Visa allt om KONSUMENTVERKET

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 1 711 1 834 1 190
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 205 194 189
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
KOMMERSKOLLEGIUM (Statlig enhet) 350 369 -
FINANSINSPEKTIONEN (Statlig enhet) 350 - -
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (Statlig enhet) 150 - -
KEMIKALIEINSPEKTIONEN (Statlig enhet) 42 406 -
ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN (Statlig enhet) 30 31 -
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (30 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (14 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 77 247 79 697 86 201
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 462 472 477
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 400 424 425
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 62 48 52
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 137 135 139
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Datakonsultverksamhet 11 563 17 Atea Sverige AB
(6 196)
Intressorganisationer, övriga 10 225 26 SVERIGES KONSUMENTER
(5 450)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 7 166 3 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(6 373)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 7 115 4 Mötesplatsen Kommanditbolag
(6 244)
Dataprogrammering 5 655 13 Meridium AB
(4 791)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 4 187 17 Nowa Kommunikation AB
(1 870)
Teknisk konsult inom Industriteknik 2 872 1 ÅF-Technology AB
(2 872)
Hotell & Restaurang 2 271 57 Sverigeråd i Märsta AB
(515)
Kreditgivning, övrig 1 979 2 Diners Club Nordic AB
(1 748)
Arbetsförmedling & Rekrytering 1 917 3 Studentwork Sweden AB
(1 767)
Finansiell leasing 1 855 1 Telia Finance Aktiebolag
(1 855)
Hälso- & Sjukvård, administration 1 500 1 SOCIALSTYRELSEN
(1 500)
Teknisk Provning & Analys 1 496 3 Ideella föreningen SIS Swedish Standards Institutemed firma SIS Swedish Standards Institute
(1 488)
Konsultverksamhet avseende företags org. 1 262 27 SB Insight AB
(225)
Intressebev. Branschorg. 1 128 5 FÖRENINGEN FÖR FAIRTRADE SVERIGE
(950)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 1 119 7 FÖRENINGEN MEDVETEN KONSUMTION SVERIGE
(950)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 1 076 4 Crayon AB
(521)
Marknads- & Opinionsundersökning 1 058 3 Markör Marknad & Kommunikation AB
(792)
Universitets- & Högskoleutbildning 970 9 KARLSTADS UNIVERSITET
(447)
Rengöring & Lokalvård 709 3 Städtjänst Värmland Aktiebolag
(619)
Kongresser & Mässor 677 10 Visit Karlstad AB
(240)
Advokatbyråer 632 4 Fredersen Advokatbyrå AB
(564)
Tryckning av Böcker & Övrigt 608 3 DanagårdLiTHO AB
(605)
Telekommunikation, Trådbunden 464 2 Telia Sverige AB
(448)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 434 8 RIKSREVISIONEN
(323)
Samhällelig informationsförsörjning 429 1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(429)
Film, Video & TV 423 1 Lillasyster Produktion Aktiebolag
(423)
Post- & Kurirverksamhet 410 1 PostNord Sverige AB
(410)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 370 3 FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURSVER KSAMHETEN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
(300)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 361 3 Karnov Group Sweden AB
(260)
Sociala insatser 326 8 UNION TO UNION
(250)
Personaluthyrning 320 3 Randstad AB
(179)
Restaurangverksamhet 286 16 JOBmeal Sverige AB
(192)
Vård & Omsorg med Boende 269 6 VERDANDI
(250)
Civilt försvar & Frivilligförsvar 250 1 SVENSKA BLÅ STJÄRNAN
(250)
Personalutbildning 229 9 Advantum Kompetens AB
(83)
Kontorsmöbler, Partihandel 219 5 A-D Boström Interiör AB
(183)
Öppen Hälso- & Sjukvård 207 2 Servicehälsan i Värmland Aktiebolag
(180)
Plastvarutillverkning, övrig 195 1 AB Sundplast
(195)
Utgivning av annan programvara 195 6 Kund-o AB
(123)
Utbildning, övrig 178 3 IT-utbildning i Stockholm AB
(158)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 161 1 Fruktlådan i Karlstad AB
(161)
Totalförsvaret 154 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(154)
Utgivning av tidskrifter 143 7 Bonnier Magazines & Brands AB
(83)
Databehandling & Hosting 127 6 Bisnode Sverige AB
(62)
Bokutgivning 99 4 SIS Förlag Aktiebolag
(58)
Översättning & Tolkning 97 5 Språkservice Sverige AB
(50)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 93 2 Staples Sweden AB
(84)
Kläder & Skor, Partihandel 87 1 Master Design Sverige AB
(87)
Turist- & Bokningsservice 81 1 Marcel Bokning Aktiebolag
(81)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 79 1 Karlstad Fotografiska AB
(79)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 76 4 Niclas Edlund AB
(69)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 72 1 ARBETSGIVARVERKET
(72)
Juridisk verksamhet, övrig 66 1 Settle it AB
(66)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 65 1 Ambius Aktiebolag
(65)
Nyhetsservice 60 1 Johnér Bildbyrå AB
(60)
Grundskoleutbildning 56 6 VÄRMDÖ KOMMUN
(34)
Landtransport, stödtjänster 52 1 Taxi 054 i Karlstad AB
(52)
Bud- & Kurirverksamhet 52 1 Postiljohan lokalpost i Karlstad AB
(52)
Domstolsverksamhet 50 1 SVERIGES DOMSTOLAR
(50)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 50 1 Supékort Sweden AB
(50)
Litterärt & Konstnärligt skapande 48 2 Garme Media AB
(41)
El-VVS & Bygginstallationer 48 1 Elinstallatören i Karlstad AB
(48)
Fastighetsrelaterade stödtjänster 45 1 Värmlands Fastighetsservice AB
(45)
Postorder- & Internethandel 43 8 Adlibris Aktiebolag
(17)
Fastighetsförvaltning på uppdrag 39 1 Lassila & Tikanoja FM AB
(39)
Catering 38 2 Alla Tiders Matlagare Lindius AB
(28)
Detaljhandel, övrig 36 3 Selecta AB
(14)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 34 2 MER i Textil & Reklam Östersund Aktiebolag
(34)
Informationstjänster, övriga 33 1 TV Check Aktiebolag
(33)
Konferensanläggningar 30 6 Talentus Hotel AB
(15)
Stugbyverksamhet 29 1 Ånnaboda Fritidscenter AB
(29)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 28 1 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI
(28)
Finansiella stödtjänster, övriga 27 2 Ikano Bank AB (publ)
(27)
Vandrarhemsverksamhet 27 1 Falu Fängelse Vandrarhem AB
(27)
Dagstidningsutgivning 26 5 AB Dagens Nyheter
(14)
Insatsvaror övriga, Partihandel 25 1 Antalis Aktiebolag
(25)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 22 2 Pale Ocean Publics AB
(15)
Transport stödtjänster, övriga 19 3 Schenker AB
(16)
Landtransport av passagerare, övrig 18 1 Larsson-Resman Produktion i Värmland AB
(18)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 16 1 ErgonomiCenter i Värmland AB
(16)
Resebyråer 15 1 Nex Resebyrå Aktiebolag
(15)
Folkhögskoleutbildning 15 1 REGION VÄRMLAND-KOMMUNALFÖRBUND
(15)
Förskoleutbildning 12 2 HALMSTADS KOMMUN
(9)
Elektronikkomponenter, Partihandel 12 1 Insight Lab i Sverige AB
(12)
Datordrifttjänster 12 1 Tieto Sweden AB
(12)
Optiker, Butikshandel 12 1 Synoptik Sweden Aktiebolag
(12)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 11 1 BTJ Sverige AB
(11)
Linjebussverksamhet 10 1 Väsebussarna Aktiebolag
(10)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 10 1 EFG Kontorsmöbler AB
(10)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 9 2 Värmlands Bil i Kristinehamn AB
(7)
Teleprodukter, Partihandel 9 1 Allen Myrin Aktiebolag (AMAB)
(9)
Monetär finansförmedling, övrig 8 1 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
(8)
Grafisk produktion 8 2 Värmland Skylt & Montage AB
(7)
Livsmedelshandel 8 2 Hagahallen i Karlstad Aktiebolag
(5)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 8 2 Creditsafe i Sverige AB
(7)
Grafisk Designverksamhet 7 1 Atomer och Bitar AB
(7)
Sportverksamhet, övrig 7 1 Chaos Event AB
(7)
Callcenterverksamhet 7 1 Energikundservice Sverige AB
(7)
Teknisk konsult inom Elteknik 7 1 Intertek Consulting AB
(7)
Textilier, Partihandel 6 1 Flagghuset Europa AB
(6)
Idrottsplatser & Sportanläggningar 5 1 Nöjesfabriken Gjuteriet AB
(5)
Industriförnödenheter, Partihandel 5 1 Runelandhs Försäljnings Aktiebolag
(5)
Källsorterat material 5 1 Stena Recycling AB
(5)
Polisverksamhet 5 1 POLISMYNDIGHETEN
(5)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 5 1 Mariebergsskogen AB
(5)
Intressebev. Arbetstagarorg. 5 1 PREVENT-ARBETSMILJÖ I SAMV SV NÄRINGSLIV,LO&PTK
(5)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 5 1 Aktiebolaget Byggbeslag
(5)
IT- & Datatjänster, övriga 4 1 Resilans Aktiebolag
(4)
Campingplatsverksamhet 4 1 Gekåsbyn Ullared Aktiebolag
(4)
Sluten Sjukvård 4 1 VÄRMLANDS LÄNS LANDSTING
(4)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 4 1 Falck Secure AB
(4)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 4 1 C G Kull Aktiebolag
(4)
Vägtransport, Godstrafik 3 1 Karlstad Express AB
(3)
Blommor & Växter, Butikshandel 3 2 Drakes Blommor i Karlstad AB
(3)
Webbportaler 3 2 Autovista Inter-Global AB
(2)
Museiverksamhet 3 2 MÅRBACKASTIFTELSEN
(2)
Partihandel, övrig 3 1 StjärnDistribution AB
(3)
Möbler övriga, tillverkning 2 1 Peter Fransson Snickeri Aktiebolag
(2)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Bageri- & Mjölprodukter 2 2 Hanna Larsson AB
(1)
Nöjes- & Temaparksverksamhet 2 1 Liseberg Aktiebolag
(2)
Elartiklar, Partihandel 2 1 Solar Sverige Aktiebolag
(2)
Kroppsvård 2 1 FRISKVÅRDEN I VÄRMLAND
(2)
Butikshandel, övrig 2 2 Mälardalens Brandservice Aktiebolag
(1)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 2 1 PALERA Aktiebolag
(2)
Torg- & Marknadshandel 1 2 Hjälmartaxi AB
(1)
Hälso- & Sjukvård, övriga 1 1 Synologen Service AB
(1)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 1 1 RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN
(1)
Säkerhetssystemtjänster 1 2 A-Låssmeden i Värmland AB
(1)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 1 1 Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a.
(1)
Böcker, Butikshandel 1 1 Jure Aktiebolag
(1)
Omsorg & Socialtjänst 1 1 MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS-OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR
(1)
Säkerhetsverksamhet 1 1 Securitas Sverige Aktiebolag
(1)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 1 1 Avio i Karlstad AB
(1)
Motorfordon, reparation & underhåll 1 1 MT Trading & Design AB
(1)
Kläder & Textilier, tillverkning 0 1 Klässbols Linneväveri Aktiebolag
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...