB
(95)
Näringslivsprogram, övriga 129 1 TILLVÄXTVERKET
(129)
Personalmatsalar 128 1 Sabis Aktiebolag
(128)
Universitets- & Högskoleutbildning 126 7 KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
(114)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 116 4 KUNGL.INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN IVA
(84)
Teknisk Provning & Analys 115 3 Svensk Certifiering Norden AB
(81)
Bageri- & Mjölprodukter 114 7 D & E Konditori AB
(87)
Advokatbyråer 109 5 IAM Advokatbyrå AB
(69)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 102 3 Staples Sweden AB
(96)
Utgivning av dataspel 98 2 Dream Broker AB
(94)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 90 3 Kinnarps AB
(86)
Förlagsverksamhet, övrig 86 1 Webserviceaward AB
(86)
Film, Video & TV 85 1 SEGERBERG, OLOF
(85)
Revision 80 1 Ernst & Young Aktiebolag
(80)
Bokutgivning 75 3 Wolters Kluwer Sverige Aktiebolag
(43)
Maskiner, tillverkning 71 2 Presto Brandsäkerhet AB
(66)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 58 2 Svensk Cater AB
(54)
Landtransport av passagerare, övrig 56 4 Hällbo Busstrafik Aktiebolag
(33)
Optiker, Butikshandel 55 2 Synoptik Sweden Aktiebolag
(31)
Golv- & Väggbeläggningsarbeten 54 3 Miljöförnyelse Golvservice i Stockholm AB
(32)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 52 1 Åsa Lemberg AB
(52)
Flyttjänster 52 1 NFB Transport Systems AB
(52)
Litterärt & Konstnärligt skapande 52 2 Garme Media AB
(50)
Böcker, Butikshandel 51 2 Jure Aktiebolag
(51)
Annonstidningsutgivning 51 1 Evoque Media Scandinavia AB
(51)
Finansiella stödtjänster, övriga 50 1 DIBS Payment Services AB (publ)
(50)
Telekommunikation, Trådlös 46 1 Tele2 Sverige Aktiebolag
(46)
Grafisk produktion 44 1 Rybrants bokbinderi AB
(44)
Källsorterat material 44 1 Veolia Recycling Solutions Sweden AB
(44)
Kollektivtrafik, övrig 43 1 Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik
(43)
Callcenterverksamhet 40 1 Executive Report AB
(40)
Museiverksamhet 39 5 MODERNA MUSEET
(17)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 38 4 Neopost Sverige AB
(18)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 38 3 Westmans Uthyrningsservice AB
(23)
Grafisk Designverksamhet 36 2 Grafisk Profil i Borås AB
(32)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 35 1 STIFTELSEN FAKULTETSKURSER
(35)
Datordrifttjänster 35 1 Sourcecom Svenska Aktiebolag
(35)
Artistisk verksamhet 35 1 Helena Blomquist Media
(35)
Förvaltning & Handel med värdepapper 34 1 Career Group Sverige AB
(34)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 34 1 Agent Molly & Co AB
(34)
Dagstidningsutgivning 33 2 AB Dagens Nyheter
(22)
Tvätteriverksamhet 32 3 Carpeting Entrémattor i Stockholm AB
(25)
Elartiklar, Partihandel 31 2 Aura Light Aktiebolag
(18)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 31 7 Intrum Justitia Sverige Aktiebolag
(9)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 27 2 Edlegio AB
(16)
Tillverkning, övrig 26 2 Unigraphics Aktiebolag
(19)
Fotografiska & Optiska produkter, Partihandel 23 1 Canon Svenska Aktiebolag
(23)
Arbetsförmedling & Rekrytering 21 1 ARBETSFÖRMEDLINGEN
(21)
Hushållsapparater & Elartiklar, Partihandel 20 3 B.G.H. Konsult Aktiebolag
(15)
Glas- & Glasvarutillverkning 19 1 GRPS Properties in Sweden AB
(19)
Sociala insatser 18 2 SÖDERHAMNS KOMMUN
(18)
Medicin- & Dentalinstrumenttillverkning 18 2 St. Jude Medical Systems AB
(14)
Utbildning, övrig 17 1 Astrakan Strategisk Utbildning AB
(17)
Klockor, Butikshandel 17 1 AB Nymans Ur 1851
(17)
Gymnasial utbildning 16 1 HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND
(16)
Belysningsarmaturtillverkning 16 1 Glamox AB
(16)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 15 1 Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a.
(15)
Kroppsvård 15 1 Active Sportsclub i Söderhamn AB
(15)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 14 1 EFG Kontorsmöbler AB
(14)
Skatterådgivning 14 1 Tholin & Larsson-Gruppen Aktiebolag
(14)
Resebyråer 14 1 Resia AB
(14)
Redovisning & bokföring 13 2 SKLFS Fakturatjänst AB
(9)
Fastighetsrelaterade stödtjänster 13 1 AB Energibevakning MCF
(13)
Finansförmedling, övrig 13 1 Klarna Bank AB
(13)
Juridisk verksamhet, övrig 13 2 Wainikkas innovationsbyrå
(13)
Glasmästeriarbeten 11 1 Bäckmans Glas Aktiebolag
(11)
Emballage, Partihandel 10 2 Aktiebolaget Tingstad Papper
(6)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 10 2 Destination Gotland AB
(5)
Översättning & Tolkning 10 1 Renés Tolkservice Aktiebolag
(10)
Campingplatsverksamhet 9 1 Fritidsanläggningar Kneippbyn Aktiebolag
(9)
Anläggningsarbeten 9 1 Derväste Entreprenad
(9)
Dryckesframställning 8 1 Brooklyn Stockholm OpCo AB
(8)
Porträttfotoverksamhet 8 1 STILFOTO
(8)
Arkitektverksamhet 8 1 Karl-Herman och Jag Handelsbolag
(8)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 8 1 Medical Innovation Design MID AB
(8)
Teknisk konsult inom Elteknik 8 1 Westreamu AB
(8)
Hälso- & Sjukvård, övriga 8 1 Glorias
(8)
Skogsförvaltning 7 2 LARSSON, EVA
(6)
Totalförsvaret 7 1 FÖRSVARETS MATERIELVERK
(7)
Konsumenttjänster, övriga 7 1 Movenza
(7)
Teknisk konsult inom Industriteknik 7 1 Orbital Systems AB
(7)
Hushållsapparater, Hem & Trädgård, reparation 6 1 Bergman Hushåll Service Aktiebolag
(6)
Metallindustri 6 1 Skultuna Messingsbruk Aktiebolag
(6)
Fotoutrustning, Butikshandel 5 2 Fotoöversten AB
(5)
Catering 5 2 Fågelängens Catering Aktiebolag
(4)
Elektronikindustri 5 1 BibbInstruments AB
(5)
Bud- & Kurirverksamhet 5 1 Pling transport ekonomisk förening
(5)
Polisverksamhet 5 1 POLISMYNDIGHETEN
(5)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 5 1 First Rent A Car Aktiebolag
(5)
Reklamfotoverksamhet 5 1 Odöö Dokumentär Aktiebolag
(5)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 5 1 HÖGBO FOLKDANSGILLE
(5)
Grundskoleutbildning 4 1 STOCKHOLMS KOMMUN
(4)
Pensionsfondsverksamhet 4 1 KÅPAN PENSIONER FÖRSÄKRINGSFÖRENING
(4)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 4 1 Varsam Aktiebolag
(4)
Kläder & Skor, Partihandel 4 1 Fristads AB
(4)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 3 1 AB Karl Hedin Bygghandel
(3)
Livsmedelshandel 3 1 Anders Waller Livs AB
(3)
Möbler för hemmet, Butikshandel 3 2 Björks El-Möbelbutiken AB
(2)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 3 1 Din ELON butik AB
(3)
Jord- & Skogsbruksmaskiner, tillverkning 3 1 Väderstad AB
(3)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 3 1 GET RAW AB
(3)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Uthyrning av Bygg- & Anläggningsmaskiner med förare 2 1 Söderhamns Byggröjning AB
(2)
Uthyrning & Leasing övrigt 2 1 Workman Event AB
(2)
Blommor & Växter, Butikshandel 1 1 Blomsterpassagen i Stockholm AB
(1)
Webbportaler 1 1 Perfect Sense AB
(1)
Kontorsförbrukningsvaror, Butikshandel 1 1 Robert Matton Aktiebolag
(1)
Landtransport, stödtjänster 1 2 Parking Partner Sverige AB
(1)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 1 1 Bilbolaget Nord AB
(1)
Specialsortiment 1 1 Palmenco Förvaltning AB
(1)
Värme & Kyla 1 1 Söderhamn Nära AB
(1)
Kosmetika & Hygienartiklar, Butikshandel 0 1 Hygienshoppen Svenska AB
(0)
Specialistläkare ej på sjukhus 0 1 Wanda Jakobsson AB
(0)
Direktreklamverksamhet 0 1 Västerås Publicera AB
(0)
Religiösa samfund 0 1 SVENSKA HERALDISKA FÖRENINGEN
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...